Naivita zabíjí…

28.6.2015 14:06
V poslední době se objevují v médiích názory, že obrana zájmů EU je vlastně spíše věcí států Blízkého východu a ostatních islámských zemí. Podstatou současného chaosu je prý náboženská válka mezi sunnity a šíity, a tu mají přednostně řešit právě zmíněné islámské státy. Možná si zmínění mudrcové nepovšimli, že mezi oběma náboženskými směry jistě zuří cosi jako náboženská válka, ale pokud jsou v něčem jednotné, pak v tom, že je třeba zničit Západ a křesťansko-židovskou kulturu. Možná při tom nejsou oba směry schopné spolupracovat, možná ano, ale v každém případě je představa, že nějaký islámský stát bude hájit hodnoty Západu, je prostě dětinská. Přes veškeré proklamace bude těmito státy konec konců zájem islámu před zájmem Západu upřednostněn. Tyto státy mají sice spoustu problémů, ale na rozdíl od EU neztratily vůli k přežití a pud sebezáchovy, aby podporovaly víru a hodnoty, které jim jsou bytostně cizí.

Podobně naivní a dětinské je ze strany EU intenzivní přetváření Řecka ve zhroucený stát. Je provázeno proklamovaným uspokojením, že se podařilo zásadovým přístupem zabránit nástupu levice v EU. Radostný hýkot eurohokynářů však utichne a zůstane otázka, jestli například nebylo možné Řecku poskytnout daleko více prostředků a pomoci mu aktivovat jeho hypertrofované ozbrojené složky k obraně jižních hranic Evropy. Možná by to bylo lepší, než vytvořit v Řecku protievropskou hysterii, která může vyústit ve společenský pohyb s nábojem, proti kterému je program SYRIZY čistě pravicovými tezemi. V neobyčejně složité situaci si tak EU zadělala v Řecku na další problém, který bude následován ještě v letních měsících dalším zhrouceným stát na hranicích EU, a to Ukrajinou. Podobně jako v případě Řecka stojí v základě zhroucení Ukrajiny skutečně naivní a dětinská politika EU, která vzbudila v Ukrajincích naděje, které nikdy EU nechtěla a ani nemohla splnit. Jednání EU tak v zásadě naplnilo skutkovou podstatu zločinu podvodu. Pokud se Ukrajina stane druhou Libyí a naplní se ukrajinskými a dalšími migranty, naivní dětinové v EU se budou divit. My ostatní se sice divit nebudeme, ale za to zemřeme.

 

Sečteno a podtrženo. EU si místo budování silných hranic a pozice v nich vytváří na svých hranicích chaos a otevírá se nekontrolovatelnému pohybu osob. Je patrné, že to elitám moc nevadí, protože spoléhají na to, že se jim podaří utéct na nějaký ten teplý ostrov. Ale globalizace způsobila, že už pomalu není utéct kam…

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.