Významný představitel Luhanské lidové republiky na besedě v Brně

klavesnice stvan
10.11.2017 13:59
Začátkem listopadu letošního roku přicestoval na návštěvu České republiky náměstek ministra zahraničních věcí Luhanské lidové republiky (LLR) Andrej Kočetov. Kromě pobytu v Praze, kde se kromě jiného setkal s představiteli některých našich vlasteneckých organizací a zúčastnil předávání výročních cen Unie českých spisovatelů, navštívil v pátek 3. listopadu také Brno. Součástí této návštěvy byla i beseda pro veřejnost. Na ni zavítalo na pět desítek zájemců o aktuální informace z Luhanska a Ukrajiny. Netřeba dodávat, že se pobyt představitele LLR v naší zemi nesetkal s téměř žádným zájmem ze strany hlavních sdělovacích prostředků. Což ale není žádným překvapením, jelikož hoši co spolu chodí a mluví, velmi neradi pouštějí ke slovu osoby s jiným názorem a jiným viděním světa, než mají oni sami.

 

Beseda v Brně se nakonec protáhla na dvě a půl hodiny.  Po úvodním slově Andreje Kočetova se totiž rozproudila živá diskuse a dotazů směřujících ke vzácnému hostu bylo opravdu hodně. Andrej Kočetov působil řadu let v odborovém hnutí, teprve před nedávnem se pracovně přesunul do jiné oblasti. V samotném úvodu brněnské besedy uvedl: „Jsem představitelem LLR, která je vlastí stachanovského hnutí s velkým významem hornictví, metalurgie a strojírenského průmyslu. Donbas vznikl jako významná průmyslová oblast důležitá pro centrální Ukrajinu. Lidé zde žijící jsou silně zaměřeni na rodinný život. Na jaře 2014 byl mírový život v oblasti násilně přerušen. Vláda Ukrajiny zahájila agresi proti vlastnímu národu, zejména jde o omezení práva na život a na práci. Jsou to práva, která dříve plně zaručovala socialistická ústava. 11. května 2014 obyvatelé Donbasu řekli své rozhodné ne Ukrajině a vyjádřili vůli po vytvoření vlastní republiky. Nyní LLR buduje struktury státní moci. Na území této republiky žije nyní 7,5 milionu obyvatel. Za dobu války bylo na území LLR zničeno na 15 tisíc objektů (údaj k červnu roku 2017), z toho jde o více než 2200 objektů sloužících bydlení, 12 tisíc tvoří soukromé objekty. V těchto počtech nejsou zahrnuty objekty vojenské. Za celou válku zatím zahynulo přes 10 tisíc lidí. Na některých místech v první válečné linii bylo zničeno i 90% objektů.“ Všechny tyto údaje svědčí o nesmírně složité situaci v LLR, která se bezprostředně dotýká všech obyvatel. Zejména oblast práce a sociálních věcí přináší těžkosti. Mnoho závodů nefunguje, jelikož jejich majitelé zmizeli. Ze strany Ukrajiny byly přerušeny dodávky elektřiny. Ukrajina rovněž zcela zastavila bankovní styk s LLR.  Jsou přerušeny všechny komunikace směřující na Ukrajinu. Hospodářská blokáda za účelem rozvrácení zdejší ekonomiky stále trvá.

Kočetov dále pokračoval v popisu situace v oblasti: „Já sám jsem Ukrajinec, většina Ukrajinců jsou poctiví a pracovití lidé. Jako oficiální představitel LLR mohu prohlásit, že jsem připraven k dialogu s Ukrajinou a to ihned. Tajné služby Ukrajiny se snaží verbovat obyvatele proti LLR, aby působili proti vlastní zemi.“ Připomněl také, co předcházelo současnému stavu, tedy situaci z přelomu let 2013/2014, kdy v Kyjevě propukl státní převrat, známý jako události na Majdanu: „Když někdejší prezident Janukovyč měl podepisovat přístupové dohody s EU, oblast Donbasu toto podporovala. Ovšem celá smlouva obsahovala asi 900 stran textu, který ale nebyl přeložen a lidé tak nevěděli, co se vlastně podepisuje. Janukovyč proto úplně logicky a správně požádal o čas nutný na prostudování celého dokumentu. A právě v tuto dobu už se v Kyjevě objevují první demonstrace na Majdanu. A to vlastně ihned po tom, kdy prezident požádal o více času na pročtení textu přístupové dohody… . Na podzim 2014, když Ukrajina bombardovala LLR a DLR bylo oficiálně oznámeno, že jde o protiteroristickou akci na obranu Ukrajiny. Když lidé vypravovali v cizině, co se skutečně děje v oblasti, všichni byli překvapeni skutečným stavem věcí. Dodnes Ukrajina odmítá uznat, že vede válku proti vlastnímu lidu, tvrdí stále, že je veden boj proti ruské armádě, kterou ale v oblasti nikdo nemůže najít. Dobrovolníci z různých zemí světa se snaží do oblasti dostat a přinést odtud pravdivé informace o tom, co se skutečně děje. Mnozí lidé dokázali najít způsob, jak k nám přijet. Zveme i české občany do LLR. Nic neskrýváme, ať se přesvědčíte sami, jaká je zde situace.“

