Kam čert nemůže, nastrčí Nagyovou!

obrazek
17.6.2013 12:48
K událostem posledních dnů se už vyjádřil kde kdo. Stanoviska, názory či vyjádření politiků, v nichž se vždy resp. zpravidla najde něco, co více či méně veřejnost zaujme. V tomto případě to může být, či spíše je, vyjádření sněmovními větráky ošlehaného poslance Marka Bendy (ODS) v rozhovoru s Janem Martínkem pro sobotní vydání deníku PRÁVO (15.06.2013). Zde ukázka několika duchaplných odpovědí. Na otázku redaktora, které předcházelo konstatování, že je M.Benda právník se zeptal, zda podle něho není korupce, když někomu slíbíme lukrativní post za to, že nenechá padnout vládu, Marek Bedna sebevědomě odpovídá:

 

„ I kdyby to bylo prokázáno, že to bylo slíbeno předem, tohle fakt není úplatek. To znamená, že vykonáváte nějakou práci , za kterou dostanete zaplaceno. To fakt ať obžalují mě, že jsem ve sněmovně  domlouval ty změny ve výborech.“ Pozoruhodné když říká, že „vykonáváte nějakou“ práci, za kterou „dostanete“ zaplaceno. O jakou práci, zda výhodnou či nevýhodnou jde a kolik za ni dostane zaplaceno, je podle Bendy nepodstatné. Není divu, sám není žádný troškař, i když si s příjmem  okolo sta tisíc měsíčně dovolí postěžovat, že sotva uživí rodinu. Tou „nějakou prací“ měl na mysli např. ředitelování v Českém aeroholdingu, případně v nějaké dozorčí radě apod. Zřejmě by nebylo od věci pana poslance skutečně zažalovat, protože se zde veřejně přiznává k aktivnímu podílu na zmíněných transakcích. Na  konstatování redaktora, že přece  v tomto případě šlo o bytí a nebytí vlády a že tam tedy  jistě musela být silná motivace, Benda mj.  oponuje:

„ Nechtěli ve Sněmovně hlasovat proti vládě, ale nechtěli v nějakém případě hlasovat s ní, tak se vzdali mandátu. Pak samozřejmě ta strana vyšla z toho, že se zachovali solidně a férově, jsou to lidé, se kterými se dál počítá. Proč by se bývalý náměstek ministra financí nemohl stát ředitelem Českého aeroholdingu, tedy podřízené společnosti?“ Tuto odpověď nelze přejít bez komentáře. Marek Benda, jak je všeobecně známo, je problematickým absolventem fakulty právnické v Plzni, přesto však je právník. Pokud jako právník hodnotí postup „tří rebelů“, potažmo ODS jako stranu, která měla zájem o udržení vlády tímto nestandardním, avšak  koaličně typickým nefér způsobem obhajující zájmy ODS, je úroveň absolventů právnické fakulty doslova ubohá. Benda těmito slovy tvrdí, že se rebelové zachovali loajálně ke „své rodné straně“ (srovnání nemálo podobné s obdobím vlády KSČ), v rámci jednak zachovat Nečasovu vládu, ale přitom neztratit výhodný post poslance, přijali  nabídnutou  kompenzaci formou nabídky  nepřímého finančního vyrovnání slibem získání významných postů. Příslib přímé finanční kompenzace, rovnající se úplatku, nebyla možná, protože by to byla do očí bijící forma korupce, zatímco forma nabídky na velmi lukrativní místo (trafiku) za vzdání se postu poslance, je podle něj v naprostém pořádku. Tedy v intencích pravicové politiky ODS, neboť tak to prý v politice chodí. „Teď potřebuji já Tebe, příště budeš potřebovat Ty mně“, takto to hodnotí  např. sám premiér Nečas. Zapomněli ovšem dodat, v jaké politice, protože  současná praktikovaná politika není politika, ale politická žumpa.  

     Také jeho názor, že to byli „členové“ se kterými se po projevené loajálnosti dál počítá, je celkem konzistentní s jeho uvažováním. Funkce ředitele Českého aeroholdingu, coby státu podřízené společnosti, by přece (někdy) mohla mít pro další politickou existenci ODS značné výhody. Mít svého člověka na takovém postu není k zahození zvláště, je-li to ze strany ODS velkorysost, která bude podvázána nějakou případnou protislužbou. Jinými slovy, něco za něco. Tak proč tomu netleskat, že? Jeho další odpovědi či názory jsou již směsicí neskutečných blábolů a svérázných „akademických“ názorů, které nejsou hodny být brány vážně. Na otázku, zda jej neděsí  skutečnost, že by šéfka kabinetu premiéra mohla úkolovat tajnou službu, aby sledovala Nečasovu manželku, Benda opět fundovaně odpovídá:

„ Děsí mě svou banalitou (!). Je to blbé, jestli se to opravdu stalo, tak je to dost možná trestný čin“, říká „právník“ Benda. Ovšem již nevysvětlil, jak souvisí banalita s možným trestním činem! Je poněkud nezvyklé hodnotit za trestný čin banalitu, ovšem pan právník Benda zřejmě ví, o čem mluví. Další otázka směřovala na premiéra Nečase, když se redaktor Bendy zeptal, zda by premiér neměl vyvodit odpovědnost z toho, že je jeho pravá ruka obviněna z trestného činu? Perlení M. Bendy pokračovalo:

