Novičok, nebo Novyčok

23.3.2018 21:08
Pokud "nováček" (novičok, newcomer, новичок) znamená, že se jedná o novou generaci látky, která se liší jak způsobem výroby, tak způsobem bojového užití, tak lze očekávat, že ten název bude odvozen od novyj, že by tedy novyčok? Rusové nikdy by nemohli vyrobit novičok, ti mohli by vyrobit toliko novyčok? V ruštině jsou používány obě slovička, s měkkým i je to nový žák, nováček, s tvrdým y je užívané jako (ženské) přijmení. v případě významu "novičok" mi rusko-český slovník, vydaný v r. 1978 sděluje, že jde o hovorové slovo. Ve školním rusko-českém slovníku z roku 1955 новичок lze nalézt ve významu začátečník (ve sportu). Občas se objevuje slovíčko „novyčok“ psané azbukou zjevně jako gramatická chyba. Že by to slůvko proniklo do běžného jazyka z vojenštiny?

V diplomové práci Barbary Stoklasové Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů. Chemické a biologické zbraně z r. 2014 [Praha: Právnická fakulta UK] se píše toto: Nejslavnějším programem Sovětského svazu v oblasti chemie se stal od roku 1973 program „Foliant“[1], jehož hlavním cílem byl výzkum a tvorba tzv. chemických látek třetí generace. V rámci tohoto programu došlo k objevení dosud neznámých derivátů organofosforových látek, známých pouze pod kódovým označením A-230 a A-232, přičemž v případě A-232[2] se jednalo o látku údajně 5x toxičtější, než byla americká VX, která navíc snadno pronikala prostředky protichemické ochrany, byla obtížně zjistitelná a stala se východiskem pro náplň ve své době nejmodernější sovětské binární munice novičok-X. [3]

Uvedená citace z této diplomové práce se odvolává na publikaci PITSCHMANN[4], V. Historie chemické války. Kounice: Military System Line, 1991 (Správně 1999, ale má jít o vázanou publikaci). Dnešní publicistika se odvolává toliko na zprávu Vila Mirzajanova[5], který měl emigrovat do USA až v r. 1992 a svou zprávu podle hodně detailního a zevrubného článku bývalého uzbeckého velvyslance měl zveřejnit až v r. 1995[6]. Poradní orgán Organizace pro zákaz chemických zbraní měl konstatovat v roce 2016, že neexistují žádné důkazy o existenci "nováčka", kromě vyjádření pana Mirzayanova.[7]  Stejně tak současná hlášení o případném použití tohoto nervového plynu vůbec nenaznačují, o kterou generaci by mohlo jít. Viz písmeno (správněji číslici) X v jeho názvu, která je uvedena v citaci. Je zvláštní, že podle jinýcch zdrojů byly používány arabské číslice, tedy třeba novičok-7.  

Operace pod falešnou vlajkou většinou jsou vedeny tak, aby ukázaly na "pravděpodobného" viníka.[8] Jednoznačně poškození obrazu Ruska by prospělo Ukrajině. Mohlo odradit Krymčany od účasti ve volbách.  Prvním podezřelým je z provádění takovéto operace je zde samozřejmě SSSR, který mohl předstírat, že má takovou účinnou zbraň úspěšně vyvíjí a má k dispozici. Současně platí, že současní vládcové Ruska vůbec nemusí už ani vědět, že nic takového k dispozici neměli.[9]  Lze dokonce na základě uvedených diskrepancí, spočívající např. ve ztotožnění A 234 s novičokem a jednou z jeho lokalizací v Uzbekistánu, jednou v Rusku tvrdit, že nikdy nikde žádná chemická sloučenina, nazvaná velmi nepřesně jako novičok se nevyskytovala, nevyskytuje a ani nebyla použita[10]. Leda tak jako zbraň psychologické války, sloužící k zastrašení protivníka.[11] pan Mirzjanov byl odejit z Ruska, když už nebyl potřebný ani pro výrobu kamufláže. Přitom samotný program „Foliant“ měl být kamuflován jako výzkum pesticidů[12].

