Po zimě budeme chytřejší - když nezmrznem

toma doma
21.8.2022 18:18
Často se nedá se nereagovat na inspirující články pana Zbyňka Fialy. Kupř. i poslední z nich, http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/zbynek-fiala-netop-22 mi připomněl mnohé v souvislosti s mým počínáním, ale vzhledem k množství jiné práce a k mé přirozené lenosti při sklonu k rozvláčnosti jsem musel nejdříve zavrhnout prostou reakci pod příspěvkem. Pak ovšem jsem musel navíc přesvědčit sám sebe, že psaní blogu nemusí vypadat vždy jako prokrastinace. A tak tedy něco na podobné téma v trochu jiné souvislosti.

Určitě nezmrznem, jen se nám trochu zchladí mozky a tím se zlepší podmínky pro mozkovou činnost. Až na výjimky.

Nejprve tři, čtyři prosby o toleranci či spíše benevolenci při čtení:

Jednak jsem se neobtěžoval s citacemi a tak třeba ceny jsou zde jen pro hrubou orientaci. I když jsou každou chvíli jiné, jádro úvahy, na jejich poměru založené, obstojí, myslím.

Za druhé - pro toho, komu se nechce chápat pouhá čísla - jsem použil přirovnání, o nichž se říká, že každé přirovnání trochu kulhá. Takže také prosím o shovívavost. Ostatně, s přirovnáním je to podobné jako s počasím. Každému se líbí jiné, často bývá nespokojen s tím, jaké se mu nabízí, ale šáhněme si do svědomí: co kdyby nebylo žádné?

A do třetice musím vysvětlit  umně skrytý, zdánlivý rozpor: Ano, jsem zásadně proti dotacím jako systému, který deformuje ceny, zkresluje informace, ztěžuje možnost správných rozhodnutí, podporuje ve finále nežádoucí vedlejší efekty a zpravidla končí v kapsách jiné než zamýšlené skupiny či vede k podpoře různých nerovnováh. To o to více platí pro plošné dotace. Jsou to vlastně takové nášlapné pidisankce. Pokud k tomu přičteme nepříčetnou inteligenci  politické garnitury (nevím ani, jak se v jejich případě tento opovrženíhodný projev existence vlastně má správně nazývat), živené víceméně skrytými ekonomickými a mocenskými zájmy vzniká i z dobrého dotačního úmyslu často dotační zmetek. Přesto existuje dostatek míst pro podporu či dotaci a to z více důvodů. Předně vždy se najde kvalitní myšlenka, která je důkladně prověřena z hlediska proveditelnosti i návratnosti  a pravděpodobnost vysokého efektu je vysoká. Jindy přínos je více společenský než osobní a pak je již spravedlivý i společenský podíl na nákladech. Tam všude je místo pro podporu, dotaci a to z více důvodů. Takže i já jsem se přímo i nepřímo zůčastnil dotačního běsnění (jen u dvou projektů, u třetího bez dotací, protože to je efektivnější) a tak se vcelku těším na zimu, až se ukáže rozdíl mezi chimérami a ekonomickým využitím přírodních danností. 

Ovšem, jako při každém významném rozhodnutí si dále uvedené výhrady zaslouží mít na paměti a být oběma nohama na zemi. Prostě nelhat sám sobě a nenechat se obelhat. A to je vlastně i motto tohoto příspěvku. Námět stran ceny elektřiny je již jen povzdech vyprázdněných plic.

Tedy k věci: Naděje, vkládané do dnes už masového rozšiřování FVE a TČ by měly být více konkretizovány. 

