Global Times: Summit G20 končí „základní jednotou uprostřed rostoucích rozdílů“

global times 23
11.9.2023 12:04
Na stránkách čínského portálu Global Times vyšel text Yanga Shenga, který se zabývá právě skončeným summitem G20 v Indii.

Summit G20, který se konal v sobotu v Indii, nakonec přijal společnou deklaraci s velmi základní solidaritou a neutrálním postojem k ukrajinské krizi, která způsobila rostoucí rozdíly mezi členy, zatímco čínští analytici uvedli, že G20 je stále důležitým multilaterálním mechanismem pro globální vládnutí navzdory skupina čelí většímu nebezpečí dysfunkce kvůli komplikovaným bojům mezi hlavními mocnostmi, píše Yang Sheng.

Dále pokračuje: Lídři G20 znovu potvrdili svůj závazek k mezinárodní ekonomické spolupráci a zavázali se podniknout konkrétní kroky k podpoře globálního růstu, uvedla agentura Xinhua News Agency. V prohlášení oznámeném v den zahájení dvoudenního výročního summitu vedoucí představitelé G20 uvedli, že budou jednat konkrétními způsoby prostřednictvím partnerství, aby urychlili silný, udržitelný, vyvážený a inkluzivní růst.

Čínský premiér Li Qiang v neděli na třetím zasedání 18. summitu G20 řekl, že svět prochází těžkým obdobím složitého a nestálého vývoje, a jak se potíže zintenzivňují, je stále více potřeba posílit důvěru a zvýšit očekávání do budoucna. , zaujmout dlouhodobý pohled a aktivně reagovat na potíže a výzvy.

Členové G20 by měli hrát příkladnou roli, začít s konkrétními záležitostmi a snažit se dělat dobře v současnosti, řekl Li. Li poznamenal, že nejnaléhavějším problémem je rozvoj, a poukázal na to, že členové G20 by měli klást rozvoj do středu koordinace makropolitiky.

Neutralita a férovost

Global Times si všímá, že společná deklarace z letošního roku nevykazuje žádnou jasnou kritiku a přímé odsouzení žádné země ohledně ukrajinské krize, která se liší od té z roku 2022. „Pokud jde o válku na Ukrajině, připomněli jsme diskusi na Bali a zopakovali jsme naše národní postoje a usnesení. přijaté v Radě bezpečnosti OSN a Valném shromáždění OSN,“ stojí v deklaraci s tím, že „v souladu s Chartou OSN se všechny státy musí zdržet hrozby silou nebo použití síly, aby usilovaly o získání území proti územní celistvosti a suverenitě nebo politické nezávislost jakéhokoli státu. Použití nebo hrozba použití jaderných zbraní je nepřípustné.“ 

Společné prohlášení na summitu na Bali v Indonésii v roce 2022 uvedlo: „Většina členů důrazně odsoudila válku na Ukrajině a zdůraznila, že způsobuje nesmírné lidské utrpení a zhoršuje stávající nestabilitu v globální ekonomice… Existovaly jiné názory a různá hodnocení situace a Uznáváme, že G20 není fórem pro řešení bezpečnostních problémů, a uznáváme, že bezpečnostní problémy mohou mít významné důsledky pro globální ekonomiku.“

Li Haidong, profesor na China Foreign Affairs University, v neděli pro Global Times řekl, že letošní společné prohlášení ukazuje velmi základní konsensus mezi členy a také dokazuje, že síla rozvojových zemí a nezápadních ekonomik v tomto mnohostranném mechanismus stoupá, protože jsou schopny zachovat neutralitu jako společný postoj G20, čímž brání tomu, aby byl mechanismus zcela ovládán a unesen západními narativy a pozicemi. 

Deklarace v Indonésii obsahovala tvrdá slova, která Západ chtěl zahrnout, ale fakta dokazují, že tato slova vůbec nepomohla politickému urovnání ukrajinské krize, vzhledem k jejich nerealistické a sobecké politice vůči krizi jsou mírové snahy v obtížích a krveprolití a konflikt na Ukrajině ještě zdaleka neskončily, uvedli experti. 

