Před 59 lety byl popraven "agent imperialismu" Rudolf Slánský

obrazek
3.12.2011 20:01
Přesně před 59 lety byl popraven bývalý generální tajemník ÚV KSČ R. Slánský. V procesu se ,,spikleneckým protistátním centrem" byl obžalován z velezrady, špionáže a pokusu o zavraždění K. Gottwalda. Spolu s ním skončilo na popravišti dalších 10 odsouzených, s nimiž si komunistické vedení vyřizovalo dřívější účty. Poprava R. Slánského, jednoho z nejvýše postavených komunistů ve stranické hiearchii a ve státě, byla pro veřejnost šokem a vystřízlivěním, že pravá ruka K. Gottwalda mohla pracovat jako špión, agent cizí rozvědky a rozvraceč tehdejšího lidově-demokratického režimu.

Vynesení rozsudku smrti nad R. Slánským a dalšími plně zapadá do zrůdného mechanismu politických procesů počátku padesátých let, v jehož soukolí se ocitali běžní občané, ale i nejvýše postavení komunisté. Politické procesy měly v ,,zostřeném třídním boji" eliminovat skutečné i domnělé odpůrce komunistické politiky a vytvořit ve společnosti atmosféru strachu. Pokud bychom si pročítali tehdejší tisk, zejména Rudé právo, každodenní realitou zde bylo usvědčení nějakého špióna či agenta Západu a jeho ,,spravedlivé" odsouzení bdělým československým lidem.

Procesy probíhaly podle sovětské ideologické šablony v rámci zostřeného třídního boje a postiženým mohl být kdokoli, i např. K. Gottwald nebo A. Zápotocký. Sovětští poradci, kteří do Československa přišli v říjnu 1949 (Makarov, Lichačev), seznámili komunistické vedení s mechanismem tvorby procesů podle vlastního vzoru z třicátých let, který českoslovenští komunisté do té doby neznali, zejména se jednalo o tzv. otázkové protokoly. Je zajímavé, že Gottwald nesouhlasil s jejich příchodem, a proto možná později žil až do konce života v obavách, že se může také stát součástí politického procesu. Stejně jako v jiných lidově - demokratických režimech se naplno rozpoutal boj o nalezení třídního nepřítele, který chce sabotovat výstavbu socialistického řádu.

V září 1949 byl popraven maďarský ministr vnitra L. Rajk, a komunistická vedení začala hledat ,,svého Rajka". Nejinak tomu bylo v případě Československa, kde se politické procesy spustily těsně po únoru 1948, kdy byli na několik let odnětí svobody odsouzeni gen. Bartík (někdejší sociální demokrat), slovenský demokrat J. Ursíny a generální tajemníci Demokratické strany Bugár a Kempný. Všichni výše jmenovaní měli velké štěstí, že nebyli odsouzeni po říjnu 1948, kdy začal platit zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově - demokratického režimu, jinak mohli dostat i trest smrti.

Na počátku padesátých let však byla situace jiná, komunistické vedení se podle sovětské ideologické doktriny hledání Rajka ve vlastních řadách přiklonilo k ,,nalezení" svého třídního nepřítele. Československým Rajkem se stal R. Slánský. Proč zrovna on? Slánský patřil spolu s K. Gottwaldem a A. Čepičkou ve stranické hiearchii k třem nejvýše postaveným můžům ve státě. Navíc v době jeho zatčení došlo ke změně zahraniční orientace Sovětského svazu, který přestal podporovat Izrael. A Slánský byl Žid, což bylo samozřejmě náležitě využito a Slánský byl vtažen i do ,,sionistického" spiknutí. Slánského zatkli 23. listopadu 1951 na příkaz A. Mikojana. Je pravda, že Gottwald chvíli váhal, ale posléze s příkazem souhlasil, aby se sám nestal jednou z hlavních figur podobného procesu. Slánský, který zpočátku vůbec nechápal, že právě on mohl skončit v soukolí politického procesu, se snažil bránit a prohlašoval, že vždy věrně sloužil straně, tudíž se nemohl činů, z nichž byl obviněn, dopustit. Záhy však vyšetřovatelé jeho odpor zlomili mučením a vynutili si jeho přiznání a namemorování předem naučených vět, které měl pronést u soudu jako své přiznání viny. Slánský se v bezvýchodné situace pokusil dvakrát o neúspěšné spáchání sebevraždy.

Nakonec však i on stanul 20. listopadu 1952 na lavici obžalovaných spolu s dalšími 13 obviněnými. Děsivé divadlo, které se tehdy odehrávalo, nám s odstupem bezmála 60 let musí připadat jako absurdní drama se špatným koncem. Slánský byl obviněn ze spiknutí, špionáže, velezrady, pokusu o zavraždění K. Gottwalda. Za vinu se mu kladl i podíl na smrti J. Švermy, který zahynul v roce 1944 při přechodu hory Chabenec. Slánský podle obžaloby mu měl dát schválně botu menší velikosti (!), aby jeho přechod byl co nejvíce ztížen a on nakonec i díky tomu zemřel vyčerpáním.