  •     Třeba by měla být více zpropagována samozřejmá pravda, že žádný, sebevíce předimenzovaný, systém FVE nedokáže efektivně zásobovat domácnost, natožpak TČ v zimním období cca 2 a půl měsíce. Ostatně předimenzování u těchto techologií přímo úměrně zvyšuje závažnost i počet problémů, které je třeba řešit (zpravidla opět předimenzováním dalších prvků, enormními náklady a zvýšením složitosti - rozuměj nespolehlivosti - systému).
  •     Další drobnou a samozřejmou pravdou, kterou málokdo vnímá se všemi důsledky, je to, že pokud je jediným zdrojem tepla a teplé vody TČ, je jeho uživatel vazalem dodavatelů elektřiny ve větší míře, než když topil jinak než elektřinou. Zhruba zimní dva měsíce v roce je tato závislost i ekonomicky zarámovaná.
  •     FVE na střechách, napojené na ČEZ, tvoří ve svém celku obrovskou distribuovanou elektrárnu, pořízenou z dotací(dluhů) a prostředků domácností (úspor a dluhů), kdy ekonomicky jsou pravidla nastavena diskriminačně v neprospěch spotřebitelů (investorů do FVE) a demotivačně z hlediska skutečných úspor - tedy v neprospěch strategické energetické pozice státu. I  v tomto případě v zimním období cca 2 a půl měsíce je tato závislost draze zaplacena.
  • Námět: Je-li neprůchodné odstranění diskriminace třeba tím, že výkup přebytků energie z FVE bude ve srovnatelné cenové hladině jako prodej energie spotřebitelům, nabízí se alespoň možnost zvýšení nejsilnější možné motivace významné části domácností zavedením (povinně? ano!) jednosložkové ceny elektřiny.

 

K těmto tezím trochu popisu.

   Jasná zář podpory zavádění TČ vrhá různé stíny. Třeba získání (jak jinak, vícesložkové) sazby D57d pro  zprovoznění TČ při běžné sazbě D25d (jistič 3x25A) to představuje cca 2000 Kč ročně navíc. Při slabším  .(původním) jističi je to významně více. To by každý měl vědět, ještě než se vykoupe poprvé ve vodě ohřáté tepelným čerpadlem.

   Také opojná informace, že TČ má topný faktor 3-5 [tedy že na ohřev stejného množství vody je zapotřebí 3-5 krát méně elektřiny než potřebuje klasický elektrický boiler] nedovolí některým mozkům uvolnit alespoň malou část buněk k přemýšlení a dovození faktu že:

- výše zmíněných pouhých 2 až 2,5 měsíce (cca 20% z doby celého roku) představuje u tepelného čerpadla cca 45-60 % z celoroční spotřeby elektřiny

- výpočty úspor včera provedené, dnes při 3-5 násobném zvýšení ceny elektrické energie znamenají proti minulosti nulovou úsporu platby za odběr elektřiny pro tepelné čerpadlo (a to i pokud je na střeše FVE: zimní slunovrat je zimní slunovrat a ne jarní či podzimní rovnodennnost)

  [útěchou zůstává, že v pelotonu platičů faktur za elektřinu mají majitelé TČ zpravidla více energie, získané levněji než ostatní; tedy relativně jsou na tom lépe než jiní a neoctnou se poslední na chvostu pelotonu]

- výpočty úspor provedené včera či dnes a zdůrazňující rozdíl efektivnosti získání tepla pomocí TČ oproti nejdražšímu  možnému způsobu (tj. přímý ohřev elektřinou)  nemohou nic podnětného napovídat domácnosti, která dosud využívala naopak nejlevnější  možný způsob vytápění a ohřev vody

- cena elektřiny pro domácnost v nižší sazbě není, tak jak byl někdo historicky zvyklý, zásadně nižší, ale rozdíl oproti vysokému tarifu je spíše již jen symbolický. Ostatně se není čemu divit: denní režim výroby (díky struktuře zdrojů a mezinárodnímu propojení soustav) a současně denní režim spotřeby se razantně změnily; o tom žádná vášnivá diskuze býti vedena nemusí - praktický důsledek ovšem je ten, že cena energie pro TČ  není výrazně  zvýhodněna a tak je méně podstatné zdůrazňovat  efekt "levnější" elektřiny.

- nový majitel tepelného čerpadla (a to i ten, který současně má FVE) se stává s přispěním státu vazalem ČEZu. Přinejmenším dva měsíce v roce, tj. v době skutečně neodkladné potřeby tepla, je tento vazalský vázací akt, stvrzen krví, velmi viditelný.

- odbočka: jak mi sdělil kolega, který si vyžádal můj názor na přípravu FV řešení ve firmě - "spřátelený holandský konkurent " se mu svěřil, že  takto pokrývá 70-75%  veškeré potřeby energie a to i nákladově. Na moji řečnickou otázku, jaký je poměr ceny výkupu přebytků oproti ceně nákupu u tohoto inspirativního kolegy, mi pochopitelně potvrdil že jedna ku jedné.   Naše úvahy tedy musely sledovat jiný cíl, aby byly efektivní. "Holandský příklad" - to jsme jen odhadovali - k nám dorazí tak za 5-7 let. Zatím výkup přebytků elektřiny činí u nás (teď budu hodně tvrdý a započtu i skryté poplatky a vícenáklady)) desetinu z běžné ceny.

