Kde chybí pravda a upřímnost, tam vládne lež a přetvářka

obrazek
31.5.2013 10:14
A zase je o čem psát. Podnět k tomu byla událost v Duchcově, kde skupina cikánů napadla (prý bezdůvodně) manželskou dvojici a teď opravdu nevím, jak se vyjádřit, zda bělochů, majoritních občanů, neromů, necikánů. Vím jen jedno, že nemohu napsat Čechů, protože i ti cikání jsou (předpokládám) Češi. Toto pojmenování je už problém samotný. Druhý problém je, zda lidi tmavší až tmavé pleti nazývat cikány nebo Romy, protože ne všichni se cítí být Romy a prohlašují o sobě, že jsou cikáni. Pravda, jak kdy, protože někdy se jim hodí jedno, jindy to druhé.

 

     Nemůže být jinak, než že se zase rozhořela problematická otázka, kterou nikdo zodpovědně neřeší, protože i když se to mediálně hlásá, není to pravda. Obecně, ať už někdo proklamuje, že bylo dosaženo pozitivního výsledku v tom či onom, v konečném výsledku to není nikdy vidět.  Jen jsme zase o pár sto tisíc (nebo milionů?) lehčí ze státního rozpočtu. Vnímavý čtenář asi bude vědět, o čem je řeč.

     Z příspěvků na BL nebyl patrný pozitivní přístup, pochopení a tolerance k případu, který se odehrál v Duchcově. Není divu. Jistou dobu byl v české kotlině zdánlivý klid, ale to je vždy jen do chvíle, než se zase někdo z cikánské minority „utrhne ze řetězu“ (ty řetězy jsou brány bohužel, jen obrazně) a „veřejně“ se projeví. Nikoliv běžnou, takřka každodenní epizodkou, že tam či jinde někdo z cikánů někdo něco ukradl v obchodě, ale vždy jde o událost, kde to jde tzv. „na krev“ (byť ne vždy musí téci, ale následky nejsou o mnoho lepší). Tyto čas od času (ale nikoliv ojedinělé) případy pak rozhýbou poněkud jistou dobu zklidněné vody soužití cikánů s ostatní občany, mnohdy až do krajnosti. Demonstrace, protesty, petice, hlídky, zvýšená ostražitost, místní provokativní bojůvky (pohříchu z obou stran) jsou typickými následky takové události.

     Nedivím se, že mnozí z občanů bílé pleti(!) na událost (události) reagují jak reagují. Vyjadřují nejen nesouhlas s tím, co páchají cikánští občané, ale také reagují na nicnedělání, v lepším případě na neefektivnost státních orgánů (vlády) na romskou, alias cikánskou otázku. Někteří „uvědomělí“ lidé pak takové jednání většinové části občanů považují za rasistické, netolerantní, diskriminační a bůhví jak ještě. Dá rozum, že to není něco, co bychom měli schvalovat, ale jsou jisté meze, které se ovšem vyžadují především od občanů bílé pleti, již méně, jestli vůbec, od cikánských občanů. A to je kámen úrazu.

     Pan Čulík je velkým pacifistou a zastáncem cikánské minority a ve svém zápalu si občas plete pojmy z dojmy, resp. hrušky s jablky (ani se mu moc nedivím, kdyby totiž psal v intencích nespokojených občanů, BL by asi brzy skončily). Jak vyplývá z jeho příspěvku, předhazuje čtenářům případy, které mají s cikánskou problematikou společnou jedině barvu pleti. Viz jeho „případ“ s Asiatem, který je prý podobný Romovi, nebo případ Britky, jejíž matka byla Češka, ale která díky svému otci měla rovněž tmavší pleť. Z toho soudí netolerantnost k lidem tmavší (tmavé) pleti a že je Češi házejí všechny do jednoho pytle a že tudíž má Česko špatnou pověst ve světě. V tomto případě bych připomenul v poslední době (díky ministru K. Schwarzenbergovi) tak mediálně diskutovaný odsun Němců po II. světové válce. Ani tenkrát se nerozlišovalo, zda šlo o Němce fašisty, či o Němce obyčejné, jen příslušníky německé národnosti. Tenkrát byl Němec jako Němec a podle toho se s nimi také (bohužel ne vždy v rukavičkách) postupovalo a jednalo. Stejně tak tomu je i dnes s cikány, protože nic naplat, emoce jsou emoce.

     Jestliže pár jedinců, placených aktivistů tvrdí, že jsme národ netolerantní, rasistický a k tomu diskriminující cikány, pak se nelze divit, že nemají pochopení pro realitu  a události, které se kolem života cikánů dějí. Co horší, mnozí z nich s nimi nemají žádné osobní zkušenosti (např. Nečas, Benda, Šláfenberg a jiní). Ani já tímto nechci tvrdit, že jsou všichni cikáni stejní, nicméně když budete mít louku s krmnou trávou zamořenou plevelem, zcela jistě nebudete přebírat plevel mezi zdravou trávou,  ale vezmete to šmahem a pokosíte celou louku. Nevelká skupina neproblematických, či méně problematických cikánů nespasí pověst, notabene skutečnosti, které se ze strany těch „horkokrevných“ cikánů dějí. Ta hrstka intelektuálů nebo příkladných občanů cikánského původu nejen že nic nezmůžou, sami jsou z toho šokovaní, nemluvě o tom, že i při dobré vůli pomoci jsou svými pokrevními vrstevníky odmítáni, když jim není zrovna přímo vyhrožováno pro kolaboraci s „bílými“, jinak také gádži.  