Je jasné, že vzhledem k ,,propagandistickému divadlu" a intenzivní osobní antikampani vůči obviněným (odsouzeným), vtažením veřejnosti a rezolucím, které žádaly nejvyšší tresty pro Slánského a spol, nemohly v tomto procesu padnout zákonitě nízké tresty. Stejně tomu bylo i v procesu s M. Horákovou v roce 1950. Gottwald žádal ,,11 špagátů", tři odsouzení měli ,,štěstí" a dostali ,,jen" doživotní tresty. Dne 27. listopadu 1952 tak byly vyneseny tyto rozsudky: 11 trestu smrti (R. Slánský, V. Clementis, O. Fischl, J. Frank, L. Frejka, B. Geminder, B. Reicin, R. Margolius, A. Simone, O. Šling, K. Šváb,) a tři doživotní tresty (E. Löbl, A. London, V. Hajdů). 3. 12. 1952 byly rozsudky smrti vykonány a popel s popravenými vysypán kdesi na silnicích severně od Prahy. V roce 1963 byli všichni odsouzení stranicky a soudně rehabilitováni.

Stejně jako všechny politické procesy byl i tento nezákonný, protože o vině a trestu nerozhodoval nezávislý soud, ale ÚV KSČ a Moskva. Paradoxem dějin zůstává fakt, že Slánského neodsoudili za jeho podíl na předchozích politických procesech, ale za činy, které nikdy nespáchal.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Jsem rád, pane Petře,

že jsme se dokodrcali k něčemu, co se dá akceptovat. Protože jsme žádný u toho nebyl, tak nám do sta procent jistoty něco chybí.

Ale jen se vrátím k tomu Vašemu přesvědčení, že něco řeknou "ruské archivy". Myslím, že toho tam nikdy moc nebylo. Protože už tehdy bylo nějaké Československo hluboko pod rozlišovací schopností Josifa Vissarionoviče. Docela určitě tady platil "zákon padajícího lejna", že se prostě podkoní snažili jednak zavděčit a jednak pojistit před vlastním stíháním. Prostě hon na čarodejnice v novověku.

Hlavním důvodem, proč to píšu, jsou ty slavné "archivy". Pokud si dobře vzpomínám, tak při atentátu na J.F.Kennedyho se pravilo, že všechny informace Z ARCHIVU budou zpřístupněny po 45 letech. Ten čas už máme pět let završen a ONO NIC. .... V atentátu na JFK doufám nejedou ani Rusáci ani Izraelci, doufám :-) 

petr-duchoslav

Řekl jsem, že je to můj osobní názor ta sebevražda, nevěřím ve verzi o vraždě, ale neznamená to, že to tak nemohl být. Pravda leží někde ,,uprostřed" jako ve všech těchto případech. Nemůžeme dělat nějaké jisté závěry, protože nemáme stoprocentní důkaz ani o vraždě ani o sebevraždě.Co se týče ruských archivů obecně, jak říkal jeden historik, panují tam ještě podmínky z dob studené války, i když se již část odtajnila a J. Pernes a J. Kocian do nich mohli nahlédnout.

petr-duchoslav

Masarykův tajemník Sum prohlásil, že to sebevražda byla, dokonce o tom napsal knihu. Masaryk trpěl maniodepresí - rychlým střídáním nálad od veselé až po smutnou, bezvýchodnou. A to datum ,,sebevraždy" 10.3.1948 může sedět, jak jsem uvedl, v ten den se schvaloval akční program obrozené Gottwaldovy vlády, a proto možná byla spáchána demonstrativně. Neodvažuji se říci jasný závěr, pravdu neví stoprocentně nikdo, jen ruské archivy.

rezjir10

Ad Duchoslav, vy na jedné straně tvrdíte, že jde o sebevraždu, na druhé,že pravda je skrytá v ruských archívech. Tam určitě nic není,kdyby šlo o sebevraždu, kdyby šlo o vraždu,  takové události se nezaznamenávají v archivech. A opět platí, že 10. března ve vztahu k Izraeli Merkel Berija musel Masaryka přímo milovat, zvláště když tvrdíte, že Stalin těm zbraním do Izraele dal požehnání. Nezabíjím slepici, která doslova střílí granáty do britské sféry vlivu.A Masaryk ho za to také musel milovat, že mu umožnil se plně seberealizovat v tom hobby.

 Samozřejmě, že všichni ti tři vyděšení tajemníci ve vzájemné shodě a dohodě (epizoda se sněženkami) trdí, že šlo o sebevraždu, protože oni o těch podpisech na dodávkách věděli a domnívali se, že jde o akt ze strany SI, tedy o odvetu GB.Ono jim šlo o kejhák, ještě v 90. letech Arabi šli v Praze po švagrovi toho Tomana, Rosebergerovi. Ti tajemníci i ale nevěděli a nemohli vědět o tom,že ten Masaryk Gottwaldovi sdělil, že si chce vzít několik dnů volna.

