Vietnam informoval o 13. sjezdu Komunistické strany Vietnamu

Congress
25.1.2021 00:10
Kongres XIII. Komunistické strany Vietnamu, který se koná od 25. února do 2. února 2021 je jednou z významných mezinárodních událostí, který neuniknul pozornosti mezinárodního veřejného mínění.

(KSV) - Odpoledne dne 18. ledna 2021 v Hanoji ústřední výbor strany uspořádal tiskovou konferenci, aby informoval diplomatickému sboru a mezinárodním organizacím o 13. Sjezdu.

Mnoho velvyslanců, prozatímních zástupců zemí a hlavních představitelů mezinárodních organizací v Hanoji se zúčastnilo konference.

Zúčastnili se konference také zástupci vedoucích ústředních výborů stran a ministerstva zahraničních věcí.

Jménem Ústředního výboru strany, pan Hoang Binh Quan, člen Ústředního výboru strany, vedoucí Ústředního výboru pro pro vnější věci, informoval o hlavní obsahy přípravné práce pro 13. Sjezd strany. Uvedl, že 14. ústřední zasedání (12. funkční období) rozhodlo o svolání 13. Sjezdu strany od 25. ledna 2021 do 2. února 2021, který se bude konat v hlavním městě Hanoj. Tento Sjezd je významnou politickou událostí strany, státu i obyvatelů Vietnamu, což je velmi důležitým mezníkem v rozvoji strany a země.

1587 delegátů, jako zástupci 5,2 milionu členů strany se Sjezdu zúčastní. Ústřední Výbor strany pozval k účasti Sjezdu taky jako hosty, bývalé vedení strany, státu, zástupce vietnamských hrdinských matek, umělce, intelektuály, spisovatelé, náboženské hodnostáře, zástupce pionýrů a mládeže .. atd .

 

Soudruh Hoang Binh Quan zdůraznil, že za téměř 35 let provádění reformy “Doi Moi” dosáhl Vietnam velkých úspěchů historického významu na cestě budování a obrany socialistické vlasti. V souvislosti s komplikovaným vývojem ve světě se objevuje v regionu mnoho komplikací, hodně velkých a nečekaných výzev, které představují na jedné straně výzvy a současně na druhé straně jako příležitosti pro rozvoj země, Komunistická strana Vietnamu stanovila své důležité úkoly jako nadále vést zemi kupředu, komplexně a synchronně podporovat inovaci a zároveň se aktivně a proaktivně integrovat do světa a sloužit práci výstavby a ochrany země.

S výše uvedeným důležitým úkolem, příprava pro úspěšný Sjezd byla úzce řízena Ústředním Výborem a přímo pod vedením politbyra. Ústřední stranické tajemníky bedlivě řídí všechny práce jak po stránce organizační, tak i po obsahové a personální .

Pokud jde o proces přípravy dokumentů pro Sjezdu, soudruh Hoang Binh Quan uvedl, že návrhy dokumentů a hlavní zprávy byly zahájeny včasně a pečlivě, metodicky, intelektuálně, demokraticky a vizionářsky připraveny.

Návrhy a koncepty dokumentů jsou široce diskutovaný, komentovány a konzultovány v celé straně, v celém lidu, jak ve Vietnamu tak i v zahraničí. Soudruzi v bývalém vedení strany a státu, kádři, členové strany, členové Národního shromáždění, Národní fronty, sociálně-politické organizace, vědci a manažeři, třídy a vrstvy lidí v zemi i vietnamské komunity žijící v cizině přispěli mnoha hodnotnými a nadšenými názory, které ukazují vysoký smysl pro odpovědnost vůči straně, lidem a zemi. Jde o velmi důležitou a rozsáhlou politickou událost, která prokazuje vůle po rostoucí ctižádosti a demokracie ve straně, v lidech a ve společnosti , která podporuje moudrost celé strany, celého lidu a celé populace a celé armády, které se podílí na procesu plánování strategie a stanovení směru politiky pro rozvoj země, pro vybudování a obranu země v nové situaci.

Návrhy dokumentů a hlavní zprávy předložené tentokrát Sjezdu byly hluboce promyšleny na základě rozumného principu kombinováním teorie a praxe, mezi neochvějností a inovacemi, mezi dědičností a rozvojem; zdědili, doplnily a rozvinuly linii obnovy Komunistické Strany Vietnamu za posledních 35 let s mnoha novými obsahy a důležitými prvky, které demonstrovaly přehledy, strategické myšlení, rozvojové aspirace národa, politické odhodlání celé strany, celého lidu a celé armády v zájmu vybudování a obrany socialistické vietnamské vlasti, pokračování v zesílení komplexního a a synchronního procesu Doi Moi, iniciativně aktivní a rychlá a stabilní integrace do světa a rozvoj země.

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.
Klíčová slova: Vietnam

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.