- návrat z odbočky: Za peníze z dotací (a tedy z naších peněz - my jsme daňoví poplatníci) a také za peníze domácností, které si zřídí FVE (a tedy tuplem z našich peněz - my jsme ta domácnost) jsou po celé naší vlasti vybudovány a rozesety FVE, čímž vzniká ohromná distribuovaná FVE. Bohulibý účel - bez ironie. Opravdu mohutný (potenciální) příspěvek k energetické nezávislosti státu a zároveň k přímé pomoci domácnostem jak z hlediska energetické jistoty, tak z hlediska energetické úspornosti, tak i z hlediska snížení dopadu inflace, vyrobené politicko ideologickou mesaliancí nefungující demokracie s fungující monetární disfunkcí.

Ale zpět od snů do reality. Pomozme si otázkami, veskrze opět řečnickými, tedy takovými, na které není žádná odpověď očekávána - a pokud ano, tak je předem známa.

Kdo je investor: 

a) Domácnosti (též i firmy) v roli investora bez či s dotacemi, který vždy se podílí vlastními penězmi na  investici - jsou to zdaněné peníze z úspor (ze zdaněných příjmů, občas i více než jednou) 

b) Domácnosti a firmy v roli toho, kdo používá dotace

c) Domácnosti a firmy v roli toho, kdo financuje státní rozpočet (čili daňoví poplatníci) a tedy tvoří zdroje pro poskytované dotace (i ty, které jdou případně z EU, tam někdo poslal, aby se ořezaly a zbytky vrátily, zdobeny cedulí u každé opravené kapličky u cesty - to sem ale nepatří...)

d) nezletilé děti, nemluvňata, kojenci a zásoby ve spermabankách na desítky let dopředu (tedy budoucí danoví poplatníci, kteří dotace z dluhů budou mít denně na talíři od budoucích politiků - ano, bohužel ti dnešní nevymřou bez následníků - s dovětkem, že za to mohou Vaši rodiče a dědové)

 

Kdo je rentiér:

a) Hlavní rentiér ČEZ (představme si jej jako dravou štiku v rybníce):

- spokojeně užívá, s požehnáním státu, který mu nemá fakticky do čeho mluvit, celostátní distribuovanou FVE

- náklady na zřízení celostátní distribuované FVE, kterou užívá, má nulové, zaplatili to jiní

- když svítí slunce v Ústí nad Labem, inkasuje přebytky eletřiny za 0,70 Kč a prodává je v Uherském Hradišti (kde slunce právě nesvítí) za 7 Kč.

   mimo tuto diskusi se nabízí otázky: 

      Má to vůbec právní podklad? 

  Nemá to chrakter daně? Pak ovšem by z toho soukromí akcionáři neměli dostávat dividendy. Nebo by tato část měla být zdaněna - to je ovšem srovnatelné (z mravního hlediska) se zdaněním prostituce, jak je tomu v jiných státech.

      [Návodná kontrolní otázka (poručík Troník:) Kdo jiný v našem právním systému má podobnou možnost uzákoněnou?]  

- když nastane zima a slunce všude svítí málo, tak prodá ČEZ elektřinu (v neposlední řadě pro TČ) za takovou cenu, aby vydělal více než dříve - logika věci velí: akcionáři se nikdy nesmíří s nižší dividendou než vloni

- aby nic neselhalo, tak za pouhou změnu sazby pro tepelné čerpadlo D57 zinkasuje každý rok od každé domácnosti "výpalné" dva  tisíce  či mnohem více.

- i za tzv. "energetickou banku" (tedy dočasné uložení energie z přebytků a "vrácení" v době, kdy slunce nesvítí) je nastaveno "výpalné" ekonomicky tak,  že domácnost je na tom jen o málo lépe než ten, kdo na to nepřistoupí, ale hlavní zisk inkasuje ČEZ

- má smysl pokračovat v tomto výčtu ? Asi ne.

b) ostatní energetické (ať již dodavatelské či distribuční) společnosti (chcete-li příklad, něco jako potěr s dostatkem drobné potravy v mělčích vodách rybníku)

c) banky (naše i ECB) díky předpokládanému vlivu popsaného vývoje na inflaci (představuji si to jako kapří násadu v dostatku potravy)

d) Skuteční majitelé společností ad a) až c)  (snad majitel rybníka, organizující výlov?)

e) Politická garnitura, vlídně koexistující se  společností ad a) až c)  (to vidím jako...jako...možná žabinec na hladině, trochu zakrývající dění v hlubinách,rozvíjející se podle prosperity rybníka a a přežívající v pohodě i letní vedra)

 

Kdo je garantem plýtvání energií (tj.ten, co anuluje motivaci k úsporám), kdo je garantem udržování a zvyšování závislosti státu na dodávkách energie.

