Praporečník nové totality

28.6.2014 20:04
V pátek 20. června 2014 poslanec Igor Jakubčík v Poslanecké sněmovně řekl, že katolická církev byla jedním z největších spojenců nacistického Německa, schvalovala odsuny a vraždy Židů. Vyslovil tak všeobecně známou historickou pravdu. Pan Karel Hvížďala v Českém rozhlase Plus a následně na svém webu (26. 6. 2014) s tímto tvrzením polemizoval.

No, polemizoval – to není přesné označení. Polemika musí obsahovat věcné argumenty (protiargumeny) týkající se těch tvrzení, která jsou polemikou kritizována. Ve svém textu pan K. Hvížďala žádné takové argumenty neuvedl – dovídáme se, proč nebyl papež Pius XII. blahořečen, co papež Inocenc III. řekl o Židech (asi v roce 1205, což samo o sobě je skutečně aktuálním argumentem), nebo co vyváděli křižáci. To vše jsou opravdu hutné argumenty pro to, aby K. Hvížďala mohl prohlásit, že Igor Jakubčík svým tvrzením část poslanců pobouřil.

Pro slušné lidi je však pobuřující to, že katolická církev jako celek, zejména její vedení (našli se i slušní věřící či kněží) podporovala v minulém století všechny fašistické a nacistické režimy, co na světě byly. Začalo to fašistickou Itálií Mussoliniho, pokračovalo fašistickým Francovým Španělskem, kde byly s požehnáním katolické církve vyvražděny statisíce občanů, fašistickým Portugalskem za diktátora A. Salazara, dále papež Pius XII. podporoval nacistické Německo Adolfa Hitlera, katolická církev podporovala fašistického diktátora v Chile A. Pinocheta, jehož junta vyvraždila statisíce vlastních občanů; v čase existence Chorvátska jako nezávislého katolického státu bylo zavražděno přes 700 000 mužů, žen a dětí pod vedením katolických kněží, kteří dokonce koncentračním táborům šéfovali, katoličtí kněží žehnali jednotkám wehrmachtu a SS před útoky na svobodné státy za 2. světové války, za podpory katolické církve byli Židé transportováni do koncentračních táborů ze zemí, okupovaných nacistickým Německem… Dodnes se katolická církev s touto svou fašizoidní minulostí nevyrovnala – je v ní stále přítomna.

To všechno je, pro Karla Hvížďalu, málo. Kdo to připomene, pobuřuje.

Na závěr svého vystoupení pan Karel Hvížďala použil vůči I. Jakubčíkovi osvědčený totalitní propagandistický nástroj – když chybějí argumenty věcné, pak novinář a publicista s totalitním myšlením zaútočí osobně: Poslanec Igor Jakubčík byl před rokem 1989 vojákem z povolání, a proto je z jakékoli diskuze diskvalifikován.

O způsobech a formách současného totalitního myšlení jsem na tomto webu již psal; viz: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/distingovany-d-d. Tam uvedená charakteristika platí i na K. Hvížďalu.

Pan Hvížďala nepochybně na můj článek odpoví šťavnatým osobním útokem. Ale co si počne, když s věcnými argumenty nepracuje? Co do svého vystoupení naláduje? Před listopadem ´89 jsem nebyl vojákem z povolání (může mi ale vyčíst hodnost četaře motostřeleckého vojska v základní vojenské službě), nebyl jsem ani funkcionářem žádné z tehdejších politických stran, nespolupracoval jsem s tehdejší tajnou ani veřejnou policií … jaké argumenty ad hominem tedy pan Hvížďala použije?

Už to mám! Jeden argument mu přihraju: V páté třídě základní devítileté školy, tedy v roce 1965, jsem byl praporečníkem pionýrské skupiny. Důvod? Byl jsem nejvyšší ze třídy a prapor, který jsem v tom roce jednou nesl, musel přece vlát co nejvýše. Nepochybuji o tom, že pan Karel Hvížďala brilantním způsobem zdůvodní, že bývalí praporečníci pionýrů nemají morální ani jiné právo do čehokoli mluvit. A obohatí tak současnou publicistiku o svou další intelektuální perlu. Jako praporečník nové totality.

Pane Hvížďalo, do toho!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.