KARDINÁLNÍ INKARNACE - převzatý úryvek

obrazek
2.6.2024 13:08
Před 6 tisíciletími se teprve rodila sumerská civilizace. Naproti tomu, na ruské půdě, na území dnešního Uralu, už byla natolik vyspělá civilizace, že znala i metalurgii.

 Nabízím jen část článku KARDINÁLNÍ INKARNACE (20); autorem je Igor Prokopenko.

Tento výběr pochází ze zdroje www.matrix-2001.cz Jaroslava Chvátala, který odebírám.

*       *       *

- pokračování, ze dne 28.5.2024 -

Ukazuje se, že už před 6 tisíciletími, kdy se teprve rodila sumerská civilizace, jak se všeobecně soudí, pak na ruské půdě, na území dnešního Uralu, byla natolik vyspělá civilizace, že znala i metalurgii.

Alexej Palkinvědecký pracovník URO RAS, upřesňuje:

"Mluvíme o velmi vyspělé civilizaci na velmi rozsáhlém území, která měla nejsilnější vliv na celou euroasijskou oblast - to už je jednoznačné a nezpochybnitelné."

"Ostrov víry". Nachází se v Čeljabinské oblasti na jezeře Tugojak. V 80. letech minulého století zde archeologové objevili nález, který se stal skutečnou senzací - úžasné starověké stavby, které se ukázaly být mnohem starší než slavné anglické Stonehenge. O "kuzbaském Stonehenge" jsme již hovořili. Ukázalo se, že na území naší země se nachází několik staveb tohoto druhu. Právě tento objev přiměl vědce vážně hovořit o tom, že první civilizovaná společnost v dějinách nejen Ruska, ale i celé Evropy a možná i celého světa vznikla právě zde, v Čeljabinské oblasti, v blízkosti Uralu.

Stanislav Grigorjev, archeolog, vedoucí vědecký pracovník URO RAS:

"Chápu, že to, co teď řeknu, může vyvolat šok, údiv, ale říkám to zcela zodpovědně:megality na ostrově Vera jsou mnohem pestřejší a zajímavější než Stonehenge. Proč? Stonehenge je jen jeden, ale tady na šestihektarovém pozemku se nachází několik objektů různých typů."

Tato starověká stavba objevená na ostrově Vera se nazývá megalit č. 1. Tak ji pojmenovali archeologové. Překvapivé je, že tato starověká stavba byla kdysi vysoká 3,5 metru a sloužila jako observatoř. Stavitelé speciálně uspořádali starověké okno tak, aby jím ve dnech letního a zimního slunovratu pronikal sluneční paprsek, který dopadal přesně na oltář.

Alexej Palkin: "Paprsek, který se dostane malým otvorem (stupeň je velmi malý), proniká do místnosti, osvětluje ji, což symbolizuje příchod toho či onoho astronomického dne. Hlavním kultovním objektem byl roční cyklus, v němž se odehrával celý život starověkého člověka, od jara do podzimní rovnodennosti, od léta do zimního slunovratu. A byly mu věnovány hlavní svátky a kultovní obřady".

Hlavní záhada starověké hvězdárny však nespočívá ani tak v tom, jak lidé na tomto stupni svého vývoje přišli na nápad sledovat pohyb nebeských těles, ale v tom, že starověká hvězdárna je postavena z obrovských kamenných bloků. Každý z nich má hmotnost několika desítek tun. Ukazuje se, že dávní obyvatelé těchto území poblíž dnešního Čeljabinska dokázali nejen tahat těžké kvádry, ale také je dokázali správně poskládat. A to tak spolehlivě, že se megalit ani po tisíciletích nezřítil.

Alexej Palkin vzpomíná: "Byli jsme v centrální hale, která je s bočními komorami spojena chodbami. Skládá se z řady megalitů, které jsou umístěny po stranách a ve stropě. Celkem je jich tam asi 25-30. Největší z nich váží 17 tun. Jsou dlouhé 1,5 až 2,5 metru a široké půl metru. Tato stavba je stará 6000 let, to znamená, že pochází ze IV. - III. tisíciletí před naším letopočtem."