Proto také ihned oficiálně se začalo tvrdit, že jde o sebevraždu, protože  jakmile by se v tom někdo začal šťourat, tak by mohl něco vyšťourat. Převážila tendence vše ututlat. A co asi ihned v tom bytě hledal Clementis, že ano? Nějaké dokumenty k těm dovávkám, ni jiného tam být nemohlo,

 

rezjir10

ad pan Duchoslav, musím opět uvést, co řekl ten expert, že v žádném případě poloha neodpovídá situaci, která by nastala následkem nějakého přírozeného pádu.  Závěr posledního oficiálního šetření zněl, určitě tam šlo o externíé zásah, jenom nevíme, kdo to byl, ale asi Schramm, nebo Vavřík. Ale ta jména jsou vedlejší. Teď sestra Alice, tato téměř komunistka, manželka skalního komunisty,  prý hned na tom pohřbu obvinila komunisty z vraždy. A rozešla se s manželem. Taakžé si musela být nade vší pochybnost jistá,k že nešlo o sebevraždu. A s ní se Masaryk stýkal denně, takže bych velmi divil, kdyby jí alespoň nenapsal pár řádků na rozloučenou. Stejně tak té Dawenportové. A Masaryk, a duševně nemocný?  Nejsem tedy expert na Masaryka, ale nic nevím o tom, že by měl problémy jak v době Mnichova, války atd, a to byly velmi stresseové situace.

 

Jinak platí, Masaryk měl hobby, a co já vím, tak dosud nikdo prostě v souvislosti s jeho smrtí si toho nikdo nevšiml, prostě jako tato souvislost neexisotovala Existovla tedy dyůvod, proč ho umlčet. A nebyl důvod, proč by měl utíkat od rozdělané práce. Tu nemohl udělat ani nikdo za něj, ani to nemohl udělat svým přátelům, ani Benešovi. Že svůj mandát chápal jako dočasný, vyplývá z toho, řekl, že s touto vládou si rád zavládnu, nikoliv povládnu. A Beneš také složil funkci, až když Stát Izrael to měl jisté. A v žádném případě pak Masaryk kvůli uvědomění si nějakých hlubších následků Února si život nevzal, protože si zcela jistě uvěomoval, že teprve Únor vytvořil základní předpoklad pro nějakou realizaci tajných dodávek zbraní, počínaje tim omezením cestování do zahraničí. A skutečně by demokrat mohl něco takového tajně podepsat, i když nutně věděl, že tím přinejmenším svůj stát vystavuje riziku mezinárodního embarga. Jak už jsem uvedl, kdyby Švédsko zastavilo své dodávky rudy, tak by zastavil celý průmysl. A obávám se, že v tom momentu by popularita Masaryka velmi rychle klesala do záporných čísel.   

petr-duchoslav

Nikdy se věrohodně neprokázalo, že se jednalo o vraždu, nota bene kterou spáchal A. Schramm. To je poněkud zastaralá verze možné příčiny Masarykovy smrti. Podle mého názoru se jednalo o sebevraždu v nějaké formě psychického a duševního vyčerpání, Masaryk byl duševně nemocen, mimo jiné strávil před první světovou válkou nějaký čas v zařízení pro psychicky nemocné. Další možností jsou také politické souvislosti či okolnosti. Dne 10.3.1948 měla před parlament předstoupit ,,obrozená" Gottwaldova vláda a požádat o důvěru. Možná, že si Masaryk uvědomil, že v procesy, které proběhly v únoru 1948 jsou hlubšího charakteru a jsou nástupem k totalitě, proto mohl demonstrativně spáchat sebevraždu. Masaryk totiž v únoru 1948 nepodal demisi. Je ale klidně možné, ž Masaryk na parapetu okna v momentální ,,melancholické" proměně nálad usnul a vypadl. Každopádně pravdu už dnes asi nezjistíme, pokud se neodtajní příslušné ruské archivy.

rezjir10

Ad pan Šebek

Pouze potvrzujete, co říkám já. Že zde existovaly motivy navíc, proč se Masaryka zbavit. Ale tady šlo o bezrostřední motiv, aby náhodou nemohl mluvit. A jedinou tajnou znalostí, kterou tehdy Masfaryk disppnoval, byla znalost a způsob dodání zbraní do Izralele. Ty dodávky sám podepisoval. Navíc židé byli jeho hobby, jak sám řekl. A hobby je něco, pro co uděláte vše.  Kdyby se o dozvěděli 'Britové, tak se ty lodi snažili určitě zastavit. Navíc vycházím ze závěru toho odborníka na pády,  který tvrdí, že Masaryk by nemohl dopadnout tam, kde dopadl, kdyby skočil sám. Prozatím konsensuálním závěrem z polistopadového šetření je, že mu k tomu musel někdo pomoci. Stejně tak téměř konsensuálním závěrem je, že to byl buď Schramm, a nebo Vavra-Stařík, a nebo óba dohromady. Oba dva byli zapleteni do těch dodávek. Schramm svým pověrením vést výcviik té jednotky pro Izrael, a Stařík svým antisemitismem. Původně jsem odmítl ideu, že by to byl Schramm na základě toho, že byli v podstatě s Masarykem na jedné lodi, ale svůj názor jsem musel korigovat v momentu, kdy jsem si zrekonstruoval, jak ty zbraně  byly do toho Izraele dopraveny a kdy jsem vzal do úvahu, že začaly kolovat pověsti o tom, že Honza hodlal vzít roha. Podle mě to sice nemohl udělat, protože by byl se v Britanii byl zatčen za organizaci pašování jablonecké bižuterie v diplomatických zavazadlech, ale o tom sice věděl Gottwald, ale nemusel vědět S,lánský. A vyhodit  někoho z okna, tak takhle se zachází se zrádci, že ano?

antoninsebek

Jsou věci historicky nesporné, případně "s pravděpodobností blížící se jistotě": Dodávky zbraní pro Stát Izrael z Československa se děly s tichou podporou Moskvy, která měla zájem tam rozšířit svoji sféru vlivu po V.Britanii. Když se Josif Vissarionovič "zklamal", což se mu stávalo často, obrátil o 180 stupňů. Kromě toho bylo zapotřebí zneklidnit československé vrcholné politiky tím, že jist si nemůže být nikdo. Opakované otázky "a proč právě ve Vaší zemi nejsou žádní zrádci?" znamenaly v překladu: "buďto nějaké objevíte, nebo to budete Vy".