Odpověď je prostá: rentiéři.

Kdo chce důkazy místo slipů, nechť si položí prostou otázku:

Pokud majitel chaty či domu po rodičích, obývaných jen část roku, nebo domácnost, obývaná jedním člověkem se rozhodne k razantním úsporám, investuje rozumnou částku (ať již s dotací či bez dotace) do vlastního řešení a dosáhne spotřeby třebas elektrické energie (ideálně) nula či (prakticky) jen mizivé množství, pak:

Změní se snad jeho situace tak, že současně s tím mu klesnou platby za elektřinu na (ideálně) nulu či (prakticky) na mizivou částku a nevzniknou žádné jiné výdaje do kapes dodavatelů elektřiny? [analogicky to platí též pro třeba inovující firmu]

Správná odpověď: 

a) Ne, naprosto ne. 

b) Hlavní přínos z úspory energie inkasuje dodavatel. 

c) Peníze z vlastních úspor a snížení energetické závislosti nevyužije ten, kdo investoval a uspořil

d) zvýšení energetické nezávislosti na externích tržních poměrech nezíská ani stát, protože demotivující vliv rentiérů brání tomu, aby tyto úspory tvořily významné procento v energetické bilanci státu 

Ano, správně jsou všechny odpovědi.

 

Je možná i jiná otázka:

Pokud za současného trendu klimakterického dotačního třeštění bude - bez ohledu na nevyužité možnosti - pravděpodobným hlavním výsledkem částečné snížení energetického deficitu, jaký strategický přístup a připravené možnosti, má náš stát k řešení hlavní sezónní energetické špičky  v průběhu zimních 2-3 měsíců?

Ano, pokud odpovídáte to, co si myslím, máte úplnou pravdu.

 

A tak tedy pár slov k výše zmíněnému námětu: V dnešním cenovém chaosu (kdo nevěří, ať si prohlédne fakturu za elektřinu a pustí si televizi s nějakým libovolným pořadem na toto téma) prakticky nefunguje srovnatelnost cen, která by věrohodně pomohla motivovat k úsporám energie. 

Skutečně výzvy, proklamace a sliby na téma svetry apod. jsou oprávněně terčem vtipů, pokud už vůbec by je měl občan registrovat. Prostě ze zástupu směšných postaviček nikdo vážně vypadající nevyčuhuje. Podobně kazí dobrý dojem nadužívání hlášek ve stylu "postavíme se Putinovi a radší zmrznem - ale neděste se,  jisté procento energie je pokryto, všechno dopadne dobře, teď se mě ale neptejte jak, ani kolik procent to je, ani koho se to týká".

Pokud by to vše měl vůbec někdo brát vážně, musel by dospět k názoru, ža naše "elita" vlastně tolikrát vzývaného Putina podporuje. Jak jinak vykládat skutečnost, že zisk z ČEZU je přednější, než absolutní úspora v kwh a v počtu odpojených domácností od ČEZu?

Je snad zisk z ČEZu, který připlyne do státního rozpočtu, významnější před úsporami energie jen proto, že se za něj dají koupit tanky, letadla, jánevímco a pokud se to smíchá z podporou vzájemného sebezahřívání (s podporou LGBT)  a svetrů, tak se to snáze ztratí? 

Není snad fyzicky uspořený objem elektřiny, který koneckonců vždy nějak souvisí s cenami plynu na evropském trhu (čti s cenami plynu, které umožňuje naše vláda platit do rozpočtu Kremlu) důležitější pro to, aby problém zimy byl bez enormních nákladů o několik procent menší. Nebo platí pravidlo, že čím větší prů..., tím více medailí?

Vychytrale hořekujíce nad tím, že ceny na burze nemůže nikdo ovlivnit, nikomu ani zdánlivě nepřijde na mysl to, že "uspořená energie" je jediná, která nikdy neprojde burzou, nikdy není závislá na vývoji války ani na politické situaci.

