Cožpak jsem jeho strážcem…?!?

ladislav zak youtube
12.2.2021 09:49
Asi není horší doba na hraběcí rady, ale přepadla mě neodolatelná touha na téma: „…a mně se chce něco říct…“

Když vidím celkem vzato nesmiřitelný antagonismus mezi vládou a opozicí, tu vzájemnou neochotu i neschopnost se domluvit, vzpomněl jsem si na události kolem sametové revoluce, konkrétně na období od listopadu do červnových parlamentních voleb. Vzpomněl jsem si na vládu, která dostala název „vláda národního porozumění“ a která provedla tehdejší Československo velice těžkým obdobím plným nejistoty a změn.

Bylo to mimo jiné i proto, že tehdejší představitelé odcházející i nastupující moci si byli vědomi společné odpovědnosti za to, že se proces společenské změny někde nevymkne nejen z kloubů, ale ani určité kontrole. To by mohlo znamenat, že by mohlo dojít k ohrožení životů lidí, ještě ve větší míře, než to bylo vzhledem k probíhající změně nevyhnutelné. Bylo to často velmi obtížné, ale snažili jsme se udělat všechno proto, abychom si udrželi vzájemnou důvěru, alespoň na takové úrovni, která umožňovala společnou akci. Snažili jsme se zbytečně se vzájemně nepřekvapovat, jakkoliv jsme samozřejmě stáli na různých stranách a nakonec jsme usilovali o úspěch ve volbách, byť pro každou stranu u nás to znamenalo něco jiného.

Vzpomněl jsem si také na komplementaritu a slova Nielse Bohra o ní. Jsou dva druhy pravdy - pravda triviální, pro niž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravda hluboká, která se pozná podle toho, že jejím protikladem je zase pravda. Komplementarita proto vede na rovnocenné doplňování protikladných nebo neslučitelných popisů nějakého jevu. Komplementaritou lze dosáhnout celkového poznání, a to nejen v kvantové fyzice, kdy dvě fundovaná pojetí jsou rovnocenně nepostradatelná při popisu téhož a přitom jsou vzájemně výlučná. Asi to není úplně přesně aplikovatelné na současnou situaci, ale je to minimálně inspirativní a nabízí to cestu k něčemu jinému než k bezvýchodnému sporu, který plodí zlo lidem ve sporu nezúčastněným.

Do třetice jsem si vzpomněl na Šalamounův soud, kdy nabídnul dvěma ženám, které se přely o dítě jako řešení to, že ho rozetne vedví a každá dostane půlku. Pravá matka toto řešení odmítla. Na životě dítěte jí totiž záleželo více, než na tom, u koho bude vyrůstat. Tím byl spor vyřešen.

V současné době nejde o nic méně než o životy lidí v každém ohledu toho slova. Stranám sporu je to však jedno. Obrazně řečeno, vedou spor toliko o to, zda má Šalamoun rozetnout dítě v rovině sagitální, transverzální nebo frontální. O život dítěte jim nejde, stejně jako našim politikům nejde o životy občanů a dávají přednost sporu, který musí skončit jenom ranou z milosti dalším tisíců a tisícům z nás. Rezignovali na hledání společného zájmu, protože jim jde o moc nad našimi životy a nikoliv o naše životy samotné. Konec konců, mrtvý nehlasuje, jak kdysi trefně poznamenal Konrád Adenauer v souvislosti, kterou bych tu nerad rozmazával…

Niels Bohr prokázal teoreticky, že existuje něco více než „tertium non datur“, byť v jiných rovinách. Prostá logika říká, že každý rozdíl, každý spor musí mít někde nějaký společný základ, protože jinak by nemohl existovat ani rozdíl ani spor… Události sametové revoluce a jistě i mnohé další události dokázaly, že lze spolupracovat ve věci něčeho vyššího nebo dokonce absolutního…

Život a smrt jsou něčím absolutním… Přesto ani tisíce mrtvých a nesčetné množství zničených lidských životů a osudů nejsou sto dovést naše politiky k dohodě. Snaží se to sice zbaběle hodit jeden na druhého, ale tím jen dokazují, jakými jsou ve skutečnosti stejnými ubožáky… Nejhorší na tom je to, že my, kteří se přes jejich společné úsilí dožijeme voleb, uvidíme na plakátech zase ty samé zbabělé tlamy, jejichž nositelé budou mít na rukách krev našich bližních…

Budou nám tvrdit, že přece nejsou našimi strážci, že nemohou vědět, proč nás je najednou méně, ale měli by odejít z politiky na „východ od ráje“…

 

 

 

 

 

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

    Tvrzení "...tu vzájemnou neochotu i neschopnost se domluvit...""...ani tisíce mrtvých a nesčetné množství zničených lidských životů a osudů nejsou sto dovést naše politiky k dohodě...." jsou nesporně pravdou.