A pak prosím přestaňme vymýšlet fámy kolem smrti Jana Masaryka. Takové fámy se objevují kolem smrti všech významných osobností, nejen politických. Jan Masaryk si uvědomil, čemu nechtěně napomohl. Stačil jeden jediný hlas (a věděl, že to mohl být i ten jeho hlas) k demisi a přece jenom by nebylo  to Únorové Vítězství tak velké a tak stoprocentně vítězné... Netvrdím, že bychom i tak nebyli vzornými členy Tábora Míru. Jsme Češi, ne?

Jisté je, že Jan Masaryk měl slíben post prezidenta za nemocného Beneše a jisté je, že trpěl manio depresivní nemocí. Jeho sebevražda (o nic jiného nešlo, do své smrti to tvrdil i jeho dlouholetý osobní tajemník) byla gestem, omluvou, obětí, mementem. To vše má svoji logiku a svoje argumenty. A bylo to bohužel dost dramatické, že není třeba přímýšlet nějaké báchorky.

petr-duchoslav

Musíte si si vzít, ač Stalin pohlížel na čs. komunisty zpatra (přece jen za první republiky nepůsobili ilegálně), stejně jako například na ,,původní" polské komunisty, které nechal rozprášit (Ciszewski,Bronkowski). Na druhé straně jim sovětský vůdce vůbec nevěřil (jeho paranoia)- ani Gottwaldovi ani třeba Z. Fierlingrovi (původně soc. dem.), kterého komunisté využili, aby ho ,,odhodili".Nejtvrdší politické procesy probíhaly kromě Československa v Albánii či Bulharsku (viz Trajčo Kostov - popraven 1949), kde v politických procesech i s nekomunisty padaly nejtvrdší tresty.

rezjir10

Ad pan Duchoslav

je ale poněkud zvláštní, že u nás ty testy loajality měly nejtvrdší a nejširší dopady, kde vlastně ti Sověti to měli nejméně zapotřebí. Když Ripka později v emigraci zdůvodňoval svůj nesdouhlas s Marshallovým plánem, argumenotval tim, že mu ze zdola odpovídali, že za cenu roztržky se SSSR do toho by neměl jit.

 Nevím, co přesně vedlo k odsouzení tuším ultralevicového Rajka, ale z nášeho hlediska spíše šlo o obkličovací manévr kolem Slánského, který jako generální tajemník KSČi díky tomu svému sionistickému lobby měl nejsilnější pozici ve státě. Muselo se na něj jít velmi opatrně, aby netušil, která bije. Proto Gottwald jako slabší protihráč zvolil taktiku postupného odřezavání údů te lobby. Slánský byl tedy nejdříve nucen obětovat  karlovarského tajemníka tuším, pak Šlinga. Atd.Atpostupně. Ale toto jeho slábnutí také znamenalo, že mu logicky přestali postupně věřit jeho fandové. A on navíc ztratil motivaci , protože mu to věřím šlo o komunistický Izrael. tedy nejenom samostatný. Ten vnitřní vývoj v Izraeli mu prostě nepřidal,takže ztratil vnitřní motivaci o něco bojovat.

Ono je možné také předpokládat, že Gottwaldova averze vůči Slánskému začala už dříve v souvislosti se smrtí Masaryka. Je totiž možné,že se mu zmínil, že si Masaryk chce vzít  volno, což bylo v situaci, kdy šlo o to, aby cty první dodávky dorazily do Izraele k 15 květnu koordinovaně, bylo mírně podivné, protože kdyby někde ty lodi zůstaly s těmi zbrěněmi viset, bylo by nutné se postarat o náhradní řešení v součinnosti s ministerstvem zahraničí, takže Slánský se Schrammem zvláště když si to propojili s odjezdem Davenportowé, se museli nutně začit domnívat, že chce Masaryk´jako muž, který věděl příliš mnoho, zdrhnout za kopečky. A v GB by mluvil,

petr-duchoslav

Roli kromě židovského původu většiny obžalovaných byla velká, kromě toho hrála velkou roli ideologická rovina ,,najděte svého Rajka - šablona zostřování třídního boje", to nebylo žádné plácnutí do vody. Nejprve byl zvažován jako hlava protïstátního spiknutí O. Šling, pak V. Clementis a nakonec Slánský. SSSR tím zároveň ,,testoval" laoajalitu svých soudruhů v rámci východního bloku.

