Dojmy ekonomického růstu ve Vietnamu

obrazek
25.1.2021 00:24
Kongres XIII. Komunistické strany Vietnamu, který se koná od 25. ledna do 2. února 2021 je jednou z významných mezinárodních událostí, který neuniknul pozornosti mezinárodního veřejného mínění.

Navzdory tomu, že Vietnam byl válkou těžce poškozen, tak je doposud známý jako země na vzestupu s vysokým ekonomickým růstem a rostoucí pozicí na mezinárodní scéně. Pod vedením Komunistické strany Vietnamu získal Vietnam za 35 let po zavedení politiky Doi Moi od roku 1986 mnoho důležitých úspěchů v oblasti budování a rozvoje státu.

Zvyšující se ekonomický růst

Za 35 let dosáhla vietnamská ekonomika impozantní dynamiku růstu. Pokud byl v prvním období renovace (1986-1990) průměrný roční růst HDP pouze 4,4 %, tak v období 1991-1995 se průměrný růst HDP zdvojnásobil a dosáhl 8,2 % za rok; tempo růstu bylo v pozdějších obdobích poměrně vysoké; V období 2016-2019 bylo průměrné tempo růstu kolem 6,8 %. Ačkoli bude ekonomika v roce 2020 silně zasažena epidemií COVID-19, tak tempo růstu HDP ve Vietnamu stále patří mezi země s nejvyšším růstem v regionu a na světě. Rozsah ekonomiky se významně rozšířil, HDP dosáhlo v roce 2019 přibližně 262 miliard USD (amerických dolarů), což je 18násobný nárůst ve srovnání s prvním rokem inovací, příjem na obyvatele dosáhl přibližně 2800 USD (amerických dolarů).

Vzhledem k flexibilitě ekonomiky a levným nákladům na pracovní sílu společně s politikami na podporu konkurence a přilákání investic se stal Vietnam atraktivní destinací pro zahraniční investory. V roce 2019 dosáhl celkový kapitál přímých zahraničních investic (PZI) 38,02 miliard USD (amerických dolarů), což je nejvyšší hodnota za posledních 10 let. V roce 2020 zůstane Vietnam v kontextu epidemie COVID-19 spolehlivým cílem investorů s celkovým kapitálem přímých zahraničních investic ve výši 28,5 miliard USD. Celkový dovozně-vývozní obrat Vietnamu v roce 2020 dosáhl 543,9 miliard USD, což je o 5,1 % více než v roce 2019; obchodní přebytek je 19,1 miliard USD, což je nejvyšší úroveň za pět po sobě jdoucích let obchodního přebytku od roku 2016.

Život lidí se neustále zlepšuje včetně sociálního zabezpečení

Ve skutečnosti je více než třetina všech sociálních investic ve Vietnamu zaměřena na snižování chudoby, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, vědu a technologie, zdraví, kulturu a další podobné cíle. Podle OSN je Vietnam jednou z předních zemí na světě, která uspěla v boji proti chudobě a splňuje požadavky rozvojových cílů tisíciletí OSN. Míra chudých domácností ve Vietnamu se snížila z 58 % v roce 1993 na 9,45% v roce 2010 a pod 3% v roce 2020.

Zlepšování pozice na základě mezinárodní integrace

Svou mnohostrannou zahraniční politikou a diverzifikací mezinárodních vztahů Vietnam prokázal proaktivitu a aktivitu v zahraničních věcech a mezinárodní integraci, čímž vytvořil mírové a stabilní prostředí pro rozvoj v zemi.

Vietnam podepsal 15 mnohostranných a dvoustranných dohod o volném obchodu včetně velmi důležitých dohod jako je komplexní a progresivní dohoda a trans-tichomořském partnerství (CPTPP), obchodní dohoda mezi Vietnamem a EU (EVFTA). V posledních letech Vietnam úspěšně zorganizoval mnoho významných mezinárodních akcí jako je APEC Fórum 2017, americko-korejský summit 2019. Zejména v roce 2020 je Vietnam v kontextu pandemie COVID-19 považován za zemi, která efektivně zareagovala na epidemii a úspěšně převzala roli prezidenta ASEAN a nestálého člena Rady bezpečnosti OSN.

To ukazuje prestiž a pozici Vietnamu na vzestupu v regionu i ve světě. Úspěchy za posledních 35 let poukazují na vedení Komunistické strany Vietnamu v oblasti budování a rozvoje státu, že Vietnamský stát je možné považovat za model úspěchu.

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.
Klíčová slova: Vietnam

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.