Jan Campbell: Co jsem nenapsal, až teď

campbell ilustrace
3.11.2022 09:56
To, co Putin řekl na Valdajském fóru 2022, je bezprecedentní prohlášení, které jsem neintegroval do příspěvku – Poselství Valdaje (30.10), ale do připravované knihy: Sympozium.

Nejedná se o běžný návrh rovných a vzájemně výhodných obchodních systémů, jak se navenek zdá. Je to slogan: nastal čas zničit Federální rezervní systém USA jako centrum světové měny a mezinárodního vypořádání. Rusko bude v tomto směru využívat všech svých vojensko-politických a ekonomických možností. 

Putin neřekl: Rusko to považuje za nezbytné. Nebo Rusko to považuje za účelné. Ale přísně a přesně sdělil formulací, co Rusko považuje za nevyhnutelné. Pro bojovníka to znamená: byli jste vyzváni, a my z této cesty neuhneme.

Od chvíle ukončení projevu na zasedání Valdaje prezident Putin skutečně pálí všechny mosty. Západ mu odpustí pasáže o LGBT, aroganci a pýše Západu, ale nikdy mu neodpustí, že naznačil nevyhnutelnost zničení FEDu a všech jeho mezinárodních institucí, jako je MMF a SB, stejně jako roli dolaru ve světě. Jedná se tak o postavení FEDu od roku 1913 a brettonwoodského (a jamajského) systému od roku 1944 a 1976 a jeho existenci.

Putin nevyhlásil Západu jen šach, ale snaží se otočit stůl s figurkami na šachovnici. Indikuje to oznámení, že Rusko se připojuje k přeformátování světa, v němž je Evropa pouze periferií Eurasie a Rusko jejím centrem. To nejdůležitější se jako obvykle skrývá mezi řádky a v útržcích frází. Nespočetně mnohokrát upozorňuji (i v připravované knize Sympozium) na deficit a na potřebu výuky analýzy rétoriky a jazyka skutečných i neskutečných přátel i nepřátel.

Doufat na Hradě, Strakovce nebo v Černínském paláci, že po takových slovech budou následovat jednání a kompromisy v jakýchkoli otázkách, je naivní. Například ve větě - popravit nelze prominout (omilostnit) - se v USA za slovem popravit píše (podle mých skromných znalostí) čárka. Co to znamená? Nerozhodne se v Bílém domě ani v Kapitolu, ale na Wall Street a ve městě. Na této úrovni nelze rozhodnutí zvrátit. Chci věřit, že vláda ČR nehraje s národem poker a ví, co mám na mysli.

Proto lze tvrdit, že po Putinově Valdajském projevu v tomto roce 2022 Západ již na žádnou pauzu na Ukrajině nepřistoupí. A pokud ano, tak jen proto, aby posílil své síly pro závěrečnou a rozhodující bitvu s Ruskem. Neměli bychom se proto divit, kdyby se v USA stále zřetelněji začaly ozývat hlasy těch, kteří požadují přímou válku s Ruskem všude: na Ukrajině, ve Střední Asii, v Evropě, na Kavkaze. Uvidíme, co přinesou volby v USA za týden (8. listopadu).

Nejde o to, že v pauze by Rusko získalo schopnosti, které před Putinovým projevem neexistovaly. Jde o to, že Putin udělal tečku na "i". Ruská cesta k porážce Západu není vojenská, ale systémově finanční. Chci věřit, že alespoň někdo v české vládě a ČNB si je toho vědom, nebo si to přečtení příspěvku uvědomí.

Takové rozhodnutí je nejenom pro obyčejné a bezmocné občany téměř nepředstavitelné a odvážné i proto, že vyhlášení boje FEDu regionální a místní války transformuje do druhé fronty, která doplňuje mobilizaci, politickou, hospodářsko-technickou a finanční.

Oznámit své rozhodnutí mohl president Putin až po ukončení 20. Sjezdu KS Číny. Na sjezdu došlo k naprosté a nekompromisní porážce proamerické páté a šesté kolony v ČLR. Tato porážka představuje současně asymetrickou odpověď Si Ťin-pchinga na návštěvu Nancy Pelosiové na Tchaj-wan. Jedná se o velice nepříjemnou odpověď USA a přísné varování pro českého a ostatní samo-prohlašující se Tchajwance, sinofoby a rusofoby.

Si Ťin-pching dokázal všemi mastmi mazaným analytikům, vědcům a sinologům, co je to rovnováha sil, jak se zabezpečuje, co znamená kvalita času a jak se s ním hraje a co je vize.  Si Ťin-pching na sjezdu působil smířlivěji tím, že vyjádřil naději na kompromis s USA.

Vladimir Putin si vybral jinou formu a jinou příležitost. Je ve zcela jiné situaci, než je prezident Si. Musí vést nevyhlášenou válku na mnoha frontách. Ohlášené nekonečné vojenské vyzbrojování Ukrajiny Západem se v představitelné budoucnosti představí široké veřejnosti jako příčina hospodářského pádu Západu, jako kulisa k odvlečení pozornosti a jako zlý sen. Po Ukrajině, jako části dlouhého příběhu, vstoupí Tchaj-wan a po něm budování nové mezinárodní finanční platformy v moři slz a krve nevěřících v rozum, objektivní zákony přírody a skutečnost, že pouze člověk, který pozná sám sebe, pozná Boha a svět. Sokrates věděl, že na rozdíl od světa je duše věčná, protože v sobě nese božské semeno, a že člověk poznává sám sebe pouze skrze pochopení božského v sobě. Tím, že pochopí sám sebe, může také pochopit Boha.

Putinova slova proto nelze hodnotit jako opakování tezí z Projevu k Federálnímu shromáždění, ale jako rozhodnutí pro dosáhnutí vedoucí pozice Ruska v nově vznikajícím světovém řádu. Jeho základ tvoří antikoloniální hnutí mnoha zemí jižní, východní a Latinské Ameriky a podobně smýšlející konzervativci a vědoucí část levice na Západě. Tato rostoucí koalice představuje většinu světové populace a bude utvářet svět v 21. století. Souhlasu netřeba. 

 

 

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

JiB

Souhlasu sice netřeba, ale já bych si s Vámi, pane Campbelle, dovolil souhlasit. Neboť jsem přesvědčen o tom, že vojenské operace Ruska na Ukrajině nejsou primární cíl, ale kulisa pro operace na zcela jiném bitevním poli a to hospodářském.

 

Co mě ještě na valdajském projevu V. Putina zaujalo, byla skutečnost, kdy již nehovořil o svých západních protějšcích jako o " západních partnerech", jak bylo u něj přezevšechny rozepře doposud zvykem, ale jako o "západních protivnících". Myslím, že tyto dvě slova hovoří za vše.