Devět a půl měsíce v roce může přestat být elektřina pro cca třetinu ekonomiky vážný problém. V této oblasti uvolněné prostředky mohou být soustředěny na řešení zimní špičky.

Skutečně jsem přesvědčen o tom, že pokud by existovala jednosložková platba za elektřinu, kdy při nulové spotřebě by spotřebitel neplatil nic, mělo by to zásadní vliv na motivaci obyvatel i firem k úsporám. 

Pseudoargumenty odpůrců na bázi technických omezení v podobě nutnosti garantovat stabilitu přenosové soustavy, rezervaci maximálního příkona apod, jsou dnes, kdy sledujeme v přímém přenosu co dělá vítr a  slunce, prostě směšné.

Pochopitelně zpětná vazba, kdy ten, který má větší spotřebu, zaplatí v jednosložkové platbě i relativně vyšší podíl fixních nákladů dodavatelů elektřiny by působila i na úsporu energie ve firmách. Tím by příznivě ovlivnila energetiky náročnou strukturu výroby a sekundárně vedla k dalším úsporám energie. Takové zpětné vazby mám prostě rád.

Vím, že i dnes se mezi sazbami vyskytuje jednosložková, ale nemělo by jít o okrajovou záležitost, ale o systém, prakticky zasahující veškerou spotřebu (distributory i ČEZ).

A než to uzavřu, jedna praktická neřečnická otázka: jak může vláda slibovat, že podpoří v energetické krizi domácnosti z důvodu vysokých cen na trhu, když část této podpory jde na vrub stálých poplatků. tedy vláda hlásá podporu domácnostem, ale část z této podpory věnuje přímo dodavatelům. A hrůzné na tom je, že ani neví, klik těnto dodavatelům příspívá. Onit však vědí přesně.

Mám za to, že platnost mých názorů ohledně TČ a FVE není absolutní v tom smyslu, že platí jen pro určitou část (a to menší) obyvatelstva. Ne, obyvatel paneláku můj příspěvek nepotřebuje a  ani nevyužije. Efektivnost firemních řešení je také založena na jiných principech. Ale motivace k úsporám jednosložkovou sazbou, má ovšem, myslím, všeobecnou platnost.

(rozhodně jde o menší  pomíjivost, než je Petr Fiala nebo Petr Mlejnek)

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

Díky za reakci. Těžká, těžká otázka (protože by to vyžadovalo rozsáhlejší rozbor Zkuste se mě zeptat za rok na totéž, možná si k tomu něco přečtu a změním názor: https://elektrickevozy.cz/clanky/vedci-se-cinili-vyvinuli-pruhledne-solarni-clanky-s-1-000krat-vyssi-ucinnosti).

Nicméně to zkusím:

"...A jakou dobu by dokázal efektivně zásobovat domácnost?..."

a) extrémně nepředimenzovaný systém by dokázal efektivně zásobovat domácnost:

pro jaký účel vlastně? 

1.      - vytápění a teplá voda (TUV)  NEBO
2.  - spotřeba elektřiny bez vytápění a ohřevu TUV
  NEBO
3.  - obojí
  
 b) extrémně nepředimenzovaný systém by dokázal efektivně zásobovat domácnost:

- jakouže to vlastně ? (třeba z předchozího bodu ad a) bod 2.)

1.        - s maximální denní spotřebou elektřiny 6 KWh denně
NEBO
2.        - s maximální denní spotřebou elektřiny 8 KWh denně,
NEBO
3.       - s maximální denní spotřebou elektřiny 10 KWh denně,
NEBO
4.        - s maximální denní spotřebou elektřiny 12 KWh denně,
 

Jak se tedy dobrat odpovědi:

Jeden panel se špičkovým výkonem 300-400 W (třeba bifaciální, aby to i bez přímého slunce něco dalo - ještě před měsícem jsem je kupoval  [bifaciální 405Wp] za 4900,-Kč včetně DPH, bez dph pár korun přes 4 tisíce) je vhodné považovat pro snažší výpočty za zdroj 200 W.

