Schwarzenberg jako špatná volba

obrazek
21.1.2013 05:22
Schwarzenberg je kandidátem na prezidenta, který je stále zahalen závojem neproniknutelného tajemství. Nikdo ale vlastně pořádně neví, kým ve skutečnosti tento, na první pohled roztomilý, dobrotivý starý pán je a jakou temnou zákulisní hru zde hraje.

A to i přes rozsáhlé publikace o jeho titulech, předcích, rodinných vztazích, panstvích, pozemcích, politických funkcích, rodinných aférách, restitučních kauzách korupčních skandálech v jeho bezprostředním okolí a rozsáhlých osobních kontaktech.

Ví se možná co rád jí a pije, jaké má názory na to či ono, jaké vtipy ho baví a v jakých dobách a poměrech vyrůstal a žil. A že to byly doby pohnuté, plné politicky významných událostí, kterými Schwarzenberg proplul až do dnešní doby kupodivu bez úhony.

Dokonale se ví, kdo jej v dnešní době podporuje, či naopak (aniž by se vědělo, zdali k tomu jsou jiné důvody, než jen móda a trend). Nyní po Praze pobíhají mladí lidé s tričkem nebo plackou pankáče Karla, protože je to "in".

Jedna věc je to, co se o Karlovi volič na základě všeobecně známých, pečlivě vyselektovaných a kosmeticky upravených informací může domnívat, záměrně veden k určité představě, kterou mu nikdy nikdo ani nevyvrací ani nepotvrzuje a jiná věc je ta, co se se před zraky veřejnosti raději ukrývá. Pokud sem tam něco na veřejnost proniklo, bylo to okamžitě bagatelizovalo, zpochybněno, nebo zesměšněno. Dotazy na znepokojující vazby na nadnárodní organizovaný zločin byly okamžitě Swarzenbergem programově označeny za "konspirační teorie". (1)

Nicméně jeho profesní život je rozhodně méně jednoznačný. Berme tyto první svobodné přímé volby prezidenta jako výzvu k tomu nahlédnout pod pokličku Schwarzenbergova hrnce a podívat se co se vlastně vaří. Při bližším zkoumání vychází najevo, že jeho osobní historky nejsou zdaleka tak věrohodné, jak se na první pohled jeví. Série rozporů a zvláštností kolem jeho osoby začíná například podivným životopisným údajem, že ve dvaceti osmi letech musel přerušit studia, která již nikdy nedokončil, protože se po smrti adoptivního otce Jindřicha  musel starat o panství - ve dvaceti osmi letech by toho ale v podstatě mohl mít vystudováno již celkem mnoho...

Nejde tu o to, že by bylo podstatné, zda vystudoval a co, či nikoli, protože život sám je vždy tou nejlepší školou, ale o to, že to tvrzení dokládá, jak jsou informace o životě Schwarzenberga manipulovány ve prospěch obrazu řádného, ne li rovnou mimořádného jedince. Přitom může být právě opak pravdou.

Jedna věc je reálný obraz a věc druhá je ono simulakrum vykonstruované odborníky na ovlivňování veřejného mínění, kteří bezpochyby za operací Schwarzenberg dlouhodobě stojí. (2)

Na jedné straně stojí artefakt laskavého, moudrého shovívavého a blahosklonného knížete, vystřiženého jako z pohádky, ve které dobro vždycky vítězí nad zlem a "pravda a láska nad lží a nenávistí" a na druhé straně alarmující realita pouhým okem nepostřehnutelné pavučiny organizovaného zločinu nadnárodních struktur, jejichž kořeny sahají k počátkům vzniku takzvané černé benátské šlechty a propojují se v dnešní době v nespočetné legie vzájemně provázaných lóží, spolků, korporací, církevních a sekulárních organizací, bankovních domů, právnických kanceláří, hedgových fondů a offshorových finančních společností, které se angažují ve všech myslitelných i nemyslitelných formách podniků, od pornografie, obchodu s bílým masem, drogami, finančními deriváty, nerostnými surovinami, hazardem, pozemky a nemovitostmi, drahými kovy, zbrojními technologiemi, informacemi, revolucemi, převraty a válkami. Je to tak komplexní klubko podvratných aktivit, že rozmotat je a někoho konkrétního usvědčit, je téměř nemožné. Struktura těchto kruhů vypadá jako klasická matrjoška. Jedna vrstva ukrývá další vrstvu pod kterou se nachází vrstvy další a další. (3)
 
