Dámská ochrana Karla Johannese Nepomuka Josefa Norberta Friedricha Antoniuse Wratislawa, knížete ze Schwarzenbergu, vévody krumlovského, hraběte ze Sulzu a lantkraběte kleggavského

čistící mléko
8.2.2013 19:03
Paní Čáslavská Věra požádala Nejvyšší soud, aby zrušil platnost prezidentské volbě pro lživá tvrzení, která se objevila v kampani, například tvrzení, že Schwarzenbergovi vyjádřil podporu představitel sudetských Němců Bernd Posselt, a tvrzení, že v rodovém sídle kandidáta visí obrazy s hákovými kříži a hajlujícími lidmi. Rovněž podle paní kněžny Schwarzenbergové Theresy prezidentská kampaň byla plná podrazů. "Nejvíc mi vadily řeči o mojí rodině - ty byly úplně zbytečné. Snad nejhnusnější byla pomluva o hradu Hardegg, kde prý jsem vyrostla mezi vyvěšenými hákovými kříži. Nejde jen o to, že ten hrad naší rodině tři sta let nepatří. Já tam dokonce byla coby turistka - a stejně jsem hákové kříže neviděla. Už nikdy asi nedostanu odpověď na otázku, jestli člověka může těšit vítězství postavené na mnoha nepřesnostech".

Je sice pravdou, že podle § 35 odst. 2 zákona o volbě prezidenta musí volební kampaň probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech být zveřejňovány nepravdivé údaje. Ale jaké nepravdivé údaje byly zveřejněny v těchto případech o kandidátech. V obou případech se ty informace kandidátů netýkaly. Zavádějící informace o tom, že někdo někomu gratuloval k něčemu, se v žádném případě netýká gratulanta, ale gratulujícího. Stejně tak v druhém případě platí, že i kdyby někdo nepravdivě prohlásil, že paní kněžna má ráda muziku (nacismus), tak z toho nevyplývá informace, že její manžel muziku (nacismus) zbožňuje.

Jak za toho Posselta, tak za nařčení paní Schwarzenbergové z inklinování k nacismu se Zeman ještě v TV omluvil. Takže lze říci, že voliči Zemana volili, i když věděli, že se často mýlí.  Kampaň probíhala čestně (Zeman se omluvil) a voliči byli seznámeni se skutečným stavem věcí, a dokonce i díky médiím. Pan Zeman dělal panu Schwarzenbergovi reklamu. Bez ní pan Schwarzenberg dostal ještě méně hlasů.   

Navíc nechápu, jak někomu může vadit, že dejme tomu si pan Zeman vycucal z palce informaci o tom, že pan Posselt blahopřál panu Schwarzenbergovi k postupu do druhého kola. Jak by mohla pana Schwarzenberga poškodit informace, že mu blahopřál poslanec Evropského parlamentu. Z toho přece všichni museli mít radost, jak se Evropané zajímají o Schwarzenberga. Tato informace panu Schwarzenbergovi musela výrazně pomoci k získání dalších hlasů.

V žádném případě nemohla pana Schwarzenberga poškodit informace o údajné inklinování jeho ženy k nacismu. Vždyť nacisté byli hrdinové, kteří bojovali proti většímu zlu, bolševismu. U nás všichni demokraté mají rádi nacisty, protože bojovali proti komunistům jako diví. Ba i vlastní krk nasazovali. A v Berlíně bojovali proti komunistům, kteří znásilňovali jejich matky, i šesnáctiletí.

Háček tkví v tom, že se jednalo v obou případech o  naprosto průhlednou nepravdu, kterou šlo v následující minutě snadno vyvrátit. Za obě dezinformace se ihned veřejně pan Zeman omluvil. To tvrzení o nacistické výzdobě na údajném rodném hnízdě kněžny bylo umístěno na jednom webu, kam téměř nikdo nezavítal. Abyste se o tom dozvěděl, musel jste se tam dostavit na návštěvu.  A návštěvníci místo, aby o tom pomlčeli, tak se rozhodli poněkud nezdvořile jak vůči paní Schwarzenbergové, tak i vůči hostiteli roztroubit tuto informaci po vlastech českých. Jestliže však tato informace byla převzata od jednoho novináře, pak za ní nese odpovědnost její původce, nikoliv volební štáb Zemana. Jestliže dále začala vědomě tuto informaci šířit i média, pak za samotné její šíření nesou samozřejmě odpovědnost ona sama. Navíc když tato média věděla, že se jedná é omyl. Stačilo přece soukromě upozornit Zemanův volební štáb na zjevnou absurditu této zprávy. A voliči by se nikdy nedozvěděli, jakých hříchů se měla paní kněžna dopustit.  Jinak řečeno, tu lživou kampaň dělala samotná pravicová média, nikoliv samotný volební štáb Zemana.