rezjir10

Ad pan Duchoslav

Máím dotaz, a čím se vlastně váš a můj pohled liší. Oba se snad shodujeme na tom, že Slánský a celá ta jeho skupina byli odsouzeni věcně za ilegální dodávky zbraní, vojáků a pracovních sil  pro Izrael, tedy v r. 1952 amerického spojence.  A že tedy kdokoliv a kdykoliv jednal včetně Beriji a Stalina ve prospěch Izraele, tak jednal jako agent amerického imperialismu. Prostě projevil nedostatek předvídavosti. A za to se v politice musí platit, ne? Ale ten Stalin a Beria, Gottwald, Záppotocký neporušili osobně embargo OSN na zbrojní dodávky. To, že o tom procesu  tento bod nebyl bezprostředně dejme tomu zformulován přímo, tak to vyplývá ze snahy nepoškodit dobré jméno Československi SSSR Údajně byl stažen na základě návrhu sovětských poradců Českoslovenští představittelé by museli otevřeně  přiznat, že jako první na světě porušili mezinárodní právo po r. 1945  Ale informovaným to snad bylo jasné, kdokoliv o kom je v tom procesu řeč, tak s nimi měl něco společného, ať už přímo, nebo nepřímo, tedy odkud vane vítr. Viz třeba zmínky o Fabingerovi a Tomanovi. A za těchto okolností se nelze divit, že se u soudu měly odříkávát naučené protokoly, aby se to neprovalilo.   

Jak píšete, "Slánský byl Žid, což bylo samozřejmě náležitě využito a Slánský byl vtažen i do ,,sionistického" spiknutí". A ono žádné sionistické spiknutí neexistovalo?

Miminálné existovala sionistická lobby, která ten zbrojní export naplánovala, připravila, organizovala a realizovala. A to vše nikoiv veřejně, ale tajně (tedy jednalo se o spiknutí proti republice) navzdory usnesení RB i výzvě OSN, aby se do dané oblasti dodávaly zbraně. A je úplně jedno, zda-li  teńto zločin proti míru měl či neměl sovětskou podporu, respektive krytí.   

Pozn. Jak jsem se včera na ten protokol díval, tam jsou vskutku činy těch obžalovaných posuzovány z hlediska jejich výsledků s tím, že se jednalo o úmysl, nikoliv o nechtěný výsledek, Z tohoto hlediska šlo skutečně o monstrproces, ale i obyčjené kriminální právo zná pojem neúmylsného zabití (třeba při autonehodě) a i v tomto případě jde o trestný čin. Asi ne náhodou se třeba v Bouchalově provolání k národu objevil bod, který  jako důvod nelegetimity poúnorového režimu uváděl právě tu zbrojní asistenci Československá při zrodu Státu Izrael.

petr-duchoslav

Pane Řezníku, od Slánského jsme se dostali trochu jinam, než bylo zamýšleno, já mám na věci jiný pohled a stojím si za tím, co jsem v článku napsal.

rezjir10

Ad pan Duchoslav.

Jsem vskutku rád a téměř jsem na vás hrdý, že třeba každoroční zprávy MZV USA o stavu lidských práv v Česku a konkrétní nátlak velvyslanectví USA  na změnu některých českých zákonů, případně lobbování kvůli Temelínu jsou záležitostmi, které jsou podle vás za hranicemi absurdity. A čím byl třeba nátlak na vydání toho údajného teroristy? A co případ prince Saniho?

 

A nechytejte mě za slovo, že třeba případ Saniho se netýkal USA. Chci jenom tím doložit, že nějaký tlak zvnějšku může reálně existovat.

petr-duchoslav

Souhlasím s panem Kulíkem, to už je za hranou absurdity.

rku

Od Vrány jem zvyklý na specifický humor, ale takovou pitomost že by Obama mohl dávat příkazy našim soudům jsem přece jenom nečekal.

rezjir10

Pane Šebku, jsem velmi rád, že potvrzute, že kdyby se něco takového stalo, třeba s vědomím Slánského, tak by šlo o naprosté porušení všech norem mezinárodního práva. Ale to, že se něco takového stalo, mám to bombardování Káhiry letedalem z Žatcde potvrzeno z nezávislého zdroje

http://www.machal.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=301&lang=en

Já nevím, zda-l,i se ta událost odehrála. Ale existují o ní záznamy, takže pokud mi český historik spolu s pamětníkem na americké straně (a to jsem to tohledal teprve dnes, tvrdí, že se něco stalo reálně, tak z toho snad lze vycházet. A činit z toho závěry. A to jde o zdroje, které fandi Izraelcům.

Podle wikipedie B 17 měla dolet maximální dolet 7 113 km s přídavnými nádržemi; běžný dolet 2 575 km s nákladem 2 722 kg pum.

Že by to nestačilo? Podle jednoho webu vzdušná vzdalenost mezi Kahirou a Praho méně než 2 700 km. Nelze tedy prozatím odkázat výše uvvedenou možnost do říše legend. Zhruba stejnou vzdálenost překonávala ta letadala, naložená se zbraněmi v rámci Žateckého mostu.

antoninsebek

Vlk převlečený za babičku musel mít velké oči, aby lépe Karkulku viděl.

Aby tehdy doletěl (pokud by tam tehdy vůbec doletěl, dnešním dopravním letounům to trvá něco přes 2,5 hodiny) jakýkoliv bojový letoun z ČSR nad Káhiru A ZPĚT (!), to musel mít tak velké nádrže, že by mu na bomby nic nezbylo.

