Zbyněk Fiala: Zemědělství dolů, ceny vzhůru

obrazek
30.1.2014 12:03
Zemědělská produkce na konci roku poklesla o 4,2 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku a byla tedy na tom podstatně hůř než průměr ekonomiky, která má podle odhadů klesnout jen o 1,0 procenta.

Zatímco produkce zemědělských výrobců v roce 2013 klesala čtyřikrát rychleji než celek ekonomiky, jejich ceny pokračovaly v opačném trendu. U mléka vzrostly dokonce o 7,8 procenta, tedy pětkrát rychleji než celková inflace (1,4 %). Je to silný argument pro skutečnou realizací strategií, které zatím jen na papíře mluví o podpoře živočišné výroby a hlavně větší potravinové soběstačností republiky. Kdo se nesveze autem, může jít pěšky, ale kdo se nenají …

Mléko se zdražuje, ale krávy nikdo nechce. Počet krav nadále klesá, jak lze vyčíst z údajů o prudkém poklesu výroby hovězího masa v kategorii krav o 6,8 procenta. Čísla nalezneme v čerstvých statistikách ČSÚ o výsledcích zemědělské výroby za poslední čtvrtletí a celý rok 2013.

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czem013014.docx

Vidíme tak pokračování neblahého trendu. České zemědělství se stalo dodavatelem monokulturního zrní, kterým vymrskává půdu a je zcela odtrženo od přirozeného cyklu se zapojením živočišné výroby, tedy i organických hnojiv. Nastoupili jsme osvědčený model pro pád civilizací. Vybydlenost krajiny v určitém okamžiku dosáhne takové úrovně, že vznikne potřeba jít jinam.

Zachraňují to evropské dotace za nečinnost, takže část zemědělské půdy leží ladem a je uchráněna před bezohledným průmyslovým přístupem k přírodě. Rozsah této nečinnosti lze vyčíst z toho, že hrubá zemědělská produkce na hektar zemědělské půdy ve stálých cenách klesla ze 25 040 Kč (1990) na 17 367 Kč (2009).

Pokud jde o skot, dlouhodobý trend vykázal pokles stavů z 3,5 milionu kusů v roce 1990 na 1,4 milionu kusů v roce 2012. Celkový pokles skotu o 61 procent (!) byl přitom rychlejší u krmných býků než u krav, tam pokles činil jen 56 procent. Něco z toho pokryl postupný růst intenzity výroby zhruba na dvojnásobek, takže produkce mléka klesla ze 4,8 miliardy litrů (1990) jen na 2,7 miliardy litrů, to je o 43 procent.

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#09

Ministerstvo zemědělství slíbilo v letošním roce více peněz na chov krav, ovcí a koz (stejně tak chmele a brambor na škrob). Dotace se zvednou na maximální výši 6,5 procenta vnitrostátního stropu pro přímé platby.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_zemedelci-dostanou-v-letosnim-roce-vice.html

Je však otázka, jak to ovlivní pokles organického hnojiva v půdě, protože živočišná výroba se většinou zachovala jen v té nejkoncentrovanější podobě, kde mrva je odpadem nebo nejnověji surovinou pro bioplynky.

Pro pár největších vlastníků je možná dnešní způsob zemědělství přínosný, ale z hlediska udržitelnosti je naprosto zničující a přinejmenším je třeba hledat prostor, jak dát příležitost nadšencům pro organickou produkci nebo utváření družstev soběstačnosti v oblastech s vysokou nezaměstnaností a z dnešního pohledu bezvýchodnou hospodářskou perspektivou.

Názory na zdravou výživu se různí, a tak se těžko vyhodnocuje údaj, že nákup mléka klesl o 2,6 procenta a snížil se i dovoz mléčných výrobků o výrazných 7,8 procenta. Možná to souvisí s rekordní nezaměstnaností, poklesem reálných mezd, zvyšováním cen potravin a zvyšováním počtu lidí ohrožených chudobou. Naznačovala by to i statistika vývozu mléčných výrobků, který klesal pomaleji než dovoz (jen o 2,2 %), ale zahraniční obchod je zde na rozdíl od masa vysoce přebytkový (vyvezli jsme o 0,6 milionu tun mléčných výrobků víc, než bylo dovezeno).

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.
Klíčová slova: ekonomika, zemědělství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Pane Fialo, hluboká poklona. Ten článek je hodně dobrý. Děkuji.

Pořád nemohu věřit tomu, že ten šéfik ČNB myslel vážně to, že když zdevalvuje českou korunu, tak tím zvedne poptávku a sníží ceny. Leda že absolvoval rychlovku na právech v Plzni.