Otevřený dopis ministru spravedlnosti k soudnímu jednání s A. Babišem

22.9.2022 10:13

Ministerstvo spravedlnosti                                                                           

Ministr JUDr. P. Blažek, Ph.D.                                                                    

Vyšehradská 16                                                                                           

128 10 Praha 2

 

                                                                                                                      Praha18.9.2022                                                                                                           

Předmět: soudní případ Babiš – politicky zinscenovaný proces

 

Vážený pane ministře,

       Nemohu jinak, než vyjádřit tímto dopisem svoji frustraci nad současným soudním procesem proti bývalému premiéru Babišovi, který je bezesporu politický motivovaným procesem za účelem eliminace Babiše z kandidatury na prezidenta této republiky, to přece každý v této republice nemůže ani jinak chápat. Tímto procesem jsme se posunuli jako republika snad na úroveň nějakých těch banánových republik, jako třeba Středoafrické republiky, kde bývalo zvykem, že náčelník Bokassa snědl svého politického oponenta k obědu. A tamto snad nechceme za Vašeho ministrování  dojít, doufám. Nevěřím, že by Vám nevadilo, že na období Vašeho ministrování bude historie vzpomínat tak, že se tu vedly za Vás zpolitizované procesy.  

    Jen jako vsuvku uvedu, že nedávno jsem byl osloven jedním člověk při sběru podpisů pro jednoho kandidáta na prezidenta a ten člověk mě informoval o tom, že je připraven atentát na Babiše ve městě Třeboň, a že ten atentát má proběhnout střelbou z prvního patra budovy u nějaké Jindřichohradecké brány apod. Samozřejmě, že jsem šel tento připravovaný atentát nahlásit na policii, a to asi tak půl hodiny předtím, než se měl Babiš setkat se svými příznivci v Třeboni a policie na konto tohoto mého nahlášení jeho setkání s občany v Třeboni tuto akci zrušila. Do dnešního dne nevím, zdali to byla jen provokace lidí ideologicky blízkých k těm, co dnes organizují tento monstrproces proti Babišovi, a nebo to byl opravdu připravený atentát, kterému jsem já nakonec zabránil. Až do těchto extrémů se nyní zachází v této republice ve snaze vyloučit Babiše z kandidátů na post nového prezidenta, a to už opravdu překračuje veškeré meze únosnosti a je nutno se proti tomu začít bránit.

      Já bych se ale chtěl v tomto dopise spíše věnovat jinému tématu, než je atentát na Babiše, a to provést korektní srovnání dvou přístupů trestněprávních orgánů této země, kdy na jedné straně se tu pořádá soudní štvanice na Babiše, a k tomu bych rád postavil do protipólu to, co já po dobu 4 let zažívám jako podavatel trestního oznámení na původce škody ve výši 14 miliard korun pro občany této země. Tento případ je zase cíleně veden stejnými institucemi, které pracují na případu Babiš, aby ten případ zametly pod koberec. Jedná se o případ zmařeného projektu výstavby elektrárny Adularya, kde jsem já byl přímým účastníkem událostí, které vedly k této ohromné ztrátě, a své poznatky jsem zpracoval před téměř 4 roky do svého trestního oznámení s podezřením, že někteří vedoucí pracovníci generálního dodavatele elektrárny Adularya do Turecka vědomě a záměrně, a podle mého názoru za úplatu, nechali vyjít rakouskou firmu Andritz ze své zodpovědnosti za tyto způsobené škody. Tím, že vedení generálního dodavatele nepožádalo ve smlouvě dané záruční době o zajištění zprovoznění vadného zařízení dodaného touto rakouskou firmou, takto se přenesla škoda z viníka kolapsu celého projektu – tady rakouské firmy Andritz na českého daňového poplatníka. Toto trestní oznámení jsem podal v listopadu 2018 na Vrchní státní zastupitelství do Prahy, kdy vyšetřováním byla povařena Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).        

    Nepíši na Vaše ministerstvo poprvé a již jsem několikrát žádal u Vašeho ministerstva o pomoc, poněvadž toto moje trestní oznámení je po dobu 4 let záměrně nevyšetřováno a zametáno pod koberec. Situace se od mého posledního dopisu na Vaše ministerstvo nezměnila, případ jsem posunul až na úroveň Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), ale podle posledního dopisu z NSZ ze srpna 2022 to vypadá tak, že jsou všichni dohodnuti, a to NCOZ, Vrchní státní zastupitelství (VSZ) a Nejvyšší státní zastupitelství, že bude tento skandální případ smeten ze stolu

    Právě zahájení soudního procesu s Babišem ve mně vyvolalo rozhořčení, kdy já 4 roky zde bojuji o to, aby se tento případ elektrárny Adularya se škodou 14 miliard korun začal vyšetřovat, a bojuji, po pravdě řečeno, u VSZ neúspěšně, a tady se nyní rozjel od stejného VSZ proces, kde nakonec žádné škody pro českého daňového poplatníka ani nevznikly.

    Pokud já vím, Babiš těch 50 milionů korun údajné škody doplatit. Jak se mám s tímto očividně dvojím metrem uplatňovaným VSZ na tyto dvě kauzy vyrovnat? Na jedné straně vidím urputnou snahu VSZ a policie bývalého premiéra Babiše znectít v tomto předvolebním období prostřednictvím zpolitizovaného procesu, a na druhé straně vidím od toho samého VSZ urputnou snahu případ elektrárny Adularya zamést pod koberec v rozporu se všemi fakty, které jsem já do svého trestního oznámení uvedl.

    Hlavní mojí námitkou proti způsobu vyšetřování je to, že vyšetřovatel nezavolal za celou dobu téměř 4 let ani jednoho mého klíčového svědka, i když jsem si několikrát stěžoval na VSZ na tento způsob vyšetřování.

   Já na Vás apeluji, vážený pane ministře, abyste tyto excesy dvojího přístupu ke spravedlnosti v této zemi zastavil. Takovéto konání nejen že podrývá jakoukoliv důvěru k justici a k trestněprávním orgánům v této zemi, to by bylo jen slabé hodnocení tohoto dvojího přístupu k oběma zmíněným případům, ale tato praxe dvojího standardu navyšuje celkovou nespokojenost velké části obyvatelstva se současnou situací v tomto státě a o možných důsledcích takovéhoto růstu negativních nálad obyvatelstva jste se právě Vy nedávno správně zmínil ve svém vyjádření.

    Toto je moje dobře míněné varování a doporučoval bych tudíž, aby tato soudní komedie s Babišem byla laskavě ukončena, a aby se místo toho začalo VSZ věnovat případu Adularya se škodou 14 miliard korun pro nás, pro české daňové poplatníky.

Děkuji předem za Vaše návazná opatření.

S pozdravem,

 

Miroslav Kelnar 

 

 

(kráceno)


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.