Obrovské desky vytvořila sama příroda - jde o pozůstatek hory. Aby však bloky ležely rovně, museli je předkové opracovat. Může se to zdát neuvěřitelné, ale naši předkové se několik tisíc let před naším letopočtem naučili štípat obří kamenné desky, přepravovat je a stavět bez složitého stavebního vybavení.

Megalit

Vstup do megalitu č. 1

Alexej Palkin: "Používaly se starověké štípačky, které se vkládaly do určitých otvorů mezi kameny - mezi ty části, které bylo třeba naštípat. Vyráběly se třísky, do těchto otvorů se vkládaly dřevěné palice, které se pak vyplňovaly vlhkostí. Ty nabobtnaly a časem se kámen rozštípl. Prastará, ale velmi zvláštní technologie".

Ukazuje se, že to vše se odehrálo před 6.000 lety, kdy starověká Evropa právě přežila dobu ledovou a Sumerové ještě neměli své hliněné tabulky. U nás na Urale už existovala civilizace tak vyspělá, že dokázala z obřích kamenných desek postavit skutečné paláce. Naši předkové navíc stavěli hvězdárny. A přesto archeology nejvíce překvapil jiný objev - na ostrově Vera objevili skutečnou tavicí pec. Konstrukce této pece naznačuje, že technologie tavení kovů se ve vzdálených dobách téměř nelišila od těch, které byly vynalezeny teprve před několika staletími. To znamená, že polodivoké kmeny žijící na tomto ostrově se namísto toho, aby se před chladem schovávaly v jeskyních, zabývaly metalurgií barevných kovů.

Alexej Palkin: "Právě tam se nacházela nejstarší pec na tavení mědi. Vědci zde objevili komín, který je velmi zřetelně vyznačen; jsou zde dobře patrné zbytky komínů, které se odrážely od kamenů".

O tom, že v Čeljabinské oblasti žilo před tisíci lety neuvěřitelně vyspělé obyvatelstvo, svědčí i další úžasný nález - geoglyf Zyuratkul. Ten byl objeven náhodou. V roce 2011 si jeden ze zaměstnanců národního parku Zyuratkul všiml, --- Ukázalo se, že podivná cesta je geoglyf, tedy obří kresba speciálně položená na zemi! Ze všeho nejvíce připomíná podobu losa.

---

Kresba je dlouhá 275 metrů! Jak jeho tvůrci kontrolovali přesnost dláždění? Jak se jim podařilo dodržet směr a správnost linií, když je celý obrazec vidět jen z velké výšky? Ale hlavně, k čemu potřebovali obraz losa? Pokud je vidět ze vzduchu, museli mít nějaké létající stroje? Ale jak je to možné? Vždyť archeologové zjistili, že tento geoglyf vznikl před 5 - 6 tisíci lety! Tedy v neolitu, poslední fázi doby kamenné, kdy se člověk, pokud věříme oficiální vědě, teprve naučil dojit krávy a začal vrtat a brousit hrubé kamenné nástroje.

---

Pokud se archeologové při určování stáří tohoto zázraku nemýlili, ukazuje se, že naše představy o schopnostech a možnostech nejstaršího obyvatelstva Ruska neodpovídají skutečnosti. Oficiální věda se tedy mýlila, když mnoho let tvrdila, že inteligentní život v těchto oblastech vznikl až krátce před pokřtěním Ruska. Vědci s touto hypotézou zacházejí velmi opatrně. Nové archeologické nálezy však kladou stále více otázek, na které stále není odpověď. Tajemné prameny. Nezapadají nejen do dějin ruského státu, ale v zásadě odporují všem verzím vývoje lidské civilizace. O těchto pramenech z wolframu se začalo mluvit na počátku 90. let 20. století. Byly objeveny na cirkumpolárním Uralu geologickou průzkumnou expedicí. Zpočátku vědci považovali tyto malé části za úlomky rakety nebo letadla. Ale teprve když je poslali k prozkoumání, ukázalo se, že takové součástky se v sovětské letecké konstrukci nepoužívaly. Tehdy se prameny začaly zkoumat komplexně. Radiokarbonová analýza přinesla senzační výsledek: součástky z wolframu odlité před několika sty tisíciletímitedy dávno před vznikem lidstva.

