Jiří Baťa: Důchodový problém je řešitelný

17.12.2019 11:44
Skutečnost, že obyvatel Česka bude ubývat a v průměru budou nadále stárnout, není nijak překvapující. Po roce 2050 bude až 30 procent lidí v Česku v seniorském věku. Průměrný věk stoupne o pět let a dětí se bude rodit méně. Jaký bude dopad na důchodový systém?

Jak se říká, na každém šprochu, pravdy trochu, což neznamená, že tuto ne zrovna potěšující skutečnost nelze brát vážně. Tento předpoklad má z dnešního pohledu reálné opodstatnění, současný stav a předpokládaný vývoj tomu zcela fakticky nasvědčuje. Jaké hlavní negativa v této souvislosti lze od tohoto stavu očekávat?

1) Pokud se nezmění, lépe řečeno, neposílí současný fond a systém financování důchodového zabezpečení, bude to znamenat nedostatek finančních prostředků na výplaty důchodů.

2) Vznikne nedostatek míst v pečovatelských službách, tj. v domovech pro seniory a podobných zařízeních.

3) Bude pokračovat úbytek počtu obyvatel Česka, republiky, resp. obyvatel nebude přibývat. Podle odhadu má být za cca 50 let počet obyvatel České republiky cca 7,5 milionu, tedy méně o téměř 3 miliony obyvatel a tento trend má nadále pokračovat.

To vše za předpokladu, že politická reprezentace a další státní orgány nepřijmou a nezrealizují taková opatření, aby se tomu dalo když ne zabránit, pak alespoň tyto negativní dopady účinně zmírnit. V této problematice budou hrát primární, tedy rozhodující roli finance a to jak pokud jde o systém důchodového zabezpečení, tak v otázce domovů pro seniory, pečovatelských a dalších služeb. Důležitou roli mohou sehrát také finance pro potřeby demograficky udržitelného stavu obyvatelstva v Česku a v oblasti porodnosti. Jinými slovy to znamená větší zainteresovanost státu a vyšší finanční podpora rodinám při narození dítěte, resp. v jejich dalším vývoji a péči.

Zde nepochybně vyvstane otázka či problém, kde nalézt finanční zdroje na pokrytí těchto potřeb. Je však také všeobecně známo, že naše ekonomika má v poslední době relativně slušné výsledky, což by naznačovalo jisté možnosti. Jde však o dlouhodobou záležitost, je proto zapotřebí počítat s případnými krizovými či neočekávanými situacemi, které mohou pozitivní stav české ekonomiky ovlivnit. Přesto se i dnes jisté reálné možnosti k úsporám nabízejí a proto není od věci se některými z nich blíže zabývat. Tak například:

- Nezvyšovat výdaje na příspěvcích pro NATO, neboť se nejedná o žádnou humanitární podporu či podobné záležitosti, ale o cílené vyzbrojování vojsk severoatlantického paktu navíc s pokryteckým důvodem na údajné posílení bezpečnosti států-členů NATO, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o přípravu na plánovaný útok na Rusko.

- Uzákonit osobní hmotnou zodpovědnost volených politiků, členů vlády, všech ekonomických a jiných pracovníků (resp.zaměstnanců) státních orgánů, v jejichž pravomoci je práce a manipulace s finančními prostředky a všude tam, kde se o financích bez osobní odpovědnosti, rozhoduje.

- Nezvyšovat platy, příjmy poslanců, senátorů a dalších pracovníků veřejné a státní správy,

- Neumožnit (odmítat) přijímání imigrantů z akcí řízených EU, na jejichž pobyt jsou vynakládány značné finanční prostředky, které se nedostávají českým občanům v různých, zvláště při zdravotních a jiných závažných situacích,

- Výrazně snížit počet nechvalně známých tzv.„neziskovek“, tedy neziskových organizací, snížit, nejlépe zcela zastavit přidělování dotací těmto „neziskovkám“, z nichž převážná část ani zdaleka nevykazuje činnost či potřebnou efektivitu, jak se od nich očekává. - Omezit či zrušit dotace uměleckým subjektům jako jsou divadla, festivaly a podobné aktivity, jak zrušení dotací (jiným) doporučuje pan Jan Hrušínský, principál Divadla na Jezerce.