Místo závěru: novičok a novyčok

Stále si nadáváme, jak jsme na tom špatně, že naší kapesní armády nemusí nikdo obávat.[13] Takže bychom by měli být rádi, že nás někdo podezírá, že umíme vyrobit alespoň nějaký pochybný nervový plyn[14].[15] Kdybychom teď prohlásili, že umíme vyrobit a namíchat novičok spolu s A 234  (s novyčokem? ) v libovolném množství v libovolném okamžiku, nepředstavovalo by to posílení naší obranyschopnosti?[16] Neodradilo by to jakéhokoliv útočníka od vstupu na naše území? Pouze bychom použili něco na způsob kamikadze. Znáte to z pohádky: Obětujeme levé křídlo. Jinde jiný pán v diskuzi pod Slánským prohlásil, že je škoda, že se komunisté nelikvidovali mezi sebou ještě ve větším měřítku. Stejná logika, stejná legrace. A pokud prohlásím, že mám na palubě letadla novičok ve spreji letušce, i když ve skutečnosti půjde o kapky do nosu, tak mě letadlo doveze, kam budu chtít.[17] Pokud se mě letuška duchapřítomně nezeptá, jestli jsem si náhodou nezabudl  doma slavnou A 234 (novyčok). Nebo obráceně?

Proč nikdo nedokázal upozornit na možnost násilného odstranění Skripala ex ante, když to bylo tak jednoduché si vypočítat, že Rusové vraždí přeběhlíky. Tvrdím, že pro počty těch přeběhlíků tento fakt nebude žádný odstrašující význam, Přeběhlíci jsou nepoučitelní. Ve středověku věšeli veřejně kapsaře. Jeho kolegové v klidu okrádali zaujaté díváky.[1] Na základě usnesení ÚV KSSS ze dne 8. června 1973 zahájil Sovětský svaz speciální program Foliant. Projekt byl ukončen až na začátku devadesátých let. Záminkou pro spuštění projektu bylo masové užití Americké armády oeganofosforových defoliantů pro decimování vegetace v Indočíně. V tomto směru ovšem dosáhl Sovětský výzkum vrcholu již v polovině šedesátých let vývojem nejúčinnější receptury Agenta Orange. Další výzkum dvousetčlenného týmu se již zabýval skutečným i když neoficiálním důvodem programu Foliant – vývojem třetí generace bojových otravných látek na bázi organofosfátů. Existují dohady, že dalším směrem projektu Foliant měl být vývoj výrobních postupů bojových otravných látek z prekurzorů užitých v běžné chemické výrobě (pro možnost výroby bojových otravných látek ve spřátelených továrnách na území nepřítele…). V osmdesátých letech již výzkum přinesl dvě zcela nové chemické látky odvozené od dosud známých nervově paralytických látek. Jednalo se o A-230, A-232 a A-234 (podle některých zdrojů se k této skupině řadí i jakási látka P33). Tyto látky s odsud neznámým složením daly posléze vzniknout řadě binární munice označované souhrnným názvem „novičok“. Projekt vývoje technologie binární munice byl schválen ÚV KSSS a Radou ministru SSSR usnesením č. 844-186 dne 6. října 1989. Ještě téhož roku spařila světlo světa první oficiální binární receptura s názvem novičok-5. Novičok-5 byl pravděpodobně založen na látce A-232 a v roce 1989 jej bylo vyrobeno 5-10 tun ve Volgogradu. V roce 1990 zavedla Sovětská armáda recepturu novičok-X (jiné zdroje uvádí název novičok +), který ještě převyšoval vlastnosti novičkou-5. Téhož roku však Sovětské laboratoře vydaly ještě binární recepturu novičkou-7 vzniklé údajně z látky R-33 (VX) a která údajně vykazovala stejné vlastnosti, ale již desetinásobnou toxicitu oproti somanu (či látce IVA). V příštích letech byly připraveny ještě receptury novičok-8 a novičok-9, ale ty již neopustily stěny laboratoře. (http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php/Novi%C4%8Dok ) ; https://www.lidovky.cz/jed-novicok-byl-nejmocnejsi-chemickou-zbrani-sovetsti-vedci-za-nej-dostali-leninovu-cenu-g74-/zpravy-svet.aspx?c=A180313_084853_ln_zahranici_ele 

