Fejeton nebo reportáž z budoucna??

21.2.2021 08:55
aneb Rádio Jerevan sleduje přípravy na přeměnu České republiky na liberálně demokratickou provincii Evropského státu

Zpravodaj Rádia Jerevan v ČR zjistil, že odpovědní politici určitých kruhů se velmi vážně zabývají možností zásadně zlepšit politický systém v České republice, zbavit ho neústavních voleb a povznést Českou republiku na úroveň dalších významných provincií Evropského státu. A proto odpovědní čeští politici chtějí trvale zbavit české občany hádavých politických stran, které byly celých 20 let voleny v nezákonných a neústavních volbách. Parlamentní volby jsou v ČR nejen neústavní, ale navíc i zbytečně drahé. Hloupí čeští občané v posledních 20-ti letech navíc nevolí politicky korektně, a dokonce, dle českých služeb, jsou dálkově řízeni z Moskvy a z Pekingu a to i při volbách do Senátu, volbě prezidenta a dalších volbách. Proto nemohou odpovědní liberální demokraté spoléhat v České republice na volby.

Jediným všeho schopným, neodvolatelným a nezpochybnitelným orgánem, proti jehož rozhodnutí není žádné odvolání a který tedy nemohou ani čeští občané svojí hloupou nebo nezodpovědnou volbou nijak ovlivnit, tak stále zůstává v České republice pouze Ústavní soud. Občany nevolený a proto zcela objektivní a trvale liberálně demokratický Ústavní soud stále stojí věrně a neochvějně na stráži bruselské liberální demokracie.

Jak důvěrně našemu reportérovi sdělil předseda Ústavního soudu, nález Ústavního soudu dokázal nyní, po pouhých 20-ti letech zodpovědného bádání potvrdit jeho osobní domněnku, starou více než 20 let, že volební zákon je neústavní a proto tedy všechny volby, parlamentní senátní i další jsou neústavní. Ale protože přímá volba prezidenta se také nepovedla a lidé nezvolili předem určeného prezidenta, i zde časem bude muset Ústavní soud zasáhnout. Pan předseda se dokonce, ale pouze v případě nutnosti, pokud nebude jiný mladší kandidát, obětuje a je ochoten se na několik desítek let ujmout i této nepodstatné funkce, např. na dohodu. Všichni liberální demokraté také musí ocenit, že Ústavní soud perfektně zasáhnul, a ústavní krizi, zahájenou nezodpovědnými politiky před 20 lety přijetím neústavního volebního zákona, svědomitě a bleskurychle zažehnal.

Ale ani tento rychlý a odpovědný zásah Ústavního soudu do vyhlášených voleb, nemůže dle zasvěcených odborníků, 100% zajistit, že české volby dopadnou správně tak, jak mají. Čeští voliči totiž, jako obvykle, mohou volby zkazit. A pokud volby nedopadnou dle zadání Ústavního soudu, nemuselo by se podařit vytvořit Shromáždění liberálních demokratů, jako důstojného nástupce komunistického Federálního shromáždění, které v prosinci 1989 tak zodpovědně jednomyslně zvolilo prezidenta Havla.

Nejodpovědnější čeští politici proto navrhují, že jediným bezpečným způsobem, jak vytvořit takový jednotný orgán, je úplně zrušit parlamentní volby již na jaře 2021. Ale aby bylo vše v duchu bruselské demokracie, musí nastat změna, protože systém musí fungovat. Proto již v létě 2021, v době sklizně okurek, by mohl Ústavní soud vyhlásit složení zcela nového ideově čistého Shromáždění demokratů a to Nálezem Ústavního soudu, proti kterému není odvolání. Shromáždění liberálních demokratů bude řádně schvalovat pouze dekrety přicházející z Bruselu a z Berlína a to zcela bez současných zbytečných mnohahodinových diskuzí zbytečných poslanců dnešní Poslanecké sněmovny.

Pak teprve může nastat absolutní a demokratické sjednocení celé české politické scény, po kterém touží celá současná česká demoopozice a většina ideově uvědomělých pracujících. Ústavní soud provede řádný výběr politicky korektních členů Shromáždění liberálních demokratů, včetně již před rokem 1989 osvědčených demokratů z Národní fronty. Doživotním jmenováním členů Shromáždění liberálních demokratů ušetří Ústavní soud mnoho miliard, mnoho tun papíru, mnoho času a nervů..... a občané se mohou dále klidně připravovat na vznik jednotného Evropského státu s bruselskou demokracií. Občané se také mohou věnovat budování Evropského státu, aniž by byli obtěžování volebními kampaněmi a volbami... Současně již bude možno začít posílat odpůrce bruselské liberální demokracie na převýchovu do táborů pro odpírače COVID, které již nyní zprovozňuje Německo, náš velký bratr a vzor.

A proto již na podzim 2021 může Shromáždění liberálních demokratů odhlasovat do Ústavy vedoucí úlohu Ústavního soudu, spojit funkci předsedy Ústavního soudu s funkcí prezidenta a ústavním zákonem mu přiznat doplnění stejných pravomocí, které měl generální tajemník ÚV KSČ před rokem 1989. Ústavní soud sice svojí ideovou jednotou, nezávislostí na českých zákonech, mandátem členů i neodvolatelností proti svým usnesením, již dnes většinu pravomocí má, ale až se zbaví 4 soudců disidentů, nebude již nikdo moci zpochybnit jeho ryzí ideovou liberální demokratismus a narušit jeho jednomyslné hlasování aklamací. Současně může Shromáždění liberálních demokratů i formálně potvrdit Senát jako ideologickou komisi Ústavního soudu, ve které budou doživotně jmenovaní senátoři dohlížet na ideovou čistotu občanů, na řádnou cenzuru a včasné plnění příkazů z Bruselu a Berlína.

Dle exkluzivních informací našeho zpravodaje Rádia Jerevan z ČR se těmito drobnými liberálně demokratickými změnami podaří předsedovi Ústavnímu soudu ušetřit stovky miliard korun, zbavit se zbytečných politických stran a tím sjednotit celou politickou scénu, zavést řádnou cenzuru. Pak může v čele Ústavního soudu a na DPČ jako prezident ČR nerušeně a moudře dalších 20 - 30 let moudře řídit Českou republiku jako jednu z provincií Evropského státu a tím současně zajistí trvale udržitelnou liberální demokracii v ČR. O dalším vývoji liberálně demokratizačního procesu v České republice vás bude Rádio Jerevan průběžně informovat....

Upozornění: Zpracovala politická redakce Rádia Jerevan a materiál neprošel povinnou řádnou cenzurou Ministerstva vnitra ČR a může tedy obsahovat některé nepřesné či snad dokonce zavádějící údaje…….


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Lubodoc

Si dělejte srandu,Rycheťák se toho chytne a budeme v řiti.vyčůranej je na to dost