Když se vezmou do úvahy tři poslední lednové průzkumy CVVM (spokojenost se  situací, vládou a volební preference), tak je velmi podivné, že Zeman nezvítězil rozdílem přinejmenším 800 000  hlasů. Ty nepřesnosti ho stály přinejmenším 400 000 hlasů. Vzhledem k výše uvedeným průzkumům může pan Schwanzenberg jako vládní kandidát být jenom rád, že získal více hlasů, než činí počet vládních politiků. Ve skutečnosti ty podvrhávané tzv. lži ten rozdíl snížily na minimum. Pan Zeman se díky tzv. lžím, které ho údajně dostrkaly k vítězství, se dostal naopak do hluboké defenzivy. Všechno to, co se mediálně odehrávalo mezi prvním a druhým kolem (Benešovy dekrety, tzv. Zemanovy lži atd) přinášelo hlasy spíše panu Schwarzenbergovi než panu Zemanovi, respektive upevňovalo přesvědčení voličů Schwarzenberga,  aby mu opět ve druhém kole dali svůj hlas.

Co se týká toho, zda strýc pana knížete byl kolaborant, který provozoval na vlastním panství pracovní tábory, tak je přece jasné, že kdyby o tak činil, tak by to činil v zájmu vítězství německých zbrání na východní frontě. A to byl určitě cíl hodný naší podpory.  Kdo by chtěl mít tehdy bolševiky ve střední Evropě? Tedy kromě několika pomýlených jedinců, jakými byli generál Hromada a doc. Krajina.Stejně tak nemohly poškodit pana Schwarzenberga informace, že vyhodil děti ze školy ze svého zámku, že vyhodil kamarádku z najmu bytu, protože i zde záleží na hledisku, z něhož se na tyto události díváme. Dejme tomu, že nebude pravdou, že jsem vyhodil někoho ze školy či z nájmu, a přesto to o mně bude někdo šířit. V obou případech je to zpráva o tom, že umím problémy řešit a chovat se efektivně. Já tomu někomu ještě poděkuji, protože budu rád, že jsem získal pověst přísného učitele a přísného pana domácího. Žáci budou chodit ke zkoušce připravenější a nájemníci budou ochotněji platit nájem.

Informace takového rázu mohly poškodit pana Schwarzenberga jen tehdy, pokud toužil po tom, aby ho volili sympatizanti levice (zjednodušeně řečeno), tedy potenciální voliči Zemana. A kdyby ho volili právě tito voliči, tak by pak stejně pan Schwarzenberg musel dělat politiku, která by konvenovala levicovému přesvědčení jeho voličů. To, jak jednotlivci vnímají informace, velmi souvisí s hodnotami, které vyznávají. Co považují za černé a co za bílé. Akce vyvolává reakci.  Je možné´, že ztratíte díky nějaké lži nějaké hlasy, ale na oplátku jiné získáte. Ono vždy závisí na tom příštím tahu, který bude teprve udělán.  Jestliže tedy Nejvyšší soud vyhlásí neplatnost voleb, sdělí tím veřejnosti zajímavou zprávu, že zastává většinově levicové hodnoty. Jenom v očích takových voličů mohly výše uvedené, byť zavádějící informace, pana Schwarzenberga poškodit. Pokud budu mít velmi liberální názor na manželské rozvody, tak i nepravdivá informace, že soused Vomáčka se rozešel s manželkou, rozhodně nesníží mé hodnocení jeho bezesporu košaté osobnosti. Konzervativního voliče bude velmi tížit pohnutá historie manželství pana knížete s paní kněžnou.

 

Obrázek převzat z:

http://www.parfemy-vesanto.cz/?16020,baby-kitty-cistici-mleko-kosmetika-250ml-u

 

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.