Tisíciletá říše pokoje na zemi. Jak k ní dojde?

obrazek
16.2.2023 19:38
Žel, z vlastní svobodné vůle dosud lidstvo nikdy nesměřovalo ke Světlu. Proto nebylo nikdy šťastné a nedosáhlo míru. Ani toho vnitřního, ani toho vnějšího. Souhrnné chtění lidstva a jeho svobodná vůle směřují naši planetu ke zničení. Ke zničení životních podmínek na ní i k jejímu zničení duchovnímu. Taková je realita se všemi, tomu odpovídajícími materiálními a duchovními důsledky.

    Aby bylo destrukci zabráněno, musí zasáhnout Vyšší Moc. Bez jejího přičinění by již nebylo možné další trvání Země. Dojde k tomu prostřednictvím zásahu do lidské svobodné vůle, která bude vyděděna z možnosti ovlivňovat další osud a vývoj naší planety.

    Reálně to tedy znamená, že od jistého momentu již nemá svobodná vůle lidstva jako celku, určující dopad na vývoj osudu Země a její další směřování. Země již z Vůle Páně začala směřovat ke Světlu. Je to obrovská Milost, kterou si lidstvo nezasloužilo, protože ve skutečnosti si zasloužilo jen to, co chce a o co ve své vlastní svobodné vůli neustále usiluje: zničení!

    Bez ohledu na lidi a jejich destruktivně zhoubné myšlení a jednání však naše Země začala směřovat ke Světlu. Jejím dalším osudem je Světlo. Je jím tisíciletá Boží říše na zemi, předpovídaná na mnoha místech v Bibli. Světlo Páně obklopuje již dnes ve zvýšené míře naši planetu i všechny záhrobní světy s ní spojené. Jeho intenzita se bude stále stupňovat, což bude mít samozřejmě zásadní dopad na svět lidský.

    Jaký bude tento dopad konkrétně?

    Lidé mají dva druhy svobodné vůle. Jeden, jehož prostřednictvím ve společném souhrnu ovlivňují směřování a osud celé naší planety tak, jak již bylo zmíněno. A druhý, kterým ovlivňují sebe sama. Tento druh svobodné vůle nebude lidem vzat. Každý člověk bude moci svou svobodnou vůlí do poslední chvíle ovlivnit svůj vlastní osud.

    Ale i toto se zásadním způsobem změní a promítne do nové kvality. A změní se to v tom smyslu, že každý akt lidské svobodné vůle, ať již na úrovni citů, myšlenek, slov, nebo činů narazí na stěnu záření Pánova Světla, obklopujícího naši planetu. A pak, v trojnásobné síle a v trojnásobné rychlosti než tomu bylo doposud, se vrátí zpět ke svému původci. Čili k člověku, jednotlivci, který ze své svobodné vůle něco cítil, něco myslel, něco řekl, nebo něco vykonal.

    Zlo, nespravedlnost, nepravost, nečistota a mnoho jiných nectností, které člověk vyprodukuje ze své svobodné vůle na úrovni citů, myšlenek, slov a činů, ho ve zpětném účinku neuvěřitelně rychle a silně zasáhne. Extrémně zesíleným a extrémně zrychleným způsobem začne zlo dopadat na své původce a začne je likvidovat. Zdravotně, psychicky a fyzicky.

    Pod neobyčejně prudkými a neobyčejně rychlými údery zpětných účinků, odrážejících se od stěny Světla začne člověk rychle chápat, že se musí nutně změnit, nechce-li být ustavičně bolestně zraňován. A změní se. Změní se tak, aby k němu mohlo ve zpětných účincích přicházet již jen dobro. Nebo nic z toho nepochopí, nezmění se a zpětné účinky ho úplně zničí. Zdravotně, psychicky, nebo fyzicky.

    Ale pozor! Stejný princip bude fungovat také v opačném případě. Také tehdy, bude-li člověk ve svých citech, myšlenkách, slovech i činech formovat věci čisté, dobré, spravedlivé a laskavé. Také ony se odrazí od stěny Světla a s trojnásobnou silou a trojnásobnou rychlostí přinesou dotyčnému nebývalé dobro, Světlo a požehnání.

