Strop bez proudu

Fiala Zbyněk
8.9.2022 17:06
Úvahy o zastropování cen elektřiny narážejí na fakt, že výrobci nám nemohou moc nabídnout, protože svou příští výrobu už dávno prodali. Ledaže by se pod stropem skrývala daň pro výrobce a prodejce, která financuje dotace spotřebitelům.

Existuje několik variant, jak zkrotit ceny energií, ale není jasné, nakolik nám pomůžou už tuto zimu. Úvahy o zastropování cen ruského plynu mohou směřovat k tomu, že budeme mít přijatelnou cenu plynu, ale žádný plyn, který by se za ni dal koupit. Rusko už dává najevo, že za takových okolností kohouty prostě zavře. Zastropování cen elektřiny naráží zase na jiný problém. I kdyby bylo nakonec dobrovolné, jak se snaží vyjednat odborná skupina na Úřadu vlády, může představovat výborný koncept, který není na co uplatnit, protože elektřina na příští rok už je dávno vyprodána.

Stejně to může dopadnout i s často doporučovaným opatřením vyřadit z burzy elektřinu z plynu, nebo s ní aspoň obchodovat odděleně, aby neovlivnila podstatně nižší ceny elektřiny z uhlí, jádra a obnovitelných zdrojů. Ani tady už toho není moc k ovlivnění pro tuto zimu, a tak pokud chceme rychle ochránit domácnosti i ekonomiku před energetickou chudobou, nevyhneme se zvláštní dani z nadměrných zisků energetiků, která by se potom přesměrovala do pomoci spotřebitelům.

Pomáhat rychle znamená vybrat od těch, kdo mají nadměrné zisky, a rozdat těm, kdo mají nadměrné náklady. Trh, který totálně selhává, nahradit státní regulací tam, kam dosáhne. Všechny další nápady jako je zastropování cen, využití existujícího zákona o cenách, kterým se řídí například služby spojené s distribucí elektřiny, oddělení obchodování s plynem a bez plynu, změna burzovního mechanismu, která by krotila cenový vývoj, to všechno míří správným směrem, ale na dlouhé cestě, kterou bychom nemuseli ekonomicky přežít.

Možná však ten klíčový nápad dosud neznáme. Podívejme se tedy aspoň na to, o čem se mluví.

Tipy na to, kde by ta zastropovaná cena elektřiny měla být, se různí. Podle jednoho z poradců premiéra Jakuba Krajzlera, cenový strop pro ceny elektřiny pro domácnosti i firmy by se měl pohybovat v rozpětí od 6 do 10 Kč/kWh . V loňském roce byla průměrná cena pro domácnosti kolem 5,8 Kč/kWh a teď je někde mezi 6 - 10 korunami . Zastropování v tomto pojetí by tedy znamenalo, že elektřina už moc nezdraží.

https://www.kurzy.cz/zpravy/669432-cez-poradce-premiera-nastinil-dohodu-mezi-statem-a-vyrobci-elektriny/

Podle jiného poradce premiéra a ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se rýsuje dohoda mezi výrobci elektřiny a státem, na základě které by se zastropovala cena elektřiny někde kolem úrovně 200 EUR za MWh . Byla by tedy spíše na dolním okraji toho prvního odhadu. Způsob, jakým se to vyjednává, připomíná slovenský model. Tam byl ČEZ postaven před alternativu, že buď dobrovolně sleví, nebo mu stát sebere nadměrný zisk formou mimořádné daně. Také tady je podle poradce Křečka ve hře možnost, že kdyby se uzavřela dohoda, pak by se daň z neočekávaných zisků nemusela na energetické společnosti vztahovat. Úroveň 200 EUR byla zmiňována také v souvislosti s uniklým návrhem, který bude projednávat mimořádný energetický summit 9. září v Praze.

Jak už jsme však uvedli, drtivá většina produkce elektřiny na příští rok je už prodána formou kontraktů o budoucích dodávkách s cenou stanovenou na burze. Omezení by se tedy mohla týkat jen toho, co dosud prodáno nebylo. Jinou věcí je, že ony kontrakty na příští rok byly za nižší cenu, než která má teď představovat strop. Stačí se podívat na vývoj trhu na začátku roku, kdy byla situace zcela jiná než před prázdninami, kdy ceny vyrazily raketově vzhůru. Od ledna do března se ceny elektřiny pohybovaly mezi 120 a 150 euro za MWh, tedy hluboko pod uvažovaným stropem.