[2] Podle britských orgánů byla látka A234, kterou označují jako „Novičok", použita k otravě bývalého plukovníka GRU Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury.  Viz zde http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ruske-mzv-rusko-nikdy-nevytvorilo-chemickou-zbran-novicok/. [Skripal a jeho dcera byli počátkem března nalezeni v bezvědomí na lavičce v anglickém Salisbury. Skončili ve vážném stavu v nemocnici a spolu s nimi i britský policista, který se k nim dostal jako první.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/skripal-sergej-vyskov-centrum-ochrany-proti-zbranim-hromadneho-niceni-spion-agent-geo-/zahranicni.aspx?c=A180315_211332_zahranicni_evam]Bylo by možné tvrdit, že nepsaná pravidla porušil sám Skripal. Předpokládá se totiž, že omilostnění zpravodajští důstojníci přesídlivší do zahraničí změní profesi či odejdou do důchodu. Skripal ale navzdory této zvyklosti pokračoval v práci pro britské zpravodajské služby. (http://www.armadninoviny.cz/profesionalni-pokus-o-vrazdu-sergeje-skripala.html?stranka=26 ) ; https://echo24.cz/a/Sv4Ue/rusky-vedec-priznal-ze-se-podilel-na-programu-vyroby-latky-novicok

 Jako nejperspektivnější byly vybrány látky, označované jako A 232, A 234 a A 230. Jde o nesmírně prudce jedovaté organofosfáty se strašidelně vypadajícími názvy, jako N-[1-(diethylamino)ethyliden]amido-O-methyl-fosforofluoridát (http://www.protiproud.cz/politika/3681-otraveny-agent-v-britanii-jasna-putinova-stopa-jak-presne-funguje-tajemny-sovetsky-superjed-vede-stopa-k-hillary-clintonove-protiruska-hysterie-chladne-je-treba-prikrmovat-zabity-dve-mouchy-jednou-ranou.htm . Aby to nebylo tak jednoduché, tak předpokladem použití novičoků je jejich syntezá s bojovými chemickými látkami A 230, A 232 a A 234. A 234, binární BCHL na bázi prekurzoru Novičok-7, vyrobeny desítky tun, testována 1993, 10krát

účinnější než soman (http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0ahUKEwiY0cPP2ILaAhXBJFAKHd-aDmA4ChAWCGEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vojenskerozhledy.cz%2Fkategorie%2Fdownload%2F743_7f5abcc210e61d5a48797248e3e2cc12&usg=AOvVaw28XZjVFLwq2CXF_jzJZ2OF )  

[3]https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/68103/DPTX_2013_2_11220_0_262674_0_132859.pdf?sequence=1. Na stejný zdroj se odvolává autor následující citace V Sovětském svazu se poválečný program vývoje chemických zbraní, podobně jako ve Spojených státech a Velké Británii, soustředil na studium a následně i výrobu NPL. Taktéž i velké množství studijního materiálu získala sovětská armáda v několika německých ústavech pro výzkum a vývoj zbraní hromadného ničení. Koncem 50. let se Sovětský svaz začal zajímat také o psychoaktivní látky. V 70. letech pak došlo k zesílení chemického zbrojení a s tím spojené výzkumné a rozvojové základny, orientované zejména na vysoce účinné NPL. Testování nové generace otravných látek probíhalo v 80. letech na vojenském polygonu Nukus, který sloužil pro speciálníexperimenty v extrémních klimatických podmínkách. Jeho význam vzrostl zejména po odtajnění polygonu v Šichanech v roce 1987, ve kterém byly mimo jiné uskutečňovány až do roku 1992 základní testy s binární municí. Skutečností je, že snad žádné zemi na světě (snad vyjma Francie) se nepodařilo tak pečlivě utajit svůj vojenský potenciál v oblasti chemické války, jako právě Sovětskému svazu. (https://theses.cz/id/fgpatm/Testovn_chemickch_zbran_na_lidech.pdf ). Podle agentury AFP vyvíjela bojovou látku novičok až do začátku 90. let v rámci státem podporovaného programu laboratoř v nyní uzavřeném ruském městě Šichan. Agentuře RIA Novosti to potvrdil ruský vědec Leonid Rink, jenž na tomto pracovišti strávil 27 let. Vývoj novičoku byl dokonce tématem jeho disertační práce. Rusko však i nadále popírá, že by jed kdy vyrábělo, a odmítá jakoukoliv spojitost s útokem na Skripala (66) a jeho dceru (33). „Kdyby šlo o ruskou akci, jsou už oba dávno po smrti,“ připouští Rink. „Oni ale pořád žijí. To znamená, že se buď vůbec nejednalo o novičok, nebo byla látka špatně namíchána,“ dodal. (https://www.denik.cz/ze_sveta/kauza-novicok-latka-ktera-paralyzovala-dvojiteho-agenta-se-v-cesku-nevyskytuj-20180321.html ); Pracoval jsem na likvidaci ruských chemických zbraní a mohu říct, že Rusko nikdy jed pod tímto jménem nemělo,“ dušuje se specialista na chemické zbraně Anton Utkin. (http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/145131/britove-maji-jasno-dvojiteho-agenta-otravil-plyn-vyvinuty-sovety-uz-se-neuzdravi.html )

