Proč zákonodárci zhoršují daňové postavení zdravotně postižených?

15.9.2017 16:11
Píšu další komentář k zákonu o daních z příjmů. V průběhu let a četných novelizací sleduji, jak zákonodárci systematicky odstraňují daňová zvýhodnění pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené osoby. K něčemu takovému přitom není žádný hospodářský ani jiný důvod. Fangli boje proti zdravotně postiženým vysoko třímá politická pravice.

Zákon o daních z příjmů obsahoval v § 35 odst. 1 písm. c) ustanovení, podle něhož měl poplatník – zaměstnavatel, právnická osoba, právo na slevu na své dani ve výši poloviny daně při splnění dvou podmínek: minimální počet zaměstnanců 20 (později 25), a podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, více než 50 % stavu zaměstnanců.

Ustanovení bylo bez náhrady zrušeno zákonem č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; (schválen 12. 11. 2010, publikován 8. 12. 2010 v čá. 127/2010 Sb. Sbírky zákonů na s. 4739−4751, účinný od 1. 1. 2011). Vláda předložila návrh zákona 29. 10. 2010. Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Předseda vlády: Petr Nečas – Občanská demokratická strana. Ministr financí: Miroslav Kalousek − TOP 09.

Zákon o daních z příjmů obsahoval v § 39 zmocnění umožňující ministerstvu financí snížit daň až na polovinu pro poplatníky uvedené v § 2 (fyzické osoby) včetně společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti a v § 17 (právnické osoby) zákona o daních z příjmů, jsou-li společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti, zaměstnávající nejméně 25 zaměstnanců (v dřívějším znění 20 zaměstnanců), u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí více než 50 % (v dřívějším znění 60 %) průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, popřípadě poskytováním těchto úlev pověřit správce daně. Bylo tomu tak do novely provedené zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů; (schválen 20. 12. 2011, publikován 30. 12. 2011 v čá. 158/2011 Sb. na s. 6 082−6 171). Novela daná zákonem č. 458/2011 Sb. uvedenou možnost daňového zvýhodnění s účinností od 1. 1. 2013 zrušila. Vláda předložila návrh zákona 9. 9. 2011. Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Předseda vlády: Petr Nečas – Občanská demokratická strana. Ministr financí: Miroslav Kalousek − TOP 09.

Je obvyklé, že fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje na trhu práce zvýšená ochrana. Daňová forma takové ochrany je nejefektivnější, pro uvedené subjekty nejproduktivnější.

Rušení možností daňově podpořit zaměstnavatele, kteří jsou výraznými zaměstnavateli osob se zdravotním postižením, je součástí dlouhodobého trendu ke zhoršování daňového postavení osob se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatelů.

Fangli boje proti zdravotně postiženým vysoko třímá politická pravice. A tzv. levice přihlíží.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.