Na jaře a na podzim (nemluvím o 2-2,5 zimních měsících se 30-40 hodinami svitu za měsíc, protože na to dotaz nesměřoval) můžeme kalkulovat s min. 100 hodinami svitu za měsíc, takže 100 hodin x 200 Wattů= 20 KWh vyrobených měsíčně ( to není níc zázračného, dá se to uložit do 200 litrů horké vody - to je ale fyzikální hříčka, že? )

V létě můžeme kalkulovat s max 200 hodinami (no, je to maličko méně, ale takhle se to lépe počítá) svitu za měsíc. Takže 200 x 200 = 40 KWh měsíčně.  [Poznámka: pokud léto=3 měsíce a jaro+podzim=6-7 měsíců, pak zhruba 40 KWhx3 + 20KWh*6,5 = 250 KWh při ceně 9 Kč/1KWh znamená, že jsme cenou ročný výroby elektřiny někde na polovině ceny 1 panelu bez dph - bohužel to nepokryje právě ony 2-2,5 měsíce v zimě, ale pro představu návratnosti panelu(jakožto primárního zdroje energie) do 2 let to postačí - jistě, kabeláž, baterie, střídače  a další představují minimálně 2-3x větší náklady při klasickém dodavatelském řešení, nemluvě o zisku firem), ale u neklasického řešení (třeba temperování budov) je to adekvátní poměr]

Tzn., předpokládáme-li třeba z předchozích bodů ad a) bod 2. a ad b) bod 2., tj. denní potřebu 8 kwh, pak měsíční potřeba je zhruba 8 KWh x 30 dní = 240 KWh => 250 KWh, ať se to dobře počítá.

Z toho plyne, že v létě na pokrytí měsíční potřeby 250 KWh postačí 250/40=> 6,25 tj. 7 panelů. 

Analogicky na jaře a na podzim  na pokrytí měsíční potřeby 250 KWh postačí 250/20=> 12,5 tj. 13 panelů.

Takže takových 14-16 panelů postačí s rezervou na většinu roku s výjimkou zimních měsíců .

Tolik k nepředimenzování kapacity fotovoltaických panelů. Ve skutečnosti dodavatel váže panely do větví(stringů), a počty panelů jsou vyšší (co dotace a děravá kapsa dovolí a strach z menšího svitu slunce káže).

 ALE: Z toho, že třeba v časném jaru svítí slunce jen 100 hodin za měsíc, také plyne, že třeba také svítí každý 4-tý, nebo spíše jen každý 7-8-mý den. Uložit tuto energii na 3 až 7 dní znamená dimenzovat také baterie na její uložení na kapacitu cca 30 až 60 kwh. Měly by proto následovat kupecké počty, které nejsou zajímavé (a proto je neuvádím), ale tam už je problém větší(hlavně cenový). Stále však můžeme hovořit o nepředimenzovaném systému z hlediska výroby energie ze slunce a dodimenzivaný z hlediska uložení energie podle podmínek. 

Na jaře a na podzim to postačí, v létě to pochopitelně bohatě stačí. 

Dímenzovat více (tedy podle zimních podmínek) je již neefektivní. Zhruba analogicky, jako kdyby kvůli požáru u Hřenska musel mít hasičský sbor v Hřensku trvalý stav hasičů 1600 a po desítky let udržovat v provozu 4 hasicí vrtulníky a dvě hasicí letadla. [ a ještě ani v tomto neekonomicky předimenzovaném složení - jak jsme sledovali v přímém přenosu - by to nestačilo]

Prostě zimní periodu pro variantu dle  předchozích bodů ad a) bod 2. a ad b) bod 2., je třeba řešit jiným principem nebo si nechat odčerpat ČEZem a jeho soudruhy ušetřené peníze z jara, podzimu a léta tím, že draze zaplatíme v této periodě i elektřinu pro běžnou potřebu i třeba pro TČ. Jsou to ty peníze, které byly ovšem původně určeny k zajištění návratnosti investice (ať již s dotací či bez).

Proto tedy tvrdím: "...žádný, sebevíce předimenzovaný, systém FVE nedokáže efektivně zásobovat domácnost...". CELOROČNĚ!

Pochopitelně, už vidím, jak v této chvíli pan Zbyněk Fiala vstává z lenošky od svého compu a rozhořčene volá do světlíku: Komunitní řešení využije předimenzování efektivněji !

Jistěže, ale předně to předpokládá kombinaci zdrojů nebo územní sdílení a v neposlední řadě to nemá ustláno na růžích (ani infrastrukturně, ani možností volby).

Co na závěr? nepostihl jsem vše, ale myslím že na otázku "...A jakou dobu by dokázal efektivně zásobovat domácnost?..." je odpověď zřejmá: V konkrétním případě TRVALE!  (MIMO ZIMY).

