Jiří Baťa: Vrána k vráně sedá, jak odvolat Zemana hledá...

9.7.2021 08:30
Je někdy zážitek (nutno upřesnit otřesný) poslouchat umanuté pány a dámy Senátu Parlamentu ČR jak se již po drahnou dobu snaží o odstranění prezidenta M. Zemana z funkce

Nedávno se v jednom rozhovoru nechala slyšet o kandidatuře na prezidentku vážně uvažující někdejší bojovnice proti komunistům Miroslava Němcová (viz krádež rohlíků v samoobsluze, tím prý bojovala proti komunistům) a nelze než konstatovat, že perlila o sto šest, ne-li o sto sedm, neboť co slovo, to perla. V rozhovoru, který poskytla mladému redaktorovi Čestmíru Strakatému v samém začátku upřesnila, že jí Miloš Zeman zcela, zásadně vadí, z čehož pro naše pochopení pramení její nenávist k jeho osobě. V rozhovoru velmi obšírně zdůvodňovala všechny aspekty, které se váží k hledaným a zdůvodnitelným důvodům k odvolání, či lépe řečeno k odstranění M. Zemana. Nosnými se staly paragrafy 65 a 66 jakéhosi zákona, které prý tvoří základ pro možné ústavní odvolání Zemana pro neschopnost výkonu funkce prezidenta. Senátorka Němcová toho za té půl hodiny vyzvracela plné kýble, nicméně to hlavní spočívá v tom, že Zemana osobně považuje za zrádce České republiky a že „trvá na tom, že prezident kde může, tak slouží ruským nebo čínským zájmům!“. Zde se nabízí otázka, komupak asi slouží ona sama a její kolegové v Senátu? Není proto od věci si některé perly, které vyzvracela ve svém záštiplném rozhovoru, zopakovat.

Především za zmínku stojí konstatování paní Němcové, že Senát bdí nad ústavností, což si lze vysvětlit tím, že hlavně a především bdí a hlídá činnost a jednání samotného prezidenta Miloše Zemana. Neméně zajímavé je konstatování senátorky nad jeho „ostudným“ počinem , když se zúčastnil pálení červených trenýrek. Připadá jí to totiž strašně absurdní, že by snad kterákoli hlava jiného státu začala pálit trenky a svolala k tomu tiskovou konferenci. Samozřejmě, že tento počin prezidenta není zcela standardní, nicméně výjimečné věci si vyžadují výjimečnou reakci a o něčem to také vypovídá. To ovšem pí. Němcové nedochází!

Pomineme-li pálení trenýrek za účasti prezidenta Miloše Zemana, pak je rovněž nutné pozastavit se nad tím, že paní senátorka Němcová jednání prezidenta považuje za absurdní, ale už vůbec ji nepřijde absurdní, notabene trestuhodné a odsouzení hodné jednání lidí, kteří se dostali do (nedostatečně) střeženého objektu Pražského hradu a jako cílenou a veřejnou potupu prezidenta sňali ze žerdi prezidentskou standartu a místo ní pověsili červené trenýrky. To již senátní moralistka Němcová za absurdní, skandální, resp. trestuhodné nepovažuje, nejspíše tento čin velmi oceňuje!

Další perlou je její stanovisko k případu výbuchu muničního skladu ve Vrběticích k čemuž poznamenává, že prezident svým vyjádřením o několika verzích vyšetřování zcela zdiskreditoval tajné služby své země, čímž ohrozil bezpečnost celé republiky, oslabil pozici našich tajných služeb v mezinárodní komunitě, což je pro Česko velká rána! V tomto případ má paní Němcová výjimečně pravdu, protože ta rána musela být slyšet snad až do vesmíru. I zde však není od věci poukázat na paradox, že paní Němcová se zdviženým prstem káže vodu, ale pije víno, neboť není ničím doloženo ani prokázáno, že by Miloš Zeman svým prohlášením ohrozil bezpečnost České republiky. Tady se totiž projevila její loajalita, zaslepenost a profláknutá věrolomnost v naše „perfektní“ tajné služby.

Nicméně podstata této věrolomnosti spočívá v diskriminaci, ne-li přímo neoficiálním zákazu veřejného vyslovení osobního názoru prezidenta Zemana, protože ten řekl jen svůj osobní názor, na který má každá občan zákonné právo a nikoli nějaké tvrdošíjné tvrzení, kterým by nějak zpochybnil umanuté tvrzení BIS a tvrdošíjné přitakávání pánů Babiše a Hamáčka o existenci jediné verze vyšetřování, které páni a dámy Senátu á priori považují za jednoznačný a nezpochybnitelný fakt. Nicméně i jejich postoj lze zase jen považovat za názor a nikoli za evidentní fakt , že pan prezident poškodil reputaci jak práci naší neomylné BIS, tak i České republiky v zahraničí, protože navzdory tomuto tvrzení žádné negativní ohlasy ze zahraničí k názoru M. Zemana do Česka se nedonesly. To ovšem neznamená, že paní Němcová nebude či nemůže na celou „hu..ústa“ ječet a šířit poplašnou zprávu že prezident Zeman poškozuje pověst BIS a ČR v zahraničí!

