Izrael dokázal již očkovat čtvrtinu obyvatelstva

21.1.2021 12:13
Židovský stát - mající počet obyvatelstva na úrovni s námi - již naočkoval proti Covidu-19 čtvrtinu svých příslušníků, včetně arabských spoluobčanů. Jde o pozoruhodný počet, který vzbuzuje velkou pozornost celého světa, včetně Evropské unie, kde se to zatím nepodařilo, zejména v důsledku nedostatku očkovací látky a nedokonalé organizace. Velkou pozornost tomu věnuje i osmdesáti milionová Spolková republika Německo a podrobně o tom referuje, jak ukazuje příspěvek veřejnoprávní ARD. Její dopisovatel Tim Assmann, z Tel Avivu reportuje:

Izrael je považován za průkopníka v očkování a téměř čtvrtina populace již dostala počáteční dávku. K uvolnění je však daleko, protože počet nových infekcí dosáhl rekordně vysokých hodnot. Existují vrcholy v pozitivním i negativním. Na jedné straně izraelská očkovací kampaň pokračuje působivým tempem. Více než 2,2 milionu Izraelců, čtvrtina z celkové populace, již dostalo první ze dvou očkování a více než 400000 z nich podstoupilo již i druhé očkování. Premiér Benjamin Netanjahu pečlivě sledující parlamentní volby v polovině března, drží se svého slibu umožnit očkování všech Izraelců starších 16 let do konce tohoto měsíce. „Doufám, že dokážeme očkovat 200000 lidí denně. Takže se budeme i nadále postupně vracet k normálu navzdory růstu nových infekcí denně, ale o tom v tuto chvíli nemůže být pochyb“.

Země zůstává v přísném uzamčení, když koronavirem v malém Izraeli je denně infikováno až 10000 lidí - z devíti milionů obyvatel, přičemž menšina přísně náboženských židovských Izraelců je zvlášť postižena. V této skupině bylo zaznamenáno 30 procent pozitivních případů koróny jen za minulý týden. Ochota nechat se očkovat u přísně věřících a arabských Izraelců je přitom nižší než průměr běžné populace.

Předseda vlády Netanjahu na to reaguje slovy: „Abychom zachránili mnoho životů a dostali se z krize, musí být celková míra očkování vysoká - zejména mezi arabskou a ultraortodoxní populací.“ Je pod domácím politickým tlakem, protože jeho vláda je velmi shovívavá k porušování opatření přísně náboženskými občany. Mnoho ultraortodoxních Židů nedodržuje požadavek nošení roušek a pravidla dodržování vzdálenosti. V současné době je otevřena řada náboženských škol, i když je to zakázáno. Ani skutečnost, že jsou velké svatby zakázány, ultraortodoxním nebránila, aby je stejně oslavovaly - v některých případech s tisíci účastníky.

Zásoba vakcín je nyní zjevně stabilní. Poskytují je společnosti Moderna a BioNtech/Pfizer. Na oplátku dostává společnost Pfizer data z izraelské očkovací kampaně. Nebyla zveřejněna cena, kterou Izrael platí za dávku vakcíny. „Společnost Pfizer bude moci vidět účinky očkování - na šíření viru a na možnost otevření veřejného života a ekonomiky,“ říká izraelský ministr zdravotnictví Juli Edelstein. Rovněž je třeba chápat vlivy na společenský život a pozorovat vedlejší účinky. Již existují počáteční poznatky o riziku infekce po očkování, že k první měřitelné ochraně dochází až po 12 až 14 dnech a poté se zvyšuje.

Z téměř 190000 Izraelců v testované skupině bylo po očkování stále infikováno přibližně 6,6 procenta, většina z nich během prvních dvou týdnů po první dávce a jen několik se nakazilo po druhé. Izraelské ministerstvo zdravotnictví však zdůrazňuje, že všechna dosavadní zjištění jsou předběžná. Zdají se ovšem světlem na konci tunelu.

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

Nejsem idealista, abych věřil, že vakcíny budou mít účinnost 100%.

A z hlediska vlivu na zmenšení dopadů koronaviru a jeho mutací v populaci jako celku včetně dětí je   v zásadě jedno, jestli je účinnost 40 nebo 80 %.

Ve vztahu ke kriticky ohroženým osobám považuji však za trestuhodná tvrzení vlády a vládních odborníků, že jejich vakcinace zabrání "zcela jistě" jejich nakažení (a tedy téměř jisté smrti nebo těžkému průběhu), nebo že vakcinace osob, které s nimi přichází do styku zabrání "zcela jistě" tomu, aby nakazili často své nejbližší a tím neblaze určili jejich další osud.

Tato prohlášení vůbec neměla vzniknout. Jejich pozdější relativizace, upřesňování a opuštění těchto "absolutních pravd" není přizpůsobování se pokračujícímu stavu vědeckého poznání, ale aplikace klukovské zásady "přiznáme jenom to, co nám někdo prokáže a vždycky se na něco vymluvíme".

Skutečně musím souhlasit, že čas (a dobrá individuální strategie) je nejlepším učitelem. Jak chyby druhých, tak vědomé mystifikace, tak nesmysly, hlásané v dobré (politické) víře, to vše  vyplave na povrch. 

Jen perličku nakonec. Dva bojovníci z první linie (z naší rodiny, od nichž mám mj. nezkreslené informace od pramene) z exponovaného "zařízení" dosud nebyli (ze zcela racionálních důvodů, v duchu výše řečeného) ani jednou testováni, ale jeden z nich (ze zcela stejných racionálních důvodů, v duchu výše řečeného) byl mezi prvními vakcinovanými zdravotníky a ten druhý v zásadě, nebude-li přinucen, tak učinit nehodlá. Pokud přece jen ano, pak počká (podobně jako 90 letá babička) na cca 40-50 tisíc proočkovaných konkrétní vakcínou  podle výsledků pro uplynutí času, potřebného k "vyplavání" pravdy na povrch a pak se rozhodne (pro očkování stejnou vakcínou).

Ne nebrojím proti vakcinaci, jen potvrzuji, že předběžná opatrnost je na místě a nabádá k tomu zejména dosavadní "informovanost" kompetentními orgány. A pokud bude muset proběhnou přesvědčovací  kampaň, pak už to je samo o sobě silným signálem, že důvody vakcinace nejsou samy o sobě natolik pádné a pochopitelné, aby byly platné a tak zbývá jedině marketing se svými osvědšenými metodami. Když to marketing umí třeba u voňavky, tak proč by to nešlo u vakcíny?