Evženie Soklakova, historička:

"Na Urale byly v roce 1991 při těžbě zlata, při prosévání písku, nalezeny nepochopitelné prameny. Ukázalo se, že jsou z wolframu, navíc byl konec těchto pramenů roztavený. A teplota tání dosahuje tří tisíc stupňů, to znamená, že v přírodních podmínkách takové teploty nelze dosáhnout. A o několik let později vyšla zpráva Akademie věd, která říká, že tyto artefakty jsou staré nejméně sto tisíc let a že jasně ukazují na technogenní původ".

Ale nejneuvěřitelnější objev učinili vědci poté, co nálezy zvážili při několikanásobném zvětšení. Na spirálách byly nalezeny mikroskopické nápisy. Po epigrafické analýze se ukázalo, že nápisy byly vytvořeny ve staroruském jazyce.

Doktor filozofie Valerij Čudinov se podělil o svou hypotézu: ---

Pokud je to skutečně pravda a akademik Čudinov má pravdu, ukazuje se, že na Urale existovala před mnoha tisíci lety staroslovanská civilizace. A byla natolik rozvinutá, že disponovala  nanotechnologiemi. Tento starověký národ uměl vyrábět wolframové součástky pro nám neznámé účely. To vše je samozřejmě v rozporu s obecně přijímanými představami o vývoji lidské civilizace. Ale i kdyby tomu tak nebylo, není možné ignorovat skutečnost, že historie starověkého Ruska je mnohem starší, než se obecně předpokládá. Proč o nejstarších dějinách Ruska nevíme prakticky nic? Proč se do nás, Rusů, ve škole už několik století s pílí cpou dějiny starého Egypta, starého Říma, starého Řecka, ale o tom, co se dělo v našich zemích, se neví prakticky nic? Pár krátkých odstavců o Skytech a Kriviči - a to je vše. Jak se stalo, že podle průzkumů veřejného mínění si 74% Rusů myslí, že dějiny našeho státu začínají v IX. století! Mnozí archeologové a historici tvrdí - Rusko se dostalo do historického vakua. Ale proč?

Michail Kostinskij, historik: "Tvrdí se, že slovanská rasa není tak stará jako evropské rasy. Ale ve skutečnosti, když se do problému ponoříte, ukáže se, že slovanská rasa je velmi stará. A je docela dobře možné, že měla vztah k dávným Árjům, kteří kdysi obývali severní část Evropy. A nejen v Evropě. Měli něco společného s indickou kulturou".

Zde je další důkaz, že lidé budoucí slovanské civilizace byli mnohem vyspělejší, než je přijato věřit. Na jižním konci Uralu, v Čeljabinské oblasti, se nachází Ignatjevská jeskyně. V roce 1980 speleologové na jejích klenbách nechtěně objevili kresbu, která způsobila v archeologii skutečný převrat. Výzkumy ukázaly, že kresby byly na stěnách vytvořeny před více než 14 tisíci lety. A nejúžasnější na tom je, že na žádném jiném místě na planetě se nepodařilo najít tak starou kresbu, která by obsahovala jasný děj! Tato jeskyně zobrazuje proces vzniku života přesně tak, jak ho viděli naši dávní předkové. ---

---

Alexej Palkin: "Z vědeckého hlediska je lepší nazývat je protoindoevropany. To znamená, že to ještě nejsou Indoevropané. K vytvoření té skupiny, která se pak stala Indoevropany, došlo u Arkaimců již v XVIII století př.n.l. a v XV. století př. n. l. se z nich stali Indoevropané. Kr. a pak se od jižního Uralu začali stěhovat všemi směry - na východ do Číny, Indie, na západ a do Íránu".

---

Ukazuje se, že Slované se objevili dávno předtím, než se na území Eurasie objevily první státy. Jinými slovy, potomci praotců Uralu se později stali předky Evropanů

---

- pokračování na matrix-2021.cz -

*

- celé zdarma jen pro prvních 20 zájemců:

KARDINÁLNÍ INKARANCE (20) - Matrix-2001 / Gaia

KARDINÁLNÍ INKARANCE (19) - Matrix-2001 / Gaia

 

— blog —


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.