Objektivně připusťme, že Miloš Zeman občas sem tam ujede ve svých prohlášeních, resp. názorech, což je v celku lidské a tedy pochopitelné, neboť není člověka, který neudělá chybu, že se nemýlí, atp. Tyto lidské nedostatky však nejsou a ani nemohou být důvodem iniciovat jeho odvolání. Jen pro připomenutí, co podobných chyb a problémů s velmi negativními následky na celou naši společnost se dopustili Zemanovi předchůdci! Inicioval snad někdy někdo jejich odvolání? Nikoli! Miloši Zemanovi dosud nikdo nevěří virózu, kterou trpěl při otevírání korunovačních klenotů, je mu vytýkána kdejaká jeho zdravotní indispozice jako překážka ve výkonu prezidentské funkce, občas jej mají za blázna, který prý mluví z cesty! Ovšem když Václav Havel takřka rok byl neschopen vykonávat funkci prezidenta, to se chodilo po špičkách, málem se ronily slzy nad jeho (zuboženým) zdravotním stavem, ani jednou se však neozval požadavek, že je třeba jej zbavit funkce, protože funkci prezidenta není schopen dlouhodobě vykonávat.

To vše jen proto, že byl našimi řiťolezeckými politiky uctíván jako světem obdivaný guru, přičemž samotné Česko Václav Havel vlastizrádně uvrhl do nezadržitelné zkázy a zmaru. Přesto takový stav vyhovoval a stále vyhovuje mnoha pravicovým politikům. Tak například plukovník Koudelka, přijímající vyznamenání od svých šéfů v CIA, pánové Herman, Bělobrádek, rozplývající se vedle B. Posselta, pánové Bartošek, Schwarzenberg, Fiala, Tchajwanec Vystrčil, dámy Langšádlová, Němcová a další demokraté jsou příkladem toho, jak daleko Václav Havel umožnil rozlet našim věrolomným politikům, kteří údajně slouží české vlasti a národu, přičemž za cizí peníze oddaně slouží těm, kteří usilují o naše znovu podmanění, zotročení. Důkazů o tom, co byli schopni za nemalý jidášský peníz z našeho národního bohatství rozprodat, případně rozkrást, zpronevěřit nebo vytunelovat a zdehonestovat je víc než dost!

Úsilí paní Němcové a jejich kolegů a kolegyň v Senátu je celkem zřejmé a pochopitelné. Miloš Zeman se stal těmto politikům nepřítelem v okamžiku, kdy byl poprvé zvolen prezidentem. Jeho druhé zvolení pak bylo něco, jako totální politická frustrace s psychopatologickými následky. Důvody? Miloš Zeman jako vyspělý politik ve své funkci na mezinárodní úrovni koná na principu politické a ekonomické korektnosti, objektivnosti a vyváženosti, v zájmu Českého republiky a jeho lidu.

Bohužel, prezident Zeman není tím, jak by si přáli Němcová a osazenstvo Senátu včele s Tchajwancem Vystrčilem a dalšími pravicovími politiky. To, že odmítá a neakceptuje jejich názory, že není jako oni zaprodancem Západu, že svou politiku objektivně realizuje jak pro Západ, tak i Východ neznamená, že je proruský či pročínský, ba dokonce snad i jejich agentem. Je zkrátka mnohem zkušenějším a prozřetelnějším diplomatem, vyzrálejším politikem než všechny dosavadní podržtašky , kteří konají podle přísloví „Kam (západní) vítr, tam (senátní) plášť!“

Jakkoli se snad Miloš Zeman dopustil nějakých extemporé, faux pas, či jiných lidských prohřešků, pak především nikdy nezradil vlast, jak neustále tvrdí jeho odpůrci, nepřestal být vlastencem, neboť vždy hájí zájmy českého národa, českého státu a českého lidu. Verbálních útoků na osobu prezidenta Zemana se mohou dopustit a dopouštějí lidé, kteří trpí hlubokou osobní, politickou a ideologickou averzí, hraničící s morální nenávistí, škodolibostí a dehonastací osobnosti svého protějšku, ale také zásadním nesouhlasem s činností a jednáním Miloše Zemana, protože jim stojí v cestě k prosazování, resp. uplatňování sobě prospěšných, ale vlasti a národu nebezpečných zájmů. Být dnes na místě současného prezidenta Miloše Zemana jiný, prozápadně loajálně orientovaný člověk, bylo by Česko již definitivně nesvéprávným státem, ixstou spolkovou zemí SRN a slušně řečeno, v kleštích USA, NATO a EU. Že již jsme totálně v Bruseli, není pochyb!

 

 

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Lubodoc

Ta olítaná rachejtle z Vysočiny se již viděla na premiérské sesli a prezident Zeman jí to zatrhl.Tam vidím původ její sžíravé nenávisti.Ale,jinak ta odporná ženština nestojí za komentář,stejně jako celej senát.