Málo kdo je schopen nalézt souvislost s okupací Afghánistánu, výrobou opia, odštěpením Kosova od Srbska, barevnými revolucemi ve východní Evropě a Eurasii, Arabským jarem, bombardováním Libyie, ozbrojenými střety v Mali, finanční krizí, úspornými opatřeními, zaváděním ESM, atd. Právě proto je možné, aby jak plány na zavedení takzvaného Nového světového pořádku, jejich dlouhodobé naplňování, tak i jeho aktéři a protagonisté, zůstali veřejnosti utajeni. (4)

Organizmus tohoto nadnárodního spiknutí organizovaného zločinu proti státní suverenitě, svobodě a společenskému pořádku je jako hydra. Jen co se odsekne jedno její chapadlo, naroste na druhé straně další. Prostředky tohoto kriminálního spolku jsou prakticky neomezené. Jejich nástrojem se stávají nedemokraticko režimi zrovna tak, jako nedemokratické instituce.

Jsme svědky nápadně roustoucího vlivu Evropské komise, Evropské centrální banky, Organizace Severoatlantické Smlouvy, tak jako všudypřítomnosti vojenských posádek a základen Spojených států amerických a na druhé straně radiklizace společnosti, zejména v arabském světě, ale nejen tam, v důsledku dlouhodobého tlaku a sofistikovaným psychologickým operacím na makro i mikroúrovni, vedoucím ke střetům uvnitř společnosti a mezi civilizacemi, ať už na základě etnického štěpení, nebo náboženského. Třídní boj byl nahrazen bojem za lidská práva, bojem o nerostné suroviny, bojem sektářským a kulturním. Vše vždy dobře pokryté podchycenou sítí veřejných sdělovacích prostředků. (5)

Není možné si s podivem nepovšimnout, co se na světě posledních 10-20 let děje. A kupodivu mnoho událostí vede byť jen okrajově ke Karlu Schwarzenbergovi, který se donedávna šikovně ukrýval za osobou Václava Havla.

Jejich doménou byl rafinovaný dvousečný konstrukt konceptu ochrany  lidských práv, kterých kadence zaznamenala od Helsinské konference 1975 až do vzniku doktriny R2P (odpovědnost chráňit) 2005 za jejich spoluúčasti obrovský vývoj, během kterého se událo pod hlavičkou míru, ochrany lidských práv, mnoho nevymazatelných zvěrstev, jak v Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi, Syrii, tak i mnoh dalších místech v menší míře. Nemluvě o počtu geopolitických rošádách známých jako barevné revoluce.

Tyto rozsáhlé a smrtící geopolitické operace vždy vyžadují mezinárodní konsenzus a proto je důležité mít na správných místech "správné" loajální lidi, kteří jsou součástí plánu a součástí kumpánie. Po smrti Havla a bezprostředně před očekávanou zásadní mezinárodně politickou událostí, je pro mezinárodní organizovaný zločin nutné udržet své hráče v poli. V České republice proto musí na hrad jejich Schwarzenberg!
 
