Slyšte: toto je hlas dnešní Ameriky

19.2.2015 10:26
Rozhovor Baracka Obamy pro americký VOX – v Česku byl publikován Novou republikou v překladu PhDr. V. Grulichové – byl téměř šokem pro ty, kteří pamatují jeho pražský protiválečný projev na Hradčanském náměstí, pronesený brzy po jeho nástupu do úřadu, a taé připomínají, že pán Bílého domu je nositelem Nobelovy ceny míru.

Obama se vyjadřuje natolik otevřeně „po americku“, že v diskuzi se objevilo i podezření, nebyl-li překlad zčásti ideologicky „upraven“ tak, aby pro politickou vizi USA, Obamou objasňovanou, vyzněl co nejnegativněji. Nová republika nakonec zařadila pro srovnání i originální anglický text Obamova rozhovoru.

Náš spolupracovník Lubomír Man vybral nejkontroverznější části Obamova rozhovoru tak, že vždy za větou českého překladu následuje pro kontrolu věta anglická, jak ji Obama vyřkl. Takže začínáme:

Ale celkovým směrem a celkovým cílem je svět, ve kterém bude Amerika pokračovat ve své vedoucí roli.

But the overall trajectory, the overall goal is a world in which America continues to lead.

Amerika, jsem si naprosto jist, bude dál nepostradatelným národem pro celý zbytek tohoto století, jak byla i ve století minulém.

America, I am pretty certain, is going to be the indispensable nation for the remainder of this century just like it was the last one.

Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme, aby dělaly.

Now we have got to have the strongest military in the world and we occasionally have to twist the arms of countries that wouldn´t do what we need them to do.

Kdyby nebylo ekonomické, nebo diplomatické, nebo v některých případech i vojenské páčivé síly, kterou jsme uplatnili – nebo kdybychom neměli tu (správnou) dávku realizmu, neměli bychom také nic tzv. pod střechou.

If it weren´t for the various economic or diplomatic or, in some cases, military leverage that we had – if we didn´t have that dose of realism, we wouldn´t have anythig done either.

Takže to, co já si skutečně myslím, že jde přesně v popisu mé zahraniční politiky, je pevná víra, že nemáme vojenská řešení pro každý problém 21. století. Že nemáme sobě rovného ve smyslu státu, který by se chystal nás napadnout či nás přechytračit, k čemuž by se svým nukleárním arzenálem mohlo mít nejblíž Rusko, ale všeobecně řečeno nemohou nic takového projektovat v měřítku celého světa, což my můžeme. A nemůže to udělat ani Čína. Na naše vojenství vydáváme víc prostředků, než dalších 10 zemí dohromady.

So what I do think is accurate in describing my foreign policy is a strong belief that we don´t have military solutions to every problem in 21. century. That we don´t have a peer in terms of a state that is going to attack us and bait us. The closest we have obviously, is Russia with its nuclear arsenal, but generally speaking they can´t project the way we can around the world. China can´t either. We spend more on our military than the next 10 countries combined.

Naskýtá se otázka, co k Obamově rozhovoru svrbí člověka nejpalčivěji na jazyku. Možná útěcha, že ne na úplně všechny problémy 21. století mají USA vojenské řešení – kdyby ano, stála by totiž zeměkoule v jednom ohni, když méně náročným z nás stačí, co na ní z úradku USA hoří už dnes. Ale jímá jej současně i strach z oné části Obamova vyjádření, že jen USA mohou projektovat napadení jiné země v měřítku celého světa.

A tak vás napadne, není-li to až příliš velké lákadlo pro zemi, která si osobuje právo zkroutit ruce zemím, které nejsou ochotny dělat to, co USA potřebují, aby dělaly, jak se Obama vskutku vyjádřil. Nějak to připomíná výkřiky jistého německého kancléře, který přivedl do neštěstí svět, ale nakonec i svoji zemi a národ. 

Připravil Lubomír Man  a Vaše věc

lubomirman
Jsem spisovatel a publicista (Obrys Kmen, Outsidermedia, Nezakladnam, Halo noviny atd.)

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

lojzo

Bankáři a miliardáři kteří řídí USA postavili OBAMU na úřad prezidenta,neboť věděli že svět na to naletí!Jsme blbí,ale odkloníme se i s Evropou od USA!Válku nechceme

lojzo

Obama by měl přiznat že ho řídí asi 120 nebohatších lidí světa,vesměs bankéřů,kteří jdou po Rusku a nerostném bohatství.Nyní se snaží podat evropě diktát aby podepsala TTIP což je výhodné jen pro USA,ne pro EVROPU!Jestliže se EVROPA neodkloní od válečné politiky USA,je jasné že USA MUSÍ vyvolat válku!Potom její cetilionový dluh padne ,jinak padne Amerika!Evropa se musí bránit agresi USA pro záchranu planety a musí se přihlásit k BRIKSu!USA jsou okupanti,vrazi a fašisti!

zenka

V době, kdy byl B. Obama s velkou pompou zvolen americkým prezidentem jsem se naivně domnívala, že snad to značí pro USA blýskání na lepší časy, když se stal poprvé v jejich historii prezidentem černoch. Teď to však vypadá, že tento "mírotvůrce" /nositel Nobelovy ceny míru/ trufne i takového válečného jestřába jako byl G. Bush.

O Bushovi bylo všeobecně známo, že je členem vyvolené skupiny "výkvětu lidstva", /jak se sami nazývají/, podle mého názoru sebestředného ksindlu - Bilderberg! Kdo se o to trochu zajímá měl na internetu možnost si vyhledat jak si osobují tito darebáci, snad je jich kolem 120, právo rozhodovat o osudu celého lidstva.

rezjir10

Ad pan Stingl: Jenom poznámku. Obama není a nemůže být považován za pouhého kašpárka. Jeho role je a musí být daleko významnější a aktivnější, on ze své pozice aktivity těch nejrůznějších skupin koordinuje a přinejmenším rétoricky jejich činnost propojuje do stejného směru ve jednom řešišti.

Václav Semerád

Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. To přece platí už tisíce let.

Vyvolenost je vlastně diagnöza. Imunní není nikdo (všimněme si "vyvolených" (pirátů) na našich silnicích) a moc je katalyzátor, který tuto infekci urychluje. Jak je vidět, "vyvolenost" je nemoc bez ohledu na rasu...