A netuším, proč by letěl odtud a ne třeba ze základny v Itálii? Diagnostikuji to na protiizraelskou obsesi.  Nechme to J.Š.Kubínovi, ten měl lepší báchorky. Pane Řezníku, půjčte si v knihovně "Ó Jeruzaléme!" Ta kniha je dost podrobná a velmi objektivní. A jinak, pokud se nepletu, diskutujeme o protistátním spikleneckém centru v ČSR.

rezjir10

Mluvil jsem o letadle, startujícího z československého území. Z Žatce vzlétly 14. července 1948 tzv. létající pevnosti B-17, (zakoupené v USA prý za účelem filmování), vybavená našimi mapami a meterologickou předpovědí, při kterém jeden z nich pilotovaný Rayem Kurtzem shodil 4000 liber ( 1814 kg ) bomb na Abadinův palác v Káhiře a zbývající měly bombardovat egyptské základny na severu Sinajského poloostrova a v oblasti Gaza-Majdal. V žateckém hangáru na toto letadlo připevnili kulomety, naložili ho bombami.

Vidím, že vůbec nejsem čten, zmiňoval jsem tento případ hned v úvodu svého seriálu První velká letadlová loupež a první pokus o státní puč. Kdybyste se mě tehdy zeptal, odkud to mám, tak bych vám byl schopen odpovědět s naprostou jistotou, ale ted s rezervou odpovídám, že to mám z

Dufek, Jiří, Kaplan, Karel, Šlosar, Vladimír. Československo a Izrael v letech 1947-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. 203 s.
ale myslím,že jsem to četl i jinde.
antoninsebek

Dobrý den, pane Řezníku. Na Váš první příspěvek přišlo docela dost reakcí. Pro mne z nepochopitelných důvodů jste následky činnosti sovětských poradců v jedné větě hned převedl na Stát Izrael... Měl bych k tomu desítky připomínek, protože jsem o procesu se Slánským a spol. toho hodně přečetl.

Ale mám jen jednu prosbu: můžete mi sdělit, kdy konkrétně a který typ československých letadel (jak příšete), startoval z československého území, aby bombardoval Káhiru? Rád se nechám poučit.  

Protože vím, že k ničemu takovému nikdy nedošlo, tak bych Vás ještě poprosil:  "Příště tu O Karkulce"!

antoninsebek

Ještě k panu Řezníkovi:

Naši letci se zúčastnili akcí na egyptském území. Bylo to v roce 1956 za tzv. suezské krize. Avšak na straně Arabů.  

rku

Pane Řezníku,

podle Vaši logiky by nejlepší agenti imperialismu byli Brežněv a tehdejší byro KS SSSR, protože ti v 68 zničili myšlenku socialismu v celé západní a střední Europě na dvě generace. Další úspěšní agenti  byli představitelé KSČ v době normalizace, protože nás svoji neschopnosti přivedli k listopadu 89 a tím do náruče imperialistů.

v

rezjir10

A ještě, řekl,že i dnes existují paragrafy, podle nichž je možné postavit před soud odpůrce dnešního demokratického režimu. To je v pořádku, ale proto nelze odsuzovat, jestliže totalitní režim staví své odpůrce také do latě.

Je v tomto případě vždy otázka, kdo s koho.

¨

A samozřejmé,že se ti komunisté poučili z těch procesů v tom smyslu, že přece je vhodné nějakou tu funkční dělbu moci přece jenom provést. Jinak řečeno, že ta Leninova téze má své náklady.

rezjir10

ad pan Duchoslav

Agent znamená něco jiného než špion, spolupracovník tajné služby, který podepíše vázací akt. Agent je člověk, který jedná ve prospěch principála, a to i nevědomky. To znamená, že někomu ve vlastním zájmu nahraji, a ten dotyčný z toho má pŕospěch. Ale nedividil bych se, kdyby nějaká spolupráce se vynořila.

V každém případě existuje záznam sovětského diplomata o rozhovoru s Čepičkou, jak mu tento s vážnou tváří vysvětluje, jak Reicin vlastním letadlem létal přes hranice a cosi si špital se západními rozvědkyami. kdyby ten proces byl nějak koncipovaný v Moskvě prostřednictvím sovětských porádců, tak by přece  Čepička jako ministr obrany sovětskému velvyslanci neměl potřebu objasňovat, proč toho Reicina, s nímž se tak rád nechal fotit v divadle, nechal zatknout.

Za druhé existuje zpráva polského polského velvyslance židovského národnosti, který zase ve své zprávě se zmiňuje, že Slánský a dašlí dostavají peníze na svá zahraniční konta, jako odměnu za dodávky těch zbraní.   

rezjir10

Ad pan Kulik V pamětech jednoho amerického diplomata se vyskytuje zmínka, že mu Masaryk svěřil, že u Stalina narazil s požadavkem nějak podpořit Izrael. Pokud s ním o tom jednal, tak právě tehdy, nikdy jindy se se Stalinem v tehdejší době nesetkal a nemohl setkat. Vvzhledem k tomu, že tajné dodávky zbraní Izraeli a přijetí Marshallova plánu se vzájemně vylučovaly, tak jsme těžko tento plán mohli akceptovat. Pokud tedy měl tehdy Masaryk pronést výrok, že jel do Moskvy jako svobodný občan a vrátil se jako Stalinův pohůnek, tak se to nemohlo týka odmítnutí Marshallova plánu Stalinem, to Masarykovi v pěstování jeho hobby, tj. Židů, vadit nemohlo (viz jeho rozhovor s Tomanem v r. 1946). Masaryk pookřál, až sovětské vedení na podzim změnilo stanovisko.