- Urychleně dokončit nepřiměřeně dlouhé soudní řešení trestně právního jednání pana Zdeňka Bakaly ve věci bytů OKD, exekučně vymáhat navrácení Bakalův neoprávněný zisk.

Jistě to ani zdaleka nemusí být vše, kde by se při dobré vůli nalezly ještě další úspory a hlavně možnosti, jak nadále zamezit nehospodárném nakládání s finanční prostředky, nezodpovědnému jednání, plýtvání, rozkrádání, podvodnému jednání a podobným věcem, kterých se dopouští politici a značná část lidí ve státní a veřejné správě, kteří nejsou vázání žádnou hmotnou zodpovědností za jim svěřené finanční prostředky a nakládání s nimi, stejně však nejsou zodpovědni za benevolentní až lajdácký přístup k práci, čímž připravují stát o desítky a sta miliard ročně.

Zbývá jen, aby se touto důležitou a neodkladnou problematikou někdo ze zodpovědných politických činitelů zabýval, aby se věci také řešily, ne se o nich vedly jen plané řeči a mnohdy ani to ne!

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Václav Semerád

V poslední době jen závistivě pokukujeme po Číně. Tato země, ještě nedávno (za Mao-ce-tunga) hospodářsky srovnatelná s Indií (tedy - nic moc) s poničenou vlastní kulturou (za "kulturní revoluce") se najednou šplhá mezi nejvyspělejší země světa. Nejrychlejší vlaková síť, tisíce kilometrů dálnic, dokonce i v horských oblastech, roční produkce cementu srovnatelná s desetiletou produkcí cementu USA, místo dluhů pohledávky, kam se po světě podíváš, jak to, že to jde?

Jak to?

Naznačím: několik desítek tisíc popravených politiků, funkcionářů a pseudopodnikatelů, kteří nebyli v nejhorším případě odvoláni, jako u nás, ale šli za zpronevěry a rozkrádačky před popravčí čety. Na ty ostatní to mělo přímo kouzelný vliv.

Trest smrti se, bohužel, i v současné Číně mocně zneužívá, to radši ne, ale kdyby byly hospodářské zločiny trestány přísněji než napomenutím "ty,ty,ty!", kdyby se "trafiky" hodnotily jako hospodářské zločiny, bylo by i v Čechách lépe!

SW

pavlovsky

Několik poznámek ke způsobu financování důchodů:

  1. Mzdy u nás jsou zhruba třetinové, než v zemích matek...kdyby ty mzdy byly srovnatelné, tak se vybere do pseododůchodového fondu o 200 % více prostředků....to je jeden zdroj. Při Bismarkově způsobu financování důchodů....to co se vybere v roce...to se dá na důchody by to určitě stačilo na výplatu všech důchodů
  2. Dále soudruzi opomněli vzít úvahu fakt, že nastupující rozvoj techniky 4.0 způsobí, že produktivita bude vyšší, budou vyšší mzdy...a také odvody do pseudodůchodového fondu se zvýší
  3. Taky by na důchody více zbylo, kdyby se nefinancovaly neziskovky, armáda, která je k ničemu a bere nyní cca 70 mld ročně, kdyby se neplatilo školné za různé zahraniční studenty, a vůbec všechny, co zde po vystudování nepracují
  4. Taky by se mohlo uvažovat o obnovení učňovského školství na vyšší kvalitativní úrovni
  5. Proč máme cca 20 tisíc vězňů a k tomu několik tisíc pracovníků vězeňské služby. To chce provést analýzu, proč soudci jsou tak aktivní a odsuzují takové množství našich občanů.
  6. Proč stále rostou neproduktivní výzkumy typu "lišejníky v Antarktidě", nebo "vliv slunečních skvrn na pohlavní život dešťovky"
  7. Proč jsme měli v minulém týdnu v Anglii 3 reportéry ČT, když by to zvládl jeden.
  8. Proč školy chrlí stovky politologů, sociologů...naprosto neproduktivních..
  9. Proč sporťáci, tedy reportéři, jezdí do zahraničí komentovat i tenis..

Rychlá odpověď