Vnímání EU českou veřejností se zhoršuje, dost možná i následkem řešení situace v Řecku. Pomůže vstřícné gesto? Jaké?

obrazek
15.12.2011 21:18
Nejnovější výzkumy názorů obyvatel na téma Evropské unie dokládají posilování negativního trendu ve vývoji vnímání sounáležitosti Čechů s Evropou. Stále více lidí hodnotí členství v Evropském společenství záporně.

Podle výzkumu Evropské komise se jejich počet v posledních třech letech téměř zdvojnásobil. Negativní názor na členství v EU zastává bezmála pětina populace. Zvyšuje se také podíl lidí, kteří se, kromě toho, že jsou občany ČR, necítí být současně také občany EU. Aktuálně si „Euroobčanství“ nepřipouští až 48 % lidí, což je výrazně vyšší procento jako v sousedních zemích (V Německu 26 %, Polsku 24 % a na Slovensku jen 20 %). V tomto ukazateli se ČR přibližuje zemím jako Velká Británie, Bulharsko a Řecko. V dlouhodobém výzkumu agentury STEM je zas patrný trend v poklesu kladného hodnocení fungování EU. V posledních třech letech klesá míra přesvědčení veřejnosti o tom, že unie funguje efektivně a také, že se v ní rozhoduje demokraticky. K tomu, že se v EU rozhoduje demokraticky, se v lednu 2009 přiklánělo 59 % lidí, loni na podzim 48 % a letos v listopadu si to myslí už jen 38 % obyvatel ČR. S tím, že EU funguje efektivně, je letos ochotno souhlasit jen 26 % Čechů, přitom před rokem to bylo 39 %. Na základě uvedených empirických zjištění lze konstatovat, že vztah České veřejnosti k EU v posledních letech postupně ochlazuje. Jak však lze doložit výzkumem CVVM z letošního listopadu, v mínění obyvatel ČR nelze za poslední tři roky pozorovat nijak významný nárůst negativních hodnocení vztahů k jednotlivým členským zemím; třeba se sousedními zeměmi jako Polsko a Slovensko se vnímání vzájemných vztahů za poslední 3 roky nijak významně neliší. Vztahy s Rakouskem, Německem, Francií a Británií se, podle mínění veřejnosti, od roku 2009 dokonce zlepšili. 

Kde tedy hledat příčinu ochlazení vztahu k Evropské unii? Je tohle dalším z důsledků finanční krize? Nebo zato může neschopnost ČR efektivně čerpat Evropské prostředky? To nelze ze zmiňovaných výzkumů doložit. Jedním z faktorů, který se nabízí jako vysvětlení tohoto ochlazení, je přístup EU k zadluženému Řecku. Podle zjištění STEM s řešením problémů zadluženého Řecka, které se vyostřili hospodářskou krizí v letech 2008/2009, nesouhlasili až tři čtvrtiny Čechů. V této souvislosti je nutno zmínit, že aktuální vlna průzkumu probíhala v listopadu, ještě před odpuštěním poloviny Řeckých dluhů a půjčením dalších miliard. Je tedy docela pravděpodobné, že se vnímání EU do budoucna ještě zhorší…a možná ne, co když EU vyšle do Česka nějaký pozitivní signál? Třeba v podobě reparátu na čerpání nevyčerpaných nebo nesprávně čerpaných zdrojů z jejich fondů, to by se šiklo.

 

Prameny:

STEM, Trendy 10/2011, Trendy 11/2011

CVVM, Naše společnost, v11-11

Eurobarometer 75 

peter-kokavec
sociolog, analytik politické strany LEV 21
Klíčová slova: analýza, EU

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.