Zdatný mediální tým, který je dirigován zpovzdálí je připraven a vždy hbitě proměňuje "Calyho" v normální situaci téměř neakceptovatelné zápory na mediálně "sexy" a roztomilé klady:
- nemotornost prodají užaslé veřejnosti za šarm
- šišlavost za šlechtický přízvuk
- ráčkování za reminiscenci na "kultovní mravní autoritu" Václava Havla
- špatnou artikulaci vydají za nonšalantnost
- špatnou češtinu za logický důsledek dlouholetého nuceného exilu
- chabou rétoriku za nadřazenost
- narkolepsii (nenadálé usínání) za blazeovanou znuděnost hloupými žvásty svého okolí.

Prostě Schwarzenberg je mediální hvězda, celebrita s kvalitami nadčlověka! Do televizních a dalších živých debat jej vybaví naslouchátkem, aby byl jejich kandidát vždy schopen odpovídat i na ty nejzáludnější otázky pohotově a kompetentně, po vzoru jeho záoceánských protějšků.

Přitom stále ještě zůstává naprosto mimo pozornost a potlačeno do neproniknutelných temnot nejzazších koutů vnímání, kdo Schwarzenberg skutečně je a co reprezentuje. Nechť tedy zvítězí pravda. A pravdou je, že Schwarzenberg kandiduje z donucení. Existují kruhy, vůči kterým má tento kandidát závažné závazky, kvůli kterým je dokonce ochoten v 75ti letech podstupovat kalvárii kampaně a státní funkce, namísto zaslouženého odpočinku na svých panských lesích, luzích a hájích.
 
Nikoho pod mediální palbou superlativ a pod veselým jásotem mávající radostné mládeže očekávající lepší zítřky ani nenapadne, že se stává obětí důmyslné fata morgány, která ošálí veškeré smysly, otupí ostražitost pozorovatele a zastíní jeho zdravý rozum. Jako zasažen ranou do hlavy, občan zapomíná na zásadní skutečnosti, které by okamžitě smazaly jakoukoliv sympatii k tomuto záhadnému muži, hrajícímu neskutečné divadlo a dlouhá léta skrývajícího před zraky věrných poddaných svou skutečnou identitu a skutečné poslání.Zcela podle devizy "svět chce být klamán".

Pokud bychom se z praktických důvodů nezabývali jeho předky, zejména jeho rodiči, jejich vazbou na fašistickou organizaci Vlajka a jejich hrůzného působení kolem pracovního táboře Lety, popsaného v knihách amerického historika Paula Polanskyho "Bouře" a Tíživé Mlčení", pokud bychom se nezabývali ani vazbami jeho manželky na rakouské nacistické elity, ale věnovali bychom se skutečně jen a jen jeho osobě, i tak bychom se dozvěděli věci, které by nám v žádném případě nezapadaly do mediálně vytvořeného obrazu vlídného a roztomilého tatíčka. (6)

Pokud si totiž někdo myslí, že šlechta, tituly a hodnosti jsou dnes jen romantickou reminiscencí dávno zašlých dob, jen ozdobou, tradicí a folklórem, ten nechť se zamyslí nad tím, zdali je běžné, že se mocní a bohatí dobrovolně vzdávají své moci a svého bohatství, a zda se zasvěcení mohou lehce vyvázat ze slibů a přísah složených na čest a na život. Pochmurné dědičné úděly, loajalita k rytířským řádům a ctnostem, poslušnost k nadřízeným v lóžích a bratrstvech, stovky let staré odkazy plánů o dobývání světa a zachování starých pořádků klidně i pod jménem pořádků nových...

Co může 75ti-letého starce tedy reálně motivovat a přimět k tomu, aby již druhé období sloužil na postu ministra zahraničí a harcoval se světem křížem krážem, musel se účastnit zasedání vlády, coby její místopředseda, nocovat v hotelech v nejrozmanitějších koutech planety a řešit problémy jednou libyjské, podruhé syrské ozbrojené opozice a trávit dlouhé hodiny v posléze nepohodlných křeslech vládní letky, podstupovat spoustu dalších namáhavých a únavných úkonů jen a jen pro "blaho národa". Nyní dokonce musí podstupovat debaty s politickými oponenty a tvářit se mile a angažovaně, aby naplnil tajné plány svých mocných soukmenovců a obsadil nejvyšší úřad v zemi. A tajné plány to jsou! (7)

V probíhající kampani se , po vzoru barevných revolucí a arabského jara, se pro dobro své prezidentské kampaně obklopuje mládeží, proto, aby uchvátil další a další mladé lidi pro "dobrou věc" a vytvořil tak lavinový efekt, který by mu dopomohl k volebnímu vítězství.
 
