Aritmetické sudoku

aritmetika
4.3.2021 21:13
Klasická aritmetika má svůj původ ve starověkém Řecku. Elementární aritmetika uznává běžně používané základní operace, jako je sčítání, odečítání, násobení a dělení (ale i další) a vyučuje se již na základní škole. Dnes půjde jen a jen o procvičování těchto operací. Okolnosti úlohy jsou nepodstatné.

    Soudobé »móresy« v informování občanů doznaly takových změn, že vyvazují méně stádní jedince z pocitu povinnosti "korektního" vyjadřování v nerovném souboji s "nekorektními" plivanci veřejné informovanosti. Když už to dohnalo i mne k pokusu o rýmovačku (Sněženky), tak to Vám povím, to se už těžko zastaví. A tak zkouším využít další formu a sice podobu matematické slovní úlohy - jakéhosi aritmetického sudoku - v rámci hypotetické (nebojte se - mně by žáky nikdo nesvěřil) distanční výuky pro žáky osmých tříd. Z didaktických důvodů tato slovní úloha vyžaduje přemýšlení už  pro osvojení zadání. Všem, kdo jsou intelektuálně výše než jsem já, se omlouvám. Pro mne je to ale milý návrat do 4.té až 8.mé třídy základní školy.

Tedy nejprve postup výpočtu a výsledky v jednom pro odvození zadání bez vysvětlivek:

10,7 / 100 x 35 = 3,745

100 - 35 = 65

1,3 + 0,7 + 3,5 = 5,5

10,7 - 5,5 = 5,2

10,7 / 100 x 25 = 2,675

2,675 / 100 x 20 = 0,535

0,535 * 1000000 = 535000

535000/100 x 65 = 347750

347750/100 x 30 = 104325

365 / 21 = 17,4

104325 / 17,4 = 5996

347750/100 x 20 = 69550

69550 - 21128 = 48422

 

Následují vysvětlivky k zadání. Žáci doplní zadání o tyto vysvětlivky. Dislektici si mohou vše převést do nějakého grafického nástroje a vizuálně pouze přižazovat významy číselným hodnotám.

- Zvolené jednotky v milionech.

- Počet obyvatel (celá populace) v České republice.

- Základ pro výpočet procent.

- Procento pozitivních výsledků z počtu testovaných osob.

- Počet pozitivně zjištěných osob nakažených covidem, kdyby se otestovala celá populace v České republice.

- Procento negativních výsledků testovaných osob.

- Počet dosud zjištěných nakažených + počet dosud vakcinovaných + počet dětí, které jen zanedbatelně vykazují ohrožení

- Počet kandidátů na nákazu bez nejméně rizikové skupiny dětí - ale včetně nejrizikovějších osob.

- Procento příslušníků ohrožených skupin z celé populace v České republice.

- Procento neohroženějších osob z počtu příslušníků ohrožených skupin z celé populace v České republice.

- Počet neohroženějších osob z počtu příslušníků ohrožených skupin z celé populace v České republice.

- Převodní poměr z miliónů na jednotlivé obyvatele

- Procento pravděpodobných těžkých průběhů z počtu neohroženějších osob z nejohroženějších skupin

- Počet pravděpodobných těžkých průběhů (včetně úmrtí)

- Procento hospitalizovaných z celkového počtu těžkých průběhů.

- Maximální počet osob, zatěžujících "zdravotnický systém", pokud by to nebylo rozloženo v čase (tedy najednou - což nemůže nastat)

- Normovaná doba pobytu v hospitalizaci (někteří až 60 dní do propuštění , ale naopak někteří do 14 dní podlehnutí)

- Normovaný počet obratu hospitalizovaných pacientů na lůžku (pro kolik pacientů slouží jedno lůžko, pokud by se na něm pacienti mohli vytřídat "postupně")

- Maximální denní počet osob, zatěžujících "zdravotnický systém", pokud by to bylo rozloženo rovnoměrně v čase jednoho roku (ve skutečnosti je to doba odlišná a podle průběhu vln je třeba tento počet opakovat pro kratší období s pozměněnými parametry)

- Procento maximálního počtu úmrtí z počtu pravděpodobných těžkých průběhů (při nečinnosti).

- Počet  maximálního počtu úmrtí z počtu pravděpodobných těžkých průběhů.

- Procento předpokládaného počtu úmrtí z  maximálního počtu úmrtí.

- Předpokládaný počet úmrtí (reálný odhad z  maximálního počtu úmrtí).

- Skutečný dosavadní kumulovaný počet úmrtí.

 

- Počet  maximálního počtu úmrtí, snížený o skutečný dosavadní kumulovaný počet.

 

Úkol zní:

- doplnit chybějící (oproti sudoku nikoliv čísla ale) zadání, a to po předchozím správném přiřazení vysvětlivek k výpočtům.

- řešení platí za konkrétních podmínek. Protože ty nebyly definovány, tak vedou k logickýcm chybám; ty je třeba najít (tj. je třeba najít tři)

- z veřejných zdrojů zjistit a upravit reálně podklady, použité ve výpočtech (rozdíl větší než +- 30% oproti úloze je považován za chybu zadavatele - je třeba najít dvě)

 

   Někomu se tato forma, předkládaná s drzostí rozmarného křížovkáře,obcházejícího redakce zábavných plátků s jedinou hříčkou, kterou chápe jen on sám,  určitě nemusí líbit.

    Mně se ovšem často také nelíbí forma toho, co se dovídám (obsah je bohužel na tom přečasto ještě hůře). Než však dá čtenář průchod spravedlivému hněvu, nabízím svůj pohled na věc:

Neúcta ke čtenáři? Možná. Opravdu?

No tak si to shrňme, jak by řekl kapitán Exner.

- Ten kdo to nečte, to namítat nemůže.

- Ten, kdo to čte, ale nerozumí tomu, tak se neozve. A na rovinu: kdo se stydí, že něčemu nerozumí, ten to daleko nedotáhne.

- Ten, kdo to čte, a rozumí tomu, ale nenašel tam žádnou logickou chybu, ten si ohledy nezaslouží.

- Ten, kdo to čte, a rozumí tomu, našel logické chyby, ten napíše odsuzující pojednání, kde předloží lepší hádanku, kde třeba kromě aritmetiky použije i algebru. Teprve pak budu mít opravdový problém a nastane čas na poníženou omluvu. Ale doufám, že dnes ani zítra to nebude. A do té doby většina žáků bude muset úlohu vypracovat, nebo budou žít celý život jako věční dlužníci s vědomím, že dostali něco zadarmo (úřední vysvědčení bez zkoušení a bez námahy).

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.
Klíčová slova: aritmetika, COVID, sudoku, výpočet

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.