Povodeň - zdroj pro hyeny chráněné státem?

obrazek
8.6.2013 18:01
Máme tu opět povodeň. Nějak jsme si už zvykli na občasnou velkou vodu. Záchranáři už mají své zkušenosti jak dobře a úspěšně pomáhat. Totéž se týká charitativní pomoci, sbírek i jiných podobných forem naší občanské solidarity. Stát z našich daní „vyškrabává“ ve svém rozpočtu kdejakou korunu na pomoc. Pak nastupují miliardy na obnovu poničeného..a s tím i hyeny snažící se z cizího neštěstí uškubnout co nejvíce. Pochopitelně s účelovým zneužitím děr v zákonech i s vědomím nezájmu státu o kontrolu včetně šetření případných trestných činů s tím souvisejících.

Podrobně podobné jednání popisuje například Naomi Klein ve své knize Šoková doktrína. Ukazuje na nedávných následcích jiné přírodní katastrofy ve městě New Orleans. Tonádo Katrine zničilo většinu města. Co nezničila vichřice, to zničila mořská voda zvednutá touto vichřicí. Také mnoho solidarity a pomoci..ale vedle toho hned někteří se začali těšit na miliardy státních peněz na opravy a obnovu. Měli radost z nečekané byznysové příležitosti.

U nás si už pomalu zvykáme na rozmary přírody i na, dřívějšími neštěstími, vyzkoušené a naučené postupy pomoci. Naučili se také různí podvodníci a vypočítavci. Už zmizelo zakazování natáčení a fotografování v době povodně. Prý z důvodů nebezpečí vyvolávání negativních a depresivních nálad mezi postiženými. Hlavním důvodem zakazování ale bylo,že tak byly zadokumentovány povodní zasažené domy a další majetky (pole, studny apod.). To bylo nežádoucím důkazem, když při rozdělování peněz je dostali i lidé nepoškození. Většinou šlo o blízké místního starosty a dalších podobných. Záznamy těmto podvodům zabránily. Toto jsou ale malé částky.

Mnohonásobně více financí jde na obnovu infrastruktur..vodovodů..železnic..silnic.. Tam, kde jdou největší částky, jsou i největší podvody, včetně jejich přiměřeného zdokonalení. Úměrně výši částek státem slíbených a vyplácených. Při výběrových řízeních se zneužije tvrzení o nouzové situaci. Jednoduše nebude. Úplně se zapomene, že existují srovnatelné stavby. Tak se přehlíží předraženost. Není důvod, aby byla dražší obnova silnice bez soutěžení z důvodu havarijní nouze po povodni vedle obnovy silnice, která prošla řádným výběrovým řízením.

Pravda, i ty „vysoutěžené“ stavby mnohdy byly soutěženy s podvody i šikovně skrytými úplatky. Podvody a úplatky se dělají jednoduše s jakoby přehlížením Finančních úřadů řízených dočasně bývalým bratrem Kalouskem. Podobný přístup mají i státní zastupitelství, kde není zájem šetřit věci. Naopak bojují o nový speciální útvar na úplatky, aniž by uměli nebo chtěli pronásledovat ty stávající. Až je pomalu Rathova krabice s vínem účelovou politickou výjimkou?

Dělá se to jednoduše. Patřičný krajský úředník (třeba provozní náměstek) z komise rozdělující peníze, dejme tomu Ing. Alois, vybíral vhodné adepty na přidělení zakázek na výstavbu a obnovu silnic. Rozhodnutí bylo jistě spravedlivé, když zakázku získal úplnou náhodou jeho dávný kamarád podnikající v příslušném oboru. U kamaráda už ale jeho syn, dejme tomu Ing. Lukáš, vybíral jako tichý společník podíl z toho, co tatínek pomohl přidělit. Stavitel v účetnictví dal do nákladů před zdaněním podíl tichého společníka. Finanční úřad zkontroluje příjmy i co všechno jde do nákladů. Stačí, když vidí nějaký papír, který by možná měl připomínat smlouvu o tichém společenství. Už se vůbec nezajímá nejen o obsahovou správnost i pravost té smlouvy, jestli vůbec bylo něco tichým společníkem vloženo, ale vůbec ho nezajímá, že tatík Ing.Alois vybíral podnikatele na zakázku, kde pak jeho syn Ing. Lukáš vybíral část tatínkem poslaných státních peněz z našich daní. Náměstek je úplně náhodou významným bratrem ve straně bývalé komunistické Národní fronty, kam se jednou může vrátit vytopkovaný, dočasně bývalý bratr Kalousek. Nahlédnutím do trestního zákoníku se objeví, že by mohlo jít o naplnění trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži, přijetí úplatku, legalizace výnosů z trestné činnosti, zkrácení daně….leč i státní zástupci dostávají peníze od Kalouska.

Osobně jsem poznal na NKÚ, jak to funguje. Našel jsem a dokumenty doložil zmanipulované výběrové řízení. Neustoupil jsem nátlaku, přesto nález zmizel. Objevilo se i jednání naznačující pokus o uplácení mé osoby. Neustoupil jsem. Tak mě Ing. František dohnal, a z NKÚ mě vyhodil. Soudím se už několik let o neplatnost výpovědi, ale soudy také dostávají peníze od Kalouska. Ing. Františka dohnala plíživá spravedlnost – pomohl jsem vyhodit naopak jeho, ale nové vedení nenapravuje, co Dohnal provedl. Personalista napsal, že mě nemohou vzít zpět, protože se s nimi soudím. Uznávám – proč by na NKÚ se mělo jednat poctivě, když o to není zájem i jinde. Mohl bych popsat mnohou trestnou činnost kolem NKÚ – pochopitelně doložitelnou písemnými dokumenty. Státní zastupitelství nemají zájem..Co potom lze čekat u šetření trestné činnosti hyen zneužívajících cizí neštěstí z povodně….?

Mimochodem – Kalousek okamžitě našel potřebné prostředky. Věřme, že to není jen z důvodu výše zmíněné příležitosti hyen.

karel-svetnicka
Student doktorandského studia na PF UK a politologie na FSV UK. Jsem zvyklý nenadávat - to umí každý, ale publikováním pomoci věci napravovat.
Klíčová slova: NKÚ, politická kultura

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.