Jiří Paroubek: Česká ekonomika potřebuje aktivní hospodářskou strategii vlády

6.1.2011 12:01
Ačkoliv českou ekonomiku zasáhla globální ekonomická krize v plné síle až v průběhu roku 2009, již na podzim roku 2008 bylo prozíravým světovým a domácím politikům zřejmé, že krachy bank v USA a následná krize amerického finančního trhu budou mít negativní globální ekonomické dopady. Zvláště velké otřesy se daly očekávat v ekonomikách v rámci EU, jejichž provázanost s ekonomikou USA a americkými finančními trhy je vysoká.

Skoro všechny vlády států EU se tak již na konci roku 2008 připravovaly na ekonomickou krizi, kterou jejich politické reprezentace akceptovaly jako axiom, neodvratitelný fakt, se kterým je třeba bojovat. Na začátku roku 2009 tak měly krizové záchranné plány hotové všechny vlády zemí EU, včetně všech sousedů ČR. Bohužel, tehdejší Topolánkova vláda se zachovala jako člověk, kolem kterého řádí chřipková epidemie a on, ačkoliv je jeho kondice průměrná, si do poslední chvíle namlouvá, že se jej epidemie nebude týkat, že je „ostrůvkem stability“. Teprve na přelomu roku 2008 a 2009 premiér Topolánek s  ministrem financí Kalouskem připustili, že nějaká krize do ČR přijde a až v únoru roku 2009, kdy už několik měsíců státy EU aplikovaly svá protikrizová opatření, ustavila vláda komisi odborníků, kteří měli připravit krizový plán pro ČR. Jak tato bohorovnost české pravice a její tvrzení, že česká ekonomika je ve skvělé kondici, lpění na neoliberálních dogmatech nezasahování do ekonomiky, ostře kontrastuje s tvrzeními před volbami do sněmovny v roce 2010, kdy pravicoví politici obrátili o stoosmdesát stupňů a vytvářeli o české ekonomice přesně opačný obraz!

Na začátku října roku 2008, kdy již byla v USA v plném běhu mohutná finanční krize, a bylo zřejmé, že přeroste v globální krizi ekonomickou, jsem veřejně vyzval Topolánkovu vládu k ustavení společného fóra, složeného ze zástupců vlády, opozice a zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, jehož cílem by bylo hledat shodu na protikrizových opatřeních. M. Topolánek se mi tehdy vysmál s tím, že česká ekonomika je ve skvělé kondici a že jsme „ostrůvkem stability“. M. Kalousek mne dokonce obvinil z šíření poplašné zprávy. Ačkoliv jsem výzvu k diskusi a k přípravě protikrizových opatření zopakoval v průběhu podzimu 2008 několikrát, ačkoliv tato agenda měla být i součástí dohody o společném postupu při zajištění českého předsednictví, reakce byla vždy stejná: zlehčování dopadů ekonomické krize na českou ekonomiku a odmítnutí jakýchkoliv protikrizových plánů. Česká republika, ačkoliv byla předsednickým státem EU, tak byla posledním státem EU, který realitu globální ekonomické krize akceptoval a bylo proto logické, že EU hledala její řešení a společný postup mimo českého předsednictví. (Toho politicky využívala zejména Francie.) To nejen, že nebylo schopné takovou diskusi vést, protože – jak jsem již výše popsal – realitu globální ekonomické krize si Topolánkova vláda uvědomila až v únoru roku 2009, ale dokonce aktivně kritizovalo opatření prezidenta Obamy. Projev M. Topolánka v Evropském parlamentu, kdy – ačkoliv sám žádná aktivní řešení nebyl do té doby schopen předložit – nazval Obamova protikrizová opatření „cestou do pekel“, vzbudil ve světě oprávněný údiv a kritiku. Prostě alternativa nedělat nic v souladu s neoliberální teorií nebyla pro odpovědné světové státníky přijatelná.
 
