Melouny se valí k Dobešovi

obrazek
22.1.2012 19:08
Ve čtvrtek proběhla akce vysokých představitelů univerzitního života a vysokoškolských studentů, kteří vyjádřili jednoznačný nesouhlas s nepromyšlenou a neprofesionálně připravenou vysokoškolskou reformou pocházející z dílny ministerstva školství. Vyhodili z budovy Právnické fakulty UK 90 melounů, jež symbolizovaly 90 ,,vyhozených" milionů ministerstvem školství, které stála příprava reformního zákona o vysokých školách.

Rektorům vysokých škol a dalším univerzitním činovníkům vadí na obsahu zákona zejména nebezpečí omezení samosprávného charakteru vysokých škol, zavedení školného, propojení akademických senátů s politikou a byznysem, degradace docentských a profesorských titulů a další rozporné body, jež ovšem ministerstvo školství odmítlo s vysokými školami řádně vyjednávat, na což si také stěžovaly. Pokud reforma vysokoškolského zákona projde, bude to v mnohých ohledech znamenat návrat před rok 1989 (např. omezení akademické svobody) a degresivní vývoj univerzit, které budou ztrácet kontakt s evropskou špičkou.

Poměrně rychlá akcelerace odporu ze strany univerzit už má také první ,,oběť" - J. Nantl, šéf odboru vysokých škol na MŠMT a jeden ze strůjců věcného záměru zákona o vysokých školách, rezignoval na svou funkci. Koaliční partneři spustili frontální útok na ministra školství Dobeše, když předseda poslaneckého klubu TOP 09 P. Gazdík přímo vyzval ministra k rezignaci a prohlásil jej za nekompetentního a špatného ministra, který škodí tam, kde může.

Dobeš se však brání tím, že on jako jediný měl odvahu kousnout do kyselého jablka a zmíněný zákon o vysokých školách po několikaleté údajné nečinnosti levicových vlád koncipovat a v koalici prosadit. Navíc přešel do protiútoku a prohlásil, že rektor Univerzity Karlovy V. Hampl, jinak také vynikající vědec - fyziolog, záměrně podněcuje studenty k sociálním nepokojům. Toto tvrzení je jednak odrazem arogance této vlády, ale také zavání totalitním slovníkem. Hampl nejenže nepodněcuje nikoho k ničemu, čtvrteční akce byla toliko informativní a koordinační, ale jako ,,insider", který se v akademickém prostředí dlouhou dobu pohybuje, upozorňuje na dopady a škody, které může zákon o vysokých školách způsobit. Jeho stanovisko je navíc politicky neutrální, aniž by se vůči ministerstvu a osobně ministrovi Dobešovi vymezovalo. Dobeš, který problematice vysokých škol evidentně nerozumí, se domnívá, že jde o útok proti němu a jeho snaze zákon prosadit. Nepřipomíná vám to něco z éry předlistopadového režimu?

Dobeš si za toto jednání rektora pozval ,,na kobereček", aby mu podal vysvětlení. Od tohoto setkání si akademici slibují, že dojde alespoň k dílčím ústupkům ze strany ministra ohledně nejspornějších ustanovení proponovaného zákona. Myslím si ale, že Dobeš akademikům neustoupí, bude to přesně naopak. Ministrova odpověď spíše sama podnítí akademickou obec a studenty k rázným akcím a demonstracím, které budou veřejnost varovat před dopady zákona, neboť zákon ovlivní charakter našich univerzit na několik desítek let. České vysoké školy budou v takovém případě postupovat společně a akce spolu s představiteli studentů, resp. studentských spolků koordinovat. Již dříve se 20 z 26 akademických senátů vysokých škol negativně vyjádřilo k obsahu připravovaného zákona. Pokud ani v tomto případě ministr Dobeš neustoupí, dá se očekávat použití krajního prostředku, které mají akademici k dispozici, a tím je stávka. To znamená, že by vysokoškolští učitelé přerušili výuku, vysoké školy by přestaly úplně pořádat přijímací řízení a vznikl by těžko řešitelný chaos.

Chce opravdu ministr Dobeš a představitelé ministerstva školství totálně rozvrátit dnešní stav vysokého školství a univerzity samotné? Stav, který sice není uspokojivý, jenže změny, jež plánuje ministr Dobeš, jdou špatným směrem a rozhodně nemohou změnit věci k lepšímu. Navíc Dobešova ignorace zpětné vazby akademické obce, jakož i jejích výhrad k zákonu je až neuvěřitelná. Jak je vidět, ministr se chová jako parvenu a průměrně schopný premiér by okamžitě takového člena vlády odvolal.

Jen dodejme, že zákon o vysokých školách nemůže ze své podstaty zvýšit kvalitu výuky na univerzitách, jak stále Dobeš prohlašuje. Připravované školné má pouze zalepit díru v další ztrátě finančních prostředků, které vysoké školy utrpěly tím, že jim ministerstvo školství zkrátilo dotace na rok 2012 o 1, 2 mld. korun. Takže žádné peníze navíc tím pádem univerzity mít v rozpočtu nebudou. Spor akademiků s všehoschopným (a na druhé straně zcela neschopným) ministrem školství tak může vyústit v tragické důsledky. Můžeme jen doufat, že akce a tlak namířené proti zákonu budou mít takovou sílu, že zabrání přijetí tohoto veskrze paskvilu, kterému se říká zákon o vysokých školách.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Neumožňuje právě akademická svoboda a samospráva vznik takových poměrů jaké vládly a částečně ještě vládnou v Plzni? A jistě nejen tam. A musíme mít 74 vysokých škol?

schlimbach

snad se již těch primitivů brzy zbavíme, i když je jasné, že cestato bude trnitá .)