Jinak řečeno, celé to jednání kolem odmítnutí Marshallova plánu, pokud se ta zmínka toho diplomata zakládá na pravdě, bylo divadlem, určeným pro Drtinu a československou veřejnost. Sám Drtina tvrdí, že měl pocit, že už předtím Stalin s Gottwaldem jednal separé předtím. A proč by spolu tito soudruzi nemohli jednat o tehdy horké otázce. A proč by si Gottwald právě k tomu tématu nemohl přibrat Masaryka.  Ale i kdyby ta zmínka byla někým z obou akterů vyfabulovaná, tak fakt je ten, že Masaryk si přijetí Marshallova plánu přát nemohl, v tom případě by to hobby, tj. záležitost, pro kterou rádi obětujeme vše ostatní, nemohl pěstovat. A navíc ten Marshallův plán byl Čeeskoslovensku nanic, nepotřebovali jsme dodávky koňského masa, ale úvěr, a ten nám USA odmítly poskytnout už předtím.

 

petr-duchoslav

Pane Řezníku, stejně stále trvám na tom, že Slánský nebyl agentem imperialismu, protože nekontaktoval cizí (západní) rozvědku s cílem zničit komunistický režim u nás, vedoucí komunisté, kteří iniciovali proces s ním mu tu nálepku dali na základě zákona č. 231/1948 Sb na ochranu lidově demokratické republiky, který umožnil podle gumových či kaučukových paragrafů obvinit prakticky každého, kdo se postavil jako odpůrce totalitnímu režimu. Slánský, který se podílel na politických procesech, se sám stal obětí této mašinérie. Nezávislý soud ho nemohl v této době soudit, protože justice již byla počátkem 50. let zkomunizována, takže je irelevantní, zda by stál o to být souzen zákonně. Proces Slánského zničil, protože se pokusil ve vězení o sebevraždu, takže se v ráji asi nemohl cítit. Slánský se domníval, že jako věrný a poslušný straník se nemůže stát součástí politického procesu, nicméně o jeho osudu se nerozhodovalo v Československu, nýbrž v Moskvě, a na jeho místě se mohl klidně objevit Gottwald, Zápotocký či komunisté z Bezpečnosti. To jsou ty paradoxy dějin, že revoluce požírá vlastní děti..

rku

Už v červenci 47 odvolala čs.vláda na příkaz Moskvy účast na Marshalově plánu. Aby v dubnu 49 podnikala nějaké dodávky zbraní bez svolení Stalina je nemyslitelné. To,že se SSSR souhlasilo s rezolucí RB neznamená, že nemohlo přes Čs podporovat Izrael. Dělala to už před válkou ve Španělsku.

rezjir10

Ad pan Duchoslav 10,49

Pokud Slánský nebyl agentem imperilismu, sábotér ani vrah, ale komunistou a věrným žoldákem strany, tak nechápu, proč kritizujete, že ho nesoudil nezávislý soud, který by on musel považovat za buržoazní přežitek (viz Lenin, Stát a revoluce). On se musel při tom vyšetřování a procesu samotném cítit jako v komunistickém ráji.

A objektivně vzato, byl agentem imperialismu, protože díky němu americký imperialismus získal na Blízkém výchdoě nového spojence. Stejně tak objektivně byl sabotérem výstavby socialismu, protože samozřejmě také díky němu bylo Československo vystaveno riziku embarga. Víte, co by to bylo za hrůzu, kdyby tehdy Bernarddotovo Švédsko zastavilo dodávky železné rudy do Československa. To bychom Ne náhodou články o té tajné pomoci Státu Izrael byly umísťovány ve švédském a švýcarském tisku-Byl i vrahem, protože jaksi díky němu začalo Československo pociťovat důsledky britsské odvety za tu pomoc Izraeli (vyjádřenou v pronikání agentů chodců). A to už vůbec nemluvím o tom, že jeho protéže major Schramm se podílel na smrti Jana Masaryka. Takže vrahem byl i subjektivně.  

A nejenom jako generální tajemník, ale dokonce i jako šéf branně bezpečnostní komise nese odpovědnost za kontrolu šéfů tajných služeb, z nichž jeden Stalina vyzývá, aby zasáhl v Českolovensku, druhý z nich posílá zprávy na Západ, že Československo horečně zbrojí, třetí z nich organizuje přimo tu pomoc Izraeli včetně kamufláže s tím spojené (proces s Horákovou atd), čtvrtý pak zase tu pomoc financuje mapř. z pašováné bižuterie.

petr-duchoslav

Šlo ale o to, že Gottwald se bál Stalina jako čert kříže, proto tam nejezdil. Stalin mu tehdy v srpnu 1948 vyčetl, že jeho postup v únoru 1948 byl málo revoluční a že nepožádal sovětská vojska o pomoc...

rezjir10

Ad pan Duchoslav 11,23, No tak posílát někam Čepičku jako otce svých vnoučat, bylo asi tak, jako posílat tam sám sebe. Ještě že se Marta o tom nebezpečí nikdy nedozvěděla, ta by se svým manželem pěkně vyběhla, obávám, že jako údajná bývalá děva lehkých mravů by mu doma udělala pěkný virvajs. Pokud bych si měl vybrat mezi rozkuráženou Martou a strýčkem Josifem, bral bych to druhé.