Neštítí se přitom ničeho, jednou se nechá vyobrazit jako kapitán lodi, podruhé jako punk, pak si připne placku se svým stranickým kolegou z TOP09 Kalouskem stylizovaným do "pankáče", jen aby okouzlil mládež nadsázkou a strojeným humorem. Věc je nicméně naprosto vážná.

Jedná se totiž o velmi dobře promyšlenou a v mnoha odlišných kulturách osvědčenou taktiku, která se zakládá na technice "nenásilného boje" opírající se o mládež a studentstvo, použité například již v Číně na náměstí Tiananmen v roce 1989, nebo v Egyptě na káhirském náměstí Tahrír v roce 2011. Techniku, která byla vyvinuta a vždy výhradně aplikována tajnými službami, které barevné revoluce a další podvratné akce v nejrůznějších strategicky významných státech prováděly. (8)

Schwarzenbergovo předlistopadové působení v kontextu podpory českého disentu zapadá přesně do této logiky.
Dodnes není zcela jasné, kdo poskytoval finance, které Schwarzenberg jako skleněný muž, tančící s lehkostí baletky mezi rozdivočenými estébáky, kteří si jej z vyšší moci vůbec nevšímali, rozdával mezi české chartisty. Všechny cesty vedou k ministerstvu zahraničí USA a agenturám typu NED a GMF. (9)

Jedno je ale jasné - jeho peníze to nebyly, protože ve Vídni byl Schwarzenberg všeobecně znám jako "Negerant", neboli zkrachovanec, přežívající jen díky nekonečným půjčkám spřízněných nebo spřátelených šlechtických rodin, zejména vévody Lichtensteinského (ano, Lichtenštejnů, díky kterým byli české stavy poraženi na Bílé hoře, jak se dodnes holedbají jejich potomci. (10)

Pravá ruka CIA pro boj za uchvácení střední a východní Evropy, Helsinská federace pro lidská práva se sídlem ve Vídni, kterou Schwarzenberg "vedl" od roku 1984 až 1991, byla v roce 2008 vytunelována a připravena o 30 milonů korun, takže tam i po pádu železné opony skutečně nějaké nemalé prostředky zbyly. Ale to už měl Karel dávno nové bydlo. (11)

Závazky vůči zesnulému Franzi Josefu II. von und zu Liechtenstein a jeho synovi Jan-Adamovi II. tíží Schwarzenberga dozajista mimořádně až dodnes. I přes to, že málem obral dceru svého adoptivního otce, Elisabeth Schwarzenbergovou, provdanou Pezoldovou o veškeré nároky na majetky, které by byla získala díky podivuhodným restitucím Karla po úspěšné operaci zvané sametová revoluce. Soudní spor mezi nevlastními sourozenci však stále pokračuje. (12)

Slovutný hotel Schwarzenberg na Schwarzenbergském náměstí ve Vídni musel být na 60 let pronajat bankám a další nemovitosti, např. lovecký zámeček Obermurau ve Štýrsku musely být prodány. (13)

Mohl by být "Kari" trojským koněm pro likvidaci Benešových dekretů a uplatnění nároků válečných kolaborantů a sudetských Němců? Je to jeho tajným úkolem, nebo existují i další?

