Jak Churchill podpořil změnu polských hranic

23.2.2021 13:45
V pondělí uplynulo 77 let od parlamentního vstoupení britského premiéra Winstona Churchilla, ve kterém potvrdil, že Velká Británie se necítí povinna držet se východní hranice Polska z roku 1939, jak byla stanovena Rižskou smlouvou mezi Polskem a Sovětským svazem. Připomněl, že v roce 1920 zaujala Velká Británie stanovisko, že východní hranice Polska by měla být na řece Bug, tzv. Curzonova linie, a Poláci operovali na východě od ní metodou fait accompli.

Churchillovo vystoupení bylo prvním před Dolní sněmovnou po prosincové Teheránské konferenci, kde se setkal s americkým prezidentem Franklinem D. Rooseveltem a vůdcem SSSR Josifem Stalinem a premiér v něm reagoval na dohody, které Velká trojka přijala během jednání. Byl to ostatně sám Churchill, kdo navrhl, aby na oplátku za východní území polský stát obdržel historická území, do války patřící k Německu. Nově měla západní hranici Polska tvořit linie na Odře a Kladské nebo Lužické Nise.

Churchill k poslancům hovořil o tom, že „Velká Británie vstoupila do války na obranu Polska a vláda Jeho Veličenstva se nikdy nevzdala svých závazků vůči této zemi, a to i přes její dlouhou izolaci v boji a její zájmy byly vždy na středem zájmů Spojeného království“. Ačkoli Churchill prohlásil, že nové Polsko by mělo být definováno na mírové konferenci končící světovou válku, „pokrok sovětské armády na územích, kde působí polská podzemní armáda, vyžaduje uzavření přátelské pracovní dohody, která zajistí podmínky pro trvání boje protinacistické koalice proti společnému nepříteli“.

Churchill zdůraznil, že Polsko může být nyní osvobozeno sovětskou armádou, která v boji proti německé válečné mašinérii ztratila miliony lidí. Poslancům premiér také řekl, že Sovětský svaz musí být zabezpečen proti možnému oživení německého imperialismu. „Nemyslím si, že ruský postulát o zajištění ruských západních hranic jde nad rámec toho, co je rozumné nebo správné,“ uvedl v projevu Winston Churchill.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.