70 let od lidické tragédie

obrazek
10.6.2012 08:35
Dne 10. 6. 1942 došlo k jednomu z největších válečných zvěrstev na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Nacistickými okupanty byly vypálena obec Lidice u Kladna jako odplata za provedení úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Ten zemřel na následky atentátu 4. 6. 1942 na celkovou sepsi organismu. Při akci ozbrojení příslušníci SS zastřelili 173 lidických mužů, ženy a děti odvezli do koncentračních táborů (Chelmno, Ravensbrück), vybrané děti měly být poněmčeny a dány na převýchovu do německých rodin. Lidice byly následně vypáleny a srovnány se zemí, aby po nich nezůstala žádná stopa na mapě. Stejný osud jako Lidice potkal 24. 6. 1942 také osadu Ležáky u Chrudimi, kterou nacisté rovněž vypálili a zastřelili přitom 33 mužů.

Po provedení atentátu na R. Heydricha začala temná kapitola v českých dějinách. Likvidace třetího muže Říše spustila nevídanou lavinu odvetných akcí nacistů, které dostaly nejvýraznější podobu v nechvalně známé ,,heydrichiádě" (druhé stanné právo, které trvalo od 27. 5. 1942 do 3. 7. 1942). Během ní a následně potom bylo popraveno 535 Čechů (uvádí se i číslo blížící se k 700), tisíce převezeno do koncentračních táborů, uvězněno a jinak perzekvováno. Český národ tak ztratil například význačného spisovatele V. Vančuru (popraven 1. 6. 1942), národní socialistku F. Plamínkovou (30. 6. 1942), protektorátního předsedu vlády A. Eliáše (19. 6. 1942) a mnohé další.

A. Hitler požadoval dokonce urychlenou popravu 10 000 Čechů, většinou příslušníků inteligence, což mu (údajně) K. H. Frank rozmluvil. Ten navrhoval rychlé a jednorázové odstrašující řešení, které mělo být přímou odvetou za smrt R. Heydricha. Sekundárně sledoval i jiný cíl - ráznou a rozhodnou akcí chtěl dosáhnout svého jmenování říšským protektorem. Hitler od Franka totiž podobné opatření očekával. Na jednání Franka s Hitlerem 9. 6. 1942 v Berlíně mu fakticky nejvyšší představitel protektorátu (nový zastupující protektor K. Daluege, který se ujal úřadu již 30. 5. 1942, tedy 5 dní před Heydrichovou smrtí, byl jen Frankovou ,,loutkou" ) sdělil, že je připravena akce na vypálení Lidic a jejich srovnání se zemí kvůli prakticky nicotné zámince. S tím se Hitler spokojil a dal Frankovi své posvěcení tohoto činu.

9. 6. 1942 obklíčili příslušníci SS a německé policie Lidice a zakázali jejich obyvatelům opustit své domovy. Na provedení akce osobně dohlížel K. H. Frank. Muži nad 15 let byli postupně shromažďováni na Horákově statku, v jeho sklepě a chlévě. Pak začaly popravy. Nejmladšímu zastřelenému bylo 14 let, nejstaršímu 84. Lidice, jak už jsme v úvodu poznamenali, následně vymizely z mapy. 16. 6. 1942 pak nacisté popravili ještě dalších 26 lidických obyvatel z rodiny Horákových a Stříbrných a lidické, kteří se osudnou noc z 9. 6. na 10. 6. 1942 nacházeli mimo obec.

Lidická tragédie sice byla jedním z největších nacistických zločinů během druhé světové války, na druhé straně pomohla našemu odboji v ,,oduznání mnichovské" dohody a podpoře obnovy Československa v jeho předmnichovských hranicích. W. Churchill ostře odsoudil vypálení Lidic a vyjádřil sounáležitost a podporu ,,české věci". Rovněž na něho v této souvislosti zapůsobil čin, který vypálení Lidic předcházel - provedení atentátu na R. Heydricha. Jak víme, podpis pod mnichovskou dohodou (diktátem) byl Brity odvolán 5. 8. 1942 a tím učiněn i první významný krok k obnově Československa.

V historické literatuře či publicistice je málokdy zmiňován fakt, že Lidice a Ležáky neměly být jedinými vypálenými obcemi na území protektorátu. Nacisté zvažovali, že zlikvidují ještě obec Končiny a Bohdašín ve východních Čechách a Bernartice, kde se měli údajně skrývat parašutisté z desantu Intrasitive. Mezinárodní odsouzení hanebného činu vypálení Lidic a potom i Ležáků však s největší pravděpodobností zabránilo dalšímu nacistickému běsnění.

K lidické tragédii se vyjádřil i nyní nový německý prezident J. Gauck, který prohlásil, že tento čin byl činem teroristickým a masakr v Lidicích jej naplňuje studem. V dopise to Gauck sdělil svému protějšku V. Klausovi.

Jakkoli je Gauckovo gesto pro český národ důležité a sebereflexivní, 70 let od uplynutí lidické tragédie je mementem, které je nutno si každoročně připomínat. Zvlášť pro některé revizionisty z řad ultrapravičáků či jiných ,,přepisovačů" historie, kteří popírají fakticky doložené skutečnosti a cíleně si pletou příčinu a následek.

Na závěr ještě dodejme, že podobný osud jako Lidice stihl v průběhu války i například francouzskou vesnici Oradour - sur - Glane či italské Marzabotto. Obyvatelé Oradour - sur - Glane zmasakrovaly jednotky SS 10. 6. 1944 (ve stejný den jako Lidice) pod vedením SS - Sturmbannführera A. Diekmanna. Za oběť padlo celkem 642 lidí. V případě Marzabotta byla vyvražďovací akce provedena od 29. 9. 1942 do 5. 10. 1944 a některé zdroje uvádí číslo obětí blížící se až k tisícovce mrtvých včetně dětí a kojenců.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Je tady ještě jedna mnohem brutálnější tragédie Čechů, na kterou se tak často nevzpomíná, jako na Lidice a Ležáky.