Může být plán na založení IV říše pravdivý? Je možné, že po sjednocení Německa je druhým krokem rozšíření jeho území pod korouhvičkou Evropské Unie? Žije stále ještě odkaz nacistů a kráčí ruku v ruce s kohortami klerofašistů? Klerofašismus - toť rodinná tradice Schwarzenbergů. (14)

O záměrech uprchlých nacistů a jejich potomků obšírně informoval Paul Manning, novinář CBS v knize Bormann: Nazi in Exile.  (15)

Právě započaté církevní restituce napovídají tomu, že tu skutečně nějaký přesun majetku již celou dobu probíhá. Plán restitucí existoval již za Topolánkova kabinetu a byl součástí komplexních zákulisních dohod o porcování veřejných zdrojů mezi vládními partajemi. Silně zjednodušeně řečeno:  Bursík měl dostat emise, Kalousek restituce a Topolánek ekologickou megazakázku. Pivotem vyjednávání byl Schwarzenberg. Celý plán ztroskotal na předčasném konci vlády (během slavného předsednictví Evropské Unii). Takže nakrást si stihli jen přátelé Alexandra Vondry, Schwarzenbergova dlouholetého chráněnce a designovaného nástupce, shodou okolností laureáta vyznamenání NED a absolventa stáže u GMF. Někdy se ale neurodí.

GMF, neboli Marshallova nadace byla mnohými, nejen Manningem identifikována jako PR zástěrka nadále trvající operace fluchtkapitálu a uprchlých nacistů s cílem znovunastolení Velkoněmecké Říše. (16)

Schwarzenberg, který jako řádný člen podporoval rakouské lidovce ještě před 89 rokem, je znám svojí podporou lidovcům českým za tučných let Cyrila Svobody. Během jeho politických námluv se Stranou zelených dokonce vnutil Bursíkovi myšlenku spojení ekologů s katolíky. Po Bursíkově debaklu a nenadálém konci Topolánkova kabinetu se nicméně tato myšlenka vytratila a přelila se do vzniku TOP09 spojením některých oportunistických kádrů z KDU/ČSL a ODS.

Držme se faktů, týkajících se výhradně osoby Schwarzenberga. Nejdůležitějším faktem je jeho tajemství a klam. Opředen mnoha mýty o vlastenectví, eleganci, noblese, proslulém neotřelým líbáním dámských rukou, proplouvá společností jako černobílý film pro pamětníky a budí dojem nezkorumpovatelného ochránce tradičních mravních hodnot. Jeho nadace "Fürstlich Schwarzenberg'sche Familien-Privatstiftung in Vaduz" včetně dceřiných firem nicméně v roce 2002 podle rakouské tiskové agentury APA dlužila nemalou částku 150 milionů korun. (17)

Mnoho těchto hodnot jím tedy doposud ochráněno nebylo, alespoň těch hmotných ne. O morálce zde raději pomlčíme, i když věrnost a úcta k lidu mezi ctnosti určitě patří, nikoli však mezi Schwarzenbergovy. Je až zarážející, že své pohrdání k Čechům Schwarzenberg nikdy nikterak neskrýval! Jeho názor je např. tento: "je zajisté pravda, že Lobkovický palác je významná památka. Ale ani Spolková republika Německo není schopna ji někam odnést. Památka zůstává na svém místě v Praze a Spolková republika Německo bude asi mít víc prostředků ji udržovat v řádném stavu, než má toho času Česká republika." (18)

Nebylo tedy nikdy pravdou, že restituent Schwarzenberg, jehož restituce dodnes budí velká podezření a vyvolávají mnoho otázek, zejména o jejich legitimitě, by byl takříkajíc "za vodou". (19)

Právě probíhající žaloba princezny Petzoldové, která díky machinacím nevlastního bratra, dobrotivého kandidáta "výsosti" Karla přišla o rozsáhlé majetky, může ještě pěkně zamíchat s jeho majetkovými poměry. Konečný verdikt se očekává na jaře. (20)

Tato závislost na chlebodárcích Schwarzenbergovi na druhou stranu vždy otevírala dveře k nejrůznějším tajným spolkům a lóžím, ke kterým měl blízko již díky jeho poděděnému titulu "výsost" a "rytíř zlatého rouna". Moto rytíře zlatého rouna je "za námahu odměnou nikoli nepatrnou, ne jinak" napovídá, že lopotné, téměř zoufalé úsilí věnované předvolební kampani Schwarzenberga musí v případě úspěchu být odměněno v nikoli nemalé míře, takže lze očekávat, že má stařík skutečně něco nekalého za lubem.

