Audio a video mor

hlas pána
19.11.2021 10:41
Není to zase tak dávno, kdy v elektronických magazínech a denících byly publikovány jen a jenom texty. V posledních letech se ovšem v nich šíří neblahý mor. Audio a video snímky. Proč mor? Protože jde o neobyčejně obrovské časožrouty.

     Už internetový text oproti tištěnému je v nevýhodě, protože se v něm dá obtížněji „listovat“ a tím způsobem jen očima proběhnout celý text a seznámit se tak s jeho hrubým obsahem. Audio a video příspěvky jsou v tomto směru naprosto nevyužitelné.

     Má-li nosič informací formu psaného textu, tak na seznámení se s ní spotřebuje čtenář mnohem méně času, než když musí sledovat mnou kritizované nosiče. Navíc jde u textů využít některé techniky rychločtení a pak je úspora času bezkonkurenční.

     Autor psaného textu sám obvykle hodlá šetřit svůj čas, a tak je jeho tvorba sevřenější, promyšlenější a také přehlednější. Jestliže používá mluveného slova, je v jeho projevu vždycky hodně „vaty“, čili úseků, které nepřináší žádné informace. V tom smyslu jsou nejhorší rozhovory, kdy tázaný teprve hledá myšlenky a teprve následně formulace, takže se často opakuje. A nakonec – mluvená řeč až na čestné výjimky je nebohatá, ba až prostinká. Při psaní má autor dostatek času užívat pestřejší řeč a tím obohacovat vědomí své i čtenářů o požitek ze sdělovacích možností jazyka. Nemluvě o tom, že vyhledává přesnější výrazy a tím předchází různým výkladům a dokonce nedorozuměním.

     Psychologové budou oponovat, že nositelem informací je i tón mluvy, „řeč těla“, čili gesta a další. U naprosté většiny informativních sdělení tyto „doplňující“ prvky nejsou vůbec významné. Další oponenti jistě namítnou, že obrazové sdělení řekne více nežli nejpřesnější slova. Zase to platí pro daleko menší počet sdělení, a i tehdy podle mě postačí většinou statický obraz.

     Sečteno a podtrženo. Redaktoři webů stále větším počtem audio a video příspěvků šetří svůj čas, ale mrhají časem sledovatelů. Takže ve výsledku psaný rozhovor s oblíbeným autorem si rád přečtu. Ale audio či video rozhovor prakticky nikdy. Výjimečně pak takový, který je předem s dotazovaným námětově dohodnut.

     Audio je specifický sdělovací prostředek výhodný pro výuku cizích jazyků, hudbu a podobně. Video je zase nenahraditelné pro reportáže geografické, přírodopisné, sport, tanec a podobně.

     Dneska většina lidí zápasí s časem. Pléduji proto pro užívání takových nosičů informací, které čas v maximální míře šetří lidem hledající informace.

Stanislav A. Hošek

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

     Stojím vlastně na opačném konci barikády. Vidím více pozitivního než negativního na videích, hlavně na těch, které jsou určeny k výuce, samovzdělávání (skvostné jsou videa kutilů, včelařů a dalších), nebo i k zábavě apod.

Ale rád potvrzuji názor autora. Myslím však, že problém je mnohem širší. 

     Častokrát i psaný článek na internetu, ač velmi dlouhý, obsahuje třeba jen větičku, vztahující se k tématu, někdy ani tu ne. A totéž v obrazové podobě (video) je to jenom otravnější o to více, že zatímco text jsme schopni bleskově odrolovat myší a jedním cvičeným pohledem postřehnout, že o nic nejde (a  také už reklamu nevnímáme), u videa je to opravdu náročné na čas a na toleranci k reklamám. [ S tím třeba souvisí i rostoucí nároky na paměťový prostor (počítače) a výkon počítače. Zde prudký pokrok techniky signalizuje též prudký pokrok v prázdnosti témat a ve nadužívání videí)

     U psaného textu typu "internetoviny" lze z titulku na první pohled seznat, že téma je tak pofiderní, že jemu odpovídající obsah může být už jen přechudičký. V titulku se však zpravidla objeví alespoň jedno slovo, napovídající skutečný záměr autora a pokud je u titulku uvedeno i jméno autora, věc je jasná.

    Jádro problému, o kterém příspěvek pojednává, vidím tedy spíše v bezobsažnosti videí, stejně jako tomu bývá u textu psaného. "Společenská" potřeba donutit co nejvíce lidí video rozkliknout a hledat nějaký obsah - tedy reklamní chiméra - pocit marnosti nad shlíženým videem  jen zvýrazňuje.

    Jinými slovy, problém vidím nepoměrně více ve volbě nástroje[video], který neodpovídá tématu, obsahu ani formě a kvalitě jejich pojednání.

    Také mne to občas otravuje, ale v zásadě jsem si už zvykl - jako ta Popelka - přebírat popel a hledat hrášky. Na rozdíl od Popelky vykazuji podstatně větší výkon (ono také Popelka třeba neměla CTRL+F).