[4] Prof. Ing. Pitschmann, Vladimír, CSc. , narozen 10. 2. 1958. Inženýr chemie, vědec a vysokoškolský pedagog (Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT). Zaměřen na bojové chemické látky, toxické látky, bojové plyny, chemický rozbor a detekci těchto látek, chemické zbraně aj. Viz zde http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/26535 . Je autorem, nebo alespoň spoluautorem přinejmenším 12 knižních publikací a přibližně 20 článků z oboru, počínaje rokem 1997.

[5] Ono totiž žádné ruské tajemství a "know-how" okolo Novičoků už dávno neexistuje. První konkrétnější informace byly získány od přeběhlíků, kteří se podíleli na ruském programu biologických a chemických zbraní, dlouho před rokem 2000. Jedním z nich byl Ken Alibekov, přední pracovník zařízení na výrobu bakteriologických zbraní BIOPREPARAT, který poskytl kromě informací o programu biologických zbraní také některé relevantní informace o novičocích.

O něco konkrétní a přesnější informace pak západ získal od Vila Mirzjanova , který byl za údajné indiskrece o programu v Rusku vězněn za velezradu a posléze propuštěn. V roce 1994 vystěhoval na Západ a své informace si nenechal pro sebe. Veřejnost s existencí Novičoků seznámil ve své knize, která vyšla 2009 (http://www.protiproud.cz/politika/3681-otraveny-agent-v-britanii-jasna-putinova-stopa-jak-presne-funguje-tajemny-sovetsky-superjed-vede-stopa-k-hillary-clintonove-protiruska-hysterie-chladne-je-treba-prikrmovat-zabity-dve-mouchy-jednou-ranou.htm

[6] Ve stejném roce Jediné kriminální použití látky Novičok bylo podle Kommersantu zjištěno v roce 1995, kdy byli otráveni bankéř Ivan Kivelidi a jeho sekretářka, když vrah substancí potřel sluchátko jejich telefonu. Při vyšetřování bylo zjištěno, že látku pachatel získal od pracovníka filiálky GNIIOChT ze Saratovské oblasti. Vrah se tehdy rovněž přiotrávil a podstoupil tajnou léčbu v Moskvě. Viz též Smithson E. A., Mirzayanov V. S., Lajoie R., Krepon M.: Chemical Weapons. H.L.S. Center. Report No. 17 (1995).

Závažnost trvalých následků lze ilustrovat případem ruského vědce, který přežil náhodné vystavení látce při laboratorním výzkumu. Andrej Železňakov následně přežíval pět let s chronickou slabostí, epilepsií, těžkou depresí a neschopností se soustředit. I když mu byla okamžitě po zásahu jedem injekčně podána protilátka, o pět let později zemřel. (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tohle-udela-s-lidskym-telem-latka-ktera-byla-pouzita-na-byvaleho-ruskeho-agenta-sergeje-skripala-43738; http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/85931/jak-zabiji-armadni-jed-novicok-rusky-vedec-stihnul-pred-smrti-prozradit-co-se-delo.html  )