Další věci jsou náklady takové operace. Štěpán Křeček předpokládá, že stát by se na řešení finančně podílel: „Výrobci by za to získali nějaké výhody, stát by samozřejmě nekompenzoval rozdíl mezi tržní cenou a cenou, kterou bychom si tady sami nastavili, protože to by bylo enormně nákladné. Nějaká kompenzace tam samozřejmě pro výrobce bude, ale rozhodně ne v plné výši.“

https://plus.rozhlas.cz/rysuje-se-dohoda-na-zastropovani-cen-elektriny-v-cesku-na-200-eur-za-8821159

Pokud platí to, co jsme se dozvěděli dřív, že obchody, pro která se teď dojednávají příští pravidla, už dávno proběhly za zcela jiných podmínek, jednalo by se spíš o pomoc energetikům než domácnostem. Je to varianta, kdy se stát prohne, místo aby si uvolnil ruce novými příjmy do státního rozpočtu. Nicméně, pro budoucnost by byla cenná dohoda, že strategicky významná služba nemůže mít jako jediné kritérium maximalizaci zisku.

Na stejný problém vyprodané produkce narazí i uvažovaný státní obchodník s elektřinou, nejprve asi univerzální správce státního majetku Prisco, který se vyvinul z původního vlastníka neprivatizovaných zbytků mladoboleslavské Škody. Ani jemu nemusí být dohoda s domácími výrobci ČEZ, E.ON a EPH nic platná a bude muset nakupovat za šílené ceny na volném trhu. Jeho levnější dodávky koncovým spotřebitelům veřejného sektoru budou dotované státem.

Největší dosah pro nejbližší období by tedy mělo takové pojetí cenového stropu, kdy by zisky z ceny nad určitou úroveň stáhla do státního rozpočtu mimořádná daň, a ta by pak financovala kompenzace domácnostem a průmyslu. U této daně by bylo jedno, kdo elektřinu prodává a za kolik ji koupil, ale rozhodující by bylo, za kolik ji dodává. Připomíná to původní představu, že tato pomoc by se odehrávala přes distributory, takže prodejce by byl státem obrán daní, domácnosti by našly na účtu nižší cenu a distributorům by to stát z té daně dorovnal.

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

    Myslím že lepších řešení, než jsou zde popsaná (nic proti nim, jsou to ta, která dissonují ve veřejném prostoru a postupně se množí, tak jak se blíží zima) je hafo. Můj otec - kdyby ještě žil - by to nazval: jsou zdechlí myslet.

  Vyberu si z toho všeho pouze jeden jediný detail  (a že jich je nepočítaně, na to vemte jed....no tak dobře, tak ten jed vemu teda jenom já) , na němž lze postavit strategii rozuzlení situace ještě před zimou.

a) Soudím, že právo akcionáře jednat ve svůj prospěch (ve smyslu rozhodovat o investicích, zisku, odstoupení od (pro tohoto akcionáře) zjevně nevýhodného obchodu, atd.), neuzavřít další obchody ... není limitováno jakýmkoliv naším ani evropským zákonem

b) Český stát, majoritní akcionář ČEZu, nemusí plakat nad hloupě předprodanou energií na burze

(cha cha: na dva roky dopředu? ; 

cha cha: v jaké výši?

cha cha: obchoduje se snad na burzách (odkdy) nikoliv s konkrétním množstvím, ale s pojmy jako je  "veškerá produkce které Čez dosáhne?"

cha cha: Prodal ČEZ všechnu produkci a vystavil se bezbřehé sankci, že dojde k výpadku JE ? nebo jiné elektrárny a on nesplní dodávku? Takže prodal všech 100 % výroby ať je jakákoliv? To zní zajímavě, chtěl jsem říci legračně až debilně.

cha cha: Prodal snad ČEZ všechnu produkci i z těch FVE, které se v této chvíli montují na střechách rodinných domů, bytových domů, přičemž konkrétní výše výroby nemůže už z principu být známa a kterou ČEZ bude vykupovat za 0,70 Kč za KWh ?

cha cha: jestli ČEZ pracuje a obchoduje bez rezerv, tak hned zitra odhlašuji elektroměr (jedině, že by jediné rezervy, kterých jsou schopni, byla sankce za zrušení odběru elektřiny - to by je ješte snad uživilo).