A předimenzování podle zimní periody  čistě fotovoltaicky ZATÍM není efektivně řešitelné!!!!

Ty vykřičníky jsem tam přidal proto, že tento fakt je pro ČEZ zdrojem nesmírného potěšení: jeho cenová politika svědčí o tom, že mu nejde  o absolutní snížení spotřeby elektřiny (mj. a) vyráběné také z plynu od Putina - čímž ho nepřímo podporuje; mj. b) vyráběné rovněž s enormním zatížením klimatu - čímž nepřímo podporuje emisi CO2 a metanu s dopadem na životní prostředí) ale o vlastní prospěch.

K tomu samozřejmě nutno dodat, že všichni nadšenci fotovoltaiky počítají automaticky se snížením komfortu (to je na samostatný článek) a i supernadšencí ví, že pokud hovoříme o 4-8 dnech bez slunce, občas tomu bývá jinak (vybuchne sopka na Kamčatce a jaro je bez slunce - jako v nedávné minulosti; klimatické změny také vedou k podobným nečekaným zvratům).

Vzhledem k zaokrouhlení špičkového panelu dolů na 200 W, jsem vynechal účinnost měničů nebo i jejich vnitřní spotřebu (režii) - to už je vůbec hrob zimní periody - ovšem z hlediska ČEZu je to něco jako mateří kašička.

"...Co ono dotační třeštění?..." 

Musím přiznat, že "...třeštění..." jsem použil v euforii, kdy prsty na klávesnici psaly samy, aniž bych je musel kontrolovat. 

Nicméně, jak se říká u nás: "Tož, co už včíl?" Dotační třeštění je opravdu skutečnost.

Vyhlášením dotačního programu  třeštění začíná. 

Pachateli dotací třeští hlava ze zaujetí konat dobro, podpořit dobro a na radu lobbistů a šarlatánů dobro zajistit.

Projevem tohoto třeštění je absence správných metrik, které nejenže mají zjednodušit samotnou organizaci a kontrolu dotačního procesu, ale hlavně zajistit efekt pěnez vynaložených na dotace.

Zpráva z tisku: ČEZ ohlásil během roku 2022 snížení odběru elektrické energie pro domácnosti o 25 %. a u firem o 15%. 1700 firem ukončilo svou energeticky náročnou činnost (soustružení, frézování) na subdodávkách pro německé odběratele. Hlavní pokles však nastal u domácností s původním odběrem 2,5-3,3 MWh ročně a u rekreačních objektů. Kromě toho je evidováno 14500 žádostí o odhlášení odběru energie, nebo o přechod na sazbu bez stálé měsíční platby

Tato zpráva nikdy nespatří světlo světa. To byl jen malý příklad, že vyhlášené dotace nikdo nikdy nevyhodnotí jednoduchým a měřitelným způsobem.

Využíváním dotačního programu  třeštění pokračuje - koneckonců, jak jsem se zmínil, i já ve dvou konkrétních případech třeštím, v jednom případě netřeštím

To mi ovšem tak ani nevadí co se týká plánované cílové skupiny, ale třeštění spočívá v tom, že dotační program je sám o sobě selekčním kritériem a ne vždy promyšleným.

Ovšem nejvíce třeští dodavatelé. Na jiném místě jsem kdys v polemice s panem Zbyňkem Fialou uváděl, jak díky dotacím do zemědělství narostly ceny strojů atd. 

Zkrátka a dobře, dodavatel, který VÍ, ŽE KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK NA DOTACI JEHO VÝROBKU, JI TAM ZAPOČTE V PLNÉ MÍŘE NEBO MALIČKO SLEVÍ. Tuto skutečnost uzákonily i banky! Jak? No když Vám dají úvěr na stroj, tak součástí PRÁVNÍHO UJEDNÁNÍ v souladu se zákony této země je klausule, že dotace pokryje přednostně splátky. Jinými slovy dotaci zemědělec nikdy neuvidí, objeví se pouze a jedině na účtech úvěrující banky a dodavatele. 

No a k třeštění patří třeštění hlavy po opici, kdy dotace třeba na podíl biopaliv prověřilo jen několik málo let, kdy se objevilyzápory, nežádoucí vedlejší účinky a kontraproduktivita ztřeštěného úsilí. A co takové dotace solárním baronům? Vy by jste nechtěl, aby ty peníze byly investovány primárně do zateplení a do podpory fotovoltaiky (třeba s výhradami: minimálně vůči ekonomickému nastavení poměru výkupní a prodejní ceny) do dnešní celostátní distribuované elektrárny?