Schwarzenbergova zavázanost, či náklonnost k CIA a transatlantickým strukturám expanzivních beligerentních jestřábů a vojensko-průmyslovému komplexu se neustále manifestuje, při jakékoliv příležitosti. Neskutečné výroky na adresu Libye, Srbska, Sýrie, Palestiny... Podivuhodná hlasování ČR v OSN pod jeho taktovkou ministra zahraničních věcí a to jak Topolánkovy tak i Nečasovy vlády jsou smutným svědectvím Schwarzenbergovy skutečné osobnosti, nutno říci zvrácené. Ať už se to týká práva na pitnou vodu, nebo výhrad proti munici z ochuzeného uranu, ČR stojí v OSN téměř osamoceně proti zbytku světového společenství. Ve zprávách to ale nenalézáme, neboť 9ř% českých sdělovacích prostředků středního proudu je pod kontrolou oněch tajemných lidí v pozadí. Lidí, kteří se dobře znají, dlouho spolu hrají a své lóže před veřejností dobře tají. Proto i zde nemá velký smysl se o nich šířit nějak detailněji. (21)

Vyhlašování válek je predikátem mocných. Zarputilá nevraživost vůči Rusku i vůči mohamedánům musí být v případě Schwarzenberga snad genetická. V erbovním znaku useknutá hlava Turka o něčem vypovídá. Střet civilizací, právě probíhající, s tradicí téměř tisíciletou je ideálním kolbištěm pro vojevůdcovské ambice hodné odkazu rodu Schwarzenbrgů, historicky známých vojevůdců.

Nejednou zavlekl a poskvrnil Cary i autoritu Václava Havla tažením do kalných vod válečných konfliktů, které na vzpomínce na bývalého prezidentovi ulpívají dodnes jako poskvrna jeho prohlašovaného humanizmu, když musel obhajovat vojenská dobrodružství proti Jugoslávii a podobně, navzdory svému hlubokému humanistickému přesvědčení. Jaké konkrétní křesťanské hodnoty Schwarzenberg vyznává, si lze jen domýšlet. Válečná dobrodružství mu dle jeho výroků k různým ozbrojeným konfliktům ve světě zjevně imponují!

Prosazování amerického radaru v Brdech, či pořádání kontraktačních seminářů pro zaoceánské zbrojařské firmy v Černínském paláci jsou drobné kamínky v celkové mozaice, která Schwarzenberga vykresluje poněkud v jiném světle, než coby dobrosrdečného přihlouplého staříka. Je to nebezpečný jestřáb, který velmi dlouho a velmi trpělivě se staženým hledím čeká jak dravec na svou příležitost.

Nedejme mu ji!


Odkazy a zdroje

(1)
Akademický text, který navrhuje použít kosnpirační teorie jako nástroj umlčování investigativců
http://uloz.to/xEzouSd/cass-sunstein-s-conspiracy-theories-pdf
"Konspirační teorie" Schwarzenberg:
http://www.cojeseptem.cz/politika/trilateralni-komise/
"Conspiracy theories" Bush:
http://www.youtube.com/watch?v=6K5M0xtxQVQ

(2)
http://uloz.to/x8bWXmh/belohradsky-podzamci-voli-pankace-ze-zamku-pdf

(3)
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Nobility
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1958-21-cilu-iluminatu-a-vyboru-300.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due

(4)
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/Celosvetova-drogova-mafie-a-banky-I-dil-Uvod-do-problematiky-1187
http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=1200