Dne 13. července 1943 v ranních hodinách obsadily vsi Český Malín (Volyně) a sousední Ukrajinský Malín německé oddíly. Veškeré obyvatelstvo Českého Malína bylo vyhnáno na ulice, kde byli odděleni starci, ženy a děti od mužů. Po skupinách pak byli lidé odváděni do Ukrajinského Malína, odkud se již ozývala střelba. Někteří mladí muži byli přinuceni hnát ze vsi uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek. V Ukrajinském Malíně Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Všechny, kteří se snažili utéci nebo vyskočit z oken, byli pobiti ranami z automatů a jiných zbraní. Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách nazpět do Českého Malína, kde jim bylo od velících důstojníku řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli však nahnáni do stodol a upáleni. Postupně Němci zapalovali i další budovy v obci. Zachránilo se pouze několik osob, které nebyly přítomny v obci, nebo které byly nuceny hnát uloupený dobytek a vézt nakradený majetek. Vesnice hořela týden, nalezené pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrobě na hřbitově v Českém Malíně. Němci povraždili a upálili celkem 374 Čechy, z toho 104 muže, 161 žen, 65 dětí mužského pohlaví do 14 let, 40 holčiček do 14 let, dále 26 Poláků. Mezi upálenými jsou také 4 Češi z jiných obcí. V Ukrajinském Malíně vyvraždili celkem 132 obyvatel.

petr-duchoslav

Pane Kulíku,

v každém totalitním systému existuje byť nepsaná hierarchie vedoucích představitelů režimu. To ,,pořadí" berte vždy podle míry moci, kterou konkrétní pohlavár v daném čase disponoval. A v daném čase byl Heydrich ,,trojkou". K němu by se mohl ještě potom přiřadit Himmler.

rku

Pane Duchoslave,

i když byla Říše diktatura, neexistovala tam přímá hierarchie osob. Určovat tedy, kdo byl jaké číslo je v podstatě nesmysl. Nicměně, přímým Heydrichovým nadřízeným byl Himmler a jistě i říšský maršál Göring z jehož pověření vedl konferenci ve Wannsee. Když bychom chtěli číslovat, byl by Göring, alespoň do Stalingradu, jasná dvojka. Pokud jde o vliv, měnil se průběhem války. Ale jistě byl před Heydrichem  Borman, Speer, Ribbentrop, maršálové Wehrmachtu atd.. Pokud by byl trojka, asi by nemusel zápasit o vliv s Canarisem.

petr-duchoslav

Pane Kulíku,

 

to, že byl Heydrich třetím mužem říše, nedělám pro zatraktivnění svých článků, to je fakt, neutrální sdělení. Daluege v protektorátu vládl pouze formálně, po Heydrichovi převzal ,,žezlo" vlády právě K. H. Frank, který byl sice formálně státním tajemníkem, ve skutečnosti však skutečným vládcem, což platí plně od roku 1943, kdy Úřad říšského protektora, rsp. říšský protektor dostává čím dál více ráz reprezentativní funkce. Je ovšem pravda, že Frank se s Daluegem osobně nesnášeli.

rku

Pane Duchoslave,

chápu novináře kteří pro zatraktivnění svých článků dělají z Heydricha třetího muže říše. Proč to ale děláte Vy, je pro mne záhada. Hrdinství všech, kteří se na likvidaci Heydricha podíleli, by zůstalo stejné, i kdyby Heydrich byl v Říši třeba číslo 100. Také označení Dalagueho za loutku Franka neodpovídá pravdě.

Mám nerad kategorické soudy, ale Anklewicz je trouba.

vilibald

http://www.blisty.cz/art/63786.html

Historie jednou označí Čechy za vrahy. Pak můžete psát o českých barbarech.

vilibald

p.s. Pro ty lidi to jistě byla neskutečná osobní tragédie. Ale pokud to považujete za jeden z největších zločinů druhé světové války, dovolím si ve vší skromnosti připomenout Babí Jar, Katyň a Nanking.

vilibald

Vzhledem k tomu, že se čeští žoldnéři (V Afganistanu a i jinde nebojují čeští vojáci z přesvědčení. Vemte jim těch sto tisíc měsíčně a uvidíte ten "dav" dobrovolníků.) podílejí na zabíjení žen a dětí dnes, právě teď, považuji svůj příspěvek za provokativní, ale nikoliv znevažující. Ti lidé, které zabíjejí české zbraně a čeští žoldáci, prožívají tragédii právě teď i dneska. A na té jejich tragédii se svým mlčením podílíme i my. Proto nemáme morální právo připomínat Lidice.

petr-duchoslav

Pane Ankiewiczi, vyvraždění Lidic je jedním z největších válečných zločinů za druhé světové války a jednou z největších tragédií v novodobých českých dějinách, na níž je český národ zvlášť citlivý. Nevím jestli Vám připadá 173 mrtvých jako ,,pár mrtvých" plus ještě dodatečné popravy - celkem asi 340 lidí, kteří měli nějakou souvislost s Lidicemi. To je znevažování piety lidické tragédie.

vilibald

Je opravdu nutné, připomínat si po tolika letech těch pár mrtvých? Zvláště teď, kdy se čeští žoldnéři podílejí na vraždění afghánských žen a dětí. Připadá mi to nevkusné s takovým máslem na hlavě.