Na cestě k demokracii … či do anarchie?

zavreni vs 1939
12.11.2014 13:46
17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii. Před 75lety roku 1939 německá okupační správa uzavřela české vysoké školy, jako důsledek protiněmeckého vystoupení studentů při příležitosti svátku 28. října. Nacistická persekuce trestala studenty smrtí. Student Jan Opletal a dělník Václav Sedláček byli na těchto demonstracích německou policií zastřeleni. Devět dalších studentů bylo následně popraveno. Stovky studentů byly odvlečeny do koncentračních táborů. Mnozí se již nevrátili.

17.listopadu si také připomínáme 25.výročí vystoupení studentů v roce 1989 proti komunistické moci. Ta následně se sama zhroutila, zejména v důsledku politického vývoje v zemích východní Evropy.

Tato výročí připomínají statečnost našich studentů, kteří se nebáli vstoupit za demokracii a svobodu. Byli si vědomi tvrdých následků od represivních složek totalitní moci. Zejména ti studenti z října 1939.

Po 25letech od pádu komunistické moci, dnes také bilancujeme. Můžeme být zklamaní, můžeme se radovat. Podle toho, z jakého pohledu se díváme na polistopadový vývoj. Máme na každém rohu nové supermarkety, ale také máme statisíce nezaměstnaných. Místo českých továren vyrostly zahraniční velkosklady. O našich volených zástupcích se rozhoduje demokratickou volbou, která pravda mnohdy skřípe, ale není to již KSČ, která volby prováděla za nás občany.

K základům demokracie patří i respekt k demokratické volbě. Media mají velikou zodpovědnost, tedy být strážcem demokracie, nesmí se tedy stát nástrojem k ovládnutí veřejnosti, k potlačení demokratických principů ve společnosti.

Demokracie ve volném překladu je vláda lidu. Tedy respektování demokratických zásad. Nabízí se otázka, změnila se naše společnost za těch 25let k lepšímu? Nevyměnili jsme jen tu starou totalitu, za tu novou, lépe ustrojenou ?

Obavy v nás někdy narůstají. I dnes, v předvečer 25.výročí listopadu 1989, narůstá napětí a snahy o rozdělení společnosti. Parlamentní či prezidentské volby jsou znevažovány krátce po vyhlášení výsledků. Stupňují se útoky medií a také kulturní i společenské „elity“ na prezidenta České republiky Miloše Zemana. Občané, zejména té nejmladší generace, jsou medii k těmto útokům téměř vyzýváni. Prezident republiky Miloš Zeman, dle zveřejněných průzkumů, má dnes nejvyšší míru popularity mezi občany. Byl zvolen občany v přímé volbě. Respektujme to!

Miloš Zeman byl vždy ostrým kritikem zlořádů ve společnosti. Dokáže je pojmenovat. Bylo tomu, jak za totality, je tomu i dnes. Miloš Zeman ve dnech listopadové revoluce byl předním řečníkem na letenské pláni. A před listopadem 1989 se také nebál vystoupit veřejně proti komunistické moci, nebojí se vystoupit proti falši ani dnes.

Ona ta demokracie mnohdy někomu vadí. Studenti, jak ti v roce 1939, tak i v roce 1989, bojovali za svobodu a demokracii. 17.listopad se stal Dnem boje za svobodu a demokracii. A k zneužití ideálů 17. listopadu je cesta velice krátká, ale také velice nebezpečná. Jsme na křižovatce, můžeme kráčet k demokracii nebo spadnout do anarchie. Ukrajinské události nás varují.

Přemysl Votava

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.