Podzim teplý, podzim chladný - kéž by nebyl problém žádný

psaci stroj
28.10.2022 12:34
Zdá se mi, že pokud by nastal dlouhý studený podzim s předčasným příchodem zimy, tak ještě před příchodem (doufejme, že ne kruté) zimy by mnoho lidí propadlo beznaději.

 

     Současný průběh počasí vlévá tudíž do žil naději těm, kdo mají zajištěno topení jen tak tak, bez rezerv. Jakoby teplý podzim vyřešil vše a místo jednoho problému se hned neobjevil druhý, neméně drsný. Tak, jak to v životě chodí. Pravda, proč si se vším lámat hlavu.

    Přesto o jedné ze stinných stránek teplých podzimů a mírných zim musím chcanechca přemýšlet. Jen prosím případné čtenáře, aby o tom neinformovali vládu. Když už nic neumí, tak ať se aspoň důkladně dospí. Spánek je také důležitý a zdraví přednější.

    Zadumal jsem se totiž nad ročním vyúčtováním spotřeby elektřiny. Budu-li považovat (v mém případě) celkovou cena za veškerou spotřebovanou elektřinu včetně silové složky, distribuce a všech možných poplatků (stálé platby za jistič, daň OTE, POZE...) jako 100 %, pak na zálohách jsem zaplatil 194 %. 

    Ne, že by mi to až tak vadilo, považoval jsem to za formu odkládání peněz, na které nemohu chvíli sahat a až mi je budou vracet, budu jen rád (pravda, za tu dobu budou nižší o vliv inflace, ale vem to čert).

    Proto jsem ani neurgoval snížení záloh - které stejně distributor zablokoval - a pouze jsem vkládal samoodečty včetne fotodokumentace, aby jejich výpočtový model měl z čeho vycházet. 

   Výpočtový model distributora ovšem má nesporně vloženy parametry na vytvoření "vaty" ve výši zhruba 100 %, takže na aktuální data prakticky nereaguje. Proto také v zářijovém vyúčtování byla logicky vratka 94 % ze zaplacených záloh, tedy prakticky polovina. 

   Nu dobrá. Můj distributor je stejný pro plyn i eklektřinu a považuji jej za jednoho z těch lepších a solidních - takže moje úvaha není namířena proti konkrétnímu distributorovi, ale proti praktikám, k nimž jim jim dopomáhá naše vládní i zákonodárná moc. 

    Myslím, že daný případ za elektřinu pro hrubou představu stačí. (Plyn má smysl rozebírat až po následujícím vuúčtování, které je jindy než u elektřiny). Co z toho lze usoudit a jak se to pravděpodobně  promítne v celostátním měřítku?

      Nejprve pominu skutečnost, že moje úspora peněz by byla větší, pokud by cena za odebranou elektřinu byla jednosložková, zahrnující v jedné sazbě za 1kWh všechny složky ceny (jak silové, tak za distribuci, tak ostatní polatky). 

Za prosazení povinně jednosložkové ceny za elektřinu či plyn jsem na tomto webu plédoval ve svých příspěvcích "Co dřív?" [ http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/co-driv ] nebo "Po zimě budeme chytřejší - když nezmrznem" [http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/po-zime-budeme-chytrejsi-kdyz-nezmrznem]

   Lze logicky předpokládat, že pokud by všichni občané i firmy (neřku-li veřejné instituce a složky) měli možnost silnými úsporami stejně silně ovlivnit své náklady na energii, došlo by (vynechme proto pro tuto chvíli státní pomoc a jiné zásahy jako zbytečné až kontraproduktivní) bez přispění státu 

  • k významnému vylepšení rozpočtu domácností a firem bez jíných vedlejších nákladů a administrativní náročnosti.
  • k významnému snížení potřeby elektrické energie v celostátní bilanci elektrické energie, potažmo ke snížení nároků na drahé nákupy elektřiny na burzách a ke snížení nároků na státní rozpočet více směry 
  • Bavíme se o cca 20-30 % možné úspoře (i já sám jsem dříve predikoval tento rozsah na nižší úrovni)
  • V kontextu současného boomu fotovoltaiky by se tato úspora synergicky přidala k přírůstku výroby elektřiny z FVE (zůstaly by jen dva problémy k dořešení:

            a) zbytek potřeby elektřiny, tedy původní problém snížený na snadněji řešitelnou úroveň o významnou část 
            b) strukturální (časový) nesoulad potřeby a výroby v kritických 1,5-2,5 zimních měsících

  • Strategická pozice našeho státu z hlediska energetiky by se tím nezanedbatelně zlepšila, nároky na státní rozpočet by se snížily a finanční i energetická stabilita nemalé části domácností by se zlepšila. 

    Musím přiznat, že nemám nic proti tomu, když to kdokoliv označí za hypotézu. Budu rád naslouchat důvodům, proč by se mělo jednat o hypotézu nepodloženou ničím.

    Předpokládejme dále, že všichni distributoři postupují zhruba stejně, jako v mém případě. Uvažme také, že distributoři obou hlavních forem energie (elektřina+plyn u jednoho distributora) mohou bez překážek přelévat své finance z jedné této oblasti do druhé a naopak. Jaké jsou ceny plynu (z plných zásobníků předraženého plynu) které jsou k dispozici (LNG 4x dražší než v USA, uvádí se), víme velmi dobře.

     Tudíž nároky na finance všech distributorů (vyjma výjimek, kteří nešli s proudem) jsou enormní. Nejde jen o kauce, které jim dobrosrdečný stát pomáhá pokrýt (aniž by chtěl jakkoliv ovlivňovat jejich povinnosti na poli energetické bezpečnosti země; navíc se nikdo ani neptá, kdo vrátí kauce do státního rozpočtu v případě krachu distributora - a tak na to nikdo ani odpověď nehledá). Jde o to, že v představě tučných blízkostropových zisků a zimní nouze spotřebitelů o energii, vedoucí k halucinacím, nakupují ostošest a kde peníze chybí, přelijí je z jiné oblasti své činnosti, nebo si je půjčí.

    Takže když jsem ve své reakci na příspěvek pana Zbyňka Fialy [ http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/komunitni-energetika-bude ] vyslovil: "...Uspoří-li domácnosti v této zimě 30 % plynu, Komu za horentní nadsazené ceny tento objem plynu prodají ti, kteří jej nakoupili? ...", tak jsem měl na mysli právě toto - i pro elektřinu. Nakolik se dostanou distributoři do finančních potíží právě díky příznivému průběhu počasí v zimě a na podzim si netroufám říci. Trochu mi ale neuplatnitelný plyn či elektřina připomíná neuplatnitelné devizové rezervy ČNB. Pozvolna se budou vysoké ceny elektřiny rozpouštět v dalších dodávkách? Zvládnou to distributoři bez pomoci?

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.