Čas pro krizové řízení

Fiala Zbyněk
3.11.2021 12:25
Pociťujeme zničující důsledky toho, že svět nechápe naši pravdu, přestože mu to tlučeme do hlavy už dobrých třicet let. Perou se taky světové ceny energií a domácí mzdy.

Energetická tsunami, která se teď prohání Českem, může být ještě více zničující než pandemie. Zatímco covid nás čas od času připraví o pár měsíců produkce a příjmů, děsivý nárůst cen energií, který je nad možnosti velké části domácností, může vyvolat epidemii celoživotního finančního otroctví. Stačí připomenout, že na dohled od hranice chudoby je podstatně více než těch 10 procent českých domácností, které už spadly pod ní. Kdo by se chtěl do tématu ponořit hlouběji, může se začíst do studie Zranitelný zákazník a energetická chudoba, která vznikla v březnu na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Pokusme se také o vlastní úvahu. Chudoba je relativní, definuje se jako podíl obyvatel, jejichž příjmy nedosahují umělé statistické hranice. Ta se odvozuje od 60 procent upraveného disponibilního středního příjmu. Tady je lepší číslo než definice: český osamělý jednotlivec je vykázán jako chudý, má-li méně než 14 tisíc korun měsíčně. Pro členy rodiny je to číslo nižší, protože si mohou rozpočítat sdílené náklady. Krach Bohemia Energy a nejspíš i spousty menších obchodníků s energií zasáhl milion domácností (asi 2,5 milionu obyvatel), a ty by teď měly platit zálohy dodavatelům poslední instance na úrovni celého takového minimálního příjmu. Nebudou to úplně ti samí lidé, ale je z toho zřejmé, jak to může dopadnout.

Podle mezinárodně uznávané statistiky Příjmy a životní podmínky domácností z roku 2020 žila čtvrtina českých domácností (2,7 milionu obyvatel) pod hranicí 80 procent středního příjmu čili nanejvýš krůček od chudoby, která je na těch 60 procentech. Roku 2020 byl střední čistý příjem asi 200 tisíc korun ročně, takže celkové čisté příjmy domácnosti do oněch 80 procent ležely v pásmu pod 160 tisíc korun ročně. Kolik jí zbylo po odečtu nákladů na bydlení?

Tyhle statistiky se uvádějí v násobcích životního minima. Životní minimum bylo asi 8 tisíc měsíčně pro domácnost dvou dospělých a jednoho dítěte, to je 100 tisíc ročně. Čtvrtina domácností je tedy maximálně na 1,6 násobku životního minima. Statistiky příjmů po odečtu nákladů na bydlení nemají moc jemné členění a uvádějí až počet domácností pod dvojnásobek životního minima, těm zbylo na všechno ostatní méně než 107 tisíc, tedy necelých 9 tisíc měsíčně. To jim tedy sebere vyšší účet za energie. Je jasné, že nebudou mít možnost takové částky platit dlouhodobě a nemají ani žádný jiný způsob, jak se bránit, například zateplením a pořízením vlastního zdroje.

Je tomu tak i proto, že Česko dlouhodobě nechce dovolit, aby se jeho občasné mohli vysokým cenám za energii bránit sami. Nesplnili jsme závazek, že do půli letošního roku převezmeme do českého práva evropské směrnice o komunitní energetice, založené na aktivních spotřebitelích, tedy těch, kteří vyrábějí pro sebe, poskytují druhým přebytky a případně si dokoupí část elektřiny ze sítě.

To už je dnes výrazně levnější řešení a navíc zahrnuje podněty k tomu, aby bylo inkluzívní. Jak by to fungovalo, slyšeli jsme na nedávné pražské konferenci na toto téma, kde byl prezentován evropský výzkumný program SCORE. Předpokládá, že těm ohroženějším členům komunity ostatní pomohou s účtem, ale na to musí navázat spolupráce při zateplení a úsporných opatřeních. Neobejde se to ani bez soustavného poradenství a osvěty.

V Česku se do programu zapojilo Pražské sdružení obnovitelné energie, které vzniklo na začátku října. Uvidíme, jak se bude vyvíjet, přesněji, zda je to v současném právním a infrastrukturním prostředí vůbec možné.