Ale nechápu, proč by předem z toho přehodnocování hodnot měl být tehdy někdo vynechán, padni komu padni.

rezjir10

Ad od Kulik

Československo tehdy bylo regionální velmocí, které už podle počtu svých generálů evídentně by představovalo tvrdý oříšek proimperiální ambice kterékoliv velmoci. Z toho důvodu nemuselo respektovat žádné pokyny od kohokoliv. Co se týče otázky zda vedení SSSR zasslalo nějakou oficiální diplomatickou žádost Československu o vojenskou podporu Izraele, tak lze asi odpovědět negativně. Za prvé jako člen RB bylo podepsáno pod žádostí, aby do toho regionu nebyly zasílány zbraně. Za druhé, faktický postoj ke vzniku Státu Izrael byl velmi proměnlivý, nejsilnější byl v době berlinské krize, která v podstatě znemožnila jak GB, tak USA nějak vojensky zasáhnout do dění na Blízském Východě. Pak už ochlazovala. Pouze v Praze se různé lobbystické skupiny snažily vyvolat dojem, že mají za sebou SSSR. Souhlasím s Vámi, že prímarním cílem pro  sovětské, ale i americké vedení bylo spííše oslabit britské imperium a shánění oveček do stáda než podpora Izraele jako takového. Zde je nutné zdůraznit, že podpora samostatného Izraele se stala oficiálním cílem československé zahraniční politiky, konkrétně Beneše, daleko dříve než se k tomu odhodlaly jak SSSR, tak i hlavně USA, které si za svůj cíl vytkly vznik Palestiny jako státu, v němž měli žít společně obě národnosti. Jinak řečeno, československá zahraniční politika jak předbíhala, tak i opožďovala za poletonem velmocí. Byli jsme takovým sólovým cyklistou.

A jedním s těch vyníků, že jsme byli takovým solovým cyklistou, který se neprve vyčerpá ve spurtu, a pak se plíží za peletonom, byl právě Slánský, který tu asistenci neuhlídal. Gottwald se vzpamatoval když mu Rakossi napsal o Spitfirech (viz mé blogy na toto téma). Zápotocký přebral žezlo po Gottwaldovi, takže zase nebyl na počátku, už vstoupil do rozjetého vlaku. Rozhodně na utváření konkrétní československé politiky ve vztahu ke vznikajícímu Izraeli mělo daleko větší podíl to Slánského protistátní centrum než Zápotocký s Gottwaldem.

petr-duchoslav

Souhlasím s panem Kulíkem, navíc Gottwald se Stalina bál a nejezdil do SSSR, tam posílal Čepičku a Zápotockého, kterého Stalin též káral za to, že je ,,spisovatelem" a že se má ,,řádně" věnovat politice. Navíc Gottwald našel ve své pracovně štěnici a do konce života se bál, aby neskončil jako hlava nějakého protispikleneckého centra.

rku

Pane Řezníku,

vy myslíte že Československo mohlo podporovat Izrael bez předchozího souhlasu SSSR. Já bych řekl že to bylo přímo na pokyn SSSR, které chtělo poškodit Britské imperium. A koho vybrat do procesů nezáleželo na tom co dotyční dělali, ale na tom jaký vztah k nim měl právě Stalin. Takže na šibenici mohli stejně tak dobře skončit Gotwald nebo Kopecký.

petr-duchoslav

Pane Řezníku, psal jsem, že nebyli odsouzeni za podíl na předchozích politických procesech, ale za činy, které nespáchali. Slánský nebyl agentem imperialismu, sabotér ani vrah, nechtěl v žádném případě rozvrátit komunistický režim, který pomáhal spolubudovat. Byl to věrný žoldák strany. To, o čem píšete, jsou nedpodložené, spekulativní domněnky zavánějící ahistorismem, které si sám pro sebe fabulujete, až se dostáváte na hranu faktů a fantazie.

rezjir10

Píšete, že Slánský a spol. byli odsouzeni za zločiny, které nespáchali. Skutečně ti obžalování se nedopustili "činů, jmiž bylo provádění jednotného hospodářséno plánu ztíženo ve zvlášť důležitých úsecích a jimiž byla v činnnosti úřadů skutečně způsobena vážná porucha a neohrozili tak značnou měrou zájmy obrany vlasti" svou podporou a organizací akce vystěhování 20 000 československých občanů do Izraele, porušováním embarga OSN na tyto dodávky atd.

A skutečně těmito činy, tedy i třeba bombardováním Káhiry letadly, které startovaly z československého území, nedošlo k pokusu zničit samostatnost republiky a lidově demokratického zřízení, čím vystavili naše území, to čemu já říkám britská odveta za ztrátu Izraele, která se navazek tvářila jako boj s komunismem, aby to bylo stravitelnější nejen pro Američany?

A obecně, a skutečně bylo tehdy v nějakém českém národním zájmu vstupovat do britské sféry vlivu někde v Asiii a vtahovat tak Československo v jeho nepříliš stabilním postavení do konfliktu, kde se proplétaly zájmy Židů, Arabů a velmocí?

Myslíte si tedy, že kdyby tehdy byla předložena k hlasování v referendu otázka, zda navzdory embargu pomáhat tajnými dodávkami zbraní atd. dokonce ještě ne vzniklému Státu Izrael, tak že vyhrálo rozhodné ANO?