[7]http://www.zvedavec.org/komentare/2018/03/7535-historka-s-novicokem-je-dalsim-podvodem-ve-stylu-iracke-zhn.htm. Podle závěrů autora článku 1) Porton Down ve svých publikacích přiznalo, že žádné ruské „Novičoky“ nikdy nevidělo. Britská vláda nemá naprosto žádné informace s „otisky prstů, jako nečistoty, na základě kterých lze s jistotou přisoudit tuto látku Rusku; 2) Doposud ani Porton Down, ani světoví experti v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) nebyli přesvědčeni, že „Novičoky“ kdy existovaly; 3) Británie odmítá poskytnout vzorek OPCW; 4) „Novičoky“ byly specificky navrženy tak, aby je bylo možno vyrábět z běžných přísad v jakékoliv vědecké laboratoři. Američané demontovali a prostudovali zařízení, které je údajně vyvíjelo. Je zcela nepravdivé, že je mohli vyrábět pouze Rusové, když je může vyrábět kdokoliv; 5) Program „Novičok“ byl v Uzbekistánu, nikoliv v Rusku. Jeho odkaz zdědili Američané během jejich aliance s Karimovem, nikoliv Rusové.

Jinak v jedné diskusi z roku 2017 jsem našel jistou zmínku, která spekulovala o použití „novyčoka“ kromě sarinu v Sýrii. Navíc před ruským prohlášením vystupovali v TV různí naší odborníci a tvrdili, že vyrobit novyčok umí každý magister chemie,

[8] http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/zpravy/tak-jak-je-to-s-nervovym-plynem-zapad-nebo-rusko/

[9] Od roku 1992 Moskva zastavila jakoukoli činnost v oblasti vývoje chemických zbraní. V rozhovoru pro Sky News to řekl ruský velvyslanec v Nizozemsku a zástupce země v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní Alexander Šulgin.   Mark Stone: "Dovolte, aby to bylo jasné. Vychází z vašich slov, že Rusko nemá vůbec žádné chemické zbraně?" Alexander Šulgin: "Obecně neexistují žádné chemické zbraně." Mark Stone: "A program "Novičok" neexistoval?" Alexander Šulgin: "V Ruské federaci neexistoval." (velvyslanec očividně zdůrazňuje Ruskou federaci na rozdíl od Svovětského zvazu - pozn. red.) Mark Stone: "V tom případě se můžu ptát, kdy jste slyšeli slovo "Novyčok" v souvislosti s chemickými zbraněmi?" Alexander Šulgin: "Týž den, kdy Theresa Mayová vydala své prohlášení. Nikdy jsem neslyšel o tomto programu, o tomto nervovém plynu. (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/sky-rusky-diplomat-odmita-existenci-moskevskeho-programu-novicok/ ; https://www.lidovky.cz/rjabkov-rusko-ani-sssr-nervovou-latku-novicok-nikdy-nevyvijely-pxm-/zpravy-svet.aspx?c=A180315_170921_ln_zahranici_ele ;

[10] Ve smyslu Ve smyslu Úmluvy jsou zakázané všechny chemické toxické látky, pokud jsou určeny pro vojenské použití jako chemická zbraň. V Úmluvě jsou striktně vyjmenovány pouze látky, včetně sarinu, jímž je věnována zvláštní pozornost, protože byly v minulosti zavedeny do vojenské výzbroje apod. Kterýkoliv účastník Úmluvy by mohla oficiálně požádat Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Haagu o vyšetření údajného použití chemických zbraní. Organizace je pak povinna bezodkladně jmenovat inspekční tým a na základě dohody jej vyslat na místo incidentu. Viz http://domaci.eurozpravy.cz/zdravotnictvi/186379-jak-funguje-sarin-ktery-zasahl-civilisty-v-syrii-zasazeni-maji-jedinou-moznost-rika-pro-ez-uznavany-toxikolog/

[11] Podle jedné diplomové práce náklady na způsobení významných ztrát civilního obyvatelstva na ploše jednoho čtverečního kilometru se pohybují kolem 2 000 dolarů u konvenčních zbraní, 800 dolarů u jaderných zbraní, 600 dolarů u zbraní chemických, zatímco u biologických zbraní je to pouze 1 dolar.