    Bude to tak strhující, že tito lidé, ale i všichni ostatní v jejich okolí poznají, že je s nimi Pán. Že je s nimi všemohoucí dobrotivý Bůh, který neuvěřitelným způsobem povznáší všechny ty, co jdou jeho cestou. Cestou dobra, čistoty, spravedlnosti a lásky, přinášející hluboké pravé štěstí, mír, radost, vnitřní jas a Světlem naplněné bytí.

    Ke všemu tomuto se však může již nyní úplně každý člověk neuvěřitelně snadno vyšvihnout svým poctivým dobrým chtěním, kterému se dostane okamžité a velké podpory ze Světla. Je to obrovská příležitost k tak prudkému duchovnímu vzestupu, jaký naše Země ještě nezažila.

    Abychom mohli v tomto dění obstát, nepotřebujeme toho moc. Potřebujeme jen dvě věci. Čistotu a důvěru.

    Potřebujeme čistou srdce, mysli, duše, svědomí, citu, emocí a celého vnitřního života. Velice jednoduše ji můžeme získat tím, že se budeme snažit udržovat krb svých myšlenek čistý. Neboť absolutně nic, co je čisté a o čistou usilující se v Pánově stvoření neztratí, ať již se bude dít cokoliv. Naopak, dostane se tomu vší možné podpory a pomoci. A to jak ze strany duchovních pomocníků, tak i ze strany bytostných pomocníků, řídících přírodní dění.

   To je jedna věc. No a druhou věcí je čistá důvěra. Čistá důvěra v láskyplné a spravedlivé Boží řízení všech věcí. Neboť při nadcházející vynucené očistě Země a budování základů tisícileté říše se budou dít i drsné věci, protože se bude na trosky rozpadat starý, pokřivený svět rozumově materialistické pýchy. Ať již se však bude dít cokoli, nic nesmí otřást naší čistou důvěrou v láskyplné a spravedlivé Boží řízení velké očisty. I když to totiž bude nejednou těžké, bude to nutné k tomu, aby mohlo Světlo na zemi zcela zvítězit.

    Čistá důvěra v Boha se má stát již nyní, a v nadcházející době zvlášť, základem všeho. Jen prostřednictvím ní bude možné překonat strach a obavy o vlastní pozemskou existenci, a zároveň pochybnosti o tom, zda to, co se děje, je správné, spravedlivé a odpovídající Boží Lásce.

    Toto vše má být nahrazeno pravou a čistou důvěrou. Důvěrou v to, že dobrotivý Bůh ve své všemoudrosti láskyplně, ale také spravedlivě směřuje dění na naší zemi i v záhrobních světech v jejím okolí k vynucenému nastolení tisícileté říše. Čili ke štěstí, radosti, míru a Boží harmonii, ke které by již lidstvo naší planety samo od sebe nebylo nikdy schopno dospět.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

ad "...Pod neobyčejně prudkými a neobyčejně rychlými údery zpětných účinků, odrážejících se od stěny Světla začne člověk rychle chápat, že se musí nutně změnit, nechce-li být ustavičně bolestně zraňován...."

Jde vlastně o popis silné zpětné vazby, a pokud začne takto fungovat, je to signál, který má přinejmenším 3 významové polohy:

1) I Bůh pochopil, že bez znalosti zpětné vazby se všechno řídí mnohem obtížněji

2) Bude-li vše probíhat tak, jak je uvedeno, poklesne význam všech apelů a nabádání (tedy i jejich hlasatelů) ke změně chápání a konání člověka, protože jejich nepřímé působení bude nesrovnatelně bezvýznamné a slabší ve srovnání se silnou zpětnou vazbou formou odrazů od Stěny Světla. Ostatně, málokdo si všímá, že hlasatelé hlásají, ale zpětnou vazbu nevyužívají. Nebo využívají, ale se syndromem hazardního hráče. Tak jako se hazardní hráč chlubí jen těmi sázkami, kdy vyhrál, hlasatelé počítají jen ty jedince, které přesvědčili. Statistika neúspěšnosti je jim cizí.

3) Konečně se dočkají zadostiučinění Ti, kdož při každé příležitosti kritizují, že si za dobré skutky nezasloužili to, co na ně dopadlo, nebo že Bůh neviddí zlo na zemi a bezprostředně nepotrestá jeho původce

ad) "...Tisíciletá říše pokoje na zemi. Jak k ní dojde?..."    ..................  Nu dobrá. A co bude potom?

Nevím, zda se nesluší dodat: Konotace pojmu "tisíciletá říše" není z historie v podvědomí lidí dvakrát nadějeplná.