Vybrané zemědělství

obrazek
20.2. 10:30
Politika současné vlády je nekvalifikovaná a v této nekvalifikovanosti konfrontační. Místo...
obrazek
22.11. 20:58
Ve velkém panelovém domě se desítky partají nesblíží – nejsou si všichni kamarády. Nýbrž někdo...
obrazek
3.2. 02:18
Přiznám se, že jsem původně tento příspěvek neplánoval. Chtěl jsem jen přičinit pár poznámek k...

zemědělství

obrazek
18.4. 12:48
Na květnovém zasedání Vlády České republiky má být projednána novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kterou navrhuje ministerstvo zemědělství, vedené ministrem Petrem Bendlem z ODS. O této straně je již celá léta známo, že svými nekompetentními rozhodnutími zcela systematicky „privatizuje“...
obrazek
16.4. 10:01
Česká myslivost má více než tisíciletou tradici a ve světě je uznávána právě proto, že v našem – českém – pojetí nejde jen o pouhý lov volně žijící zvěře, jako v řadě jiných zemí světa, kde slovo „myslivost“ ani neznají, ale o skutečně pečlivě promyšlenou činnost speciálně vyškolených lidí –...
obrazek
14.4. 10:57
Kdyby lidé kolem farmy v severoněmeckém Buschberghofu četli ekonomické učebnice, dávno by dostali rozum, farmu pronajali investorům, a ti by pak zaměstnali tři traktoristy. Ti ostatní by se museli spokojit s nějakou tou sociální podporu a s dováženými potravinami z hypermarketu. Jelikož však...
obrazek
12.4. 12:14
V tomto týdnu přijal prezident České republiky Miloš Zeman delegaci představitelů Agrární komory ČR. Ti prezidentovi předali deset bodů svých požadavků, pro něž by uvítali prezidentovu podporu. Mimo jiné požadovali podporu propagaci tuzemských potravin, živočišné výrobě a v neposlední řadě omezení...
obrazek
10.4. 14:42
Pokračujeme v návštěvě severoněmecké farmy Buschberghof, která stála u začátků komunitou podporovaného zemědělství (CSA) v Evropě. Podívejme se, zda se to dá ekonomicky ustát - jak v Německu, tak případně v Česku. Není to jen luxus pro pár zbohatlíků? Nebo je to cesta, jak zaměstnat násobně víc...
obrazek
9.4. 08:23
V poslední době se tzv. „roztrhl pytel“ s informacemi (de facto s aférami), o kvalitě či nekvalitě potravin na našem spotřebním trhu. Zejména výrobky dovážené z Polska ztratily na důvěryhodnosti. Není se co divit. Výskyt posypové soli v masných, pekárenských a cukrářských výrobcích, jed na potkany...
obrazek
8.4. 14:42
Můžete si vzít z bedničky, kolik chcete. Členové obecně prospěšného hospodářského spolku Buschberghof platí provoz farmy, za to mají potraviny „zdarma“. Přesněji, bez ceny. Není to jen trik, jak obejít DPH. Severoněmecký model komunitou podporovaného zemědělství bere vážně výraz „bratrství“, který...
obrazek
5.4. 07:57
Ministr zemědělství Petr Bendl nedávno na tiskové konferenci konstatoval, že podle čísel statistiků se naším zemědělcům začíná dařit lépe než v minulosti. Roste jim zisk, vyváží více potravin, než se k nám doveze a také více investují. V loňském roce dosáhli zemědělci druhého nejlepšího zisku za...
obrazek
26.3. 17:09
Ve středověku uděloval panovník městům i obcím právo trhu. Čím více trhů bylo městům a obcím panovníkem uděleno, tím větší byla jejich vážnost, neboť trhy umožňovaly domácím i přespolním řemeslníkům a sedlákům prodej i směnu jejich výrobků. Města, obce, řemeslníci i sedláci byli spokojeni, neboť...
obrazek
14.3. 16:30
V posledních týdnech ovládala evropský kontinent aféra s koňským masem. Mediální hysterie, kterou toto téma vyvolalo, je v mnoha ohledech paradoxní. V České republice jsme se za poslední léta potýkali s daleko závažnějšími aférami, kdy potraviny zahraniční produkce ohrožovaly naše občany na zdraví...