ČT24 opět fejkuje

pelc vladimír
3.1.2019 14:02
Prezentuje se jako nejdůvěryhodnější informační kanál v ČR. Není to pravda. ČT24 lže. Celkem fest a poměrně kontinuálně.

Na webu sleduji ČT24 – tvrdí o sobě, že je nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR. Redaktorka Zuzana Tvarůžková pozvala ke komentáři o aktuální situaci na Ukrajině Lenku Víchovou, prý ukrajinistku. *)

O nedávné ukrajinské provokaci u Kerčského průlivu se od ukrajinistky L. Víchové dovídáme, že prý šlo o útok Rusů na území Ukrajiny. Opravdu seriózní hodnocení. Připomeňme kauzu stručně: NATO a USA mají zájem na zvyšování vojenské přítomnosti Ukrajiny, tím i své, v Azovském moři. Obsazení Republiky Krym po převratu na Ukrajině v r. 2013 jim nevyšlo, vojenské základy NATO tam nevznikly. Současný prezident Ukrajiny P. Porošenko touží po válce proti Rusku. Aby se udržel u moci − prezidentské volby mají být v březnu t. r. a on, podle aktuálních sociologických výzkumů, nemůže být zvolen. Zpět k provokaci: Státní hranice Ruska překročily lodě ukrajinského vojenského námořnictva „Berdjansk“, „Nikopol“ a „Yana Kapu“. Plavidla vstoupila do uzavřené ruské vodní plochy a několik hodin prováděla nebezpečné manévry, plavidla nereagovala na výzvy ruských pohraničních hlídek. Rusko použilo zbraně. Všechny lodě byly zadrženy asi 20 kilometrů od ruského pobřeží a 50 kilometrů jihozápadně od obvyklého průchodu lodí Kerčskou úžinou pod Krymským mostem. Ukrajina úmyslně vyprovokovala incident mezi ruskými a ukrajinskými loděmi u Kerčského průlivu. Na ukrajinských vojenských lodích provokaci řídili příslušníci ukrajinské tajné služby SBU. Ukrajinská válečná plavidla při své akci v Azovském moři porušila články 19 a 21 konvence OSN o mořském právu. Překročila totiž ruskou námořní hranici a vstoupila tak do uzavřené oblasti ruských teritoriálních vod. Poslední informace ukazují na to, že v této řízené provokaci, která musela být uskutečněna se souhlasem výzvědných služeb USA, měly být posádky ukrajinských plavidel – v případě bojového střetu − i fyzicky obětovány. I zadržení příslušníci ukrajinské tajné služby SBU, kteří provokaci proti Rusku přímo na lodích řídili, přiznali, že šlo o vojenskou provokaci organizovanou z Kyjeva. **)

L. Víchová je známa: Byla signatářkou dopisu plného lží, který autoři v lednu 2015 poslali prezidentovi Miloši Zemanovi. ***) Dopis, zaplněný nadřazenou arogancí pisatelů (pisatelé nabídli prezidentovi své tzv. odborné konzultace), obsahoval jen shluk lží: označení banderovci je prý pouze produktem komunistické propagandy, Stepan Bandera nebyl masovým vrahem, nebyl ideovým tvůrcem ukrajinského fašismu, nebyl organizátorem zločinné mašinérie, která masové vraždy prováděla atd.

Rozhovor moderátorky s L. Víchovou ve veřejnoprávním sdělovacím prostředku je propagandistickým bahnem, zakrývajícím skutečnost; ČT je tak hlásnou troubou páté kolony ukrofašismu. Ukrajina ani fašismus nejsou tak daleko; jsou za humny. Jsou zde a nyní. Jsou i u nás.

 

 

*) Viz https://ct24.ceskatelevize.cz/#live (3. 1. 2019, cca 13.07 až 13.11 hod.)

**) Viz http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ukrajinska-provokace-u-kercskeho-prulivu

***) Viz http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dopis-plny-lzi


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.