Buďte reprezentativnější

Podle prohlášení lídři uvedli, že lépe začlení perspektivy rozvojových zemí do budoucí agendy G20 a posílí hlas rozvojových zemí v globálním rozhodování.

Skupina přivítala Africkou unii (AU) jako stálého člena G20 a uvedla, že pevně věří, že začlenění AU významně přispěje k řešení globálních problémů. Vedoucí představitelé znovu potvrdili svůj závazek posílit své vazby a podporu AU a zopakovali svou silnou podporu Africe.

Skupina G20 byla založena v roce 1999 a je ústředním fórem pro mezinárodní spolupráci ve finančních a ekonomických otázkách. Zahrnuje 19 zemí plus Evropskou unii a nyní AU, která byla do skupiny zařazena v sobotu.

"Čína je první zemí, která výslovně vyjádřila svou podporu členství Africké unie v G20," a "Čína podporuje AU v tom, aby hrála větší roli v globálním vládnutí," řekl Mao Ning, mluvčí čínského ministerstva zahraničí,

Rahamtalla M. Osman, stálá představitelka AU v Číně, řekla Global Times v rozhovoru v roce 2022, že „AU oceňuje čínskou a indonéskou podporu AU, aby se připojila ke skupině 20“.

Přestože AU byla formálně zahrnuta na summitu G20 v Indii, výsledek odráží úsilí všech rozvojových zemí ve skupině a za účasti AU by byl multilaterální mechanismus tvořený nejvyššími ekonomikami světa reprezentativnější, poznamenali odborníci. 

Lin Minwang, profesor z Institutu mezinárodních studií na Fudan University, v neděli pro Global Times řekl, že Indie letos hostitelem summitu hodně získala, protože se stala „vysoce atraktivní“ na mezinárodní scéně. , protože Indie je zemí, které se dvoří jak Západ, tak Rusko.

"Úspěšný summit G20 posílí vládu Modiho a jeho Bharatiya Janata Party v Indii."

Indie také prohlašuje, že rozvojové země se nechtějí postavit na stranu mezi Západem a Ruskem v ukrajinské krizi a také nechtějí být nuceny postavit se na jednu stranu, když USA zahájily totální omezení proti Číně, řekl Lin. 

Indická národní síla a ekonomická velikost však stále nestačí k realizaci její ambice stát se lídrem globálního Jihu, poznamenali experti.

Klíč ke globální správě

„Kaskádové krize znamenaly výzvy pro dlouhodobý růst,“ varovala skupina v prohlášení a zdůraznila, že spolupráce G20 je zásadní pro určení směru, kterým se svět ubírá.

Čínský premiér Li Qiang v neděli řekl, že je třeba zavést praktičtější mechanismy spolupráce, přijmout konkrétní opatření a podpořit rozvojové země při lepším řešení rozvojových problémů, jako je snižování chudoby, získávání finančních prostředků, změna klimatu a potravinová a energetická bezpečnost.

Podle společné deklarace skupina uvedla, že urychlí úplné a efektivní provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a navýší financování ze všech zdrojů pro urychlení pokroku v plnění cílů udržitelného rozvoje (SDG).

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva na summitu řekl, že ve světě převládá nedostatek závazku k životnímu prostředí, což vede k bezprecedentní klimatické nouzi.

Uvedl, že od konference OSN o změně klimatu (COP) v dánské Kodani v roce 2009 měly bohaté země poskytovat rozvojovým zemím 100 miliard dolarů ročně v nových a dodatečných finančních prostředcích v oblasti klimatu, ale tento slib nebyl nikdy splněn. Informovala o tom v sobotu tisková agentura.

To ukazuje, že rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi zůstávají v otázce změny klimatu nevyřešeny a je nepravděpodobné, že rozvinuté západní země v budoucnu splní své sliby, uvedli analytici.

"Ačkoli rozdíly mezi hlavními mocnostmi narůstají, G20 je stále nejreprezentativnějším multilaterálním mechanismem, který se zaměřuje na globální ekonomické otázky. Čína si zachová svou účast v mechanismu, aby byl její hlas slyšet a naslouchala hlasům ze světa," Li řekl Haidong. 

Yang Sheng

Global Times, Čína

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.