Dnes je zřejmé, že právě bez fiskálních zásahů jak vlády USA, tak vlád EU, bez aktivního přístupu států, bez státních zásahů obecně, by globální krize byla mnohem hlubší a její dopady mnohem drastičtější. Je ovšem logické, že tak rozsáhlá, globální ekonomická krize, nemá-li mít destruktivní dopad podobný krizi ve třicátých letech minulého století, musí mít i globální řešení. ČR nyní musí využít situace oživení světové ekonomiky k tomu, aby vláda hledala cesty také k oživení domácího trhu (bohužel skoro všechna opatření Nečasovy vlády mají negativní dopad na domácí poptávku a tedy na hospodářský růst) a především, aby se hledala nová hospodářská strategie ČR s důrazem na podporu českého průmyslu, podporu vývozu. Ukazuje se totiž, že pokud by české firmy měly z minulosti politicky otevřené dveře na tzv. nových trzích (Rusko, Indie, Čína či latinskoamerické státy v čele s Brazílií), na které globální krize měla menší či dokonce minimální dopad, pak by i ekonomická situace ČR byla mnohem lepší, nežli je dnes. Vždy jsem zastával představu, že premiér, ministři zahraniční a průmyslu jsou především obchodními cestujícími ve službách státu a dále, že do ekonomických vztahů nepatří ideologická předpojatost. Pravicová vláda ztratila ve vztahu k Východu cenné čtyři roky, které plně využili jiní.
 
Přenášet většinu nákladů ekonomické krize na občany a nehledat aktivní řešení pro ekonomický růst tak, jak to činí Nečasova vláda, je jen pokračováním chybné (či spíše žádné) ekonomické strategie, jakou praktikovala vláda M. Topolánka.
 
(článek byl ve zkrácené verzi otisknut 6. ledna 2011 v Lidových novinách)
 
jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

racek
Finanční krize se nám vyhnula zejména ze dvou důvodů: 1, oddlužení bank v rozsahu cca 500 milard a následný prodej, co provedla ČSSD za své vlády 2. Zahraniční vlastníci nepouštěli své české pobočky do riskantních kšeftů, považujíce nás za diletanty, jistě oprávněně. Naštěstí se i vlastní neumětelství vyplácí, edy když se o něm ví. Ukázalo se, že oni sami na tom nebyli lépe. A dodal bych, zahraniční vlastníci briskně odsáli ze svých českých poboček docela dost peněz domů, Ale nakonec, jsou to majitelé, že. Nelze nic namítat. No a těch 500 miliard na to oddlužení, kdo to zaplatil? Zatím nikdo, je to součást státního dluhu, ale budeme to my, poplatníci. Zatím platíme úroky.
vladajsoucna
Největší lživou výmluvu, kterou Kalousek a spol. dokola pronášejí, je tvrzení, že Kalousek koncem roku 2008 netvrdil, že nám nehrozí krize EKONOMICKÁ, nýbrž pouze FINANČNÍ, která se nám skutečně vyhnula. Skutečně NEJLEPŠÍ MINISTR všech dob myslel krizi finanční?! Podívejme se na stenozáznam z jednání parlamentu o důvěře vládě ze října 2008. http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/040schuz/s040023.htm#r2
Ministr Kalousek zde v reakci na slova poslance Škromacha pronesl doslova: "Děkuji za slovo. Pane poslanče Škromachu, já nechci polemizovat s vaším svérázným výkladem socialistické, nikoliv sociální politiky státu. Dokonce nechci ani polemizovat s vaším neopodstatněným strašením dopady krizí, které jsou na úrovni šíření poplašné zprávy. To beru jako pokleslou součást opoziční rétoriky a jsem připraven to přejít." A jaká slova plného "neopodstatnělého strašení dopady krize" Škromach vlastně pronesl? "Nakonec i mnozí odborní ekonomové říkají, že právě v dobách krize, a ta krize, o které říká vláda, že není, ale zatím začínají padat nejslabší články v hospodářství, to jsou firmy, které se např. zabývaly výrobou skla, dneska postupují další a nevím, jak se s tím tahle vláda vypořádá. Ta jenom říká, že nic nemá, že nic nemůže dělat, a jediné, co nabídne lidem, kteří přišli o práci, jsou lístky na autobus. A to je ještě otázka, že si je možná budou muset ti lidé zaplatit. To je asi tak veškerý boj s tím, co by tato vláda měla udělat." Resumé? Škromach zde JASNĚ hovořil o dopadech krize EKONOMICKÉ, projevující se mj. v krachu různých firem. Tedy o bankovním sektoru ani slovo. Kalousek přesto začal plácat o tom, že Škromach zde v podstatě hlásá poplašné zprávy.
novotny
Ano, obchodní cestující, kteří by zabezpečovali Čechům business v zahraničí u nás jaksi vymřeli...
To vidím jako neomluvitelnou chybu dnešní vlády, jezdí se už asi jen do Afgánistánu, povzbuzovat naše chrabré bojovníky proti Talibanu.
Výjímkou byli snad jen pán Topolánek (Itálie) a pán Barták (Bílý dům), kteří se starali o business v zahraničí, bohužel ale jen pro jednu modrou firmu.