Glosář ke 49. a 50. týdnu ʹ19: EET = pokřivení podnikatelského prostředí. Jsou čučkaři řízeni z Kremlu? Pražské hřibování a devótní generálská destrukce historického vědomí. Občané o odsunu a Benešových dekretech

pelc vladimír
17.12.2019 12:51
Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulých týdnů.

EET = pokřivení podnikatelského prostředí

Jedním z hlavních argumentů pro zavedení elektronické evidence tržeb (EET), kromě zásadního aspektu inkasního, bylo tvrzení, že jím dojde k narovnání podnikatelského prostředí. S tímto tradičním zdůvodněním nedávno vystoupila i generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová na tiskové konferenci uspořádané při bilancování tří let od zavedení EET za přítomnosti ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše ( viz , 14. 12. 2019). V případě drobných a malých živnostníků EET naopak je pokřivením podnikatelského prostředí – vždyť umíte si představit, že a jak stejné podnikatelské prostředí sdílejí, tedy i se navzájem ovlivňují a blahodárnosti takového stejného prostředí obdobně využívají kupříkladu živnostník v prodejničce se smíšeným zbožím v obci o dvou třech stovkách obyvatel a obratem tři sta tisíc korun, a podnikatelský kolos s obratem více desítek milionů korun a stovkami zaměstnanců? Já tedy ne (na to mi mé univerzitní vzdělání v oboru ekonomie nedostačuje). Paní E. Svobodová se též dopustila urážky živnostníků, které by měla z titulu své funkce generální ředitelky stavovské asociace chránit: EET prý vadí jen nepoctivým podnikatelům. Pro poctivé firmy se vůbec nic nezměnilo, pro drobné podnikatele EET neznamená téměř žádné náklady. Z těchto tvrzení je zřejmé, že paní generální ředitelka o hospodářské provozu drobných a malých podnikatelů a živnostníků nic neví, nebo spíše vědět nechce.

Jsou čučkaři řízeni z Kremlu?

Šéf čučkařů, ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, opět perlil; tentokrát v Poslanecké sněmovně ( viz , 14. 12. 2019). Jeho vystoupení jsou zdrojem neutuchajícího nadšení kavárníků a chvilkařů, a nepřestávajícího obveselení normálně myslících občanů. Tentokrát národu objasnil, proč Rusko používá dezinformace. Rusko nemá silnou armádu, proto používá dezinformace. Podle Koudelky se snaží Rusko šířením dezinformací destabilizovat státy uvnitř Evropské unie a Severoatlantické aliance a narušit jejich jednotu. „Důvod je jednoduchý. Ruská federace je na tom stejně jako v minulosti Sovětský svaz ekonomicky špatně a kvůli ekonomickým problémům nemá dostatečnou sílu na to, aby vytvořila odstrašující vojenský potenciál, který by mohl konkurovat obrovské síle jednotné Severoatlantické aliance. A tak se snaží jít cestou NATO rozbít nebo narušit, a tím omezit rozhodovací procesy, které by vedly ke kolektivní obraně,“ sdělil Koudelka. Takový fejk − Rusko je vojensky slabé, z vojenského hlediska se ho nemusíte obávat, … je schopno útočit jen dezinformacemi − může vyslovit jenom hlupák, nebo agent Kremlu. Jde o intelligence narrative, zpravodajskou smyšlenku, nebezpečnou historku na podporu současné politicky neperspektivní protiruské politiky. Já bych raději vojenskou sílu Ruska netestoval. A ještě mám dotaz: Když je Rusko vojensky tak chabé, proč NATO pořád více a více zbrojí?

Pražské hřibování a devótní generálská destrukce historického vědomí

Pražský primátor Zdeněk Hřib se místo o Prahu stará o předělávání historie. Je to jednodušší a propagandisticky výnosnější. Nedávno se rozhodl, že na zeď Staroměstské radnice nevrátí pamětní desku, která obyvatelům i návštěvníkům Prahy připomínala osvobození od hitlerovské tyranie.