Nutno dodat, že to není jen básnická licence: na chalupě po rodičích plánuji odhlášení elektroměru až v průběhu března - po proběhlé první zimní periodě temperování pomocí fotovoltaických panelů (svislá montáž) na bázi DC proudu s akumulací na principu poddimenzování: 2 panely instalovány + 1-2 panely připraveny pro případný vyšší komfort

cha cha: Z Opačné strany: Poskytuje snad náš stát peníze na kauci na nákup energie a nemá žádné podmínky? Je to jeho povinností? Kdo ho straší? Kdo je vlastně ve vladě, že se nechá vystrašit čímkoliv jen proto, že ve škole chyběl na počty? Není tam ani jeden myslící tvor? Mohu se já postavit do fronty na kauci a stát mi to bez jakýchkoliv podmínek poskytne? No tak to mě tam zítra čekejte ráno v 6 hodin. Ani snídat nebudu.

Pokračovat nebudu, nemá to smysl. Dopustím se myšlenkového zkratu: Pouhé rozhodnutí majoritního akcionáře (jistě, platí za to ztrátou anonymního navýšení SR, kde se anonymní peníze lépe  odklánějí na zbrojení a dluhovou službu; i ostatní akcionáři také budou mít nižší dividendy) že všechna současná nenasmlouvaná a všechna dosud nenabízená produkce na burze i veškerá budoucí produkce nebude nabídnuta na burze ani na jakémkoliv jiném trhu, dokud nedojde k pokrytí potřeby státu pro zásobování energií a kdorovnání ztrát státu za dva roky,  během  nichž musí stát dotovat důsledky předprodané energie.  Rád bych viděl toho, kdo se vzdá budoucích zisků ve prospěch momentálního rýžování. Jen spekulanti. (Proboha, snad to nejsou všichni na burze?)

Nejprve ovšem musí být usnesení mimořádné valné hromady a poté vyjednávací schopnost státu je z říše snů. Tečka. 

Poznámka pod čarou:

Někoho možná deprimuje moje drzá, ozávorkovaná zmínka: "... i ostatní akcionáři také budou mít nižší dividendy...". 

Soudím, že je prostě na čase, chucpe(vlastně skoro drzost), předkládané zmasírovanému veřejnému mínění, že totiž státu hrozí žaloby za to že by připravil soukromou firmu o zisky, maličko vysvětlit.

Pokud jeden akcionář (je zcela mimo diskusi zda státní či jiný) prosadí díky majoritnímu podílu svůj vliv v zájmu svého prospěchu a v zájmu budoucí existence ČEZu (která v mnohém závisí opět na hlavním akcionáři) oproti akcionářům minoritním, nemají ostatní akcionáři vůči hlavnímu akcionáři(je právně jedno, zda státnímu či jinému)  jakékoliv právo na náhradu případné újmy. Pokud by tomu tak nebylo, šlo by o - pokud vím - první precedens, který by otevřel Pandořinu skříňku a umožnil, aby stát podával žaloby (a spory vyhrál) na majoritní akcionáře tam, kde jejich rozhodnutí kdy poškodilo minoritního(oprava) akcionáře (stát) a kde to dosud není promlčeno. Prostě to, že zástupce státu se hlásí k zodpovědnosti státu za rozhodnutí akcionáře a rezignuje na svá akcionářská práva, je nepřijatelné a pokud se tak děje, těžko uvěřit, že zadarmo.

 

 V této souvislosti si nemohu odpustit připomenout to, co jsem na jiném místě tohoto webu již naznačil:

JAKÉKOLIV rozhodnutí státu JE ŽALOVATELNÉ podle mezinárodního, pseudoevropského či národního práva 

(popř. práva třetích zemí, pokud je někdo tak hloupý a nechá si tuto klausuli ve smlouvě, aniž by ono právo cizí země ovládal lépe než právo země vlastní - totéž analogicky platí o tzv. rozhodčích doložkách) POUZE A JEDINĚ TEHDY, 

- POKUD ZPŮSOBÍ ŠKODU (cizímu) soukromému subjektu 

- A ZÁROVEŇ ZNEVÝHODŇUJE soukromý subjekt oproti jiným subjektům ZPŮSOBENÍM REÁLNÉ ŠKODY

