Dokumenty k z historie Československé strany národně socialistické II.

obrazek
11.10.2012 14:38
Vážení čtenáři, přinášíme Vám další materiály z historie Československé strany národně socialistické a Československé strany socialistické, které jsme získali v Národním archivu v Praze. Významnou část matérie tvoří fotografie z nejrůznějších stranických akcí, sjezdů, prvomájových průvodů a opomenuty nejsou také výrazné osobnosti strany. Fotografie byly pořízeny z valné většiny před rokem 1939 a týkají se „prvorepublikové strany“. Doufáme, že prezentovaný materiál přispěje k hlubšímu povědomí o straně národních socialistů.

Výzdoba průčelí budovy Melantrichu při příležitosti oslav 50. výročí založení Československé strany národně socialistické (ČSNS).

Výzdoba průčelí budovy stranického sídla Československé strany socialistické (ČSS) na pražském Náměstí Republiky při příležitosti 11. všesokolského sletu v roce 1948.

Momentka z celostátní konference ČSS v roce 1960.

Momentka z celostátní konference ČSS v roce 1960.

ČSNS měla ve svých řadách silné zastoupení žen, první zleva Dr. Milada Horáková, čtvrtá zleva senátorka Františka Plamínková, uprostřed Františka (Fráňa) Zeminová.

Z prvomájových oslav ČSNS (30. léta).

Dr. Edvard Beneš, ministr zahraničí a prezident republiky v roce 1915.

Významný představitel strany čs. (národních) socialistů E. Špatný v rakouském vězení (1914).

Emil Špatný (první sedící zleva) v rakouském vězení.

Novinář, představitel prvního odboje, na konci roku 1914 odsouzen k trestu smrti zeměbraneckým polním válečným soudem a popraven.

Plakát k oslavě čtyřicetiletého výročí založení strany (1937).

Plakát k oslavě čtyřicetiletého výročí založení strany (1937).

Františka (Fráňa) Zeminová a V. J. Klofáč ve 30. letech.

Františka (Fráňa) Zeminová ve 30. letech.

Poslanec ČSS Josef Šafařík.

Dům u Glaubiců na Malé straně, kde se 20. března 1897 konala jedna z prvních schůzek k založení České strany národně sociální.

Druhý předseda České strany národně sociální V. J. Klofáč.

Mladý poslanec rakouské Říšské rady V. J. Klofáč.

pk-pd
Petr Duchoslav - historik, spolu s J. Paroubkem napsal publikaci o historii národních socialistů; Peter Kokavec - sociolog, analytik LEV21

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.