Karel Horák: Vraťte škole autoritu!

obrazek
29.3.2014 22:46
Po událostech ve výchovném ústavu v Králíkách se ministr školství Marcel Chládek podle očekávání a chvályhodně postavil za pracovníky ve školství s nápadem „zvýšit právní ochranu učitelů“. Nejde o novou myšlenku, již v minulém volebním období (52. schůze, bod 46, sněmovní tisk č. 702) se skupina poslanců nespěšně ve Sněmovně domáhala novely trestního zákoníku zavedením ochrany pedagogických pracovníků „při výkonu přímé pedagogické činnosti“ před pachateli trestných činů. Vybrali si stejně jako Chládek cestu, která ale tak říkajíc nikam nevede. Jde o zcela nesystémové řešení.

Nemusím jistě zdůrazňovat, že povolání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků, ale i nepedagogických pracovníků ve školství si zaslouží obecné úcty i ochrany, nicméně jistě ani oni sami neočekávají, že jako jedna kategorie zaměstnanců budou z hlediska ochrany práv a oprávněných zájmů jakkoli privilegováni.

Je celkem naivní domnívat se, že včleněním pedagogických pracovníků do kvalifikovaných skutkových podstat trestných činů vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, vydírání či nebezpečného vyhrožování, jak bylo uvedeno v předloze, pomine jakékoli nebezpečí.

Soudím, že trestněprávní ochrany jim není třeba. Pokud bychom přijali tuto premisu, mohli bychom pak speciálně chránit všechny, kdož přicházejí do styku s lidmi či jsou terči fyzických útoků – počínaje zaměstnanci pošt, přes zaměstnance bank a konče obsluhou benzinových pump.

Zapomíná se ovšem na prazáklad navrhované novely – její dopad, chcete-li účinek. Žáci základních a středních škol, tedy potenciální útočníci - pachatelé nebudou z valné většiny trestně odpovědní.

Pedagogičtí pracovníci si stejně jako ostatní občané přirozeně zaslouží žít v pocitu bezpečí. K tomu nechť však neslouží poněkud směšná novela trestního zákoníku, ale změna celkového klimatu ve společnosti (kde ryba stále smrdí od hlavy, zločinci zůstávají nepotrestáni, pokud nejsou div ne velebeni, kde jsou modernější negativní skutky než pozitivní – vzpomeňme známou paroubkovskou vajíčkiádu - a kde je tak vzrušující porušovat pravidla), důsledná výchova v rodině i ve škole, dobré příklady, dostatek mimoškolních aktivit a zvyšování právního vědomí.

A pozor – také „kouzelný“ knoflík na televizi či počítači, resp. služba, která se jmenuje rodičovská kontrola. Mohou-li již děti útlého věku vidět denně v televizi či na internetu, který jim nikdo neomezuje, násilí nejhoršího kalibru, vezmou jej jako běžnou normu. Téměř všechny pc hry, ale i animované televizní seriály pro děti jsou založeny na věčných střetech, bojích, likvidaci protivníka. Aby filmy „vydělaly“ balík, jsou přecpány krví, sexem, násilím, vulgaritou a rádoby vtipnými gagy zesměšňujícími autority a glorifikující záporné postavy. To frčí! Žádná idylická a klidná zápletka, jen samá akce, vzrušené hlasy, napětí.

Pak se nedivme současné módě, kdy se teenageři natáčí mobily, předhánějí se, kdo vymyslí originálnější volovinu, aby ji pak exhibicionisticky vyvěsil na internet a ukájel se pocitem slávy.

Média jsou plná válek, nehod, vražd, nevraživostí a hádek, urážek, soudních sporů, násilí na stadiónech, průšvihů politiků. Pozitivní zprávu nenajdete.

Ne novelou trestního zákoníku, pane ministře, ale především důslednou ochranou dětí a mládeže do 18 let před negativními příklady lze něčeho dosáhnout. Ve věku všudypřítomného internetu je to ovšem málo reálné. Začněte ale ve školách. Třeba tím, že budete pevně stát za učiteli, na které si zatím každý může beztrestně „otevřít hubu“ a „vytírat si s nimi řiť“. Vím, jsem poněkud expresivní, ale tato společnost potřebuje autority jako soli. Pro dítě má být tou největší autoritou učitel. Mimochodem, slyšel jste, že by v dobách, kdy se ve škole běžně používala rákoska, stálo se „na hanbě“, zůstávalo se „po škole“, zabavovaly se věci, které do školy nepatří a důsledně se dbalo na dodržování školního řádu, nějaký smrkáč zarazil vychovateli šroubovák do krku? Já ne.

A zcela závěrem dodávám, že se každý bude cítit bezpečněji také tam, kde bude dostatek kvalitních a dobře zaplacených policistů v ulicích, kterým nikdo „nepodráží nohy“, zkrátka tam, kde vedení státu bude na osobní bezpečnosti každého občana doopravdy záležet.

karel-horak
Stínový ministr spravedlnosti za LEV 21. Jeden ze zakladatelů studentské právní poradny při stávkovém výboru PFUK v listopadu 1989. Od počátku roku 1991 do roku 1994 působil v Litoměřicích na tamním okresním soudu, v roce 1992 byl jmenován soudcem. V období červen až srpen 1994 jej ministr spravedlnosti přidělil k mezinárodněprávnímu odboru Ministerstva spravedlnosti. Na počátku roku 1995 byl ministrem zahraničí jmenován do funkce generálního konzula ve Slovenské republice. Zastupitelský úřad – generální konzulát v Košicích – vedl až do listopadu 1997. Od roku 1998 do roku 1999 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve funkci ředitele odboru rezortní kontroly. Od září 1999 vykonává advokacii. Na III. Sněmu České advokátní komory v roce 2002 byl zvolen náhradníkem představenstva ČAK. Členem politické strany národních socialistů LEV 21 se stal v listopadu 2011. Kromě stínového ministra spravedlnosti je členem předsednictva strany, členem legislativní rady a 1. místopředsedou krajské organizace Praha.
Klíčová slova: násilí, škola

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.