„ Je obviněná v tomto případě z banality. Možná lehce ostudné, ale přesto banality…Tohle mi ale nepřijde tak zásadní, aby kvůli tomu odstupoval premiér, nebo padla vláda“. Ani taková odpověď každého, kdo zná „poslaneckého exota“ nepřekvapí. Nebylo by od věci znát jeho názor, kdy a za jakých okolností by měl premiér odstoupit, nebo by měla padnout vláda? Kdyby snad někoho zabil, zavraždil nebo snad vyvolal III. světovou válku? K čemu ještě musí dojít, aby padla vláda? Je toho snad málo, co by stačilo (ve srovnání s jinými demokraciemi) k odstoupení či pádu vlády? No a aby toho nebylo málo, pozoruhodná je i jeho odpověď na situaci v ODS, resp. ODS samotnou:

„ Strana (ODS) se začala zrovna krásně nadechovat a přichází takováhle obvinění. Já ale říkám, že ta obvinění, která byla vznesena, mi připadají jako naprosto banální… Případ paní Nagyové mi připadá trapný a úplatkářství v případě rebelů naprosto zásadně odmítám,“ říká sebejistě M. Benda. Jaké „krásné  nadechování ODS“ měl pan poslanec na mysli sice neřekl, ale zřejmě tím chtěl říct, že pozitivně snad měla zapůsobit angažovanost premiéra při povodních, pozitivní přístup vlády k následkům povodní a snad i zdánlivý vnitřní klid na politickém bojišti.  Nelze se divit, že popisované události, které přišly neočekávaně jako blesk z čistého nebe, představitele ODS nejen zaskočili, ale i řádně jim zamotaly hlavy. Není také divu, že událostem chtějí poněkud odlehčit tvrzením (alespoň z pohledu M. Bendy), že jde o banality, případně o záležitosti, které nemají relevantní podklad (kauza tří rebelů). Stručně řečeno, dělá z lidí blbce.

     Jak M. Benda, tak řada dalších čelních představitelů ODS včetně premiéra si však neuvědomuje, že všechno souvisí se vším. Kroky „paní vrchní ředitelky sekce kanceláře premiéra vlády“ Nagyové nejsou náhodné, ale vyvěrají z bezmezné důvěryhodnosti a osobní náklonnosti  P. Nečase ke své podřízené (a obráceněn). Tím jí umožnil zneužití postavení až do té míry, že s vědomím neomezených možností a slepé důvěry (nebo zamilovanosti?) svého šéfa  si dovolila činit takové kroky, které jsou nejen v rozporu s její funkcí, pravomocemi, ale i se zákony. Jinými slovy, premiér Nečas, jakkoliv se dnes  od činů Jany  Nagyové distancuje a  její počínání ostře odsuzuje přesto, že ještě před několika dny (ve čtvrtek) sebevědomě prohlašoval, že jeho „důvěra k ní nepoklesla a nemá důvod se domnívat, že se dopustila jakýchkoliv nezákonností“. Ta důvěra došla dnes až tak daleko, že ji jako  „paní vrchní ředitelku“ svého kabinetu na hodinu vyrazil. Premiér Nečas si totiž víc než je zdrávo pouští „ústa na špacír“, resp. rychleji mluví, než myslí. Dnes mu, prý na základě důvěry, kterou získal z úzkého vedení ODS v poměru 2:1 narostl „hřebínek“ natolik, že nevidí jediný důvod, proč by měl rezignovat na funkci premiéra, nebo položit vládu. Neklesejme na mysli, vyšetřování pokračuje a teprve čas ukáže, nakolik obvinění, vznesené proti sedmi vazebně stíhaným bude relevantní a zda v té souvislosti nevyplují na povrch věci, které dnes považujeme za pouhé domněnky, případně podle některých za banality na jedné a za zveličování či osočování na straně druhé.

     Právník  Benda i premiér Nečas by měli významně korigovat svá slova a úsudky, protože zlehčovat situaci způsobem, jak se k ní vyjadřují (a především premiér  Nečas), mohou jim, stejně jako celé ODS zlomit vaz. Popravdě řečeno, mají k tomu hodně nakročeno.  Smutné na tom je, že jen málo představitelů ODS si jsou plně vědomi závažnosti těchto událostí, událostí bagatelizují nebo se je snaží „okecat“ příběhy z dob vlády ČSSD. Mnozí z nich slepě a až rezignovaně jdou za svým pasákem přesto, že média, opozice, politologové a veřejnost to vidí jako totální fiasko vlády, ale s nadsázkou i možný „Konec ODS v Čechách“. Jedno ani druhé nebude, kromě samotných členů ODS, nikdo litovat. Politika, kterou nám ODS ve spolupráci s TOP09 předváděla, byla od samotného počátku politikou kontroverzní, politikou podporovanou kmotry, mafií, lobbyisty a nemravným chováním, politikou, která zneužívala svého postavení k drancování země, tunelování a rozkrádání státních a veřejných financí. Jedním slovem: bordel. V tom měla prsty i paní Nagyová, premiér Nečas a vlastně všichni, kteří jsou do aféry současných dnů nějak namočeni. Snad nebude dlouho trvat a zjistíme, že to zdaleka není tak zlé, ale že je to ještě mnohem horší. To si ovšem ani premiér Nečas, ani vedení ODS a snad ani celá koalice nechtějí připustit. Nezbývá, než je nechat přitom. O to horší bude poznání po procitnutí z jejich vlastní ješitnosti, protože pravda ač není hmota, přesto když udeří, značně bolí. Dobře jim tak!

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.