Válka s mloky on-line…

10.8.2015 17:13
V poslední době popisuji s celkem železnou pravidelností řadě tazatelů svůj pohled na to, co se děje v Evropě v souvislosti s výzvami, jaké představuje celá škála tlaků cizích a cizorodých prvků a hodnot na evropský hodnotový rámec. Prioritně se zabývám vždy popisem toho, jak si své hodnoty chráníme, jak je rozvíjíme a zušlechťujeme, aby v možné konfrontaci obstály, přitom se obohatily a byly sdíleny stále širším okruhem lidí.

Když jsem si tím vyprávěním několikrát prošel, dospěl jsem k závěru, že mi je to, co říkám, nějak povědomé, měl jsem pocit, jako kdybych to už někde četl nebo viděl. A pak mi to došlo. To, co opakovaně v různých nuancích a s různou jazykovou zdatností tazatelům z různých koutů světa vykládám, jsou součásti obrazu, který vytvořil před osmdesáti lety geniální Karel Čapek ve své futuristické alegorii Válka s mloky.

Nechci a nebudu to nikterak dál komentovat. Dovolím si toliko zopakovat, že kdo se chce podívat pravdě do očí a náhodou zapomněl obsah jednoho ze základních kamenů povinné literatury k maturitě, nechť si přečte znovu Válku s mloky. Méně zdatní čtenáři si mohou posloužit stejnojmenným komiksem, který vydala nedávno pražská ZOO u příležitosti otevření nového pavilonu nazvaného příhodně „Velemlokárium“. Pro ty, kteří nemají úplně přehled o své knihovně, knihkupectví daleko a veřejnou knihovnu v nedohlednu, přikládám odkaz na Válku s mloky v elektronické podobě.

http://www.gchd.cz/download/knihy/valka_s_mloky.pdf

Možná se nám při vědomí této Čapkovy alegorie bude lépe rozlišovat, kdo je kdo, ale zejména to, o co tady jde. Snad to povede k tomu, že se vzpamatujeme a uděláme si včas pořádek především doma v Evropě, kde je opět obchod s mloky nade všechny hodnoty. Tentokrát to ale není alegorie ale realita…

V každém případě já teď odpovídám na složitou otázku otázkou jednoduchou: „…a Čapkovu Válku s mloky jsi četl…?!?“

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.