Zatímco bezmocným Českem cloumají světové ceny, naši představitelé s oblibou vyučují o suverenitě. Evropskou unii spíše rozvolnit než integrovat. Euro v žádném případě nepřijmeme, byl by to diktát Evropské centrální banky. Zelený New Deal jsme jako jediní pochopili správně, je to nesmysl. Jestli jsem správně porozuměl projevu premiéra Andreje Babiše na klimatické konferenci v Glasgow, jestli se chce svět zachránit, musí se učit od nás.

Česko je extrémně vnímavé na výkyvy světových cen energie, protože samo dlouhodobě blokovalo decentralizovanou nezávislou výrobu doma. Potlačována byla také družstevní, obecní a sociální výstavba, takže z účtů domácností dále ukusuje prudký růst nájemného. Ani tady do toho nemáme co mluvit, všechny významné české banky, které to financují, patří zahraničním vlastníkům.

Z rostoucího HDP se odvádí výrazná část do zahraničí, přitom je to nastaveno tak, že ani globální minimální daň nám nepomůže. Podílíme se na exportu západního zboží, ale v podnicích ve vlastnictví zahraničních subjektů máme jen třetinové mzdy ve srovnání s kolegy na druhé straně hranice. Mzdy jsou domácí, ale ceny energie jsou samozřejmě světové. Třetinu ČEZ vlastní zahraniční investoři, těm to vyhovuje.

Výčet pohrom ani tady nekončí, zasáhnout mají ještě vyšší úrokové sazby ČNB. Jak jim rozumět? Reagovat na divoké ceny energie nástroji proti inflaci, tedy zvyšováním úrokové míry, znamená spoléhat na naději, že lidé si na teplo půjčí v bance nebo u lichvářů o něco méně. Budou raději mrznout, a tím stlačí světové ceny dolů. Ledaže by se to nepovedlo, a sklidili by to jen exekutoři...

Reálnou míru mistrovství České národní banky ukazuje kurz české koruny, která je slabší než v květnu, kdy byla základní úroková sazba 0,25 procenta. V říjnu už centrální banka tuto sazbu vyhnala na 1,5 procenta a vyhrožuje dalším prudkým růstem. Slibuje si od toho posílení koruny, zatím došlo k poklesu. Netřeba dodávat, že čím je koruna slabší, tím hůře nás potrápí ceny energie v eurech nebo dolarech. Vyšší úroky zase dorazí ty, kdo by zvládli elektřinu a teplo, ale potom přestávají zvládat hypotéku.

Co s tím? Stačilo by nehrát si na učitele národů a převzít osvědčené postupy v hospodářské politice i financích. Nejdůležitějším úkolem hospodářské politiky je teď udržet sociální smír, podřídit se potřebě okamžitých podpor ohrožených domácností, ale zároveň přistoupit na strategii větší odolnosti na vnější šoky v základních věcech.

Základními věcmi jsou bydlení, elektřina, teplo, voda, potraviny, doprava, zdraví. Tady je odolnost závislá na tom, co si mohou lidé pořídit sami. Stát tomu může pomoci podporou družstevního, obecního a sociálního bydlení, programy na podporu komunitní energetiky podle dohodnutých evropských směrnic, návratem vody do veřejného vlastnictví, podporou elektromobility a nabíječek z obnovitelných zdrojů, zapojením státní rozvojové banky do programů regionálního rozvoje a ekonomiky zblízka. Tu banku naštěstí od letoška máme přeměnou někdejší ČMRZB.

Přišla chvíle krizového řízení. Stává se to bohužel v situaci, kdy odcházející vláda je už jen chromou kachnou bez podpory parlamentu a ta nová se v tom bude potácet jako hošík, kterému jsme koupili první kolo. Odcházející vláda by jistě problémům rozuměla lépe, vždyť se podílela na jejich vzniku. Ta nová se může tvářit jako hasič cizího požáru, ale kdoví, co má v těch nádržích, jestli nebude kropit benzínem. To může protáhnout boj proti krizi, když se budou jen tlumit důsledky, ale skutečná léčba těžké choroby zůstane v nedohlednu.