Během roku 2014 Ukrajina LLR úplně odřízla od bankovního sektoru. Za všech bankomatů zmizely bankovky nižší hodnoty. Kvůli tomu při výběrech z bankomatů propadla část peněz bance v neprospěch občana používajícího bankomat. Během čtyř měsíců od léta 2014 nepřicházely na území LLR žádné finance, používaly se tak jen ty, které již byly v oběhu. V tomto období se část hotovosti přesunula na Ukrajinu, neboť při nákupu zboží se zde muselo platit hotově. Rusko pak přistoupilo na to, že oblast se stane součástí rublové zóny. LLR tak vidí svoji budoucnost právě ve zmiňované rublové zóně. Rusko uvolnilo potřebný objem valut pro zajištění fungujícího finančního systému na Donbasu. Energetické zásobování probíhá z Ruska. Takže celá oblast se již prakticky v řadě ohledů nachází v Ruské federaci. Po právní stránce však případné vystoupení z Ukrajiny může trvat ještě velmi dlouho. Minské dohody nejsou ze strany Ukrajiny realizovány. Současná vláda na Ukrajině není schopna vůbec garantovat dohody z Minsku. Dialog s Ukrajinou neprobíhá vůbec, v budoucnu k němu bude muset dojít. Luhanská lidová republika, stejně jako Doněcká lidová republika mají charakter parlamentních republik. Lidé přímým hlasováním volí své poslance. V obou republikách funguje výkonná i zákonodárná moc.

Andrej Kočetov dále zmínil, že na Ukrajině je silná snaha snížit úroveň vzdělávání. Některé předměty se mají sloučit jen do jednoho hlavního předmětu. Na Ukrajině je ruština v současné době zákonem zakázaná, jelikož je prý jazykem agresora. Prezident Porošenko se snaží úplně zrušit používání ruského jazyka ve všech oblastech veřejného života, i přesto že je tato pro 60% Ukrajinců rodným jazykem. Všemi těmito kroky zahájila země proces svého vlastního rozbití. Na Ukrajině je nyní ministryní zdravotnictví občanka USA. Nikdo však neviděl její doklad o dosažené odbornosti. Ale tato osoba již prosadila systém likvidující bezplatnou zdravotní péči hrazenou veřejným pojištěním. Za zdravotní úkony tak občané musí platit, toto se týká například i porodnictví. Tímto byla vážně narušena péče státu o porodnost a rozumná propopulační politika. Ani jedna země EU tomuto nevěnovala a nevěnuje žádnou pozornost. Mladí lidé jsou tak nuceni si na porod nejprve našetřit potřebné prostředky. Na Ukrajině rovněž opakovaně výrazně vzrostly za poslední léta ceny základních životních potřeb. V zemi v podstatě probíhá genocida důchodců.

Současná situace v LLR dle Kočetova rozhodně není ideální, ale směřuje ke stabilizaci: „Státní rozpočet se nenaplňuje na potřebnou výši, jelikož nefunguje plnohodnotně ekonomika. Existuje tedy deficit rozpočtu. Rusko vyhradilo určitou finanční částku za účelem řešení těchto těžkostí. Jsou u nás sice nízké penze i sociální dávky, ale vyplácejí se pravidelně. Ceny komunálních služeb se podařilo udržet na úrovni před začátkem války“.

Setkání s Andrejem Kočetovem bylo pro účastníky brněnské besedy velmi podnětné, jelikož se mohli dostat k informacím, které naše sdělovací prostředky buď zcela ignorují nebo zásadním způsobem filtrují. Náš tisk přešel návštěvu představitele LLR v České republice bez povšimnutí. Vzácnou výjimku představují jen Haló noviny, kde s Andrejem Kočetovem vyšel rozhovor: http://www.halonoviny.cz/articles/view/46517143 .

miroslav-porizek
Bydlím na malém městě uprostřed Hané, pracuji ve státní správě v sociální oblasti, publikuji asi 20 let - zejména různá témata z politiky, kultury a historie. Jsem stoupencem společenské solidarity, veřejné dopravy a přímé demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.