[12] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2417773-nervova-latka-novicok-ktera-otravila-exspiona-je-osmkrat-silnejsi-zabijak-nez-plyn-vx

[13] Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal ve středu prohlášení, v němž stojí: „Podle úřadu dostupných informací nebylo a není na území České republiky s látkou typu novičok nakládáno.“

VelvyslanecRF v Praze Alexandr Změjevskij na vyzvání české strany ve středu navštívil české ministerstvo zahraničí, kde náměstkovi českého ministra zahraničí Ivu Šrámkovi předložil údaje, které potvrzují odůvodněnost prohlášení MZV RF o možnostech Českana výrobu látky, která je spojena s otravou bývalého plukovníka GRU Ministerstva obrany RF Sergeje Skripala ve Velké Británii, oznámil Sputniku poradce velvyslanectví RF Feodosij Vladyševskij, který se schůzky také účastnil. V sobotu oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová při prohlášení o otravě Skripala oznámila, že je nejpravděpodobnější, že zdrojem původu dané látky jsou státy, které od konce 90. let provádí intenzivní výzkum látek z projektu Novičok (A-234). Je to Velká Británie, Slovensko, Česko, Švédsko a ohledně USA je otázka otevřená.  V souvislosti s prohlášením Zacharovové si české ministerstvo zahraničí předvolalo na středu v 11:30 velvyslance RF Alexandra Změjevského, když jako důvod předvolání velvyslance RF uvedlo „naléhavá otázka". Podle Vladyševského „ve středu 21. března proběhla schůzka velvyslance RF v Česku Alexandra Změjevského a náměstka ministra zahraničí Česka Iva Šrámka, která podle dohody měla „tajný charakter".  „Můžeme pouze potvrdit, že ruská strana poskytla českým partnerům informace, které průkazně potvrzují odůvodněnost ruských prohlášení ohledně možností České republiky, která se dokáže zabývat výzkumem a výrobou nervově paralytických bojových otravných látek, které jsou analogické těm, které byly podle oznámení britských orgánů využity při incidentu v Salisbury," řekl diplomat.  „Chci zvláště zdůraznit, že nešlo o žádná obvinění České republiky ze strany Ruska," dodal Vladyševskij.
Zdroj: https://www.denik.cz/ze_sveta/kauza-novicok-latka-ktera-paralyzovala-dvojiteho-agenta-se-v-cesku-nevyskytuj-20180321.html

[14] Podle (https://theses.cz/id/9nkgbq/downloadPraceContent_adipIdno_4807 ) chemické zbraně v Československu se vyráběly v omezeném množství. Viz též zde http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_05_323-333.pdf ; "Ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář uvedl, že otravné látky se v České republice vyrábějí výhradně pro laboratorní účely, kvůli otestování jejich vlastností. Pokud se vůbec nějaké připraví, tak pouze v malém množství v řádu gramů"  https://zpravy.idnes.cz/rusko-vyhosteni-britanie-diplomate-db5-/zahranicni.aspx?c=A180317_092115_zahranicni_ert ; https://www.lidovky.cz/otravne-latky-se-v-cesku-vyrabeji-jen-kvuli-testovani-vlastnosti-tvrdi-odbornik-g13-/zpravy-domov.aspx?c=A180317_185626_ln_domov_ele 

[15]Jak je možné odhalit, že byl člověk něčím takovým zasažen? Je to velmi obsáhlá otázka. V první řadě je to klasická nervově paralytická látka, to znamená, že má účinek na acetycholinesterázu. Zařadíme do tohoto klasickou cholinesterázovou reakci, na což máme detekční prostředky. A pak vlastně postupnými analytickými kroky se budou odhalovat jednotlivé substituenty na dané látce. Tak by se dala vyhodnotit celá struktura. Problém je v tom, že struktura je odhadovaná, takže ve své podstatě analýza bude vyžadovat mravenčí práci. V každém případě půjde látku identifikovat. A umíte jako specializované armádní jednotka takovou látku odhalit, když když neznáme přesně její skladbu? Ano, umíme. (http://www.natoaktual.cz/skripal-salisbury-rusko-novi-otrava-nervovy-chemik-liberec-pl2-/na_zpravy.aspx?c=A180315_084919_na_zpravy_m00 ) velení britské policie oznámilo, že jim vyšetřování zabere ještě „celé měsíce“ (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-Novicok-Jako-houska-na-krame-ma-to-leckdo-Putin-po-vecerech-nad-coudicimi-kadinkami-vyviji-nove-zbrane-Ty-plky-a-blaboly-o-Rusku-V-Evrope-hrozi-obrovske-nasili-imigrantu-529060