Navalilo toho na nás skutečně hodně – covid, energie, nájmy, vadnoucí globalizace a k tomu ochabující automobilový průmysl, dominanta české ekonomiky. Ostatně i ta auta narážejí na stejný problém jako ty účty domácností za elektřinu a plyn – mysleli jsme, že klimatickou krizi světu rozmluvíme. Poslední pokus podnikl premiér Babiš v Glasgow. Nezdá se, že by se to povedlo.

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zbynek-fiala

Pane luisi, v zásadě souhlasím, že zalesňování problém neřeší v potřebném časovém horizontu. Nicméně zalesňování je opakem odlesňování, a to problém vytváří okamžitě. 

V Česku dosáhlo odlesňování úrovně, že ztráta vazby uhlíku v lese je srovnatelná s veškerými emisemi dopravy nebo dvou velkých uhelných elektráren (2020). Počínaje rokem 2021 na to budou potřeba emisní povolenky, mluvíme o desítkách miliard ročně. Problém vznikl politikou Lesů ČR předávat péči o les servisním organizacím formou aukcí. Tam se vysoutěžila tak nízká cena, že se dá o les pečovat jen plošným nasazením harvestorů. Vzniklé holiny se pak znovu zalesňují. 

Přitom aktivní zalesňování u nás problém řeší jen v úzkém časovém intervalu, protože vzniká znovu jednověká monokultura, kterou časem položí nějaký přemnožený škůdce. Vhodnější je přirozené zalesňování (druhově pestré přirozené zmlazení), alespoň tam, kde ještě kolem něco zbylo. V Česku se však kůrovec řešil plošnými holinami, kde nic nezbylo, takže se musí znovu vysadit a čekat, až se to znovu zbortí. 

Pokud jde o nepřipravenost opatření - je to dáno tím, že přicházejí pozdě. Uhlíková bilance atmosféry nám dává poslední desetileté okénko, kdy smíme vypustit asi 40 gigatun, aby se oteplení udrželo pod 1,5 stupně Celsia. Je tu reálná hrozba zatopení New Yorku, Londýna a spousty dalších pobřežních měst. Větší část jižní polokoule se může stát neobyvatelnou a vznikne nové stěhování národů, které už by nebylo řešitelné nějakými - byť nesourodými - konferencemi. 

luis

Možná se snažil Babiš sdělit naprosto racionální názor, že než se něco zboří, mělo by být nejdříve postaveno nové. Pod to bych se podepsal. Ale bohužel to vypadá, jako by tímto sdělením chtěl AB zakrýt skutečnost, že "neměl dosud čas ani chuť se zabývat" výstavbou nového. 

Možná se snažil Babiš sdělit naprosto racionální názor, že jde hlavně o to, kdo ponese největší tíži nákladů na změnu. Pod to bych se také podepsal. Ale bohužel to vypadá, jako by tímto sdělením chtěl AB zakrýt skutečnost, že "neměl dosud čas ani chuť se zabývat" využitím  těch peněz na "ozelenění", které se už naskýtaly.

Nejspíše bych však charakterizoval současné klimašarvátky stran toho, jak žít nadále bez uhlíku, jako spor dvou stran, kterým jde o peníze, jež neumí spočítat. Nutně nemusí jít o rozepře mezi stranou zeleného pokroku a stranou uhlíkového tmářství, ale jednoduše jen o rozepře mezi stranou přehlížečů nastupující nerovnováhy a stranou přehlížečů akumulace důsledků současných problémů.

Krásně je to vidět na tom, co je považováno za nezpochybnitelný úspěch summitu.

- Plánované zalesňování! V grandiózním rozsahu!

- Přitom je ticho po pěšině o tom, že dosud není není jediný účinný nástroj k zastavení odlesňování. 

A ten, kdo ví, jaký je rozdíl mezi vysazeným (namísto pokáceného) a produkčním stromem v aktivní ploše listů a v akumulaci uhlíku, také ví, že je mezi tím rozdíl cca 40-80 let.  Pak titíž lidé, kteří  stanovují plány uhlíkových neutralit v řádu 20-30 let, v tom nemají příliš jasno.