Miroslav Němec: Češi, což nevidíte, že Romové chtějí pracovat?

obrazek
30.7.2013 13:16
Již několik let sleduji, jak jsou Češi takřka bezdůvodně napadáni, a to nejen mačetami, ale dokonce i slovně, že jsou rasisty, že snad někteří z nás Romy i nemají rádi, či co, a organizují proti nim různá shromáždění, demonstrace a dokonce i „pochody“, čehož se pak „chytají“ i někteří zahraniční novináři a „lidskoprávní“ činitelé Evropské unie a negativní hlasy zaznívají i z Kanady a USA, jako by tam oni sami neměli svých problémů víc než dost.

Jak jsem již mnohokráte napsal, Češi nejsou rasisté (a za tím si stojím) a vůbec jim nevadí, že je někdo snědý, jiný bledý, někdo černý či žlutý, ale důležité je to, jak se ten který člověk projevuje, jak se chová, zda dodržuje platný právní řád země ve které žije, zda nepáchá trestnou činnost, nenapadá ostatní občany, nekrade a neloupí, zda správně vychovává svoje děti k práci a ostatním povinnostem, zda neruší veřejný pořádek a nebo dokonce noční klid, zda pracuje a nebo si práci opravdu hledá, či zda jen natahuje ruku na dávky na úřadě a dělat se mu fakticky vůbec nechce.

Přestože má většina našich občanů s těmi nepřizpůsobivými občany snědé pleti špatné zkušenosti, rozhodně je nehází do jednoho pytle a snaží se jim maximálně pomoci. Miliony byly v minulých letech každoročně vydávány ze státního rozpočtu na podporu a rozvoj různých romských hnutí, na zlepšení podmínek jejich bydlení, na vznik a rozvoj jejich romských organizací, škol, kurzů a dalších aktivit, byly upřímné snahy zapojit je i do složek ochrany práva, aby měli Romové také „své“ policisty, své zástupce a aktivisty, ale všechny tyto dobře míněné snahy většinou po „přemedializovaném“ bombastickém začátku, selhaly, peníze se jak-si někam vytratily a Romové stále žijí postaru, nepracují a chodí si pro dávky i přesto, že někteří mají velmi slušný majetek, luxusní byty, osobní automobily, špičkovou elektroniku, mobily s internetem a mnozí i těžké zlaté řetězy na krku, což řada našich bílých občanů, ač řádně a poctivě pracují, nemá ani zdaleka.

Někteří z nich si i v televizi neustále stěžují na to, že oni přece chtějí pracovat, ale nemohou práci najít, že český podnikatel zaměstná bílého člověka, ale Roma ne, apod. Proto je potřeba už konečně nastolit opravdu rovné podmínky pro všechny, přibírat lidi do práce zásadně podle pořadníku a podle jejich schopností v souladu s platným právním řádem. Chceš-li pracovat, já Tě přijmu, ale budeš makat jako všichni ostatní – a pokud ne, tak Tě tady nepotřebuji, nebudeš mi kazit pracovní morálku a nikdo jiný za Tebe pracovat nebude a já Tě vyhodím. A to na hodinu! Pokud budeš mít nárok na dávky jako každý jiný občan, tyto dávky dostaneš a pokud ne, dávky nedostaneš! Máš-li nějakou odbornou kvalifikaci, půjdeš dělat kvalifikovanou a lépe placenou práci a nemáš-li žádnou kvalifikaci, naučíš se kopat kanály, čistit odpadní šachty, lámat kámen v lomu, kopat uhlí, dobývat vápenec, apod., ale budeš makat! Pokud na to nemáš fyzičku, přestaneš kouřit a budeš po večerech místo vysedávání u ohýnku cvičit kliky, shyby a další posilující cviky. Pokud půjdeš krást, policie Tě odhalí, zadrží, obviní, půjdeš k soudu, budeš odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody a budeš pracovat v nápravném zařízení, aby sis na ten pobyt tam sám vydělal, protože nic nikde není zadarmo! Jasné?

Pokud to tak nebude - totiž, že zde tedy máme pouze jeden jediný platný právní řád, který platí pro všechny, tedy jak pro majoritní bílou populaci, tak pro Romy, černochy, Vietnamce a další lidi, kteří tady žijí a žít chtějí, potud tady budou nepokoje, nevraživost, nenávist, pochody a bitky, které musí řešit policie, ač by měla dělat úplně něco jiného a měli by to řešit politici, protože našim lidem na Romech vadí pouze to, že oni dostávají sociální dávky bez jakékoliv práce - zdarma - a navíc je nepoužívají k nasycení svých dětí, ale propíjí je v putykách a prohrávají v hernách a pak jdou ještě stejně krást a nebo posílají krást svoje nezletilé děti, protože nejsou trestněprávně odpovědné a tudíž nejsou nijak postižitelné. Nutno zde však poznamenat, že postižitelní jsou ti, kteří posílají tyto nezletilé děti krást, a to stejně vysokými trestními sazbami, jakoby trestný čin spáchali sami a proto má policie vždy konat a ne tyto věci přehlížet.