[16] V r. 2015 uspořádala Univerzita Tomáše Bati vědecko-odbornou konferenci k 100, výročí použití chemických zbraní na téma Historie a současnost chemických zbraní, přičemž jedna z 10. sekcí byla věnována problematice Zneužití bojových chemických látek k chemickému terorismu. Další třeba Současnost a nové hrozby použití chemických zbraní. Takže experti by se našli. Viz též https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dulezite-informace-k-jedu-novicok-Vyjadril-se-i-toxikolog-529184 

[17]Lze při dnešním stupni kontrol na letištích a na hranicích takovou látku nepozorovaně pronést? Vzhledem k toxicitě, pokud je to takové cílené použití, tak se bavíme o stopových množstvích. Když zabalíte do čehokoliv malou ampulku, nikdo to nikdy nezjistí. Bavíme se opravdu v řádech miligramů, pokud mi jde o intoxikaci jednotlivce. Jak člověka touto látku otrávím? Když se budeme bavit o konkrétním incidentu z Británie, vyloučil bych injekční podání nebo podání pod kůži jakýmkoliv prostředkem, kterým by se to tam dalo vpravit. I když intravenózně (nitrožilně, pozn. red.) by to bylo samozřejmě úplně nejúčinnější. Nejpravděpodobnější je v tomto případě vdechnutí nebo požití. Samozřejmě lze kontaminovat i nějaký předmět, u kterého víme, že s ním dotyčný přijde do styku. Při tom kontaktu, když víme, že látky pronikají přes kůži, se musí úměrně zvýšit množství látky. Už by to nebyly miligramy, ale gramy, ale i to je možný způsob. Ta škála je obrovská. Takže klidně mi to někdo může vmíchat do kávy, když si v kavárně odskočím na toaletu? To je jedna z variant. Druhou variantou je, že bude mít někdo látku rozpuštěnou v patřičném rozpouštědle a použije ji jako sprej, aerosolový rozprašovač. Vy to vdechnete. To je věc, kterou lze také jednoduše provést. Namíchá se to do standardního rozprašovače na voňavku, pak budu procházet kolem vás a stříknu vám to do obličeje. Látka se smíchává až na místě před použitím?Jsou to látky vyráběné pro binární munici. To znamená, že v případě bojového použití by byly dopravovány na cíl odděleně a došlo by ke smíchání v podstatě až při zasažení cíle. Při takovémto, řekněme, teroristickém použití, jsou ty možnosti obě dvě, tedy že došlo ke smíchání až na místě, nebo že byl rovnou připraven finální produkt. Jak látka vypadá, je to nějaký prášek? Většina nervově paralytických látek jsou kapaliny, samozřejmě je mezi nimi řada látek, které lze vyrobit v pevném stavu. Pokud se ale bavíme o tomto případě, předpokládal bych, že šlo o kapalinu. Co říkáte na informace, že se této látce nedá bránit běžnými způsoby a ochrannými prostředky? Úplně přifouknuté to není. I vzhledem ke své povaze pronikají ochrannými prostředky mnohem rychleji než standardní bojové chemické látky. Ochrana proti nim existuje, ale jen po kratší dobu. Závisí na daném ochranném prostředku. Můžeme pracovat se sílou toho ochranného obleku, jeho tloušťkou, s velikostí filtru atd. I v případě, že by byly podobné látky masivně použity, tak se tomu dá ochrana přizpůsobit. (http://www.natoaktual.cz/skripal-salisbury-rusko-novi-otrava-nervovy-chemik-liberec-pl2-/na_zpravy.aspx?c=A180315_084919_na_zpravy_m00 )

 

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.
Klíčová slova: dezinformace, Novičok

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Bigo2

Dnes už víme, že žádný Novičok neexistoval - je to jen manipulace ze strany západních elit.

Jedná se o fintu, aby tomu západní ovčani rozuměli, jde o "now we choke" (nyní se zadusíme) - viz. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/now-we-choke.

 

rezjir10

Abych to úplně zjednodušil na ultimo, pokud se na místě činu našly toliko stopy A 234, tak se nemuselo přímo  jednat o otravný nervový plyn, ale  o jeho komponentu, která musí být syntetizována s novičokem, aby vytvořila vražednou bojovnou látku.