Oživení? Lidé tomu zatím moc nevěří…

obrazek
8.9.2013 15:12
V posledních třech letech jsou v průzkumech veřejného mínění patrné rekordně vysoké obavy obyvatel z nezaměstnanosti. V tomto období byla rovněž pozorována rekordně vysoká míra skeptických očekávání budoucího vývoje ekonomické situace země i finanční situace domácností. Velká část české populace se domnívá, že důsledky globální finanční krize ještě neodezněly v plné své síle. V průběhu léta se však objevily signály, které naznačují, že ekonomika by mohla nabrat směr k černým číslům, pochybnosti obyvatel však stále převládají.

Nedávno zveřejněná data Statistického úřadu o zastavení negativního vývoje české ekonomiky nejsou zdaleka první vlaštovkou. Již na konci července publikovaná zpráva z průzkumu spotřebitelského klimatu prováděného společností GfK referuje o pozitivním vývoji spotřebitelských nálad v prvním pololetí 2013 a to v Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii, což pro exportně orientovanou českou ekonomiku vyznívá příznivě. Zpráva GfK rovněž konstatuje zlepšení příjmových očekávání českých spotřebitelů, i když důvod tohoto zlepšení vysvětluje nepříliš přesvědčivými údaji o vývoji nezaměstnanosti, která v průběhu prvního pololetí poklesla jen o pár desetin, zřejmě v souvislosti se zvýšenou poptávkou po krátkodobých pracovních kontraktech sezónního charakteru. GfK kromě průzkumu u spotřebitelů přináší i další povzbudivé svědectví. V rámci svého projektu TEMAX mapuje maloobchodní prodejny s elektronikou a technickým zbožím u nich zaznamenala v prvním pololetí 2013 o bezmála čtvrtinu vyšší obrat než za stejné období před rokem. Ukazuje se, že růst obratů obchodníků táhnou hlavně mobily a tablety.

Tyto i další povzbudivé zprávy ale nutno korigovat faktem, že předchozí roky byly opravdu chudé a posunuly laťku sledovaných hodnot hodně nízko. Skepse obyvatel navíc neroztaje tak rychle jako jarní sníh.

Jak dokládá aktuálně publikovaný průzkum CVVM jsou Češi v očekávání ekonomického vývoje země nejvíce skeptičtí ze všech obyvatel zemí V4. Pouhých 6 % obyvatel ČR připouští v následujících 12 měsících zlepšení, kdežto v Maďarsku je to téměř čtvrtina. V ČR jako jediné zemi V4 převládá názor, že se situace ještě zhorší – zastává jej až 55 % populace a zbývající třetina se domnívá, že se hospodářská situace země nezmění. Mnohem příznivěji je situace vnímána v Polsku a Maďarsku, kde skeptická očekávání deklaruje jen o něco více než čtvrtina tamních obyvatel, na Slovensku je to 39 %.

V očekávání vývoje materiálních životních podmínek domácností jsou Češi opět největšími skeptiky v rámci V4. Zhoršení očekává třetina populace, kdežto v Polsku je skepticky naladěno jen 16 %, na Slovensku pětina a v Maďarsku čtvrtina obyvatel.

Z nedávné historie lze vypozorovat, že naděje a očekávání lepšího vývoje nejen v ekonomické oblasti stoupají po volbách. Říjnové předčasné volby zřejmě nastaví kurz jiným směrem, než se ubírala politika dosavadní pravicové vlády. Jen doufat, že nadšení obyvatel neopadne tak brzo, jako po ustavení vlády premiéra Nečase, kdy optimistické vyhlídky obyvatel strmě opadly hned po několika měsících jejího mandátu. Zásadním a potřebným krokem musí být opuštění úsporných opatření a naopak investice do ekonomického růstu a vytváření příležitostí na trhu práce. Proto je konsenzus budoucích vládních stran v těchto oblastech zásadním předpokladem ke zlepšení společenského klimatu. Navíc, bez víry obyvatel v zlepšení ekonomické situace země a životních podmínek domácností se proroctví o konci období sedmi hladových let naplní jen stěží.

Odkazy na v textu zmiňované průzkumy:

http://www.gfk.cz/public_relations/press/press_articles/011098/index.cz.html

http://www.gfk.cz/public_relations/press/press_articles/011123/index.cz.html

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7053/f3/ev130902.pdf

peter-kokavec
sociolog, analytik politické strany LEV 21
Klíčová slova: analýza, ekonomika

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.