Zasloužili bychom si jednodušší daně

obrazek
4.7.2012 09:06
Daně jsou, byly a budou nejdůležitějším politickým tématem. Máme daně příliš vysoké, anebo příliš nízké? Přerozdělují daně bohatství málo či hodně? Co za daně poplatníci získají? Podle studie Světové Banky „Paying Taxes 2012“, publikované koncem loňského roku, se objevila zajímavá celosvětová statistika ohledně porovnání daní ve světě, která umožňuje srovnání daňového systému v České Republice s daňovými systémy 183 zemí světa.

Studie zjistila, že v České Republice "společnosti dělají v průměru 28,5 daňových plateb ročně, uvedení se do souladu s daňovými předpisy je stojí 277 hodin a daňové náklady tvoří 44,8% jejich komerčního zisku". Docela odstrašující statistika nemyslíte? Není náročnost našeho daňového systému na čas a náklady zbytečně vysoká?

Česká republika se tak umístila celkově na 117. místě. Máme sice nízký počet plateb, ale časová náročnost je jednou z nejhorších na světě, protože v té se Česká republika umístila na odstrašujícím 169 místě, tedy někde mezi Středoafrickou Republikou a Kongem.

Kvůli daním se dělali revoluce. Jako jeden z hlavních důvodů Velké francouzské revoluce v roce 1848 uvádějí historici daně. Ve Francii totiž nemusela šlechta (tedy ti nejbohatší) platit prakticky žádné daně, kromě těch pozemkových. Revoluce po roce 1848 tu byly od toho, aby ustanovily parlamenty, jejichž hlavní úlohou bude daně určovat a za lid hlídat. Říkám úmyslně za lid a ne za voliče. Daně platí každý, i malé dítě, třeba když si jde koupit bonbony do obchodu a zaplatí DPH. A tak parlamenty hlídají daně za všechen lid.

Bohužel některé politické strany, a není snad ani potřeba jmenovat které, se mylně domnívají, že jejich úlohou je pouze hájit zájmy skupiny voličů, a to právě tu skupinu, která je zvolila a pojem lid je přestává zajímat, zajímá je pouze volič a to ten jejich. A tak pokud je jejich volič šlechtic, tak se snaží o to, aby šlechta daně platit nemusela. No a to je samozřejmě velice špatně, to pak lid začne dělat revoluce, tak jak nás o tom historie celkem dostatečně poučila. Lid si totiž dlouhodobě nenechá nic líbit.

Daně jsou vždy lepší nižší než vyšší, jednodušší spíš než složitější, ale hlavně a především musí odpovídat momentálním potřebám společnosti a stavu ekonomického cyklu. Není možné mít nízké daně v době vysokého ekonomického růstu a pak daně zvyšovat v době ekonomické recese. To pak daně působí značně procyklicky.

Naopak, v dobách recese je potřeba daně snižovat, a to jak daně příjmové tak daně nepřímé, jako je například DPH. Jenom velmi nekompetentní vláda se může rozhodnout pro zvyšování DPH v době ekonomické recese, neboť tím zvýší obratové náklady ekonomiky a rozhodně sníží poptávku průměrně a podprůměrně příjmových skupin obyvatelstva. Daňový systém by také měl odpovídat sociálnímu rozvrstvení obyvatelstva a reflektovat daně, které působí jako sociálně pozitivní nebo negativní stimulanty a zajistit daňové zvýhodnění sociálně slabších vrstev společnosti.


A co by daně měly být vždy? Jednoduché a časově nenáročné. A to se nám zatím v České Republice nepodařilo...

filip-drapak
Ekonom, od roku 2007 pracuje ve Světové bance ve Washingtonu, USA. Před působením ve Světové bance pracoval v manažerských pozicích v Societe Generale, PricewaterhouseCoopers, Fondu národního majetku a PPP Centru. Je rovněž stínový ministrem financí LEV 21.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

stvan

Můj  selský rozum mi napovídá, že prioritou řešení daní by mělo být úplné zamezení toho, aby se jejich placení mohl kdokoliv vyhnout. Ruku v ruce s tím by mělo být zavedení jednotného světového daňové systému a pracovně právních zákonů, aby život obyvatel na jedné straně zeměkoule nedrtila daňová absence, včetně legální otrocké práce a zaměstnávání dětí, které pro civilizované země činí jejich zboží a práci jejich lidí za nekonkonkurence schopnou, aby pak od arogantních Drábků nemuseli poslouchat, že jsou líní.  Aby o trhu práce rozhodoval um lidí a ne vynucená ochota pracovat 16 hodin denně za misku rejže.
Pokud se nesmí vyvážet zbraně do zemí, které nejsou "vhodné", tak nechápu proč by stejné embargo nemohlo být uplatňováno na všechny země, které nedodržují vše co jsem o pár řádek výš zmínil. Zkrátka a dobře. Svět ke své záchraně potřebuje přísnou, ne nedemokratickou či totalitní ruku. Dám příklad. Pokud někdo dovëze, někdo prodá jídlo, které není hodno tohoto názvu, tak si nesmí na celém širém světě už ani škrtnout. Děje se tak? Neděje. Ne morálka a Desatero, ale neviditelná ruka trhu, která po palici hladí jen hrstku vyvolených a tedy nejmocnějších, rozhoduje o našich osudech. Salonní pravdoláskovské žvanění ničemu nepomůže. Tím nechci ani naznačit, že za ně považuji text na který raguji.

schlimbach

Až jednou lidé pochopí stupiditu mainstreamového ekonomického myšlení, vezmou do rukou hole :)