Ondřej Kosina: Sýrie a Bahrajn – dvojí metr na Blízkém východě

obrazek
20.1.2013 11:01
Česká televize již zcela přestala informovat o povstání v Bahrajnu, aby divák nabyl dojmu, že se situace v této zemi uklidnila. O čem se nemluví, jakoby neexistovalo. Ve skutečnosti je tento ostrovní stát od února 2011 nepřetržitě zmítán demonstracemi, nepokoji a vládními represemi. K částečnému utlumení přispěla Západem tiše podporovaná vojenská intervence reakčních monarchií v čele se Saúdskou Arábií, avšak zcela udusit povstání se jim nepodařilo. Bagatelizovat význam maličkého státu o rozloze 665 kilometrů čtverečních se 700 000 obyvateli neobstojí. O Bahrajnu se nemluví především proto, že tamní revoluce není žádoucí.

Bahrajnská opozice upozorňuje mj. na porušování lidských práv, brutální potlačování pokojných demonstrací a mučení politických vězňů. V posledních týdnech Nejvyšší soud odsoudil třináct vůdců protivládních protestů k vězení v rozmezí od pěti let po doživotí. V reakci na to generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyzval k národnímu dialogu všech etnických a náboženských skupin, který by reagoval na legitimní požadavky obyvatel. Spolu s lidskoprávními aktivisty represe královského režimu odsoudil, avšak Washington, Brusel i Černínský palác mlčí. Proč Západ nevyvíjí na bahrajnského krále stejný nátlak jako na syrského prezidenta? V čem se situace v těchto dvou arabských zemích liší a v čem je naopak podobná?

Autentičnost a charakter revoluce

Zatímco ze zahraničí importované násilné povstání v Sýrii, jehož oporu tvoří až 90 % zahraničních žoldáků a džihádistů, je Západem interpretováno jako autentické pokračování arabského jara, pokojné a nenásilné demonstrace rodilých Bahrajnců jsou vnímány jako zahraniční spiknutí zosnované z Teheránu jenom proto, že se bouří majoritní ší‘ité. V Bahrajnu proti králi povstali skuteční bahrajnští občané, kteří pokojně demonstrují, zatímco v Sýrii rozpoutali válku sunnitští fundamentalisté z okolních arabských zemí. Celkem trefně vystihl podstatu konfliktu ve svém posledním projevu prezident Bašár Asad: „Revoluce potřebuje myslitele a musí být založena na nějaké myšlence. Potřebuje vůdce. Kdo je vůdce této revoluce?“

Cui bono?

Dalším zásadním rozdílem je fakt, že zatímco v Sýrii je změna režimu Západem žádaná a vítaná, v Bahrajnu nikoliv. Sekulární Syrská arabská republika je spojencem Íránu a baštou ruského vlivu na Blízkém východě, zatímco Bahrajnské království je spojencem USA a na jeho území sídlí strategická námořní základna 5. flotily US Navy. Princip syrského sekularismu a náboženské tolerance se neslučuje s pojetím role konzervativního islámu v absolutistických sunnitských monarchiích. Odtud také plyne nepřátelství Ligy arabských států (LAS), v níž mají rozhodující vliv země Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC) v čele se Saúdskou Arábií a Katarem, vůči prezidentu Asadovi a naopak neochvějná podpora králi Hámidu ibn Ísa al-Chalífovi. Země GCC jsou spojenci USA, proto se jejich politika vůči Sýrii a Bahrajnu shoduje s postoji Washingtonu.

USA a EU vyjadřují bahrajnskému režimu – v porovnání se Sýrií – nebývalou shovívavost. Významný spojenec v Perském zálivu, vnímaný jako bariéra vůči Íránu, tak může libovolně porušovat lidská práva a je jen přátelsky napomínán. Nepožaduje se změna režimu, odchod krále, ani nejsou uvalovány sankce. Zatímco králova vůle k reformám (rozšiřování pravomocí parlamentu) je Západem kvitována, prezidentovy reformy (referendum o nové ústavě, svobodné volby) a příslib jejich pokračování britský ministr zahraničí W. Hague okamžitě označil za falešný a Brusel Asada opakovaně vyzval k odstoupení za účelem politických změn v zemi. Často je také zdůrazňováno, že Sýrii vládne jedna rodina „neúnosně dlouhých“ 40 let, ale nepřipomíná se, že Bahrajnu vládne dynastie Chalífovců už 230 let!

Sunnité versus ší’ité, monarchie versus republika

V obou zemích vládne menšina většině, ale zatímco v Sýrii Západ podporuje majoritní sunnity v boji za svržení minoritních alavitů, kteří déle než 40 let garantují náboženský smír, v Bahrajnu naopak podporuje menšinové sunnity, kteří vládnou ší’itské většině. Dvojí metr je tedy zjevný už v tomto přístupu – favorizace sunnitů na úkor ší’itů za všech okolností. Důvod je prostý – baštou ší’itského islámu je nenáviděný Írán. Pozoruhodné jsou i reminiscence z dob studené války. Tehdy se USA opíraly o spojenectví s konzervativními absolutistickými arabskými monarchiemi a měly špatné vztahy se sekulárními socialistickými arabskými republikami, spojenci Sovětského svazu. Toto pojetí přetrvalo dodnes.

Role masmédií

V blízkovýchodních konfliktech hrají důležitou roli i regionální média jako je katarským emírem vlastněná televize al-Džazíra a Saúdy ovládaná al-Arabíja, které velebí povstání pouze v zemích, kde se to výše zmíněným majitelům médií hodí, čímž manipulují s veřejným míněním v arabských zemích. Zatímco syrský prezident je líčen jako padouch, bahrajnský monarcha je vlastně lidumil. Nadsazování počtu obětí syrského konfliktu – podle posledních (jistě ověřených) údajů 60 000 – už nedoprovází vysvětlení, kolik z celkového počtu mrtvých tvoří příslušníci syrské armády a policie, kolik zahraniční žoldáci a teroristé a kolik civilisté.

Pozitivní je zjištění, že i přes ohromnou mediální masáž ze strany všech mainstreamových médií Češi vesměs uvažují racionálně. Na anketní otázku časopisu Týden „Podporujete postoj syrského prezidenta Asada, vyzývající ke všeobecné mobilizaci mající zabránit pádu jeho režimu?“ odpovědělo 65 % čtenářů kladně, 21 % záporně a 14 % vyjádřilo lhostejnost. Na otázku: „Jak byste charakterizovali nynější podobu války v Sýrii?“ odpovědělo 47 % dotazovaných, že válka má většinově podobu boje prezidenta Asada s teroristy, 18 % se domnívá, že ze Sýrie se stalo bojiště mezinárodního džihádu a pouze 13 % je názoru, že se jedná o občanskou válku za svržení diktátora.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.