(5)
Secret societies chart
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/Americanclubs.pdf
World government chart 2005
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/wordlgov2005.pdf
World government chart 2004
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/worldGov2004gris.pdf
 “governing by network”
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/governing-by-network.pdf
Media industrial complex
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/mediaIndustrialComplex2002.pdf

(6)
Polansky - Bouře: http://uloz.to/hledej/?q=boure%20polansky

(7)
http://www.cfr.org/global-governance/global-governance-monitor/p18985?breadcrumb=%2Fthinktank%2Fiigg%2Fpublications#/Public%20Health/Overview%20Video/
http://www.cfr.org/thinktank/iigg/

(8)
The Revolution Business (Journeyman Pictures)
http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8

(9)
http://www.ned.org/node/30
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/German_Marshall_Fund
http://www.antiwar.com/szamuely/sz-col.html

(10)
http://www.fuerstenhaus.li/de/fuerstenhaus/geschichte/

(11)
http://ihf-hr.org/Statement.07December2007.pdf

(12)
 http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Schwarzenberguv-majetek-jde-k-soudu-ve-Vidni-Kdyz-prohraje-muze-to-bolet-222109

(13)
http://derstandard.at/1297818993847/Hotelprojekt-Schwarzenberg-Wieder-warten-bis-der-Scheich-bezahlt
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20021027_OTS0020/schwarzenberg-stiftung-hat-schulden

(14)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klerofa%C5%A1ismus

(15)
http://uloz.to/xAjuHbB/bormann-nazi-in-exile-pdf

(16)
http://www.constantinereport.com/allposts/the-path-to-911-part-16-robert-zoellick-bushs-state-department-the-german-marshall-fund-a-nazi-industrial-front/

(17)
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20021027_OTS0020/schwarzenberg-stiftung-hat-schulden

(18)
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/049schuz/s049055.htm

(19)
Dokumety k restitucím jsou  dostupné ke stažní zde: http://www.uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rar

(20)
http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Schwarzenberguv-majetek-jde-k-soudu-ve-Vidni-Kdyz-prohraje-muze-to-bolet-222109

(21)
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_of_media_ownership#Czech_Republic
http://www.ejc.net/media_landscape/article/czech/
http://loveforlife.com.au/files/media-moguls-1200X849.jpg

Dodatečné informace:
Belgium: Dutroux dossier summary, 1235 pages, 2005 (obchodování s dětmi za účelem pedofilie mezi mocnými, bohatými a šlechtou)
http://wikileaks.org/wiki/Belgium:_Dutroux_dossier_summary,_1235_pages,_2005
http://www.pdf-archive.com/2011/10/26/dutroux-elite/dutroux-elite.pdf

Temelín (Westinghouse)
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gegE2U6yK1E
http://bcove.me/xumwsmcx

Irák
http://www.4thmedia.org/2013/01/20/iraq-a-twenty-two-year-genocide-to-all-those-victims-of-%E2%80%9Cspaceship-earth-with-the-first-world-in-control-of-the-flight-deck%E2%80%9D/

solis
přemýšlející znepokojený občan
Klíčová slova: Karel Schwarzenberg

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Neskrývám, že jsem si z velkého výčtu informací prohlédl jen některé. A (zde udělám zkratku), doufám, že je nikdy nebudu muset studovat podrobněji. To pokud familiérně se tvářící "hajnej" nebude zvolen hlavou státu. Nebude zvolen Tatíčkem, který měl tatíčka Vlajkaře a tchána Nácka.  

Pokud je pravdou to, co je napsáno na straně 211 a několika dalších knihy Stanislava Motla "Oběti a jejich vrazi", měl být té slavné rodině zabaven majetek stejně jako dalším vlastizrádcům. Nevěřím, že by se tak stalo i v případě, že by se to dodatečně prokázalo. Přesto (v souladu s filmem "Přelet nad kukaččím hnízdem") je zapotřebí se v takovéto  variantě o to pokusit.