Proto je třeba, aby již všichni odpovědní činitelé, ale zejména politici, konečně prozřeli, nevyhýbali se těmto nepopulárním tématům, nebáli se o své volební preference, a začali tyto ožehavé problémy řešit a aby už konečně viděli, jak moc chtějí naši milí Romové pracovat, aby jim tu práci umožnili se všemi důsledky, tj. se všemi klady i zápory, a problémy nebudou. Nebuďme proto slepí – vážení – a dejme odstrkovaným Romům konečně práci, ať se mohou konečně živit ze svého, ze své práce, za své peníze a nekažme je pořád nějakými ubohými sociálními dávkami. Vždyť je to pro ně přece naprosto, ale naprosto, nedůstojné a urážející. 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

"... A také si myslím (asi je to rasismus) že všechny národy stejně chytré nejsou. Jak vysvětlíte tolik Nobelových cen pro Židy?"

Pane Kulíku, díky za ten dotaz. On se totiž k tématice velmi hodí. Židé si již od 13. (třináctého) století usnesli, že každý jejich mladý příslušník musí (aby byl přijat mezi dospělé, ale to příjímání se dělo před 14. rokem života) prokázat, že umí číst, psát a počítat. To jest v době, kdy těmito "dovednostmi" nevládli ani někteří panovníci. Takže např. Češi (které nepovažuji za historicky špatně vzdělávané) mají ztrátu skoro půl tisíciletí. To už něco v těch genech udělá.

Proč se to sem hodí? Protože já tvrdím, že podstatná část Cikánů (tj. Romů, Dómů, Olahů atd.) diskriminuje svoje vlastní děti v přístupu ke vzdělání. A to již od velmi útlého věku, kdy dítě začíná vnímat a "kopírovat" nejbližší okolí. Organizace pro ochranu práv dětí k tomu mlčí. Takovéto v útlém mládí zanedbané děti (bez rozdílu barvy pleti!) to v podstatě takřka nemají šanci dohonit. Tady je jádro pudla. Dovolím si opakovaně citovat Buddhu: "Všechno lidské utrpení pochází z nevědomosti."

S autorem článku souhlasím. Pouze bych nehovořil o milionech, ale spíše o miliardách.

stvan

Jak jsem již mnohokráte napsal, Češi nejsou rasisté (a za tím si stojím) a vůbec jim nevadí, že je někdo snědý, jiný bledý, někdo černý či žlutý, ale důležité je to, jak se ten který člověk projevuje, jak se chová, zda dodržuje platný právní řád země ve které žije, zda nepáchá trestnou činnost, nenapadá ostatní občany, nekrade a neloupí, zda správně vychovává svoje děti k práci a ostatním povinnostem, zda neruší veřejný pořádek a nebo dokonce noční klid, zda pracuje a nebo si práci opravdu hledá, či zda jen natahuje ruku na dávky na úřadě a dělat se mu fakticky vůbec nechce.

Tento odstavec dokazuje, že si Češi trofunou jenom na cikány. Přes dvacet roků do očí bijícího rozkrádání státu nepřineslo jedinou demonstraci lidi, kteří by si to s VIP lumpy chtěli  fyzicky vyřídit. A že jich je v každém městě větší množství než malé........

libuse-zavoralova

Právě tím, že od dětství slyšeli doma, že chtějí-li uspět, musí mít vzdělání. Vždyť slovo kantor vzniklo jako pojmenování hlavního zpěváka v synagoze a jejich Starý zákon  předcházel křesťanství. ( A potom - přece jen ty známosti mají možnost utužovat po celém světě).

rku

Paní Zavoralová,

myslím, že český národ rasistický je. Pan docent určitě. A také si myslím (asi je to rasismus) že všechny národy stejně chytré nejsou. Jak vysvětlíte tolik Nobelových cen pro Židy?

Formulace  " jsou napadání nejen mačetami, ale i slovně" je kouzelná.

libuse-zavoralova

Romové musí být předvším vzdělaní, aby byli na trhu práce konkurenceschopní.  Mezi nimi je stejné procento nadaných lidí jako v kterémkoliv jiném etniku. Neexistují hloupé a chytré národy. Jestliže ale dítě nastupuje školní docházku a neumí pořádně česky, jde automaticky do speciální (dříve zvláštní, nebo pomocné) školy a je pro zbytek života odepsané. A potom je pozdě cokoliv řešit a slova na jejich adresu, tak jak jste je ve svém článku prezentoval, pane docente, jsou nejen zbytečná, ale především nebezpečná. Jistě namítnete, že je to věcí rodiny, ale rodiče vyrůstali stejně, takže těžko, když sami neznají cenu vzdělání. Potom jedině stát, a jistě by to bylo levnější, než jim po zbytek života vyplácet sociální dávky, nehledě k dalším škodám. Nerada bych se Vás nějak dotkla, ale s osvíceným policajtem jsem se skoro nesetkala. Nebude to i tím, kdo je učí?