Ještě před pár lety byla v blízkosti orloje na pražské Staroměstské radnici zasazena deska s českým a ruským textem. V češtině na ní stálo: „Dne 9. května 1945 osvobodila vojska I. ukrajinské fronty slavné ruské armády, jimž velel hrdina Sovětského svazu maršál Ivan Štěpanovič Koněv, bleskovým úderem těžce bojující Prahu, která mu z vděčnosti udělila čestné občanství.“ Ruský text není na jednom místě zcela totožný s českým, nepíše se v něm o „těžce bojující Praze“, ale o „Praze, která povstala proti německým okupantům“. Předseda oblasti šesté pražské části Českého svazu bojovníků za svobodu si Hřibovi dopisem postěžoval, že deska není zpět na svém místě; Hřib nechal vypracovat odborné stanovisko − a o něj mi jde. Vytvořil ho plk. (dnes brigádní generál) Mgr. Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu (k č. j. MHMP 1357665/2017). S několika hlubokými myšlenkami A. Knížka vás seznámím. Zajímavá je formulace pana Knížka, která zní: „Praha se svých Němců dokázala zbavit sama a sovětští tankisté přijeli 9. května 1945 do města již svobodného.“ Především neznám žádný důvod, proč by nacističtí okupanti měli být nazýváni našimi Němci ve formulaci … svých Němců…; Praha ani ostatní města a obce neměly žádné své Němce, byli to buď okupanti a jejich rodinní příslušníci, nebo bývalí čs. občané německé národnosti, kteří se přihlásili k občanství v nacistické říši. A podle A. Knížka se v Praze 9. května 1945 již nebojovalo (a kde se vzali ti mrtví?). Unikátním názorem A. Knížka je tvrzení, že pokud se posuzuje citovaná pamětní deska jako historický pramen o době kdy vznikla, jde o doklad devótnosti vůči představiteli tehdejší spojenecké mocnosti. Čtete dobře. A jak se ta devótnost projevila: Deska byla instalována na zeď Staroměstské radnice 8. 5. 1946 na místě, kde byly za zdí umístěny ostatky prvního československého neznámého vojína dovezené od Zborova. V dobových textech se lze dočíst: Delegace spojeneckých armád (nepochybně z důvodu devótnosti) s pietou spolu s českými občany (určitě též z pohnutky devótnosti) stály u pobořené radnice, pod zničeným orlojem je zasazena pamětní deska Rudé armádě a maršálu Koněvovi (důvodem přece nebylo osvobození Československa, nýbrž devótnost, že) . Primátor města Prahy dr. Zenkl převzal jménem hlavního města desku do ochrany, hovořil o historii Staroměstské radnice a uvedl sovětským vojenským delegátům, proč byla pro umístění pamětní desky zvolena radnice − před hrobem Neznámého vojína poprvé roku 1939 Pražané demonstrovali proti nacistickým okupantům. V úctě před obětmi není nic devótního. Myslím, že devótní k aktuálnímu překrucování historického vědomí je především A. Knížek; jeho destrukce historického vědomí byla posvěcena jeho povýšením do hodnosti generálské (28. 10. 2019).

Nepřehlédněte

Občané o odsunu a Benešových dekretech

V reprezentativním šetření se CVVM SOÚ AV ČR věnovalo problematice poválečného odsunu sudetských Němců a tzv. Benešových dekretů ( viz , 12. 12. 2019). O poválečném odsunu sudetských Němců přibližně dvě pětiny (41 %) českých občanů soudí, že byl spravedlivý a necelé dvě pětiny (38 %) považují odsun za nespravedlivý; 52 % Čechů si myslí, že Benešovy dekrety by měly i nadále platit, 13 % soudí, že by měly být zrušeny. Více než třetina české veřejnosti si myslí, že Benešovy dekrety mají negativní vliv na současné vztahy České republiky s Německem, podle stejného podílu občanů ale Benešovy dekrety na vztahy s Německem nemají vliv. Vztahy s ostatními okolními zeměmi Benešovy dekrety podle převládajícího mínění neovlivňují. Zpracoval: Martin Spurný Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., tel.: 210 310 583; e-mail: martin.spurny@soc.cas.cz.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.