Za tím účelem jsem si stáhnul celý Váš článek. Pokud tady zavládne "2. etapa pravdy a lásky" naplno, mohlo by se stát, že by tahle data nějak zmizela. Tak jako například části z dopisu V.H. generálnímu prokurátorovi z roku 1985. Et cetera...  Pro více lásky, při drobném poškození pravdy... Člověk nikdy neví. Když už nyní herec Dejdar nesmí řici, komu dá hlas, tak třeba nebudeme pravdu skrývat, že? A zase odstraníme plenty a do volebních místností budeme chodit manifestačně. Já se totiž také obávám, že se Náš Hajnej s tím svým hodnocením Dekretů prezidenta republiky nepřeřekl. Že tak jako vypouští kouř ze své dýmky, vypustil i zkušební kouřový balonek. Už dneska vidí, že mladá generace například netuší, že v roce 1938 museli Čechové opustit české pohraničí jenom proto, že byli Čechy (Moravany, Slezany, Slováky). Nevědomost prý hříchu nečiní.

Děkuji pane, za Váš příspěvek. 

solis

děkuji, rozsh je skutečně děsivý. Trvalo mi to několik dní informace skompilovat. Popsanými fenomény se nicméně zabývám dlouho. Prakticky od studií. Měl jsem velké štěstí na vynikající knihovnu v mé bruselské Alma Mater, které byla vybudovány zednáři velkého orientu. V. Havel tam dokonce asi proto obdržel čestný doktorát ještě během mého studia. Jsem rád, že mé úsilí, které bylo při psaní této statě značné někdo ocení, nestává se mi to často. Nicméně motivem příspěvku není touha po úspěchu ale zoufalá snaha šířit celkem zásadní informace, nebo aspoň poskytovat alternativní pohledy na zdánlivě každodenní věci. Člověk se přeci jen stále učí. Musím se přiznat, že kauza pedofila Dutroux, je poněkud odtažitá - nemá s KS v podstatě nic společného, ale ukazuje, jak je vysoká šlechta a průmysloví magnáti v Belgii a nejen tam zapojeni do naprostýchzvěrstev a jak se to důledně ututlává vzhledem k míře jeich moci a vlivu. Varuji, že právě tento text je jen pro silné nátury. Sám jsem měl skutečně co dělat abych to aspoň z části přečetl. Je to něco tak neskutečně odporného apřitom tak dokonale ukryto pod fasádou dobrých a vážených občanů, že z toho mrazí. Toto je právě onen důvod proč jsem spis Dutroux přidal ke stati o KS. Ea non svnt qve videntvr! De omnibus dvbitandvm est! jsem potěšen, že jste shledal text inspirativním. Doufejme, že nakonec všechno dopadne dobře. Mám ale velké obavy, že budoucnost bude (opět) temná. Kde jsou ony světlé zítřky, které nám (vždy) slibovali?!

solis

Děkuji za reflexe!

stvan

Pane Štingle, s lidskou neochotou, v lepším případě pro nedostatek času, posuzovat důležité věci v širším kontextu, je vodou na mlýn všem, kteří umí manipulovat s hesly a s úderným názvy článků. Proto jsou odborníci na volební kampaně. Kdyby tomu tak nebylo, pak by jich nebylo třeba. Lidé by totiž rozhodovali jen podle toho, co sami považují za důležité.

novotny

Kdyby u nás byli všichni novináři jako Vy pane Solis, a měli by k dispozici přesné informace podložené zdroji, nemuseli by oblbovat čtenáře ptákovinami, které jim nakukají pravdoláskaři. Osobně v kampani knížepána cítím také nějakou paralelu s nástupem Hitlera k moci, počínaje označením naší mládeže plackami s přerostlým pankáčem. Naštěstí mu ale chybí hlasový projev, kterým disponoval vůdce.