     Nespokojenost (snažím se vyjadřovat velmi korektně a slušně) občanů majoritní většiny je velká a detonuje v okamžiku, kdy se udá případ, podobný Duchcovskému. Jestliže byli do té doby jen nespokojení, pak v okamžiku nějaké takové události jejich nespokojenost přeroste v hněv a ne jen proto, že se něco stalo, ale z možných dalších případů, kdy jim samotným může jít o zdraví, ne-li život.  I oni mají pud sebezáchovy, brání sebe a své děti a chrání své majetky. Je na tom něco nepochopitelného? Zvláště, když ze strany státních orgánů je tolerance vůči provinilým větší, než je únosné? Nemluvě o tom, že často deklarují ne trestuhodnost jednání pachatelů, ale neoficiálně obviňují veřejnost s netolerance, nenávisti, rasismu apod. To je jen přilévání oleje do ohně na straně rozhněvaných občanů, protože nejen násilné trestné činy cikánů vyvolávají jejich nespokojenost.

     I v příspěvcích na BL (a nejen tam) bylo ne jednou zmíněno pobírání všech možných sociálních a jiných dávek a příspěvků, neochota pracovat, jejich „většinovou až rodovou invaliditu“, bídu, projevující se kily zlata, drahými auty, netrestanými (když, tak zcela nedostatečně) krádežemi železného „odpadu“ (poklopy a skruže kanálů, měděných  okapů a krytiny, vodičů atd. atd.), proti čemuž není ochoten nikdo adekvátně zakročit a potrestat, neboť by byl médii a některými lidmi označen za rasistu (v tom lepším případě). Může se někdo divit (bohužel, jak je z ojedinělých případů patrno, může), že se poctiví občané bouří a projevují nevoli vůči jednání některých cikánských občanů?  Přece nikdo nechce, aby byli zavřeni všichni cikáni, ale občané chtějí, aby vůči těm „nepřizpůsobivým“  byla uplatňována spravedlnost, aby byli viníci exemplárně potrestání jako výstraha a prevence proti podobným projevům jednání, které ohrožuje zdraví a životy pokojných občanů. Aby se „uťaly“ natahované ruce většiny cikánským rodinám k státu, který jim, z obav nepříznivého ohlasu „ze zahraničí“ a falešné loajality, přiděluje miliardové peněžní dávky, které se tisícům skutečně potřebným, tedy  ženám matkám-samoživitelkám, nízko příjmovým početným rodinám, tisícům sociálních případů, tělesně postiženým a nezaměstnaným  nedostává!

     Není třeba odsuzovat občanskou majoritu za postoje, které vyjadřují vůči cikánům. Jejich nespokojenost a hněv je oprávněný, zatímco na druhé straně cikánská minorita, vědoma si své výhody,  že je proti nim postupováno ve smyslu rasismu, nacionalismu a diskriminace, zneužívají těchto situací ve svůj prospěch. Tolerance ano, ale i ta má své hranice, stejně jako trpělivost snášet všechno příkoří a nebezpečí, které se dotýkají slušných a počestných občanů. Zvláště, hlásá-li vláda potřebu šetřit, omezovat podpůrné dávky a příspěvky občanům ze státní kasy, zatímco na druhé straně se nikdo zodpovědně nezajímá (až na vzácné výjimky), zda miliony či milardy korun jdou do kapes cikánským rodinám oprávněně. O obavy o své zdraví a životy nemluvě. Ty tam jsou konkrétní výsledky „opatření vlády“! Je to jen samé blá, blá, blá a skutek – utek!

     Jen na okraj malé podobenství. Nebude zřejmě trvat dlouho a se stejným problémem se budeme brzy potýkat v případě života muslimů a jejich islámu v Česku. Obávám se, že vládní struktury budou zase tlačit občany k toleranci, k potlačení rasismu, nacionalismu, vyzývat občany k multikulturnímu soužití a podobným žvástům. O tom, jak to také může dopadnout, se lze přesvědčit na údajném  „festivalu“ muslimů ve Vídni, viz  ·  MUSLIM_CEREMONY_IN_VIENNA.WMV

     K tomu zřejmě slov netřeba. A k tomu výše uvedenému - kolik bude ještě zapotřebí Duchcovských událostí, než se začne problematika skutečně, ale skutečně řešit?

(PS: Jistí lidé považují článek za rasistický. Jakého jste názoru vy, milí čtenáři?)

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.