Může být do NATO přijat stát, kde islámští migranti mají policii „na háku“?

islamic ilustrace
18.7.2023 13:08
Doporučuji vyhledat článek - nebo skoro burcující zprávu - „Švédsko se stalo rájem gangsterů“ v GATESTONE INSTITUTE, kde stávající i bývalí policisté popisují vzájemné střety gangů – střelba ostrými a samozřejmě to odnesou i řadoví civilisté.

    Až příliš dokořán v letech 2015, 2016 otevřelo Švédsko dveře ( a jak bylo chváleno a dáváno všem zdrženlivým za příklad) a dnes – na řadu míst se už dlouhý čas policie vůbec nedostala, počty násilníků už převyšují celkový počet policistů, na kriminalitu vůči domorodcům nejsou lidi (krádeže, ale i znásilnění, sousedské spory hlavně s náplavou atd.), takže se místně příslušné rodiny stěhují do menších měst, ba i na venkov.

    Článek je poměrně dlouhý, ale výstižný, v mnohém poučný, byť chybí koncovka, tedy jaké jsou cesty z toho marasmu. První, co člověka napadne, je armáda, velké zatýkání, mnohá odsouzení a četné vyhoštění. To je ta silová cesta; jen velmi malé procento bych dával vyjednávání a následné dobrovolné odchody. V opačném případě zachovat status quo, byť se závazky muslimských gangů, je jen oddálení nějakého silového řešení.

     Moc rád bych dnes slyšel vyjádření všech těch vítačů, kteří Švédsko dávali za příklad a dnes nejsou sto se vyjádřit (popřípadě trochu popela na hlavu). A tím se dostáváme k aktuální situaci, kdy stejně zabedněné hlavy v Bruselu chtějí příchozí do Evropy přerozdělovat a jen „za třemi závěsy“ je slyšet hlas o posuzování důvodu těch, co klepou na dveře. Určitě nelze nadále aplikovat pouze rozevřenou náruč uplatněnou „mamá Merkel“!

      Ti, kdož prosazují poměrné rozdělování migrantů a případné finanční postihy při odmítnutí, by se měli jasně vyjádřit, zda a jak budou rozlišovat mezi těmi, kdož si zachraňují životy útěkem z válečné zóny od těch, kterým se zjednodušeně říká ekonomičtí běženci. Mezi nimi jsou i tací, kteří poberou dávky podpory a vrací se domů (m.j. i z ukrajinské strany). Právě tato silná skupina vyžírků zabírá místo těm, kteří pomoc skutečně potřebují. Celá Afrika se do Evropy nemůže vejít!

     Proto jsem pro řešení: přerozdělené (a možná i přebrané) migranty do ČR NEBRAT a případné sankce NEPLATIT! Nu, a když platit, tak ze stovek miliard, které z Česka na Západ nezdaněné odcházejí! Uchráníme vnitřní bezpečnost a bude-li nás více protestujících, přinutíme Brusel selektovat.

    Evropa je vysávána všestrannou (a rovněž problematickou) pomocí Ukrajině, zeslabená sankcemi vůči Rusku a současně ochuzená o zásobování z této provenience, vysilována dražší platbou za náhradu z USA (záměr?) a do toho všeho by měla dlouhodobě plnými hrstmi rozdávat africkým a asijským příchozím, z nichž mnozí čekají koláče bez práce???

   Vrátím-li se přímo k tématu (bez všech výše uvedených souvislostí) – Švédsko čeká bezpečnostní revoluce, ve Francii v pouličních bitkách (řada zraněných policistů) mají hlavní slovo rovněž přistěhovalci, ve Velké Británii se domorodci stěhují na venkov neb v Londýně a i v jiných velkých městech jsou již v menšině a městu velí muslim, v Německu se o pouliční kriminalitě moc nemluví a zvýšený počet znásilněných děvčat a žen by mohl hodně vyprávět (m.j. i o nezájmu úřadů při nahlášení tohoto násilí) a tak by se dalo podrobněji projít celou , hlavně západní Evropou. Nelze se nezmínit o muslimském Kosovu, takto drogové kuchyně a špinavých prstech Američanů.

    Hospodářsky, ale i morálně je Evropa v úpadku; kde se to zastaví a zda vůbec?! Svých problémů mají Evropané dost a proto „návratová politika“ by měla v konání úřadů obsadit první místo!

 

 

 

miroslav kulhavy
Jsem důchodce, který neztratil zájem o dění doma i v zahraničí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.