- NEBO ZÁROVEŇ ZNEVÝHODŇUJE soukromý subjekt OPROTI  STAVU PŘED ROZHODNUTÍM STÁTU  A VEDE KE ZPŮSOBENÍ REÁLNÉ ŠKODY V DŮSLEDKU TOHO, ŽE ROZHODNUTÍ STÁTU ZHORŠUJE PODMÍNKY  PRO TYTO DOTČENÉ SUBJKTY OPROTI JINÝM SUBJEKTŮM   

(NEBO OPROTI ZÁVAZNĚ (SMLUVNĚ) ZAJIŠTĚNÝM PŘEDPOKLÁDANÝM PODMÍMKÁM)

 

ŽÁDNÉ rozhodnutí státu  však NENÍ ŽALOVATELNÉ,

pokud ZPŮSOBUJE POUZE VÝHODY ČI PŘÍNOS KONKRÉTNÍM VYBRANÝM SUBJEKTŮM PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁJMŮ STÁTU ZAKOTVENÝCH V ÚSTAVĚ (ČI VYPLÝVAJÍCÍCH JAKO POVINNOST ČI ZÁVAZEK STÁTU Z MEZINÁRODNÍHO ČI PSEUDOEVROPSKÉHO PRÁVA), NEBO JINÝCH NÁRODNÍCH ZÁJMŮ HODNÝCH ZŘETELE

 A TITO KONKRÉTNÍ PŘÍJEMCI VÝHOD, KTERÉ JSOU NEZBYTNĚ NUTNÉ PRO PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ STÁTU, JSOU KUPŘ.  VÝLUČNĚ DAŇOVÍ POPLATNÍCI V ČR  A ZÁROVEŇ (třeba)  TI, CO UPLATNÍ JEDNOSLOŽKOVOU CENU ZA ELEKTŘINU.

 ( nezmiňuji se zde o samozřejmostech typu:

 - že v dané věci nelze připustit soubeh s nějakým dotačním programem a narušení dotačních podmínek - kupř. veřejná podpora De Minimis atd.;

 - nebo že je ono rozhodnutí právně retroaktivní

 - a jiné

 )

  Prostě to, jak hloupě prezentuje a jak ještě hloupěji provádí hájení národních práv a zájmů občanů náš stát, není postoj venkovského prosťáčka, ale postoj podplaceného nebo věci neznalého venkovského filuty. Nehodící se škrtněte!

 Zde je klíč k odblokování brzd.

 

Někdo by řekl: Tohle je přece poker! Jistě, já poker nehraju, ale jedno vím jistě: Trumfy, které má vláda, vůbec nesouvisí s tím, jakou má kdo POKER FACE.

[jiný detail, souvisí s mojí přihřívanou polívčičkou:  i při zpochybnění výše uvedené možnosti je to majoritní akcionář čezu, který může odvolat management čezu, pokud nebude způsob stanovení ceny motivovat spotřebitele k úsporám [Ale motivace k úsporám jednosložkovou sazbou, má ovšem, myslím, všeobecnou platnost.: Po zimě budeme chytřejší - když nezmrznem | Blogy Vaše Věc (parlamentnilisty.cz)], protože jde o jednání, které přímo ohrožuje sociální smír a existenci EU(jak už kdosi planě vyvanul přede mnou). 

A bereme-li detail po detailu (dábel, jak známo, se v něm ukrývá velmi dovedně), dospějeme k tomu, co říkával předseda Čuba: !...Vždycky je aspoň 10 řešení a z nich lze vybrat 2- 3, která jsou fungující, snadno proveditelná a nejúčinnější...."

 

 

 

Aktualizace 11.9.2022:

Právě si uvědomuji, že je dnes 11. září, které jsem v osudném roce prožil ve výškové budově v Praze na jednom projektu, kdy první letmý pohled na aktuality na webu se zdál jakoby z jiného světa. Přestože jsme finišovali, navzdory tomu jsme určitě minimálně dvě hodiny čistého času ten den ztratili pravidelnou kontrolou internetu. Během diskusí jsme pohlíželi z oken na oblohu nad Prahou a uvažovali, zdali by nebylo lepší, kdybychom byli někde v zapadlé vilce na okraji města. jak je to dávno?

O problémech s energií či s plísňově nazelenalým údělem nebylo ani vidu ani slechu.