 Poznámka na okraj: není náhodou rozdíl:

- mezi výkupní (dotovanou) cenou od solárních baronů a

- mezi výkupní (sankcionovanou) cenou od dnešních jednotlivců, domácností, prostě od  nás

                 a) diskriminační a

                 b) v rozporu se všemi proklamovanými principy právního státu i mezinárodního práva (co třeba vztah k zásadě                         "podpora de minimis"? aj.). Mají politici a jejich právníci, znalci práva evropského, mezinárodního i toho

                      našeho zapleveleného, na práci něco významnějšího? Co to asi tak může být?

Snad to pro představu, jak jsem to myslel, stačí.

 

Přesto však, cítil jsem se úžasně pobaven  při čtení Vašich řádků: "Dotace v reálu  není sprosté slovo, ale INTEGRÁLNÍ součást cenotvorby."

Určitě máte pravdu. Pokud by dotace bylo sprosté slovo, jak by se musel označit třeba dluh?

 Stoprocentní pravdu máte také v tom, že "...dotace...je ...INTEGRÁLNÍ součást cenotvorby...". Jen s malou korekturou:

a) předsunul bych tomu slovo bohužel

b) slůvko "je" je bych nahradil "je toužebným přáním mnoha zájemců aby byly"

c) místo "...INTEGRÁLNÍ..." bych použil spíše výraz "DEFORMAČNÍ

(koneckonců denně sleduji, jak se pseudodotace formou snížení spotřební daně na naftu zobrazuje ne stojanech čerpacích stanic, nemluvě o výše uvedeném příkladu, kdy dotace na stroj deformuje jeho  cenu)

d) přidal bych slůvko proinflační

e) patrně, pokud by místo "...INTEGRÁLNÍ součást cenotvorby..." bylo "...INTEGRÁLNÍ součást ekonomiky...", neuplatnil bych žádnou z výše uvedených sentencí.

f) v každém případě bych slůvko dotace ponechal

   Ne, opravdu nezavrhuji dotace paušálně. Znám mnoho příkladů, kdy dotace řeší skutečný problém a jsou efektivní alespoň z hlediska společnosti. To by asi bylo na polemiku v řádu hodin.

   Denně se však setkáváme s tolika nechtěnými (nebo snad proboha někým chtěnými ? ) projevy dotačního třeštění, že posvátný smysl dotací to překrývá:

  • Jaký je smysl (a efekt, samozřejmě) dotace na nápravu externalit, kdy výrobce či dovozce je od ní osvobozen a jiný, aby to napravil, musí být dotován?
  • Jaký je smysl (a efekt, samozřejmě) dotace do spotřeby, či  "hašení problémů"

Znám mnoho povedených dotačních akcí, zpravidla mezi nimi trůní na předních místech "investiční dotace" nebo dotace na "ověřenou, vysoce efektivní (třeba jen společensky vzato) věc", kterou jen urychlí či zmnoží a rozšíří. Ale není to pravidlem.

Proto se vždy ptám v duchu: Je to třeštění nebo tahle dotace a její provedení má hlubší význam?

 

 

cernik

No něčeme příliš nerozumím, např.:
že žádný, sebevíce předimenzovaný, systém FVE nedokáže efektivně zásobovat domácnost, natožpak TČ v zimním období cca 2 a půl měsíce.
A jakou dobu by dokázal efektivně zásobovat domácnost?

Pokud za současného trendu klimakterického dotačního třeštění bude - bez ohledu na nevyužité možnosti - pravděpodobným hlavním výsledkem částečné snížení energetického deficitu, jaký strategický přístup a připravené možnosti, má náš stát k řešení hlavní sezónní energetické špičky  v průběhu zimních 2-3 měsíců?

Co ono dotační třeštění?
Připomínám, že ona tržní ekonomika zvěčnělá jednoduchým protnutím křivek, tedy přímek, poptávky a nabídky 
existuje jen v základních kurzech (mikro)ekonomie a představách (liberálních) politiků.
Dotace v reálu  není sprosté slovo, ale INTEGRÁLNÍ součást cenotvorby.
Prostě ani (kapitalistická) ekonomie neumí poručit větru, dešti ani slunci.

luis

.