Rekviem za zadlužené studenty

obrazek
12.11.2011 21:56
V pondělí 14. listopadu 2011 od 14 hodin pořádá iniciativa ProAlt před budovou České národní banky v Praze happening s názvem „Rekviem za zadlužené studenty (futuristická pieta)“. "Přeneseme se do blízké budoucnosti, do dne, kdy si studující připomínají studentský boj za svobodu. Ocitneme se v době, kdy vysoké školy konečně nejsou státu na obtíž a studenti plně pochopili, že štěstí a úspěch jsou jen a pouze v jejich rukou," píše se v pozvánce.

Pozvánka na happening - iniciativa ProAlt

Happening se staví proti zavedení školného na veřejných vysokých školách a rozehrává návrh Sue Roffové, která letos v srpnu na stránkách Britského lékařského časopisu vyjádřila podporu obchodu s lidskými orgány. Podle Roffové by prodej ledviny umožnil anglickým studentům zaplatit výdaje na školné. Dodejme, že po plánovaném navýšení školného v Anglii na 9 tisíc liber od roku 2012 by prodej ledviny pokryl pouze bakalářské studium.

Zavedení školného, které v současné době připravuje vláda, je součástí širších vládních snah o změnu fungování vysokého školství. Zastánci školného tvrdí, že placené studium bude motivovat studující, zvedne kvalitu vysokých škol a přispěje ke konkurenceschopnosti ekonomiky. Pro žádný z těchto předpokladů ale dosud nepředložili dostatečnou argumentaci, ačkoliv je zavedení školného již ve fázi pracovního návrhu věcného záměru zákona. Ten řeší legislativní otázky spojené se zavedením školného. 

Předložena byla naopak řada argumentů, které školné odmítají a ukazují, že předpoklady, o které se zastánci školného opírají, jsou liché.„Zpoplatnění vysokoškolského studia bude spíše než motivací překážkou pro mnoho potenciálních studujících, takže dojde k dalšímu prohloubení sociálních nerovností. Také souvislost mezi školným a zkvalitněním vysokoškolského studia je problematická, lze předpokládat, že vybrané finanční prostředky umožní snížit veřejné výdaje na vysoké školství, takže v celkovém součtu o nárůst financí nepůjde.“ uvedla Stöckelová.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.