ÚVVH konečně ustaven!

pelc vladimír
14.2.2018 10:35
Demokracie je v nebezpečí. Protože každý jeden volič v ČR má stejný hlas, hlas stejné váhy. A to není, jak nedávno zcela pregnantně zdůvodnila pí P. Procházková, možné. Proto, podle neoficiálních informací z utajených zdrojů ministerstva, byl konečně ustaven Úřad pro validitu voličského hlasu (zkráceně ÚVVH).

Úřad pro validitu voličského hlasu (ÚVVH) bude přidělovat pro volby jednotlivým voličům procentní váhu jejich hlasu. Váha voličských hlasů jednotlivých voličů se tak bude pohybovat od nuly do sta procent, ve výjimečných případech bude moci ÚVVH přidělit i nadgabaritní váhu voličského hlasu, kupř. sto deset i více procent váhy jednotlivého voličského hlasu – nadgabaritní voličské hlasy jsou údajně rezervovány pro neúspěšné kandidáty na prezidentský stolec (ale pouze antiZemanové, pan Petr Hannig, hudebník, producent, kumštýř prý nemá nárok – nebyl antiZeman) a pro přátele pražské kavárny.

Proslýchá se, že místa v ÚVVH jsou již a priori obsazena: ředitelkou bude jmenována redaktorka Petra Procházková, přední bojovnice za demokratickou rovnost při určování hodnoty jednotlivých voličských hlasů našich voličů; členové Úřadu již byli vybráni ve vybraných pražských kavárnách, ve výjimečných případech i jiných.

Úřad pro validitu voličského hlasu začne prakticky fungovat už pro následující podzimní komunální ad. volby. Občané budou vyzváni k registraci na krajských pracovištích ÚVVH, bez registrace nebudou moci volit: K registraci s sebou musejí přinést – občanský průkaz, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, stranický průkaz své strany, vysvědčení zachovalosti, potvrzení lékaře o své sexuální orientaci, domovský list, potvrzení svého starosty o tom, koho volili v prezidentské volbě (předem upozorňujeme voliče M. Zemana, že jim se, podle schematismu Úřadu, automaticky odebírá polovina váhy jejich voličského hlasu), potvrzení obecního úřadu o své národnostní příslušnosti (nutno prokázat tři generace nazpět).

Proti rozhodnutí ÚVVH nebude možné odvolání; rozhodnutí Úřadu, signované pí P. Procházkovou, bude konečné.

Poznámka: Ministerstvo, podle důvěrných informací, které nám jsou známy, za svou činnost obdrželo od příznivců pražské kavárny již tisíce děkovných dopisů.

I my se k těmto dopisům připojujeme s bojovým heslem: Demokracii si pozvracet nedáme (tedy od těch neplnohodnotných voličů).

Žádost: Prosím, seznamujte s touto informací o ustavení ÚVVH své přátele a známé. Rozšiřuje ji všemožnými způsoby. Pedagogové se žádají, aby ji zhodnotili pro školní dítka v rámci občanské výuky.

Viz též:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nejste-jen-nafoukana-nadrazena-jste-proti-demokracii

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.