    Nízká známka za "umělecký dojem" (politické schopnosti, politický styl, neschopnost formulovat politický cíl během epidemie, efektivnost praktické politiky) je opravdu na místě, vládou počínaje a opozicí konče.

    Příčinou upadajícího uměleckého dojmu je ale kromě vynechání "povinných jízd" i nedostatek tréninku  těžších podmínkách. Rozumějme, jde o neschopnost kohokoliv z nich správně určit náš společný hlavní cíl (tím určitě nejsou všeobecné žblebty o "boji s epidemií", o "ochraně zdravotnického systému"  či pomoci a kompenzaci všem, co jsou postiženi) a neschopnost vypracovat nejlepší z možných postupů a nastavení pravidel (tím určitě nejsou  hrátky s dětskými semafory - ovšem na nejmodernějších počítačích s vysoce kvalifikovanou obsluhou - a apely na zapojení se do hry).  nezřetelně to ovšem začíná tím, že nikdo z nich ani netuší, které vstupní informace jsou podstatné a nutné  a jak je pro tyto účely přesně získat.

    Nedá mi to, abych si při této příležitosti nepřihřál svoji "nechutnou polívčičku" (to proto, že prostě nikomu nechutná, ač nic lepšího nenabídne). Ani ne tak z chorobného exhibicionismu, ale k ilustraci toho, že bych něco podobného čekal jako naprostou samozřejmost  ve formě "základní" a pravidelně aktualizované informaci vlády - ovšem odborně vypracované, standardními statistickými průzkumy podložené a lékařskými kapacitami dovysvětlené, jaký je možný a reálný rozptyl  hodnot a a z jakého důvodu. Co je ovšem hlavní, k této informaci bych stejně legitimně očekával přihlášení se vlády k tomu, že cílem konkrétních opatření je snížit tento podíl třeba na polovinu a že v případě, že naopak počet mrtvých bude větší než odborný kvalifikovaný odhad vlády maximálně pravděpodobnoho počtu úmrtí - bude to považovat za zásadní neúspěch se všemi důsledky.

Tedy: ( Z příspěvku "Covidová nestrategie"): "Rezervoár potencionálních mrtvol (maximálně reálný počet možných úmrtí v naší republice na covid) mi vychází maximálně cca 65 tisíc. I při dosavadním přístupu "řízení" epidemie v ČR to zcela jistě nebude více, spíše méně a to až o 5-15 tisíc. 

K tomu připočtěme pravděpodobný pozitivní vliv vakcinace, který to může srazit (podle toho, jak bude skutečně zaměřena, v jakém bude režimu  a také podle toho, nakolik se mine s novými mutacemi) zhruba od 8 do 70 % z dosud "nevyčerpaného" rezervoáru potencionálních mrtvol (tj. max. 65 tis minus korekce cca 10 tis. = 55 tis minus již covidem vyčerpaný rezervoár cca 15 tis. skutečných mrtvol = 40 tisíc dosud nevyčerpaný rezervoár potencionálních mrtvol), což je zhruba (8-70% ze 40 tis.) 3200 až 28000 budoucích návštěvníků Hádovy říše. Reinkarnace na to nemá zásadní vliv. Chci věřit, že se to bude odehrávat pod průměrem tohoto rozmezí, takže z hlediska mé víry a přání (což se neliší od víry zoufalých námořníků, předhazujících Neptunovi - či Poseidonu, jak kdo chce - oběti pro uklidnění jejich hněvu), by i bez valného přičinění vlády řádění covidu uspokojilo 3-13 tis. obětních beránků."

    Uvedenému lze vytknou všechno. Od formy přes metodu po nevědeckost. Ale dvě věci bych si dovolil tvrdit, že vytknout nelze:

Zakrývání karet za účelem fixlování nebo za účelem nepřipuštění druhé strany (a veřejnosti) ke spolurozhodování

Strach ze zodpovědnosti

Neplatnost důsledků a odvozených závěrů bez ohledu na to, jestli skutečnost bude o 30% vyšší či nižší

Závěrem: Kde vůbec bere kdokoliv ze zodpovědných činitelů "drzost" hovořit o opatřeních, o jejich účinnosti, a nutnosti výdajů na ně (jde spíše o sanaci opakovaných chyb) - když to nemá veřejnost a to ani odborná, s čím porovnat?

Přejděme k lidové mluvě: Když se radí hloupý s ještě hloupějším, neochotu i neschopnost se domluvit bych neviděl jako prvotní problém. Výsledek nemůže být dobrý už jen proto, že nikdo z nich nemá co nabídnout.